Opis pakietu podstawowego 11 baz ebsco w ramach projektu eifl-ebscoPobieranie 18.06 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar18.06 Kb.


Aalsmeer, dn. 15.01.2009 r.Opis pakietu podstawowego 11 baz EBSCO

w ramach projektu eIFL-EBSCO

EBSCO Publishing oferuje użytkownikom w Polsce dostęp online do pakietu podstawowego następujących baz danych w ramach projektu eIFL-EBSCO. Bazy te są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych:


Bazy pełnotekstowe:


 • Academic Search Complete – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, obejmuje około 6.300 czasopism pełnotekstowych, w tym ponad 5.300 czasopism recenzowanych naukowo oraz cytowania i abstrakty z ok. 10.300 czasopism, m.in. abstrakty czasopism Elseviera. Baza zawiera czasopisma z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, medycznych, biomedycznych, rolnictwa, nauk ścisłych, technicznych, informatyki i wielu innych dziedzin. Baza obejmuje m.in. ponad 580 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk społecznych indeksowanych w ISI Social Sciences Citation Index, ponad 1.000 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk medycznych i biomedycznych indeksowanych w bazie MEDLINE, ponad 780 czasopism z nauk ścisłych indeksowanych w ISI Science Citation Index (biologia, chemia, fizyka, matermatyka, nauki techniczne i biomedyczne) ponad 680 czasopism z zakresu psychologii indeksowanych w specjalistycznej bazie PsycINFO, ponad 460 czasopism z zakresu pedagogiki i edukacji indeksowanych w specjalistycznej bazie ERIC i wiele innych.
 • Business Source Complete – najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu zawierająca ok. 29.000 publikacji pełnotekstowych, w tym 3.350 czasopism pełnotekstowych i ok. 1.000 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin, ponad 21.300 raportów pełnotekstowych z zakresu gospodarki poszczególnych krajów, inwestycji, gałęzi przemysłu, badań rynku, handlu międzynarodowego, dane finansowe, materiały konferencyjne, studia przypadków. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w pełnym tekście w formacie PDF od 1965 r. lub od pierwszego wydanego zeszytu. Oprócz w/w publikacji baza zawiera ponad 17.600 profili przedsiębiorstw, ponad 40.000 profili najczęściej cytowanych w bazie autorów, ok. 5.000 wywiadów z analitykami ekonomicznycmi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz ok. 2.900 analiz ekonomicznych typu SWOT.
 • Regional Business News jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty ok. 100 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu;

 • Health Source-Nursing/Academic Edition – zawiera ok. 550 czasopism pełnotekstowych oraz abstrakty i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia;
 • Health Source-Consumer Edition – zawiera pełne teksty ponad 460 czasopism, monografii, informatorów, broszur oraz raportów z zakresu ochrony zdrowia,  medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak rak, cukrzyca, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia i wiele in.;
 • Master File Premier – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych, zawierająca  ok. 1.750 czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera ponadto ok. 500 różnych informatorów pełnotekstowych, ponad 86.000 biografii, ponad 105.000 dokumentów źródłowych oraz kolekcje ponad 400.000 zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975r. takich prestiżowych publikacji jak: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Saturday Evening Post i wielu innych
 • Newspaper Source – oferuje pełny dostęp („od okładki do okładki”) do 35 pełnotekstowych gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim takich jak: The Christian Science Monitor, USA Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (London), The Toronto Star, The Sunday Times (Wlk. Brytania), Budapest Sun, Slovak Spectator, the Australian, Irish Times, Japan Times oraz wielu innych. Baza zawiera ponadto pełne teksty wyselekcjonowanych artykułów 375 regionalnych gazet amerykańskich. Baza zapewnia również dostęp do pełnotekstowych transkrypcji wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne;


Bazy bibliograficzne:


 • Agricola zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Obejmuje ponad 4,1 miliona opisów bibliograficznych odnpośnie artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i różnego rodzaju dokumentów źrodłowych dotyczących wszystkich aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak: biotechnologia rolnicza, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt i weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza i technologia, ochrona środowiska i inne;
 • Medline – autorytatywna baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny USA. Zawiera indeksy i abstrakty artykułów z ponad 4.800 czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Ok. 1.600 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®.


 • ERIC – baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji finansowane przez Departament Edukacji USA, zawiera ok. 1,3 miliona opisów bibliograficznych oraz linki do ponad 314.000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych;
 • GreenFILE – zawiera informacje bibliograficzne z badań dotyczących różnych aspektów wpływu człowieka na środowisko naturalne. Zawarta w bazie kolekcja publikacji naukowych, popularno-naukowych i dokumentów rządowych obejmuje problematykę globalnego ocieplenia, ekologicznych sposobów budowania, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, odnawialnych źródeł energii, wtórnego wykorzystania odpadów (recycling) i wiele innych tematów. Baza zawiera rekordy bibliograficzne ok. 700 publikacji, w tym czasopism jak np.: Bioscience, Conservation Biology, Journal of Ecology i Journal of Environmental Planning & Management.

Baza obejmuje ok. 384.000 rekordów bibliograficznych oraz pełny tekst 4.600 artykulów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie.


 • Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA) – zawiera pełne indeksy i abstrakty ponad 500 kluczowych czasopism oraz wyselekcjonowaną zawartość z ponad 175 czasopism. Ponadto w bazie znajdują się dane bibliograficzne odnośnie książek, raportów i materiałów konferencyjnych. Tematyka bazy obejmuje bibliotekoznawstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, wyszukiwanie informacji online, zarządzanie informacją i wiele innych tematów. Archiwa w bazie sięgają połowy lat 1960-tych. Baza zawiera również ok. 5.000 profili autorów najczęściej indeksowanych w bazie.

Z poważaniem


Teresa Górecka

EBSCO Publishing
Regional Sales Manager Poland,
Latvia, Lithuania, Ukraine,
email: tgorecka@ebsco.com

tel.: +31/36 521 77 73


fax: +31 /36 521 77 74
www.ebscohost.com
BSCO The Netherlands

Konnetlaantje 14, RijsenhoutP.O.Box 204, 1430 AE Aalsmeer, Holandia

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna