Opracowała: Iwona Zajączkowska Szkoła Podstawowa w RóżewiePobieranie 44.22 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar44.22 Kb.
Opracowała:

Iwona Zajączkowska

Szkoła Podstawowa w Różewie

Scenariusz VIII Gminnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego dla klas IV – VI


 1. Część pisemna:

 • Test wiedzy ogólnej z przyrody.
 1. Część ustna:

 1. Dwie rundy pytań z zestawu „Pytania do konkursu”.

 2. Prezentacja wylosowanego Parku Narodowego wg podanych kryteriów.
 1. Część praktyczna:

  • Rozpoznawanie składników degustowanej sałatki owocowej
   (10 składnikowej).

  • Rozpoznawanie nasion roślin uprawnych.

Konkurs urozmaiciły:  • Teatrzyk „Techno-ELEK”.

  • Pytania dla nauczycieli dotyczące ich zachowań proekologicznych w domu.

VIII Gminny Konkurs Ekologiczno-przyrodniczy
Na rozwiązanie testu masz 40 minut. Życzymy powodzenia.
Imię i nazwisko ………………………………...


 1. Kwaśne deszcze tworzą się w:

  1. reakcji ozonu z dwutlenkiem węgla,

  2. w wyniku nawożenia pól,

  3. procesie fotosyntezy,

  4. reakcji dwutlenku siarki i tlenku azotu.
 1. Główne gatunki drzew tworzące grądy to:

  1. sosna, dąb, brzoza, osika,

  2. buk, jodła, świerk, jawor,

  3. grab, dąb, lipa, klon, wiąz,

  4. olsza, świerk, jesion.
 1. Ile parków krajobrazowych znajduje się na terenie województwa zachodniopomorskiego?

 1. 3

 2. 5

 3. 8

 4. 10

4. Warstwa ozonowa niszczona jest przez: 1. opad pyłu,

 2. freon,

 3. tlenek węgla,

 4. spaliny samochodów.
  1. Zanieczyszczenie środowiska jest przyczyną nasilania się następujących chorób nazwanych cywilizacyjnymi:

 1. grypa, nerwice,

 2. dur brzuszny, wrzody dwunastnicy,

 3. alergie, choroby nowotworowe,

 4. gruźlica, choroby reumatyczne.

6. Polskim parkiem narodowym wpisanym na Listę Dziedzictwa Światowego jest:  1. Świętokrzyski,

  2. Tatrzański,

  3. Białowieski,

  4. Kampinoski.

7. Greenpeace to: 1. agenda ONZ do spraw ekologii,

 2. międzynarodowa organizacja ekologiczna,

 3. Przyjaciel Ziemi,

 4. lista roślin zagrożonych wyginięciem.

8. Efekt cieplarniany spowodowany jest:   1. zwiększeniem ilości tlenków azotu w atmosferze,

   2. rozrzedzeniem warstwy ozonowej,

   3. wzrostem stężenia dwutlenku węgla w powietrzu,

   4. powstawaniem tlenków siarki i ich reakcją z wodą.

9. Do naturalnych odnawialnych zasobów przyrody zaliczamy:     1. węgiel kamienny, energię słoneczną, energię wiatru,

     2. węgiel brunatny, węgiel kamienny, ropę naftową,

     3. energię słoneczną, energię wiatru, energię wody,

     4. energię wody, las, węgiel kamienny.

10. Bioindykatorem wrażliwym na związki siarki w powietrzu jest:  1. porost,

  2. podbiał,

  3. szczaw,

  4. klon.

11. Który z podanych poniżej zestawów jest w pełni prawdziwy?

    1. 21 września – pierwszy dzień jesieni, 22 grudnia – pierwszy dzień zimy, 21 marca – pierwszy dzień wiosny, 22 czerwca – pierwszy dzień lata,

    2. 23 września – pierwszy dzień jesieni, 22 grudnia – pierwszy dzień zimy, 21 marca – pierwszy dzień wiosny, 22 czerwca – pierwszy dzień lata,

    3. 23 września – pierwszy dzień jesieni, 22 grudnia – pierwszy dzień zimy, 23 marca – pierwszy dzień wiosny, 22 czerwca – pierwszy dzień lata,

    4. 22 września – pierwszy dzień jesieni, 22 grudnia – pierwszy dzień zimy, 21 marca – pierwszy dzień wiosny, 23 czerwca – pierwszy dzień lata,

12. Erozja to:  1. obniżenie odporności organizmów na skażenie pyłowe środowiska,

  2. zakłócenie obiegu materii w ekosystemie,

  3. mechaniczne niszczenie powierzchni Ziemi przez różne czynniki,

  4. rdzewienie przedmiotów wykonanych z żelaza.

13. Połącz w pary przyczyny i skutki zanieczyszczeń, wpisując w kwadraciki odpowiednie cyfry.
a) zwiększenie ilości dwutlenku węgla w powietrzu
b) zwiększenie ilości gazów wydobywających się z kominów fabrycznych
c) dzikie wysypiska śmieci
d) wycinanie lasów


 1. zanieczyszczenie gleby

 2. wzrost temperatury powietrza na kuli ziemskiej

 3. zwiększenie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu

 4. kwaśne deszcze

14. Podkreśl gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną:

mikołajek, śnieżyczka, sosna, cis, dziewięćsił, kosodrzewina, żmija, rumianek, wróbel, salamandra plamista, pióropusznik strusi, koza, kozica, zając szarak, jaszczurka zwinka,

szczeżuja wielka, ślimak wstężyk, kruk,


15. Lasy to jedno z największych bogactw naturalnych Ziemi, ponieważ:

 1. ………………………………………………………………………………………

 2. ………………………………………………………………………………………

 3. ………………………………………………………………………………………

 4. ...…………………………………………………………………………………….

 5. ………………………………………………………………………………………

16. Uzasadnij, że zasadzony przez Ciebie w doniczce kwiatek jest organizmem żywym.  1. ………………………………………………………………………………………

  2. ………………………………………………………………………………………

  3. ………………………………………………………………………………………

  4. ………………………………………………………………………………………

17. Wpisz podane niżej nazwy zwierząt do właściwych rubryk tabeli.

batalion, krzyżak ogrodowy, daniel, nietoperz, żołna, dżdżownica, jaszczurka zwinka, mysikrólik, winniczek, pijawka, mucha, gniewosz plamisty, popielica, nartnik
Stawonogi

Mięczaki

Pierścienice

Gady

Ptaki

Ssaki

18. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania zamieszczone pod nim.Adam spędzał wakacje nad jeziorem. Było bardzo gorąco. Chłopiec, nurkując, zaobserwował na dnie raka stawowego. W sąsiedztwie spostrzegł innego mieszkańca jeziora - błotniarkę stawową. Przy brzegu, przytwierdzony do liścia rośliny, żył polip stułbi pospo­litej. W jeziorze pływały płotki.


 1. W jakiej postaci żyje stułbia pospolita? ………………………………………

 2. Jakiego przedstawiciela skorupiaków widział Adam w jeziorze? ……………………..

 3. Wpisz nazwę ślimaka, którego spostrzegł Adam. ………………………………………

 4. Jakie ryby żyły w jeziorze? ………………………………………….

19. Tabela przedstawia zawartość tlenu w wodzie o określonej temperaturze.

Temperatura wody w oC

Zawartość tlenu mg/l

0

1

510

15

2025

14,16

13,77


12,37

10,92


9,76

8,84


8,11
 1. Napisz, przy jakiej temperaturze wody zawartość tlenu w wodzie jest największa.

temperatura wody ……………………

 1. Na podstawie tabeli określ związek między temperaturą wody, a ilością rozpuszczonego w niej tlenu.

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..
Pytania do konkursu


 1. Jak nazywa się, będący pod ochroną, rzadki w Polsce owad, znany z tego, że samica zjada samca tuz po kopulacji? (Modliszka)

 2. Jak nazywa się ściśle chroniony, jedyny w Polsce gatunek żółwia? (Żółw błotny)

 3. Nadmierne opalanie się, szczególnie bez stosowania kremów z filtrem ochronnym, jest szkodliwe dla zdrowia i może wywołać raka skóry. Jaki rodzaj promieniowania powoduje takie efekty? (Promieniowanie ultrafioletowe, czyli nadfioletowe)

 4. Liść ziemniaka jest zjadany przez stonkę, stonka przez bażanta, a bażant przez lisa. Jak w ekologii nazywamy taki układ zależności? (Łańcuch pokarmowy)

 5. W jakiej miejscowości w kwietniu 1986 roku zdarzył się wybuch reaktora elektrowni atomowej, w wyniku którego do środowiska dostała się duża ilość izotopów promieniotwórczych? (W Czarnobylu na Ukrainie)

 6. Zanieczyszczenie atmosfery dwutlenkiem siarki spowodowało w roku 1987 katastrofę ekologiczną w najdalej na zachód położonej części Sudetów. Jak nazywa się to pasmo górskie? (Góry Izerskie)

 7. Jak nazywamy proces wzbogacania wód w substancje pokarmowe, który jest skutkiem spływania ścieków oraz nawozów sztucznych do jezior, rzek i mórz? (Eutrofizacja – skutkiem eutrofizacji są zakwity glonów)

 8. Wymień przynajmniej trzy odnawialne źródła energii. (energia słoneczna; energia wiatru; gorących źródeł; fal morskich, spadku wody, biogazów)

 9. Liście tej chronionej w Polsce rośliny górskiej tworzą rozetę, w której tkwi suchy, biały koszyczek. Jak nazywa się ta roślina – częsty motyw sztuki ludowej Podhala? (Dziewięćsił bezłodygowy)

 10. Jak nazywamy teren, który bezpośrednio otacza park narodowy lub rezerwat, chroniąc go i izolując od niekorzystnych wpływów? (Otulina)

 11. Podaj nazwę pierwiastka, który w Polsce służy do odkażania pitnej wody w wodociągach. (Chlor)

 12. Na wielu opakowaniach kosmetyków znajdziemy informacje, że nie zawierają one freonu. Jakie szkody wyrządza w środowisku ten związek chemiczny? (Niszczy warstwę ozonową chroniącą atmosferę przed szkodliwymi promieniami ultrafioletowymi)

 13. Z ponad 50 milionów zwierząt, pasących się na preriach Ameryki Północnej pod koniec XIX wieku, na skutek polowań pozostało zaledwie kilkaset sztuk. Jakie zwierzę było tak tępione? (Bizon – obecnie w rezerwatach jest kilkadziesiąt tysięcy tych zwierząt)

 14. Pojawiające się czasem w wodzie olbrzymie ilości glonów planktonowych, nadają jej różne kolory. Jak nazywa się to zjawisko? (Zakwit wody)

 15. Od 1994 roku w Polska uczestniczy w organizowanej co roku we wrześniu, światowej akcji zbierania śmieci. Jaka nazwę nosi w naszym kraju ta pożyteczna akcja? (Sprzątanie Świata – pomysł tej akcji narodził się w 1989 roku w Australii; w 1998 roku wielkie sprzątanie odbyło się w 130 krajach)

 16. Jaki typ współżycia istnieje między bakteriami brodawkowymi i korzeniami roślin motylkowych? (Symbioza; Mutualizm – współżycie korzystne i niezbędne dla obu stron)

 17. Które z wymienionych glonów i dlaczego żyć będą najgłębiej: Zielenice, Krasnorosty czy Brunatnice? (Krasnorosty – glony morskie mogą żyć na różnych głębokościach dzięki rozmaitym barwnikom wykorzystywanym w fotosyntezie)

 18. Jak nazywamy grupę ptaków, których młode rodzą się nagie i ślepe, więc przez długi czas muszą znajdować się pod opieką rodziców? (Gniazdowniki)

 19. Jeleń, ryś, wiewiórka i kornik drukarz zaliczane są do tej samej grupy pokarmowej. Jakiej? (Są to konsumenci)

 20. Jemioła jest rośliną zieloną, która żyje na gałęziach drzew, pobierając wodę z ich wiązek przewodzących. Jak nazywamy ten typ stosunków międzygatunkowych? (Półpasożytnictwo)

 21. Ryba podnawka przyssana do ciała rekina zjada resztki z jego uczty. Jak nazywamy taki typ współżycia? (Komensalizm albo współbiesiadnictwo)

 22. Niewielki owad żyje na skórze gołębia i odżywia się jego krwią. Jak nazywamy ten rodzaj zależności międzygatunkowej? (Pasożytnictwo)

 23. Jaka ryba wędruje z naszych wód słodkich na tarło w głębiny Morza Sargassowego? (Węgorz)

 24. Jakim ogólnym terminem określi ekolog organizmy budujące z materii nieorganicznej materię nieorganiczną? (Producenci)

 25. Na czym polega korzystne oddziaływanie drapieżników na populację ich ofiar? (Usuwają z populacji osobniki słabe i chore. Utrzymują liczebność populacji na poziomie, który nie zagraża środowisku.)

 26. Za główną przyczynę rosnącej ilości, docierającego do Ziemi niebezpiecznego promieniowania ultrafioletowego uważa się ubywanie ze stratosfery pewnego gazu. Podaj jego nazwę (Ozon)

 27. Dlaczego musi upłynąć pewien okres, zwany karencją, od zastosowania chemicznego środka ochrony roślin do zbioru plonów? (Żeby zastosowana substancja zdążyła się rozłożyć, zanim żywność trafi do konsumenta)

 28. Jak nazywa się metal, którego obecność w benzynie jest niebezpieczna dla zdrowia człowieka szkodliwa dla środowiska? (Ołów)

 29. Jak nazywa się największy i zarazem najrzadszy wąż występujący w Polsce? (Wąż Eskulapa – można go też zobaczyć na szyldzie apteki)

 30. Występująca w Polsce „zielona żabka” żyje na drzewach, a do zbiorników wodnych schodzi, aby przezimować. Jak nazywa się to zwierzę? (Rzekotka drzewna)

 31. Jaki typ aparatu gębowego mają motyle? (Ssący – jest to długa, zwinięta trąbka, za pomocą, której wysysają one płynny pokarm)

 32. W Wielkiej Brytanii w roku 1996 głośna stała się choroba bydła powodująca „zgąbczenie” mózgu. O jaką chorobę chodzi? (O chorobę szalonych albo wściekłych krów)

 33. Jak nazywa się jedyny bałtycki waleń? (Morświn)

 34. Pająki to zasadniczo zwierzęta lądowe. Jak nazywa się nasz jedyny pająk wodny? (Topik – w podwodnym dzwonie z pajęczyny ma zapas powietrza)

 35. Jak nazywają się największe na świecie jaszczurki, które żyją tylko na wyspie Komodo? (Warany z Komodo osiągające 3 metry długości)

 36. Gdzie w Europie żyją w stanie dzikim małpy? (Na skałach Gibraltaru żyje magot)

 37. Skrzek to składane do wody w sznurach lub kłębach jaja. Jakiej grupie kręgowców skrzek służy do rozmnażania? (Płazom)

 38. Sierść leniwców ma zieloną barwę. Dlaczego? (Bo w ich sierści żyją zielone glony)

 39. Z jakiej substancji zbudowane jest pokrycie ciała owadów? (Z chityny)

 40. Ten rogowy twór składa się z chorągiewki, promieni i stosiny. Co to jest? (Są to pióra ptaków)

 41. Czym żywi się samiec komara? (Nektarem kwiatów. Tylko samice ssą krew)

 42. Jak nazywają się komórki występujące u jamochłonów, jamochłonów służące do paraliżowania ich ofiar? (Komórki parzydełkowe)

 43. Sęp jest drapieżnikiem. Ile ma zębów? (Ani jednego – ptaki nie mają zębów)

 44. Jak nazywa się przodek naszego bydła domowego, duże zwierzę kopytne, żyjące niegdyś na terenie Polski, wymarłe w XVII wieku? (Tur)

 45. Do czego służą stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie środki chemiczne zwane insektycydami? (Do zwalczania owadów)

 46. Jaki kraj europejski jest najbardziej zagrożony z powodu globalnego ocieplenia, powodującego podnoszenie się poziomu wód morskich? (Holandia – znaczna jej część leży poniżej poziomu morza)

 47. Z terenu jakiego kraju spływa do Bałtyku największa ilość azotu i fosforu, powodujących nadmierne użyźnienie wód morskich? (Z terenu Polski)

 48. Które z wymienionych drzew jest najmniej odporne na kwaśne deszcze: dąb, lipa, sosna czy jabłoń? (Sosna – bo nie zmienia co roku liści)

 49. Hałas jest jednym z czynników silnie oddziałujących na środowisko i zagrażających zdrowiu. Jak nazywa się jednostka natężenia hałasu? (Decybel)

 50. Spożywanie pokarmów skażonych tym metalem, zwanym żywym srebrem wywołuje u ludzi uszkodzenia mózgu i nerek, a także poważne wady rozwojowe płodu. Jaki to metal? (Rtęć)

Schemat do omówienia prezentacji wylosowanego Parku Narodowego
Opisz w kilku zdaniach wylosowany przez Ciebie Park Narodowy.

W wypowiedzi powinny się znaleźć następujące treści: • Położenie geograficzne parku;

 • Logo parku;

 • Charakterystyczne dla tego parku rośliny i zwierzęta;

 • Ciekawostki o parku.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna