Opis prowdzonych zajęĆ do umieszczenia na moodlachPobieranie 17.51 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.51 Kb.
OPIS PROWDZONYCH ZAJĘĆ

do umieszczenia na moodlach 1

Przedmiot, kierunek, semestr

Podstawy programowania - laboratorium, Informatyka, semestr 1Prowadzący

mgr inż. Grzegorz Miśkiewicz

Materiały do przedmiotu:

serwer http : ewsie.asocjacja.pl/PPL

Oraz oczywiście na moodlach uczelnianych.

Cel przedmiotu:

Zapoznanie słuchaczy z podstawami budowy funkcji programistycznych. Podstawowymi operacjami, pętlami, zmiennymi.

Nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności tworzenia algorytmów z wybranych zagadnień.

Wymagane przygotowanie słuchaczy:

W zakresie podstaw informatyki technicznej (cyfrowej reprezentacji informacji, podstaw arytmetyki komputerów, podstaw teorii układów logicznych: A. Skorupski, Podstawy budowy i działania komputerów, WKŁ 1996)  • H.Deitel, P.Deitel: Arkana: C++ programowanie, RM 1998

  • Anna Struzińska-Walczak, Krzysztof Walczak: Nauka programowania dla początkujących C++, W&W, 1999

Literatura uzupełniająca:

B.Kernighan, D.M.Ritchie: Język ANSI C, WNT 1997

B.Stroustrup: Język C++, wydanie piąte zmienione i rozszerzone, WNT 2000

H.Schildt: Informator o języku programowania Borland C++, Nakom 1998

S.Prata: Język C, szkoła programowania, Robomatic, 1999

Piotr Wróblewski: Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion, 1997

Adam Drozdek, Donald L. Simon: Struktury danych w języku C, WNT, 1996

Robert Sedgewick: Algorytmy w C++, RM, 1999

Bjarne Stroupstrup (2000): Język C++, wydanie 5. WNT.

Davis Vandervoorde (2001): Język C++, ćwiczenia i rozwiązania. WNT

(do Stroupstrup: Język C++, wydanie 5)

Stanley B. Lippman, Josée Lajoie (2001): Podstawy języka C++. WNT

Clovis L. Tondo, Bruce P. Leung (2001): Podstawy języka C++, ćwiczenia i rozwiązania. WNT. (do Lippman, Lajoie: Podstawy języka C++ )

Delannoy Claude(1993): Ćwiczenia z języka C++. WNT.

A. Struzińska-Walczak, K. Walczak (1999): Nauka programowania dla początkujących. W&W

K. Walczak (2001): Nauka programowania obiektowego w języku C++. W&W

Jerzy Grębosz (1999): Symfonia C++. Kallimach.

Jerzy Grębosz (1999): Pasja C++. Kallimach.

Deitel Harvey M., Deitel Paul(1999): Arkana C++. RM.

Sedgewick Robert(1999): Algorytmy w C++. READ MESposób weryfikacji efektów kształcenia

Na końcu semestru

EGZAMIN2 (opis sposobu)

Praca audytoryjna. Na każdych ćwiczeniach inny słuchacz prowdzi prezentację, którą może zaliczyć przedmiot.
Prezentacja powinna być związana z wyżej wymienionym przedmiotem. Jest dowolna, jednakże wcześniej zatwierdzona przez wykładowcę.

Słuchacz może otrzymać włącznie 100pkt. z zajęć laboratoryjnych.

50 z pracy na zajęciach (projekty+aktywność).
Wymogiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie 51pkt.

OCENA = SUMA PUNKTÓWMożna mieć i korzystać z notatek i podręczników. Zabronione jest komunikowanie się z otoczeniem – 1 osoba ostrzeżenie ustne i -1 punkt, 2 osoba – przesadzenie na oddzielne stanowisko i 2 punkty, 3 i następne – oddają prace!

W trakcie semestru

ZAGADNIENIA3 (opis sposobu)

Nnależy opracować zagadnienia do projektu i/lub prezentacji oraz wysłać mailem (w temacie maila podać: nr grupy, nr albumu, Imię Nazwiska – nr zajęć) na adres gmiskiewicz@asocjacja.pl nie później niż 10 dni przed przedostatnimi zajęciami.

Tematy zajęć wraz z podaniem co student ma zrobić i na podstawie jakich źródeł

Zajęcia 1. Shell Korna (KornShell)

Zagadnienia do opracowania:
Tematyka zajęć w ramach semestru

Pokazanie różnic w systemach.


Czym jest skrypt.

Zalecane kroki do uzyskania i uruchomienia nowego skryptu KornShella


Programowanie w shellu.
Shell – Zmienne.
Źródła:

[1] Bolsky, Korn, "The New KornShell Command and Programming Language", Prentice Hall, 1995

[2] man93.html -- Strona manuala ksh93, w postaci pliku HTML

Zajęcia 2. Wzorce.

Wyprowadzanie informacji.

Operacje arytmetyczne.

Warunki logiczne, instrukcje rozgałęziania.

Wzorce.
Wyświetlanie danych.
Źródła:

1. Wikipedia /wg poszczególnych zagadnień/

2. Strony podręcznika systemowego man - sh.

Zajęcia 3. Unix/Linux – zastosowania praktyczne

Zagadnienia do opracowania:
Podstawy edycji tekstów.
Wybrane polecenia działania na plikach tekstowych.
Pętle.
Polecenie getopts.
Zmienne tablicowe.
Źródła:

1. http://www.ewsie.asocjacja.pl/ASO/1Unix_przypomnienie.doc

2. Wikipedia /wg poszczególnych zagadnień/

Zajęcia 4. Funkcje i biblioteki funkcji

Zagadnienia do opracowania:

Nadzorowanie wykonywania procesów.


Zarządzanie wejściem / wyjściem.
Sygnały i pułapki.

Podprogramy.Źródła:

1. PLD Linux Distribution „Podręcznik użytkownika, administratora i twórcy” - publikacja umieszczona na stronie http://pl.docs.pld-linux.org – praca zbiorowa.

2. Strony podręcznika systemowego man - sh.


Zajęcia 5.
Wyrażenia regularne.

Zagadnienia do opracowania:

Wzorce tekstów.


Przykłady.
Programy obrabiające.
Porównanie wzorców shella i wyrażeń regularnych.

Źródła:

1. skrypty do ćwiczeńZajęcia 6. Zmienne, ciągi i operacje arytmetyczne.

Zagadnienia do opracowania:

Wyrażenia relacyjne.

Operacje zaawansowane w ciągach.

Replikacja danych.

Instrukcje.

Funkcje.


Moduły.

Źródła:

1. Wikipedia /wg poszczególnych zagadnień/Zajęcia 7. Struktury danych, zmienne i operatory

Zagadnienia do opracowania:

Zaawansowana obróbka danych tekstowych.

Połączenie z dodatkowymi modułami.

Instrukcje, bloków i podprogramów.
Źródła:

1. Wikipedia /wg poszczególnych zagadnień/
1 Wszystkie informacje zgodnie z sylabusem.

2 Lub ZALICZENIE, jeśli z przedmiotu jest zaliczenie.

3 Lub inne – np. prace audytoryjne, kolokwia, referaty, eseje, zadania/ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne, zadania projektowe, prezentacje, zagadnienia do opracowania, badania itp. z opisem sposobu (najlepiej e-mailem) przekazania prowadzącemu.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna