Opis przedmiotu/modułu kształcenia sylabusPobieranie 45.27 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar45.27 Kb.


OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA - SYLABUS

1.

Nazwa przedmiotu/modułu: Investment Funds


2.

Nazwa porzedmiotu/modułu w języku angielskim: Investment Funds


3.

Jednostka prowadząca przedmiot: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii


4.

Kod przedmiotu/modułu:


5.

Rodzaj przedmiotu/modułu: Do wyboru


6.

Kierunek studiów: Ekonomia – stacjonarne II stopnia


7.

Poziom studiów: Studia drugiego stopnia


8.

Rok studiów: 2015/2016


9.

Semestr: III10.

Forma zajęć i liczba godzin: 16 ( 16 - ćwiczenia )11.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzących zajęcia: dr Sebastian Jakubowski ()


12.

Wymagania wstepne w zakresie:

Zrealizowanych przedmiotów:
Wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu:


13.

CELE PRZEDMIOTU

1. The aim of the Investment and Pension Funds subject is to instill in successful candidates the ability to apply knowledge of the European investment environment.

2. The aim of the Investment and Pension Funds subject is to instill in successful candidates the ability to recognize and appropriately reflect the role of plan investments in retirement plan design and valuation.14.

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

(W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne)

K1 - On completion of this subject the candidate will be able to outline the main features of the capital markets in the developed and emerging markets.

K_K03, K_K04, K_K06

K2 - On completion of this subject the candidate will be able to produce coherent advice for the overall management of an investment portfolio and for the proper management of assets, having regard to the liabilities.

K_K03, K_K04, K_K06

U1 - On completion of this subject the candidate will be able to analyse the particular liability characteristics, investment requirements and the influence of the regulatory environment on the investment policies of investment and pension funds.

K_U05

U2 - On completion of this subject the candidate will be able to discuss the investment vehicles which may be particularly attractive to an individual investor in the European Union taking into account taxation, expenses and other relevant considerations.

K_U05

W1 - On completion of this subject the candidate will be able to demonstrate a knowledge of the legislative and regulatory framework for investment management and the securities industry in the European Union

K_W05, K_W07

W2 - On completion of this subject the candidate will be able to demonstrate the principles and objectives of investment management and analyse the investment needs of an European investor.

K_W05, K_W0715.

TREŚCI PROGRAMOWE

1.

Concept of investment funds

2.

Structure and constituents of investment funds

3.

Exchange Traded Funds

4.

UCITS market

5.

Pension market in Poland

6.

Open-end Pension Funds

7.

Occupational Pension Schemes and Individual Retirement Accounts

8.

Pension Plan Investment Strategies16.

ZALECANA LITERATURA:
Literatura Podstawowa:

1

Issues in Pension Funding, David Blake, Taylor & Francis Group. London 2014

2

The ETF Handbook: How to Value and Trade Exchange Traded Funds, David J. Abner, Wiley Finance. Washington 2016Literatura Uzupełniająca:17.

Język wykładowy: angielski


18.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

16

Praca własna studenta

44

Suma Godzin

60

Liczba punktów ECTS

2

Sugerowana liczba punktów ECTS

Min 2 / Max 2Sylabus został zatwierdzony przez:
Data zatwierdzenia:
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna