Opis oferowanego towaruPobieranie 167.67 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar167.67 Kb.


UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE


pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.umcs.pl

centrala: +48 81 537 51 00, fax: +48 81 533 36 69, 537 51 02NIP: 712-010-36-92 | REGON: 000001353Załącznik nr 8 do SIWZ

OPIS OFEROWANEGO TOWARU

(wypełnić w zakresie oferowanych części, pozostałe należy usunąć)


Nr części

Przedmiot zamówienia

Określenie cech przedmiotu zamówienia

Cechy przedmiotu zamówienia oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca)

1

Oprogramowanie do zarządzania zasobami obliczeniowymi oraz zarządzania zużyciem energii klastra o maksymalnej liczbie socketów równej 204 1. Kompleksowe zarządzanie wszystkimi zasobami infrastruktury HPC.

 2. Łatwe i szybkie wysyłanie zadań obliczeniowych przy pomocy predefiniowanych template’ow oraz GUI.

 3. Definiowanie polityk przydzielania zasobów optymalizujących ich wykorzystanie, w tym uwzględniające mechanizm priorytetów.

 4. Wsparcie dla alokacji zasobów CPU, GPU i urządzeń o architekturze typu MIC, w tym zadań obliczeniowych typu heterogenicznego.

 5. Automatyczna reakcja na błędy i inne zdefiniowane zdarzenia poprzez wykonywanie zaplanowanych przez administratora działań.

 6. Możliwość wcześniejszej rezerwacji zasobów i planowania ich wykorzystania.

 7. Wsparcie dla Green Computing oferujące oszczędzanie zużycia energii na poziomie 15%.

 8. Moduł ewidencjonowania prac użytkowników, ich raportowania i rozliczania.

 9. Wyspecjalizowane narzędzia do administracji systemem z poziomu przeglądarki.

 10. Działanie w oparciu o modele IaaS (Infrastructure as a Service) oraz PaaS (Platform as a Service).

 11. Możliwość integracji z systemami typu grid i cloud.

 12. Możliwość łatwej integracji istniejących zasobów HPC i ich zunifikowana administracja.

 13. Wsparcie techniczne przez okres pięciu lat.

 14. Wsparcie procesu wdrożenia obejmujące szkolenie użytkowników w siedzibie zamawiającego.
2

Zestaw kompilatorów, bibliotek i narzędzi deweloperskich dla klastrów o architekturze x86_64 oraz Intel MICZestaw powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Kompilatory języków Fortran 95 oraz C/C++ ze wsparciem dla generowania zoptymalizowanego kodu dla systemów 32-bitowych oraz 64-bitowych (w tym dla rozszerzeń SSE i AVX) o architekturze x86, x86_64, Intel64 oraz Xeon Phi

 2. Wsparcie dla tworzenia oprogramowania w standardzie OpenMP, w tym implementacja technologii offload dla architektury Intel MIC.

 3. Wsparcie dla tworzenia programów na platformę Intel MIC (offload OpenMP, OpenCL).

 4. Dostępność zoptymalizowanych bibliotek podprogramów opisanych standardami BLAS, LAPACK, ScaLAPACK, MIT FFTW C Interface, sparse BLAS w językach Fortran oraz C/C++ dla klastrów o architekturze x86_64 oraz Intel MIC.

 5. Wsparcie dla standardu MPI (Message Passing Interface), w tym protokołu sieciowego InfiniBand, poprzez udostępnienie stosownych bibliotek oraz programów.

 6. Dostępność narzędzi dla profilowania, debugowania oraz wizualizacji informacji o wykonaniu programów równoległych oraz programów dla klastrów wykorzystujących interfejs MPI.

 7. Wsparcie dla klastrów systemu Linux (nieograniczona liczba węzłów).

 8. Możliwość jednoczesnej pracy pięciu użytkowników.

 9. Licencja na wykorzystanie komercyjne.

 10. Pięcioletnie wsparcie serwisowe, w tym aktualizacje przez sieć.
3


Zestaw kompilatorów, bibliotek i narzędzi deweloperskich dla klastrów o architekturze x86_64 akcelerowanych kartami GPU


Zestaw powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Kompilatory języków Fortran 2003, High Performance Fortran, CUDA Fortran, ze wsparciem dla tworzenia programów na architektury wielordzeniowe w standardzie OpenMP oraz wsparciem dla tworzenia oprogramowania w standardzie OpenACC ze wsparciem dla generowania zoptymalizowanego kodu dla systemów 32-bitowych oraz 64-bitowych (w tym dla rozszerzeń SSE i AVX).

 2. Kompilatory języków C/C++ ze wsparciem dla tworzenia programów na architektury wielordzeniowe w standardzie OpenMP.

 3. Wsparcie dla technik automatycznego zrównoleglania kodu (opcja auto-parallel).

 4. Wsparcie dla tworzenia, debugowania i profilowania kodu źródłowego dla klastrów oraz architektury NUMA w standardzie standardu MPI (Message Passing Interface) z węzłami akcelerowanymi kartami GPU.

 5. Dostępność zoptymalizowanych wersji bibliotek ATLAS, LAPACK, ScaLAPACK, FFTW, MPICH, MPICH2.

 6. Dostępność narzędzi do debugowania i profilowania programów uruchamianych na klastrze w standardzie MPI, w tym w środowisku graficznym.

 7. Wsparcie dla tworzenia akcelerowanych programów dla klastrów (jednoczesne wykorzystania standardów MPI oraz OpenACC).

 8. Wsparcie dla klastrów systemu Linux (minimum 256 procesów)

 9. Możliwość jednoczesnej pracy dwóch użytkowników.

 10. Pięcioletnie wsparcie serwisowe, w tym aktualizacje przez sieć.
4


Zestaw kompilatorów, bibliotek i narzędzi deweloperskich dla stacji roboczych pracujących pod kontrolą systemów MS WindowsOprogramowanie powinno umożliwiać jednoczesną pracę 25 użytkowników w pracowni komputerowej (edukacyjnej). Ponadto powinno zawierać:

 1. Kompilatory języków Fortran 95 oraz C/C++ ze wsparciem dla generowania zoptymalizowanego kodu dla systemów 32-bitowych oraz 64-bitowych (w tym dla rozszerzeń SSE i AVX) o architekturze x86, x86_64, Intel64 oraz Xeon Phi

 2. Wsparcie dla tworzenia oprogramowania w standardzie OpenMP, w tym implementacja technologii offload dla architektury Intel MIC.

 3. Wsparcie dla tworzenia programów na platformę Intel MIC (offload OpenMP, OpenCL).

 4. Dostępność zoptymalizowanych bibliotek podprogramów opisanych standardami BLAS, LAPACK, MIT FFTW C Interface, sparse BLAS w językach Fortran oraz C/C++ dla klastrów o architekturze x86_64 oraz Intel MIC.

 5. Dostępność narzędzi dla profilowania, debugowania oraz wizualizacji informacji o wykonaniu programów równoległych.
5


Zestaw bibliotek numerycznych dla procesorów wielordzeniowych oraz klastrów


Pełna implementacja i wsparcie dla języków Fortran, C/C++ bibliotek podprogramów:

 • Standard „NAG Library for SMP & Multicore” (wsparcie dla procesorów wielordzeniowych oraz architektury MIC) dla następujących działów obliczeń numerycznych:

Dense and Sparse Linear Algebra

Fast Fourier transforms

Random Number Generators

Quadrature

Partial Differential Equations

Interpolation

Curve and Surface Fitting

Correlation and Regression Analysis

Multivariate Methods

Time Series Analysis

Financial Option Pricing

Dense linear algebra

Sparse iterative solvers

Sparse direct solvers

Sparse iterative eigensolvers

Ordinary differential equations

Optimization

Multivariate statistics
 • Standard „NAG Parallel Library” wykorzystanie biblioteki BLACS i standardu MPI obliczeń na klastrach dla następujących działów obliczeń numerycznych:

Library Identification

Summation of Series

Quadrature

Minimizing or Maximizing a Function

Matrix Operations and Distribution

Eigenvalues and Eigenvectors

Simultaneous Linear Equations

Linear Equations

Least-squares and Eigenvalue Problems

Sparse Linear Algebra

Random Number Generators

Mathematical ConstantsMachine Constants
Dodatkowe wymagania:

 • Wsparcie dla klastrów z systemu Linux

 • Bezterminowa licencja na użytkowanie
6

Narzędzia do wzbogacania tworzonych aplikacji o dynamiczne wizualizacje


Zestaw bibliotek podprogramów i funkcji w językach Fortran 90/95 oraz C/C++ wspomagających tworzenie własnych aplikacji zawierających dynamiczne wizualizacje o następujących cechach:

 • możliwość prostej realizacji wizualizacji wyników obliczeń w formie statycznych wykresów 2D lub 3D

 • możliwość interaktywnego modyfikowania wykresów na etapie wykonywania aplikacji

 • możliwość monitorowania przebiegu analizy danych w czasie rzeczywistym

 • możliwość dokonywania operacji na danych wyświetlanych w czasie wykonywania programu

 • możliwość tworzenia prezentacji w postaci interaktywnych filmów przez zapisywanie danych o przebiegu procesu symulacji

 • możliwość prezentacji obiektów 3D w postaci filmu

 • możliwość programowania obliczeń w sposób ze zgodny ze składnią programu Matlab

 • implementacja powyższych operacji powinna być realizowana poprzez umieszczanie we własnych podprogramach prostych wywołań podprogramów lub funkcji

 • bezpośrednie wsparcie dla systemów Linux (języki Fortran i C/C++) i Windows (języki C/C++)

 • wersja dla 1 jednoczesnego użytkownika wybranego systemu operacyjnego i języka programowania.

 • Bezterminowa licencja na użytkowanie
7


System do realizacji obliczeń matematycznychPrzedmiotem zamówienia jest system do realizacji obliczeń matematycznych (w szczególności obliczeń symbolicznych) i publikowania wyników. Wymaga się możliwość realizacji obliczeń równoległych w dowolnych sieciach komputerowych oraz na maszynach wielordzeniowych i wieloprocesorowych. Wymaga się zgodności składni poleceń ze składnią systemu Mathematica. System ma umożliwiać jednoczesną pracę 25 użytkowników (licencja edu). W szczególności system ma:

 • umożliwiać wykonywania obliczeń symboliczno-numerycznych,

 • umożliwiać wizualizację 2D i 3D z możliwością programowej ingerencji w każdy szczegół rysunku,

 • umożliwić tworzenie dokumentów o strukturze gotowej do druku,

 • umożliwić realizację obliczeń równoległych w dowolnych sieciach komputerowych oraz maszynach wielordzeniowych i wieloprocesorowych. System obliczeń równoległych powinien zapewnić:

 • automatyczne zrównoleglanie kodu źródłowego,

 • dostępność protokołów sterujących obliczeniami i koordynujących pracę procesów równoległych,

 • bibliotekę obliczeń numerycznych wykorzystującą równoległą pracę dostępnych procesorów,

 • możliwość diagnostyki i testowania aplikacji pracującej równolegle,

 • sterowanie równomiernym obciążeniem procesorów obliczeniowych,

 • wygodne środowisko tworzenia aplikacji równoległych,

 • umożliwia obsługę w zautomatyzowany sposób procesów Markowa z czasem dyskretnym oraz czasem ciągłym, oraz szeregi czasowe skończone i nieskończone.

Wymaga się pięcioletniego wsparcia serwisowego i bezterminowej licencji na użytkowanie.
8

Środowisko do zaawansowanych obliczeń numerycznych i symulacjiSystem przeznaczony do wykonywania skomplikowanych obliczeń numerycznych i wizualizacji na komputerach wielordzeniowych, wieloprocesorowych, klastrach komputerowych akcelerowanych GPU oraz symulacji systemów dynamicznych (niewygasające licencje akademickie, sieciowe dla systemu Linux).

Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać z oprogramowaniem, sprzętem funkcjonującym u Zamawiającego, oprogramowanie równoważne musi zapewniać pełną funkcjonalną zamienność produktu z produktami MATLAB SIMULINK, posiadać co najmniej takie same parametry techniczne i funkcjonalne.

Środowisko ma udostępniać następujące funkcje:


 • umożliwiać tworzenie aplikacji w kodzie skryptowym, jako rapid prototyping wykorzystując algorytmy ze statystyki, optymalizacji, automatyki, sieci neuronowych, obliczeń symbolicznych,

 • zawierać interaktywne narzędzia do eksploracji i wizualizacji danych (2D i 3D),

 • umożliwiać zintegrowaną obsługę algorytmów ze statystyki, optymalizacji,

 • obsługiwać funkcje edytora, które upraszczają cykl projektowania,

 • tworzenia kodu i debugowania aplikacji,

 • umożliwiać przygotowanie aplikacji w formie graficznej,

 • umożliwiać generację kodu wynikowego w języku C,

 • umożliwiać wykonanie obliczeń równoległych i rozproszonych na komputerach wieloprocesorowych, wielordzeniowych i klastrach komputerowych.

Środowisko ma udostępniać funkcje obliczeniowe z następujących dziedzin (w nawiasach podano liczbę jednoczesnych użytkowników):

Podstawowe obliczenia, wizualizacja, symulacja systemów (30)

Parallel Computing (16)

Symbolic Math (30)

Partial Differential Equation (30)

Statistics (30)

Curve Fitting (2)

Optimization Toolbox (2)

Global Optimization (2)

Neural Network (2)

Control System (2)

System Identification (2)

Fuzzy Logic (2)

Aerospace (5)

Signal Processing (2)

DSP System (2)

Communications System (2)

Wavelet (2)

Image Processing (16)

Computer Vision System (16)

Image Acquisition (16)

Mapping (16)

Bioinformatics (16)

Financial (30)

Econometrics (30)

Datafeed (30)

Financial Instruments (30)

Trading (30)

Symulacje

Tworzenie oprogramowania na bazie środowiska do obliczeń I symulacji (5)

Distributed Computing (64 workers)

Wsparcie dla klastrów systemu Linux. Bezterminowa licencja na użytkowanie


9


Oprogramowanie do zaawansowanych obliczeń z dziedziny chemiiOprogramowanie powinno mieć możliwość przeprowadzania analiz następujących układów:

 • Gazy, roztwory, ciała stałe

 • Kryształy, polimery, warstwy

 • Układy biologiczne

Ponadto powinno:

 • umożliwiać modelowanie parametrów chemicznych i fizycznych badanych układów przy wykorzystaniu teorii funkcjonału gęstości (DFT)

 • współpracować z bazami slaterowskimi (STO)

 • umożliwiać obliczanie geometrii cząsteczek, parametrów termodynamicznych

 • umożliwiać badanie przebiegu reakcji

 • umożliwiać analizę wiązań chemicznych metodą połączonej dekompozycji ładunków i energii i analizę ładunków (Hirshfeld, deformacja gęstości Voronoy’i) i rzędów wiązań

 • umożliwiać poszukiwanie stanów przejściowych i badanie ścieżek reakcji

 • badać własności spektroskopowe –– w zakresie NMR, UV/Vis, IR, Raman, X-ray, ESR, CD, Mössbauer

 • umożliwiać obliczenia dla układów zamknięto- jak i otwarto-powłokowych,

 • obliczenia dla dowolnych atomów układu okresowego

 • stosować odpowiednie metod relatywistycznych - ZORA dla pierwiastków ciężkich

 • zastosowanie potencjałów korelacyjno-wymiennych: LDA, GGA, hybrid-GGA, meta-GGA, metahybrid-

 • GGA

 • zastosowanie poprawek dyspersyjnych: D3, D3-BJ, dDsC

 • być wyposażone w narzędzia do chemicznej analizy fragmentów cząsteczek, rozkładu energii

 • przeprowadzanie obliczeń w środowisku rozpuszczalnika (COSMO, 3D-RISM, SCRF, FDE), białka (QM/MM, QUILD), nanocząsteczek (DIM/QM)

 • stosować metody relatywistyczne (ZORA, sprzężenie spin-orbital), pełnoelektronowe funkcje bazy dla H-Uuo

 • nowoczesne funkcjonały xc: meta-GGAs, dyspersyjne np. GGA-D3-BJ, GGA+U, HTBS, TB-mBJ, GLLB-sc

 • umożliwiać obliczenia z zakresu spektroskopii (własności optyczne (TDDFT), EELS, NMR, EFG, Q-tensor, ESR, g-tensor, A-tensor)

 • analizę struktury pasmowej, dekompozycji energii, ELF, AIM, Mulliken, „form factors”, powierzchni Fermiego

 • umożliwiać łatwe budowanie struktur krystalicznych z poziomu GUI

 • umożliwiać mport plików CIF

 • uwzględniać stałe pól elektrycznych, model rozpuszczalnika COSMO

 • pozwalać na obliczanie własności cieczy czystych, mieszanin i roztworów (współczynniki aktywności, entalpia swobodne solwatacji, stałych Henry'ego, rozpuszczalności, współczynniki podziału (log P, log kOW), prężność pary, temperatura wrzenia, diagramy ciecz-gaz dla mieszanin dwu i trójskładnikowych (VLE/LLE), energie nadmiarowe, azeotropy, progi mieszalności, linie składu, temperatury zapłonu, wartości pKa)

 • ładunki drugiego rzędu (SCC-DFTB) i trzeciego rzędu (DFTB3)

 • poprawki dyspersyjne (D3, D3-BJ, UFF)

 • obliczenia minimów energetycznych i stanów przejściowych

 • parametryzację QUASINANO 2013.1

 • badanie dynamiki molekularnej

 • z wykorzystaniem reaktywnych pól siłowych

 • symulacje układów o wielkości rzędu milionów atomów

 • kontrolę reżimów temperaturowych, ograniczeń ciśnienia i narzucania więzów na parametry wiązań chemicznych

 • analizę zmian składu chemicznego układu w toku symulacji dynamiki molekularnej

 • umożliwiać pełne wykorzystanie klastra o nielimitowanej liczbie rdzeni

 • wykorzystywać interfejs MPI.

Dostawca powinien zapewnić pełne wsparcie techniczne na okres 5 lat.

 • Wsparcie dla klastrów systemu Linux (nieograniczona liczba rdzeni)
10


Oprogramowanie typu “baza danych związków chemicznych”


Oprogramowanie powinno umożliwiać:

 • wykorzystanie w wyrafinowancyh obliczeniach kwantowo mechanicznych

 • wykorzystanie w planowaniu procesów przemysłowych (np. procesów zgazowania węgla, katalizy z wykorzystaniem zeolitów, itp.)

 • wykorzystanie w celu identyfikacji związków chemicznych.

Wymaga się aby oprogramowanie wspierało następujące kategorie związków:

 • Free Radicals, Hydrocarbon Radicals, Hetero Radicals

 • Hydrocarbons, Cyclo-Hydrocarbons

 • Alkane

 • Aromatics

  • Hetero Compounds

  • O-Hetero Compounds

  • N-Hetero Compounds

 • S-Hetero Compounds

 • O/N-Hetero Compounds

 • O/S-Hetero Compounds

 • N/S-Hetero Compounds

 • N/O/S-Hetero Compounds

 • Gasoline

 • Jet-fuel

 • Diesel

 • Bio-Diesel

 • Thermal Cracking

 • Catalytic Cracking

 • Hydro Cracking

 • Desulfurization

 • Isomerization

 • Catalytic Reforming

 • Combustion

 • Soot

 • Naphtha

 • Gas-To-Liquid (GTL,CH4 Reforming + Fischer-Tropsch)

 • Coal-To-Liquid (CTL, Coal Gasification + Fischer-Tropsch)

 • Drug-like Compounds

Minimalny czas trwania licencji: 5 lat dla dwóch użytkowników.


11

System do obliczeń kwantowo-chemicznychWymagania:

 • Program powinien umożliwiać prowadzenie obliczeń zarówno metodami bazującymi na funkcji falowej (WFT) jak i metodami bazującymi na gęstości elektronowej (DFT).

 • Program powinien być uznany i szeroko stosowany przez ośrodki badawcze na całym świecie, tak, aby wyniki były porównywalne z danymi literaturowymi i pozwalały na publikację w czasopismach naukowych.

 • Program powinien umożliwiać optymalizację struktur molekularnych małych jak i dużych. Dodatkowo powinien pozwalać na modelowanie różnych fragmentów cząsteczek na różnym poziomie przybliżenia kwantowo-mechanicznego.

 • Program powinien umożliwiać prowadzenie obliczeń termochemicznych i dotyczących stanów przejściowych reakcji chemicznych, przewidywanie widm IR, RAMAN, NMR, UV-VIS itp. in vacuo a także uwzględniać efekty związane z oddziaływaniem cząsteczek z rozpuszczalnikiem.

 • Program powinien być w najnowszej wersji oferowanej przez producenta z licencją na oprogramowanie pracujące na klasterze w systemie LINUX 64-bit.

 • Do pakietu dołączona powinna być pełna instrukcja obsługi – podręcznik użytkownika (w języku polskim lub angielskim w wersji elektronicznej i papierowej).

 • Wsparcie dla klastrów systemu Linux oraz licencja typu „site”. Bezterminowa licencja na użytkowanie
12


Oprogramowanie do obliczeń fononowychWymagania:

 • możliwość obliczeń dyspersji fononów, uwzględniające mody miękkie,

 • możliwość obliczenia nieprzywiedlnych reprezentacji modów,

 • możliwość obliczenia całkowitej i częściowej gęstość stanów fononowych,

 • możliwość obliczenia funkcji termodynamicznych,

 • możliwość obliczenia czynników Debey'a-Wallera,

 • możliwość obliczeń nieelastycznego rozpraszania neutronów i promieni X,

 • obliczenie stałej dielektrycznej,

 • możliwość wizualizacji wyników w postaci wykresów i animacji modów wibracyjnych,

 • zaawansowany interfejs graficzny,

 • możliwość współpracy ze standardowymi kodami DFT,

 • możliwość instalacji i pracy w systemie Linux

 • Bezterminowa licencja na użytkowanie13


Oprogramowanie do symulacji komputerowych nanostruktur w skali atomowejWymagania:

 • możliwość modelowania układów periodycznych w ramach teorii funkcjonału gęstości (DFT) z wykorzystaniem równań Kohna-Shama,

 • możliwość modelowania układów otwartych w ramach DFT z wykorzystaniem podejścia nierównowagowych funkcji Greena,

 • bazę funkcji własnych w postaci numerycznych orbitali atomowych,

 • możliwość modelowania układów z wykorzystaniem obliczeń samozgodnych jak i niesamozgodnych opartych na modelach ciasnego wiązania.

 • możliwość obliczeń struktury atomowej i elektronowej, jak w przypadku standardowych kodów DFT,

 • możliwość obliczeń transportowych, jak charakterystyki prądowo-napięciowe, opartych na technice nierównowagowych funkcji Greena,

 • zaawansowany interfejs graficzny,

 • możliwość współpracy ze standardowymi kodami DFT,

 • możliwość instalacji i pracy w systemie Linux,

 • możliwość uruchomienia co najmniej dwóch niezależnych procesów jednocześnie na co najmniej 24 rdzeniach każdy.

 • Bezterminowa licencja na użytkowanie
14

Oprogramowanie GIS typu desktop oraz server


31 licencji oprogramowania desktopowego , z co najmniej rocznym wsparciem pozwalającego na:

• Wyświetlanie Mapy

• Nawigowanie Mapy

• Wyświetlanie danych wektorowych

• Symbolizację obiektów wektorowych i rastrowych

• Przepróbkowywanie oraz klasyfikację danych rastrowych

• Animację danych rastrowych i wektorowych

• Wyświetlanie danych rastrowych

• Pracę z tabelą atrybutów danych wektorowych i rastrowych

• Tworzenie histogramów

• Wykresów punktowych

• Macierzy rozproszenia

• Wykresów skrzynkowych

• Wykresów bąbelkowych

• Wykresów polarowych

• Wykresów kołowych

• Tworzenie kompozycji i drukowanie jej widoku

• Eksport danych oraz kompozycji do formatów: Enhanced Metafile (EMF), Windows Bitmap (BMP), Encapsulated PostScript (EPS), Tagged Image File Format (TIFF), Portable Document Format (PDF), Joint Photographics Experts Group (JPEG), Portable Network Graphics (PNG), Graphic Interchange Format (GIF), Scalable Vector Graphics (SVG), Adobe Illustrator (AI)

• Publikowanie i współdzielenie map

• Współdzielenie warstw mapowych i danych w chmurze

• Publikowanie i współdzielenie analiz

• Automatyzację procesów poprzez dostępne narzędzia oraz skrypty pisane w VB i Python

• Etykietowanie

• Edycję obiektów i opisów

• Bezpośredni odczyt i zapis danych rastrowych

• Zarządzanie danymi rastrowymi w bazie danych

• Obsługa dokumentów oraz danych zewnętrznych np. plików csv, xlsx, txt

• Bezpośredni odczyt danych wektorowych i rastrowych

• Bezpośrednią edycja danych wektorowych

• Obsługa danych typu CAD

• Automatyczną edycję i wektoryzację rastra

• Obsługę danych mobilnych np. w formacie gpx

• Geoodniesienie danych rastrowych i wektorowych

• Zarządzanie danymi

• Tworzenie topologii między obiektami

• Wykonywanie analiz sieciowych

• Tworzenie i zarządzanie metadanymi

• Interpolację danych punktowych oraz liniowych i poligonowych

• Tworzenie Trójwymiarowych wizualizacji, analiz oraz modeli powierzchni terenu dedykowanymi algorytmami

• Stosowanie zaawansowanych narzędzia interpolacji i analizy statystycznej danych przestrzennych

• Wizualizacji i analizy trendów zmian danych przestrzennych w czasie i przestrzeni

• Bezpośredni odczyt, konwersja i zapis danych w różnych formatach

• Stosowanie Zaawansowanego pozycjonowania etykiet na mapach
Oprogramowanie desktopowe ponadto powinno mieć budowę modułową pozwalającą na zarządzanie danymi w oddzielnych aplikacjach a każdy z modułów powinien być uruchamiany oddzielnie.
Oprogramowanie serwerowe pozwalające na:

• Udostępnianie przez stronę www danych, map, modeli i narzędzi geoprzetwarzania

• Udostępnianie przez bazę danych SQL Server lub PostgreSQL danych, map, modeli i narzędzi geoprzetwarzania

• Obsługę i publikację na stronie www natywnych danych przestrzennych.

• Zarządzanie bazą danych np. SQL Server lub PostgreSQL

• Pracę z aplikacjami mobilnymi

• Edycję danych przez www

• Wykonywanie operacji na obrazach w czasie rzeczywistym

• Zawansowane analizy danych rastrowych przez WWW, takie jak wyznaczanie optymalnych lokalizacji, obliczanie odległości i kierunków do najbliższych punktów źródłowych, analizy hydrologiczne, obliczanie gęstości zjawisk, a także generowanie i analizy powierzchni: spadki, ekspozycje, widoczność, itp

• Wykonywanie zaawansowanych analiz GIS przez stronę www modelujących przestrzeń trójwymiarową, takich jak dopasowanie, wycinanie i wypełnianie, analizowanie linii widoczności, czy modelowanie terenu

• Poprzez stronę www modelowania i analizowania warunków działania sieci transportowych, takich jak: czas dojazdu, trasa z punktu do punktu i określanie kierunków, trasa z wieloma przystankami, określanie strefy działania, obliczanie najkrótszej i optymalnej trasy, określanie najbliższej lokalizacji i wykonywanie analiz przejazdu

• Publikuję usług internetowych jako warstwy geostatystyczne

• Tworzenie i publikację projektów mobilnych, edycję danych i ich bezpośrednią synchronizację z bazą danych

15

Oprogramowanie do teledetekcyjnej analizy zobrazowań lotniczych i satelitarnych15 licencji oprogramowania z co najmniej rocznym wsparciem pozwalające na:

• Importowanie i eksportowanie do wielu formatów zarówno rastrowych, jak też wektorowych, między innymi: ADRGImage(.img) ADRGLegend(.igg) ADRGOverview(.ovr) ADRI AlaskaSARFacility(.L) ALOSAVNIR-2JAXACEOS ALOSPALSARERSDACCEOS ALOSPALSARERSDACVEXCEL ALOSPALSARJAXACEOS ALOSPRISMJAXACEOS ALOSPRISMJAXACEOSIMG ASCII ASRP(.img) ASTEREOS-HDF AVHRR(NOAAKLM,Sharp&Dundee) AVIRIS Binary(GenericBIL,BIP,BSQ&Tiled) Bitmap(.bmp) CADRG CIB COSMO-SkyMed Daedalus(AMSandABSsensors) DEM(SDTS) DEM(USGS) ERDASIMAGINE, DataFormatDirectReadDirectWriteImportExport DFAD DigitalOrthophotoQuad(USGSDOQ) DigitalOrthophotoQuadKeywordHeader(USGSDOQ) DigitalPointPositioningDatabase(DPPDB) DTED ECRGTOC EDCLandsat7HDF ENVI(.hdr) ENVISAT EOSHDF ERDASAnnotation(*.ant) ERDASDigitize(.dig) ERDASERMapper(.ecw) ERDASERMapper(.ers) ERDASGIS(.gis)

• Generowanie i eksport modelów wysokościowych (np. NMT, NMPT) z użyciem linii nieciągłości terenu do formatów ASCII, Binary, Esri GRID

• Tworzeniu modeli graficznych i eksportowania ich do pliku w celu analizy danych

• Przetwarzanie wsadowe danych LiDAR (import i eksport chmury punktów, nadawanie linii lotu, rozrzedzenie chmury punktów, tworzenie rastra gęstości chmury punktów, eksport statystyk)

• Wymianę danych między oprogramowaniem a Arc Gis i CAD

• Analizie zobrazowań radarowych

• Animację danych rastrowych i wektorowych,

• Możliwości porównywania analizowanych danych z obrazami Google Earth w czasie rzeczywistym

• Pracę z tabelą atrybutów danych wektorowych i rastrowych

• Tworzenie histogramów

• Możliwości tworzenia wirtualnych wycieczek i zapisywania ich w popularnych formatach

• Automatyczne tworzenia publikacji i wysyłania ich na serwer

• Tworzenie kompozycji i drukowanie jej widoku

• Publikowanie i współdzielenie map

• Współdzielenie warstw mapowych i danych w chmurze

• Publikowanie i współdzielenie analiz

• Zarządzanie danymi

• Wykonywanie analiz sieciowych

• Tworzenie i zarządzanie metadanymi

• Interpolację danych punktowych oraz liniowych i poligonowych

16

Oprogramowanie do obiektowej analizy danych obrazowych5 licencji oprogramowania z co najmniej rocznym pozwalające na:

• Pozyskiwanie i przetwarzania danych z platform lotniczych, satelitarnych i naziemnych

• Tworzenie i testowanie algorytmów analizy obiektowej 2D i 3D

• Szybką analizę obiektową

• Zapis danych w popularnych formatach rastrowych i wektorowych

17

System obliczeniowy metody elementów dyskretnychSystem powinien zapewnić możliwości obliczeniowe dotyczące mechaniki ciała stałego raz ośrodków sypkich dla co najmniej 1 użytkownika. W szczególności dostępne powinno być:

 • Modelowanie dynamiki w przestrzeni 2D i 3D zespołów cząstek o dowolnych wymiarach

 • Umożliwienie modyfikacji przez użytkownika własności sił i kontaktu między cząstkami

 • Dowolna liczba brzegów (ścian) obszaru obliczeniowego

 • Zespoły cząstek mogą być dodawane do obszaru obliczeniowego z dowolnymi warunkami początkowymi (prędkość, siła)

 • Cząstki i ścianki mogą być dodane lub usunięte w dowolnym czasie podczas symulacji

 • Wbudowane w system warunki kontaktu powinny zawierać modele: sprężyn liniowych, tarcia Coulomba, model lepko-sprężysty, model plastycznego płynięcia, model pełzania, modele tłumienia: lepki i tarciowy

 • Możliwość obliczeń quasi-statycznych

 • System powinien zapewniać wyniki w postaci średniej prędkości odkształcenia, naprężenia i porowatości i energii w trakcie obliczeń

 • Możliwość sterowania procesem obliczeniowym przez własne procedury w napisane w językach kompilowanych lub skryptowych

 • Pełny graficzny postprocessing: możliwość uzyskania wyników w postaci obrazów wysokiej rozdzielczości: bitmapowych, wektorowych i animacji video

Wymagania dodatkowe: • Wszystkie systemy powinny zapewniać możliwość użytkowania w trybie zdalnym i możliwość przetwarzania wsadowego.

 • Oprogramowanie powinno być dostępne w wersjach dla systemów operacyjnych MS Winows lub Linux

 • Licencja użytkownika powinna być dostępna w wersji akademickiej

 • Okres ważności licencji: co najmniej 5lat licząc od daty zakupu z corocznym uaktualnianiem oprogramowania.
18

System obliczeniowy metody elementów skończonych


System powinien zapewnić możliwości obliczeniowe dotyczące fizyki a szczególnie mechaniki ciała stałego dla 20 użytkowników z możliwością obliczeń na 16 procesorach:

Analizy liniowe i nieliniowe wykonywane metodą implicit:

• Statyczne naprężeniowo/przemieszczeniowe

• Bezpośrednie cykliczne

• Zmęczeniowe niskocyklowe

• lepko-sprężyste/lepko-plastyczne

• Dynamiczne naprężeniowo/odkształceniowe

• Ustalonego procesu walcowania

• Termiczne (dla stanów ustalonych i nieustalonych)

• Dyfuzji masy (dla stanów ustalonych i nieustalonych)

• Akustyczne

• Analizy sprzężone (multiphysics):

- Termiczno-elektryczno-strukturalne

- Termiczno-mechaniczne-elektryczne/elektromagnetyczne

- Piezoelektryczne

- Mechanika płynów z interakcją konstrukcji

- Akustyka z interakcją konstrukcji

- elektromagnetyczna

Mechanika pękania:

• VCCT (Virtual Crack Closure Technique)

• XFEM (eXtended Finite Element Method)

• Obliczanie współczynników intensywności naprężeń (KI, KII i KIII) dla konwencjonalnej Metody Elementów Skończonych oraz Rozszerzonej Metody Elementów Skończonych (XFEM).

• Obliczanie naprężenia T dla liniowej sprężystości

• Obliczenie całki Ct (w warunkach pełzania)

Analizy liniowe i nieliniowe wykonywane metodą explicit:

• Nieliniowa dynamika naprężeniowo/przemieszczeniowa

• Adiabatyczna naprężeniowa

• Akustyczna

• Coupled Eulerian-Lagrangian (CEL)

• Smoothed Particle Hydrodynamic method (SPH)

• Discrete Element Method (DEM)

Dodatkowe wymagane cechy:

• możliwość wykorzystywania w obliczeniach plików wsadowych

• zintegrowanie modułów obliczeniowych w jednym pakiecie programów

• Pełny graficzny postprocessing: możliwość uzyskania wyników w postaci obrazów wysokiej rozdzielczości: bitmapowych, wektorowych i animacji video
Wymagania dodatkowe:


 • Wszystkie systemy powinny zapewniać możliwość użytkowania w trybie zdalnym i możliwość przetwarzania wsadowego.

 • Oprogramowanie powinno być dostępne w wersjach dla systemów operacyjnych MS Winows lub Linux

 • Licencja użytkownika powinna być dostępna w wersji akademickiej

 • Okres ważności licencji: co najmniej 5lat licząc od daty zakupu z corocznym uaktualnianiem oprogramowania.
19


System obliczeniowy komputerowej mechaniki płynówSystem powinien zapewnić możliwości obliczeniowe dotyczące mechaniki płynów z możliwością modelowanie przepływów turbulentnych dla co najmniej 1 użytkownika z możliwością obliczeń na 4 procesorach

 • Tworzenie siatek obliczeniowych za pomocą wbudowanego modułu lub import siatek z powszechnie używanych formatów CAD

 • Dostępność modeli turbulencji k-epsilon, K-Omega, model naprężeń Reynoldsa

 • Modele symulacji wirów: LES (large eddy simulation), DES (detached eddy simulation), SAS (scaleadaptive simulation).

 • Możliwości obliczeń z wykorzystaniem systemów wieloprocesorowych

 • Możliwości dodawania własnych procedur użytkownika

 • Pełny graficzny postprocessing: możliwość uzyskania wyników w postaci obrazów wysokiej rozdzielczości: bitmapowych, wektorowych i animacji video

Wymagania dodatkowe: • Wszystkie systemy powinny zapewniać możliwość użytkowania w trybie zdalnym i możliwość przetwarzania wsadowego.

 • Oprogramowanie powinno być dostępne w wersjach dla systemów operacyjnych MS Winows lub Linux

 • Licencja użytkownika powinna być dostępna w wersji akademickiej

 • Okres ważności licencji: co najmniej 5lat licząc od daty zakupu z corocznym uaktualnianiem oprogramowania.
20


Oprogramowanie do zaawansowanej analizy obrazów


Oprogramowanie musi posiadać następujące cechy:

 • narzędzie do analizy obrazu, które pozwala na pomiary odległości, kątów, pola powierzchni, klasyfikacji oraz posiada zestaw narzędzi służących do poprawy jakości badanego obrazu, współpracuje zarówno ze skanerami poprzez sterownik TWINE, jak i kamerami CCD. Importuje pliki w wielu formatach

 • umożliwia wykonanie wielu rodzajów pomiarów takich jak: długość odcinka, wielkość kątów, współrzędne X,Y intensywności oraz pola powierzchni

 • możliwość wykonania pomiaru odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie oraz pomiaru odległości po zadanej ścieżce

 • posiada zestawy narzędzi do poprawiania jakości obrazu, remapowania kolorów oraz identyfikacji krawędzi, a także zmiany różnych elementów obrazu, takich jak jasność, nasycenie, kontrast, rozkład kolorów, konwersja do skali szarości

 • umożliwia usunięcie szumu, poprzez zastosowanie różnych metod (kombinacji obrazów, filtry cyfrowe). Zastosowanie odpowiednich filtrów umożliwia również detekcje krawędzi, tworzenie własnych filtrów cyfrowych oraz użycie 2DFFT

 • zaznaczone fragmenty mogą być wycinane, przesuwane lub kopiowane

 • dostępne opcje wejścia i wyjścia:

  • pozyskiwanie obrazów z dowolnego źródła TWAIN

  • otwieranie plików graficznych: AWD, BMP, CAL, CMP, CUR, DIC, EPS, EXF, FPX, FXS, ICA, ICO, IMG, JPEG, MAC, MSP, PCT, PCX, PhotoCD, PNG, PSD, RAS, TGA, TIF, WMF, WPG

  • zapis plików graficznych jako: AWD, BMP, CAL, CMP, CUR, DIC, EPS, EXF, FAX, FPX, FXS, ICA, ICO, IMG, JPEG, MAC, MSP, PCT, PCX, PNG, PSD, RAS, TGA, TIF, WMF, WPG

  • ładowanie kolorowych obrazów: 1, 4, 8, 16 i 32-bitowych

  • ładowanie obrazów w odcieniach szarości: 1, 4, 8, 10, 12 i 16-bitowych

  • otwieranie plików danych XLS, TXT oraz MOC

 • działania na warstwach obrazu

  • pięć nieniszczących nałożeń

  • zapis nałożeń obrazu

  • parametry: kolor i intensywność

  • maskowanie obrazu

  • nakładanie matematyczne: AND, OR, XOR, NOT, kopiowanie

  • numerowanie obiektów

  • etykietowanie obiektów: osie główne i dodatkowe

  • filtry nakładkowe: Erosion, Dilation

 • opcje edycja obrazów:

  • wycinanie, kopiowanie, wklejanie i czyszczenia

  • obcinanie, duplikowanie, odtwarzanie, porównywanie

  • wklejanie i składanie obrazów różnych typów

  • zmiana rozmiaru i rozdzielczości

  • określanie parametrów piksela nowego obrazu

  • konwersja obrazów na różne typy

 • możliwości przetwarzania obrazów:

  • konwersja kolorowych do skali szarości

  • monochromatyczne tabele LUT: standardowe, prostokątne, schodkowe

  • kolorowe tabele LUT: prostokątne, czerwone, niebieskie, zielone, spiralne i schodkowe

  • wyrównanie czyszczące

  • matematyka obrazów: dodawanie, odejmowanie, średnia, minimum, maksimum, mnożenie i dzielenie

  • progowanie kolorów

  • odwrócenie wartości intensywności

  • zmiana rozdzielczości

  • standaryzowanie palety kolorów

  • korekcje kolorów: gamma, półtonów, odcień, nasycenie, rozdzielanie kolorów

  • korekcje intensywności: jasność, kontrast

  • rozciąganie histogramu: kolorowe i tonalne

 • możliwość dokonywania pomiarów:

  • ustawienie pomiarów ścieżki

  • ustawienie pomiarów pola

  • kalibracja intensywności: dwu- lub wielopunktowa

  • kalibracja kierunkowa: 1, 2 lub 3D

  • obliczanie: liczby obiektów, liczby pikseli, raportowanie ponumerowanych obiektów

  • krawędzie i linie ścieżki i ich parametry

  • punkty: Tally, współrzędne XY

  • przestrzeń: powierzchnia, środek masy szarości lub binarny, odległość skumulowana, odległość, średnica, pomiary głównych i dodatkowych osi: punkty końcowe, parametry, współczynnik kształtu, nachylenie, suma (X, Y, X2, Y2, XY)

  • intensywność: wartość intensywności piksela, średnia lub skumulowana nad powierzchnią, wartości intensywności RGB lub wartości średnie RGB nad powierzchnią, średnia długość linii, barwa i nasycenie

  • jednoczesna praca na 30 stanowiskach.

  • Bezterminowa licencja na użytkowanie
21

Oprogramowanie typu CAD 3D


- projektowanie części, części blaszanych, złożeń, wykonywanie dokumentacji technicznej,

- bezpośrednie modelowanie bryłowe i powierzchniowe,

- edycja modeli bryłowych i powierzchniowych importowanych z innych programów 3D,

- wymiana danych z innymi programami 3D poprzez formaty: AutoCAD, SketchUp, ACIS, STEP, IGES, Rhinoceros, CGR, DWG, DXF, STL, OBJ, XAML, VRML,

- modelowanie w oparciu o siatkę STL,

- podwójne licencje: uczelniana + "domowa" w celu samokształcenia,

- zawarta subskrypcja aktualizacji na 12 miesięcy

- jednoczesna praca 22 użytkowników

Bezterminowa licencja na użytkowanie

22

Oprogramowanie do zautomatyzowanej inżynierii odwrotnej- integracja pomiędzy oprogramowaniem do obróbki skanów 3D a oprogramowaniem CAD i DCC

- kompletny zestaw narzędzi do transformacji danych pochodzących ze skanowania w powierzchnie parametryczne, siatkę poligonów lub natywne formaty plików CAD,

- automatyczne czyszczenie chmury punktów, analiza i naprawianie siatki,

- bezpośredni eksport danych do programu CAD,

- programowanie skryptów w języku Python,

- zawarta subskrypcja aktualizacji na 12 miesięcy

- jednoczesna praca 5 użytkowników

Bezterminowa licencja na użytkowanie


23

Oprogramowanie do tworzenia aplikacji virtual reality


Kompleksowe oprogramowanie służące do modelowania, animacji, renderowania i compositingu

- modelowanie mesh, NURBS,

- dwustronna wymiana danych z programem CAD,

- bezpośrednia wtyczka do programu VR – eksport scen,

- narzędzia do tworzenia animacji,

- obsługa chmury punktów,

- system cząstek,

- renderowanie z wykorzystaniem GPU,

- programowanie skryptów w języku Python

Specyfikacja Oprogramowanie do tworzenia aplikacji VR :

Oprogramowanie służące do tworzenia własnych, interaktywnych aplikacji wirtualnej rzeczywistości:

- możliwość budowy wirtualnych modeli i prototypów 2d/3d oraz wykonania związanych z nimi obliczeń w podstawowej wersji programu, bez konieczności uzupełniania o dodatkowe moduły,

- możliwość prezentacji graficznych (procedury wizualizacji 3D) umożliwiające programową integrację w każdym szczególe modelu,

- interaktywna modyfikacja prezentacji graficznych i struktur modelu,

- zawarta biblioteka typowych elementów, procedur i materiałów,

- możliwość tworzenia własnych bibliotek,

- programowe wsparcie dla definiowania: kinematyki, dynamiki, mechanizmów, algorytmów kolizji, grawitacji itp.,

- translatory umożliwiające użycie w zamawianym środowisku innych formatów programów CAD i DCC: 3DS, Autodesk Inventor, Okino . bdf, EOP, EOZ, DWF 3D, DWG, DXF, HOOPS HSF,IGES, LIGHTWAVE .LW, PRO/E .SLP, SOLIDWORKS, STL, WAVEFRONT .OBJ, XGL/ZGL (XML-STYLE TFF),

- kompatybilność ze środowiskiem EON firmy EON Reality, w tym m.in. możliwość wczytywania bezpośrednio do systemu natywnych formatów EON Studio (możliwość wykorzystania istniejących, dostępnych bezpłatnie w kraju i za granicą dokumentów, aplikacji i materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem bez konieczności przeróbek I modyfikacji w oferowanym środowisku),

- wykorzystanie technologii procesorów wielordzeniowych komputerów,

- jednoczesna praca 20 użytkowników

- zakup na zasadzie jednorazowej opłaty bez konieczności corocznego odnawiania licencji.


24

Serwer bazodanowy ze wsparciem komercyjnymObsługa do 4 socketów fizycznych
a)    Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla procesorów PARISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC, IBM AIX, HP Tru64), Intel Linux 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na ww. platformach,
b)    Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego/serwera aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych.
c)    Przetwarzanie transakcyjne wg reguł ACID (Atomicity, Consistency, Independency, Durability) z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Mechanizm izolowania transakcji powinien pozwalać na spójny odczyt modyfikowanego obszaru danych bez wprowadzania blokad, z kolei spójny odczyt nie powinien blokować możliwości wykonywania zmian. Oznacza to, że modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych.
d)    Możliwość zagnieżdżania transakcji – powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo – powinien być możliwy następujący scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana,
e)    Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode).
f)    Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym,
g)    Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy).
h)    Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views),
i)    Wbudowana obsługa wyrażeń regularnych zgodna ze standardem POSIX dostępna z poziomu języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w bazie danych,
j)    Dane przestrzenne (np. Oracle Locator)
- Umożliwienie przechowywania w bazie danych wielu typów obiektów przestrzennych: dane wektorowe (punkt, linia, poligon),
- Możliwość dostępu do danych za pomocą narzędzi GIS/CAD innych niż producenta bazy danych,
- Sposób zapisu danych przestrzennych musi umożliwiać dostęp do danych przy użyciu oprogramowania Geomedia Profesional 6.1 do odczytu i zapisu przy wykorzystaniu standardowej funkcjonalności oprogramowania Geomedia Profesional 6.1 - funkcjonującego w NID,
- Definicje układów współrzędnych w standardzie EPSG.
- Zdefiniowane układy współrzędnych WGS84, PUWG 2000, PUWG 1992.
- Możliwość zdefiniowania własnego układu współrzędnych w standardzie EPSG.
- Zdefiniowane układy geograficzne 3D.
- Indeksowanie przestrzenne
- Możliwość wykonywania analiz przestrzennych na poziomie bazy danych (analizy sąsiedztwa, wyszukiwanie obiektów w zadanej odległości, tworzenie buforów, agregacja danych).
- Możliwość wykonywania analiz przestrzennych za pomocą języka SQL.
- Możliwość dopisywania własnych atrybutów do modelu sieciowego.
- Możliwość udostępniania danych zgodnie ze standardami OGC w wersji co najmniej : WFS 1.0, WFSTp. 1.0, CSW 2.0, OpenLS 1.0, GML 3.1.
- Możliwość równoległej przebudowy indeksu przestrzennego.
- Możliwość równoległego wykonywania zapytań na obiektach przestrzennych.
- Możliwość pracy grupowej,
- Możliwość nadawania uprawnień do obiektów przestrzennych na poziomie bazy danych.
Licencja dożywotnia na 2 fizyczne sockety w najnowszej wersji producenta

- szkolenie w siedzibie zamawiającego.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna