Opracowanie Ewa A. PauloPobieranie 94.6 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar94.6 Kb.

Opracowanie Ewa A.Paulo

INTERNET


Postęp w komputeryzacji i telekomunikacji dokonuje się tak szybko, że trudno dziś je rozdzielić. Globalne sieci telekomunikacyjne umożliwiają współpracę komputerów na całym świecie. O „infostradzie” coraz częściej mówimy „cyberprzestrzeń”.

Praca „na komputerze” określana dotychczas jako Personal Computing (PC) zmienia się w Personal Computing & Communication (PC&C).
Internet jest największym systemem komputerowym na świecie. Stanowi olbrzymią sieć sieci, ogarniającą cały świat, bezustannie ewoluującą i przekształcającą się. Internet dostępny jest dla każdego, kto dysponuje modemem, linią telefoniczną, komputerem i odpowiednim połączeniem z tą siecią. Zawiera nieograniczone źródło danych, do którego dostęp jest umożliwiony w każdym miejscu i czasie.
HISTORIA INTERNETU

        Burzliwy rozwój Internetu, którego jesteśmy świadkami w ostatnich latach, u osób niezorientowanych może wywołać wrażenie, iż sieć ta jest wynalazkiem bardzo świeżej daty. Tymczasem historia Internetu sięga już ponad ćwierć wieku wstecz. Zaczyna się ona 1 września 1969 roku, kiedy to w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA), a wkrótce potem w trzech, następnych uniwersytetach, zainstalowano w ramach eksperymentu finansowanego przez ARPA (Advanced Research Project Agency, zajmującą się koordynowaniem badań naukowych na potrzeby wojska) pierwsze węzły sieci ARPANET - bezpośredniego przodka dzisiejszego Internetu. Eksperyment miał zbadać możliwość zbudowania sieci komputerowej bez wyróżnionego punktu centralnego, która mogłaby funkcjonować nawet pomimo uszkodzenia pewnej jej części. Wszystkie istniejące do tej pory sieci zarządzane były przez jeden główny komputer, którego awaria pozbawiała możliwości pracy całą sieć. Sieć taka nie nadawała się do dowodzenia armią podczas wojny, gdyż taki główny węzeł sieci byłby oczywiście pierwszym celem ataku przeciwnika. Postanowiono, więc wypróbować zaproponowaną kilka lat wcześniej przez RAND Corporation (kolejną instytucję związaną z badaniami wojskowymi) koncepcję sieci rozproszonej.

W ciągu dwu następnych lat sieć była rozbudowywana, w pracach nad nią brała udział coraz większa liczba naukowców z różnych ośrodków. Trzeba było opracować konkretne aplikacje, umożliwiające wykorzystanie możliwości komunikacyjnych dawanych przez sieć; jednym z pierwszych zastosowań było zdalne wykonywanie obliczeń na komputerach dużej mocy znajdujących się w innych ośrodkach. Pod koniec 1971 roku stworzony został pierwszy program poczty elektronicznej, działający w sieci ARPANET i pracujący przy niej naukowcy zaczęli odkrywać zalety tego sposobu komunikacji - nie tylko do przesyłania służbowych notatek i raportów, lecz także zupełnie prywatnej korespondencji; zaczęły tworzyć się zalążki "społeczności sieciowej".

W październiku 1972 roku w ramach odbywającej się w Waszyngtonie międzynarodowej na temat łączności komputerowej miała miejsce pierwsza publiczna prezentacja działania ARPANET`u. Okazała się ona ogromnym sukcesem: obecni na konferencji naukowcy żywo zainteresowali się siecią i możliwością współpracy przy jej rozwijaniu. Jeszcze w trakcie konferencji zdecydowano o utworzeniu Międzynarodowej Grupy Roboczej do spraw Sieci (International Network Working Group). Tym samym do prac nad siecią włączono także naukowców spoza USA, a w roku następnym do ARPANET`u przyłączono, specjalnymi łączami satelitarnymi, dwa pierwsze węzły zagraniczne: jeden w Wielkiej Brytanii, a drugi w Norwegii. ARPANET stał się siecią międzynarodową.

W miarę przyłączania do sieci kolejnych ośrodków i rozwoju kolejnych aplikacji (w 1972 opracowano ostateczną; stosowaną do dziś specyfikację protokołu telnet, w 1973 - FTP, a w 1977 - poczty elektronicznej) okazało się, że nie tylko w pełni zrealizowano cel eksperymentu, ale również przy okazji stworzono bardzo sprawne narzędzie komunikowania się naukowców ze sobą. W 1975 roku kierownictwo ARPA zdecydowało o zmianie statusu sieci ARPANET z eksperymentalnej na użytkową i przekazało sieć pod zarząd Wojskowej Agencji Łączności (Defense Communications Agency -DCA). Nie oznaczało to jednak bynajmniej, że prace nad rozwojem sieci zostały zaniechane. W szczególności stało się jasne, że w rozrastającej się sieci stosowany początkowo protokół komunikacyjny o nazwie NCP (Network Control Protokol).

STRUKTURA INTERNETU

       Współczesny Internet jest siecią sieci; zbudowany jest na zasadzie łączenia ze sobą poszczególnych sieci lokalnych. Wyobraźmy sobie instytucję, w której znajduje się kilka sieci lokalnych. Mogą to być popularne pecetowe sieci lokalne typu Novell Netware. Sieci te łączymy ze sobą (robi się to za pomocą routerów), tworząc sieć uczelnianą. Takie sieci uczelniane mogą następnie być przyłączone do sieci miejskiej, łączącej sieci lokalne poszczególnych instytucji, ta zaś sieć miejska do tzw. krajowej sieci szkieletowej - zwykle jednej z kilku - łączącej poszczególne sieci miejskie na obszarze kraju. Największe jednostki, z jakich zbudowany jest Internet, to Autonomiczne Systemy (AS-y), zwykle pokrywające się ze wspomnianymi sieciami krajowymi; układ połączeń między nimi tworzy tzw. rdzeń Internetu.

Taka właśnie budowa, Internetu umożliwia jego dynamiczny rozwój. Przyłączenie nowego odcinka sieci jest, bowiem przy takiej topologii bardzo proste i wymaga uzgodnień w zasadzie jedynie z osobami zarządzającymi bezpośrednio podsiecią, do której zamierzamy się dołączyć. Podłączanie i odłączanie nowych podsieci nie wpływa na działanie pozostałych fragmentów Internetu, ani nie wymaga żadnych zmian znajdujących się w odległych podsieciach.

Routing


Routery, łączące poszczególne podsieci, są jednymi z najważniejszych urządzeń w Internecie. To one właśnie wytyczają drogę (ang. route - droga, trasa) pakietów danych między sieciami, zapewniając możliwość połączenia się ze sobą dowolnych komputerów, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. Router posiada, co najmniej dwa przyłącza sieciowe (każde o innym adresie IP), podłączone do różnych sieci; jego zadaniem jest skierowanie danych we właściwą stronę na podstawie adresu docelowego.

Jeżeli komputer o adresie np. 149.156.24.10 wysyła pakiet danych do komputera w tej samej podsieci (np. 149.156.24.15), pakiet ten może być przekazany bezpośrednio - router nie bierze w tym procesie udziału, gdyż pakiety nie wychodzą poza lokalna podsieć (i nie powodują obciążenia reszty Internetu...). Jeżeli jednak zechcemy się połączyć z komputerem z poza swojej podsieci (np. 148.81.18.1), wówczas dane przekazywane są do routera, a poprzez niego do następnej sieci, gdzie - o ile pakiet nie jest adresowany do komputera w tej właśnie sieci - zajmie się nim kolejny router.

Router'y "wiedzą", przez który router wiedzie droga, do jakich sieci (istnieje wiele metod, aby je tego "nauczyć"), stąd też w przypadku, gdy dana sieć ma połączenie z kilkoma innymi (zawiera kilka routerów), wybierany jest router najbardziej odpowiedni dla docelowej sieci. Routery potrafią jednak same zmieniać trasę przesyłania pakietów i tworzyć tzw. drogi obejściowe w przypadku np. awarii połączenia - jest to właśnie ta zasadnicza koncepcja, która legła u podstaw ARPANET'u, a później Internetu. Trzy sieci A,B i C połączone są ze sobą na zasadzie każda z każdą. W normalnej sytuacji pakiety wysyłane z sieci A do sieci B przekazywane są połączeniem bezpośrednim poprzez routery R1 i R3. Jeżeli jednak bezpośrednie połączenie między sieciami A i B ulegnie przerwaniu, pakiety zostaną automatycznie skierowane obejściową trasą poprzez sieć C (routery R2-R6-R5-R4) - może to nawet nie zostać zauważone przez użytkowników.

Klasy

Oczywiście, aby opisane powyżej rozwiązania mogły funkcjonować, musi istnieć sposób łatwego rozpoznawania przez oprogramowanie sieciowe, czy wskazany adres IP należy do naszej własnej podsieci, czy też znajduje się poza nią. W tym celu adres IP podzielony jest na dwie części - jedna z nich określa numer sieci, i dla wszystkich urządzeń w danej podsieci jest identyczna, druga stanowi numer komputera w sieci.

W pierwotnej specyfikacji protokołu TCP/IP podział adresu IP pomiędzy numer sieci i numer komputera ustalono w sposób sztywny, definiując trzy klasy adresów: A, B i C.

W miarę dołączania do Internetu coraz większej liczby podsieci okazało się, że zaczyna po prostu brakować numerów sieci, które można by im przydzielić, podczas gdy w wielu istniejących już sieciach klasy A, B, a nawet C duża część numerów pozostawała nie wykorzystana - po prostu w sieci nie było tak wielu komputerów. Dlatego w chwili obecnej klasy adresowe mają znikome znaczenie, a powszechnie stosowany jest model adresowania bezklasowego, opartego o tzw. maski podsieci. Maskę tę muszą "znać" wszystkie komputery i routery znajdujące się w danej podsieci. Maskę zapisuje się w podobny sposób jak adres IP, np. maskę składającą się z 27 bitów 1 (numer sieci) i 5 bitów 0 (numer komputera) zapisujemy tak: 255.255.255.224.Adresy domenowe

Adresy IP są niezbędne oprogramowaniu sieciowemu do przesyłania pakietów danych, posługiwanie się nimi jest jednak bardzo niewygodne dla użytkownika. Dlatego obok adresów IP wprowadzono adresy symboliczne albo domenowe. Nie każdy komputer musi mieć taki adres; adresy symboliczne z reguły przypisywane są tylko komputerom udostępniającym w Internecie jakieś usługi, czyli będącym tzw. serwerami. Umożliwia to użytkownikom chcącym z nich skorzystać łatwiejsze wskazanie konkretnego serwera. Komputery będące tylko klientami, to znaczy tylko korzystające z zasobów informacyjnych serwerów (np. zwykłe domowe PC włączone do Internetu za pośrednictwem modemu) mogą adresów symbolicznych nie mieć, gdyż nikt "z zewnątrz" nie będzie z nich korzystał. Specjalny rodzaj adresów symbolicznych wykorzystywany jest również w przypadku komputerów nie przyłączonych bezpośrednio do Internetu, lecz do innych sieci mających możliwość wymiany poczty z Internetem. Komputery te nie mają adresów IP, jednakże adresy symboliczne umożliwiają zaadresowanie poczty do takiego komputera.

Adres symboliczny zapisany jest w postaci ciągu nazw, tzw. domen, które rozdzielone są kropkami podobnie jak w przypadku adresu IP. Poszczególne części adresu domenowego nie mają jednak żadnego związku z poszczególnymi fragmentami adresu IP, chociażby ze względu na fakt, że o ile adres IP składa się zawsze z czterech części, o tyle adres domenowy może ich mieć różną liczbę - od dwóch do sześciu czy nawet siedmiu.

Odwrotnie niż adres IP, adres domenowy czyta się od tyłu. Ostatni jego fragment tzw. domena najwyższego poziomu (top-level domain), jest z reguły dwuliterowym oznaczeniem kraju (np. pl, fi). Jedynie w USA dopuszcza się istnienie adresów bez oznaczenia kraju na końcu (biorąc pod uwagę, że sieć Internet powstała właśnie tam, i początkowo nie przewidywano tak wielkiego jej rozwoju w innych krajach, jest to oczywiste). Zamiast kraju, domena najwyższego poziomu opisuje "branżową" przynależność instytucji, do której należy dany komputer. Może to być .com - oznaczające firmy komercyjne, .edu - instytucje naukowe i edukacyjne, .gov - instytucje rządowe, .mil - wojskowe, .org - wszelkie organizacje społeczne i inne instytucje typu non-profit.

Następną częścią adresu po domenie "branżowej" lub "geograficznej" jest będzie domena określająca bezpośrednio instutucję - na ogół jej nazwa lub skrót nazwy. Należy zwrócić uwagę na komputer o adresie ftp.microsoft.com zwyczajowo komputery na których znajdują się serwery takich usług jak anonimowe FTP, news, gopher, WWW itd., wyróżniane są charakterystyczną nazwą, odpowiadającą nazwie usługi, aby łatwiej było je odnaleźć. W istocie wszystkie te adresy mogą oznaczać jeden i ten sam komputer, ponieważ możliwe jest przypisanie do tego samego adresu IP kilku adresów symbolicznych, tzw. aliasów.

DNS

Korzystanie z adresów domenowych jest łatwiejsze dla ludzi, ale oprogramowanie sieciowe "rozumie" jedynie adresy IP. Potrzebny jest, zatem jakiś sposób "tłumaczenia" adresów symbolicznych na adresy IP. Jako że ich wzajemne przyporządkowanie jest czysto umowne, "tłumaczenie" to może się odbywać tylko na podstawie jakiejś "tabeli", przechowującej informacje o tym, jakiej nazwie symbolicznej odpowiada, jaki adres IP. Ze względu na rozmiary sieci Internet oczywiście niemożliwe jest przechowywanie takiej "tabeli" przez jakikolwiek pojedynczy komputer w sieci, dlatego zastosowano rozwiązanie rozproszone. W każdej domenie istniejącej w Internecie jest jeden wyróżniony komputer - tzw. serwer nazw (Domain Name Server - DNS), przechowujący wykaz adresów komputerów ze swojej domeny, czasami ewentualnie także sąsiednich domen nie mających własnych serwerów nazw. Każda domena wyższego poziomu również ma swój serwer nazw, pamiętający adresy serwerów nazw poszczególnych "poddomen" w obrębie tej domeny, (aby zatem utworzyć nową domenę trzeba ją zarejestrować w serwerze nazw domeny nadrzędnej). Na najwyższym poziomie tej hierarchii znajdują się tzw. główne serwery nazw (Root Name Servers) - dla większej sprawności działania jest ich kilka - zawierające informacje o adresach serwerów nazw domen najwyższego poziomu w Internecie (.com, .edu, .pl, ...itd.). Każdy serwer nazw musi znać adresy serwerów głównych (ich listę znaleźć można pod adresem ftp://rs.internic.net/netinfo/root-servers.txt), zaś adres IP jego samego musi być znany wszystkim komputerom obsługiwanym przezeń domenie.SKŁADNIKI INTERNETU

          Sieć Internet to "pajęczyna" - WWW (World Wide Web). WWW to obecnie najintensywniej rozwijająca się usługa dostępna w sieci Internet. Idea WWW powstała w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząsteczek (CERN) w Szwajcarii i w ciągu kilku lat opanowała większość zasobów i transmisji danych w Internecie. Swoją olbrzymią popularność WWW zawdzięcza przede wszystkim sposobowi prezentacji dokumentów, który umożliwia zamieszczanie zdjęć, grafiki, krótkich filmów czy muzyki. O WWW można myśleć jako o nieskończonym systemie teletextu, z informacjami na każdy wyobrażalny temat, zawierający pełne kolorów zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, animacje i dźwięki. Po WWW poruszamy się klikając myszą na podświetlonych słowach lub ikonach. Dzieje się to za pomocą "hypertextu", który jest bardzo prosty w użyciu. Każde połączenie "hypertextowe" odsyła nas do kolejnej porcji informacji - grafiki, tekstu, dźwięku - ale nie muszą się one wcale znajdować na serwerze, na którym znajduje się, hypertextowe połączenie. Graficzne oblicze WWW jest wyjątkowo atrakcyjne, umożliwia realizację różnych zadań, a system odnośników (tzw. URL - wskazujących inny dowolny dokument w sieci) sprawia, że nawet osoby, które nie mają do czynienia z komputerem, na co dzień, bez trudu radzą sobie z przeglądaniem stron WWW.

          Jeśli chcemy skorzystać z WWW musimy dysponować programem takim jak Internet Explorer, NCSA Mosaic lub Netscape Nawigator (tego ostatniego używa 80% użytkowników sieci).

E-MAIL

Electronic Mail (poczta elektroniczna). Wiele osób podłącza się do Internetu ze względu na możliwość korzystania z poczty elektronicznej. Przy jej pomocy można przesyłać wiadomości do każdego, kto posiada konto w Internecie. Można także dołączyć do przesyłki różne pliki - jak obrazy czy arkusze kalkulacyjne. Najcenniejsze jest jednak to, że przesyłka ociera do adresata w ciągu kilku minut od momentu wysłania.

Każdy użytkownik Internetu ma swój indywidualny adres mailowy. Zadaniem programu mailowego jest "zapakowanie" i zaadresowanie naszych listów. W chwili wysłania listu trafia on do serwera adresata, gdzie oczekuje na podjęcie go przez użytkownika, dla którego jest przeznaczony.

Gdy otrzymujemy konto na serwerze, przydzielany nam jest adres. Rozszyfrowanie jego składników nie jest trudne. Jeśli używamy e-mail, wiadomość dociera tylko do adresata. Możliwe jest stworzenie listy mailowej, z której wiadomości będą wędrowały do większej ilości osób. Nie jest to jednak idealne dla wszystkich celów.USENET

Usenet działa inaczej - jest to wielka tablica ogłoszeń, zbiór tysięcy dyskusji wędrujących po świecie przez Internet i inne sieci. Jeśli wyślemy list do USENET, tysiące ludzi będzie go mogła przeczytać. Uczestnicy komputerowej debaty wysyłają wiadomości, odbierane przez wszystkich członków danej grupy. Każdy odbiorca może odpowiadać publicznie, albo prywatnie. W ten sposób zainteresowani wymieniają opinie. Oczywiście nie jest to miejsce tylko dla prywatnych dyskusji, USENET używamy do publicznych dyskusji i wymiany poglądów na różne tematy. Do korzystania z USENET potrzebny jest program pozwalający na branie udziału w dyskusjach toczących się w wielu grupach dyskusyjnych. Grupa dyskusyjna to mała podsekcja USENET. Na przykład alt.aliens-visitors jest listą poświęconą obcym i UFO, która zawiera zwykle 50-100 dalszych list podzielonych na różne wątki (np. dyskusja o kolorach UFO).FTP

"File Transfer Protocol" jest internetowym sposobem wysyłania i ściągania danych z odległych komputerów. Miliony plików i programów można w Internecie wypróbować za darmo. Z pomocą FTP można skopiować plik (program, grę, obraz lub dźwięk) z dysku odległego komputera na nasz dysk. Możliwe jest także wysyłanie plików w ten sam sposób. Jest wiele serwerów FTP, które zawierają ogromne zbiory plików dostępnych dla każdego użytkownika Internetu. Tak jak w przypadku USENETu potrzebny jest odpowiedni program. Przypomina on zwykle Menedżer Plików Windows - pliki kopiujemy za pomocą myszy - program troszczy się o resztę.TELNET

TELNET to program, który pozwala nam pracować na odległym komputerze tak, jak byśmy siedzieli przed klawiaturą tego kmputera. Pozwala on także na korzystanie z BBS (np. Maloka) mających połączenie z Internetem. Wadą jest, że TELNET opiera się całkowicie na środowisku tekstowym i wymaga odrobiny znajomości systemu UNIX.IRC

Internet Relay Chat to Usenet na żywo. Rozmowy na żywo, podobnie jak poczta elektroniczna i grupy dyskusyjne, umożliwiają kontaktowanie się z innymi ludźmi na całym świecie, tyle tylko, że odbywa się to w czasie rzeczywistym. Istnieje wiele sposobów rozmawiania przy pomocy klawiatury z pozostałymi użytkownikami Internetu. Można na przykład skorzystać z licznych serwerów WWW bądź z dostosowanych do indywidualnych potrzeb usług sieciowych w trybie bezpośrednim. Można tez połączyć się z którymś ze specjalnych, przeznaczonych do tego serwerów Telnetu lub posłużyć się oprogramowaniem typu klient, zapewniającym dostęp do jednej z sieci świadczących usługi w systemie IRC. Używając specjalnego programu możemy brać udział w debatach (rozmowach) odbywających się na oddzielnych kanałach np. POLSKA to kanał przeznaczony dla Polaków z całego świata. Wystukujemy wiadomość na klawiaturze a inni użytkownicy widzą ją na swoich ekranach w tym samym momencie and vice versa. To jak będziemy się nazywali, kim będziemy zależy tylko od nas - nie można tego w żaden sposób sprawdzić.Multimedia w WWW

W przeszłości strony WWW przypominały czasopismo, składały się ze złożonego tekstu wraz ze zdjęciami. Obecnie wiele stron WWW to tworu multimedialne, pełne dźwięku, ruchu i interaktywności. Najnowsze przeglądarki umożliwiają zapoznanie się z animacjami, interaktywnymi grami, tekstami, dźwiękiem i obrazem.Gry w sieci

Dla miłośników gier komputerowych sieć stanowi prawdziwa skarbnicę, z której może ściągać nowe oprogramowania oraz ulepszenia i dodatki do ich wersji komercyjnych. Największa jednak atrakcją Internetu jest możliwość gry poprzez modem z innymi użytkownikami-jednym bądź wieloma naraz.Usługi bieżące (on-line)

Usługi bieżące - takie jak słowniki, encyklopedie, serwisy wiadomości, aktualizowane na bieżąco notowania giełdowe czy informacje o połączeniach kolejowych i lotniczych - różnią się od pozostałych usług internetowych tym, że dostępne są wyłącznie dla abonentów danego serwisu. Do komunikowania się z innymi użytkownikami służy wewnętrzna poczta elektroniczna i system rozmów na żywo. Większość serwisów on - line ma już połączenie z Internetem, ale ich główną cechą nadal pozostaje odrębnie zarządzana sieć, otwarta jedynie dla abonentów. We wszystkich serwisach on - line użytkownicy mogą odwiedzać i robić zakupy w bogato zaopatrzonych "sklepach", w których znajdują się podobizny i opisy towarów. Sporą popularnością w serwisach on - line zawsze cieszyły się gry sieciowe, rozgrywane w czasie rzeczywistym.
ETYKIETA W INTERNECIE

          Sprawa o podstawowym znaczeniu dla każdego użytkownika sieci jest, aby zdawał on sobie sprawę ze swej odpowiedzialności za dostęp do rozległych zasobów Internetu: usług, komputerów, systemów i ludzi. Użytkownik ponosi ostateczna odpowiedzialność za swoje działania przy dostępie do usług sieciowych. INTERNET nie jest pojedyncza siecią; jest to raczej zbiór tysięcy pojedynczych sieci, którym umożliwiono wymianę informacji pomiędzy sobą. Informacja wysyłana do Internetu może w rzeczywistości wędrować poprzez wiele rożnych sieci zanim dotrze do miejsca przeznaczenia. Dlatego użytkownicy pracujący w Internecie musza być świadomi obciążenia, jakie wnoszą do innych współpracujących sieci. Jako użytkownik sieci lokalnej otrzymujesz zezwolenie na dostęp do innych sieci (lub systemów komputerowych w nich pracujących). Każda siec i system maja własny zestaw reguł, zwyczajów i procedur. Działania, które są rutynowo dozwolone w jednej sieci/systemie, mogą być kontrolowane lub nawet zabronione w innej. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych lokalnych reguł. Pamiętaj: fakt, ze użytkownik "może" wykonać jakieś konkretne działanie nie oznacza jeszcze, ze "powinien" je wykonać. Używanie sieci jest PRZYWILEJEM, a nie UPRAWNIENIEM; przywilejem, który może być w każdej chwili czasowo odebrany za jego nadużywanie. Przykładami takiego nadużywania mogą być: umieszczanie w systemie nielegalnych informacji, używanie obelżywego lub budzącego inne zastrzeżenia języka w przesyłanych wiadomościach (zarówno publicznych jak i prywatnych), nadawanie wiadomości, które mogą spowodować utratę wyników pracy u odbiorców, wysyłanie tzw. "listów łańcuszkowych", "broadcast'ów", oraz wszelkie inne działania, które mogą spowodować "przepełnienie" sieci lub w inny sposób zakłócać prace innych użytkowników. W szczególnych wypadkach może nastąpić odebranie przywileju pracy w sieci NA STALE, będące wynikiem akcji dyscyplinarnych, podejmowanych przez specjalna komisje, powołane do badania przypadków nadużyć w sieci.Poczta elektroniczna i pliki

          Użytkownik odpowiada za zawartość i utrzymywanie w porządku swojej elektronicznej skrzynki pocztowej:


Kontroluj pocztę codziennie i utrzymuj się w wyznaczonym Ci limicie miejsca na dysku.
Usuwaj niezwłocznie niepotrzebne przesyłki, ponieważ zajmują one miejsce na dysku.
Utrzymuj w swojej skrzynce tylko naprawdę niezbędne przesyłki.
Przesyłki można kopiować do zbioru, a następnie na dysk lokalny Twojego komputera lub dyskietkę, do późniejszego wykorzystania.
Nigdy nie zakładaj, ze Twoja poczta może być odczytana tylko przez Ciebie; inni mogą być tez w stanie odczytać Twoja przesyłkę. Nigdy nie wysyłaj i nie przechowuj niczego, czego nie chciałbyś zobaczyć np. w dzienniku wieczornym.
Użytkownik jest tez odpowiedzialny za zawartość i utrzymywanie w porządku swojego katalogu (home directory) na dysku serwera:
Utrzymuj zawartość katalogu na poziomie niezbędnego minimum.
Pliki powinny być kopiowane na dysk lokalny Twojego komputera lub na dyskietki.
Rutynowo i często kontroluj, czy Twój komputer/dyskietki nie został zawirusowany, szczególnie po transmisji plików z innych systemów, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusów.
Twoje pliki mogą być dostępne dla osób posiadających wyższe uprawnienia systemowe, tak wiec nie przechowuj niczego prywatnego w Twoim katalogu.

Dziesięć przykazań etyki komputerowej:

1. Nie będziesz używał komputera, aby szkodzić innym.
2. Nie zakłócaj pracy na komputerach innym.
3. Nie zaglądaj bez pozwolenia do cudzych plików.
4. Nie będziesz używał komputera, aby kraść.
5. Nie będziesz używał komputera do dawania fałszywego świadectwa.
6. Nie będziesz używał ani kopiował programów, za które nie zapłaciłeś.
7. Nie będziesz używał zasobów cudzych komputerów bez zezwolenia (autoryzacji).
8. Nie będziesz przywłaszczał sobie wysiłku intelektualnego innych.
9. Będziesz myślał o społecznych konsekwencjach programu, który piszesz.
10.Będziesz używał komputera z rozwaga i ostrożnością.

 

USŁUGI DOSTĘPNE W INTERNECIE - darmowe:)

          Aby czynnie uczestniczyć w internetowym szaleństwie, powinniśmy także sami włączyć się w ten wir. Podstawowym zadaniem, jakie należałoby wykonać to oczywiście założyć własne konto na jakimś serwerze, dzięki temu będziemy już mogli wysłać zbudowaną przez siebie stronę do sieci, a także korespondować za pomocą poczty elektronicznej z innymi użytkownikami Internetu.
          Mamy dwie możliwości, albo płacić providerowi za przechowywanie na jakimś serwerze naszych stron WWW, albo wykorzystać któreś z darmowych usług. Płacąc za utrzymanie stron WWW, możemy liczyć na pomoc techniczną, atrakcyjny i łatwy do zapamiętania adres naszej strony (własna domena), ochronę przed wirusami, decydować o rozmiarach swojego konta, oraz korzystać z wielu innych udogodnień, jakie zapewni nam provider, na którego serwerze przechowywujemy naszą stronę i pocztę. Z kolei decydując się na założenie darmowego konta musimy podporządkować się różnym regulaminom, ale za to nie musimy za nic płacić.

          Nasz rodzimy Internet jest wciąż bardzo ubogi, aby znaleźć informacje na jakiś szczególnie nietypowy temat musimy najczęściej zadowolić się obcojęzycznymi witrynami, a przecież każdy ma jakieś hobby, na którego temat mógłby rozprawiać godzinami i jest w tym naprawdę dobry. Na wstępie chciałbym najpierw zwrócić uwagę na bardzo ciekawy artykuł Pawła Wimmera, który znalazłem w Sieci, a który skierowany jest do całej Internetowej społeczności,


          Myślę, że artykuł odnosi się również do każdego potencjalnego użytkownika Internetu, który korzysta z dobrodziejstw sieci. Inaczej mówiąc, jeśli jesteś dobry w jakiejś dziedzinie, to podziel się swoją wiedzą z innymi, umieszczając na własnej stronie szczegóły swoich zainteresowań. W końcu zbudowanie prostej strony nie jest znów takie trudne. Wykorzystaj do tego celu darmowe programy takie jak np. "FontPage Express" lub "Sylaba Kompozytor”, które znajdziesz w którejś z najbardziej znanych przeglądarek. Dzięki takim programom stworzysz swą własną niepowtarzalną stronę nawet z minimalną znajomością języka HTML. W pierwszych krokach pomoże ci doskonały kurs Pana Pawła Wimmera (autora powyższego artykułu), który znajdziesz pod adresem - http://www.pckurier.pl/html,
  Drugą istotną rzeczą, jaką powinieneś koniecznie uczynić po zbudowaniu swojej strony i wysłaniu jej na serwer, to odpowiednie jej zareklamowanie w katalogach i wyszukiwarkach. Dzięki temu twoją stronę będą mogli łatwo odszukać i otworzyć również inni Internauci poszukujący informacji z opisanej przez ciebie dziedziny, a nie tylko ty i twoi znajomi, przed którymi pochwalisz się ze swojego dzieła.

           Zakładając, że jak większość internautów chciałbyś zbudować swoją stronkę, ale nie masz ochoty tracić na ten cel pieniędzy, przygotowałem krótki poradnik dotyczący wyboru darmowego konta. Najczęściej, aby stać się właścicielem takiej skrzynki pocztowej i konta WWW musimy podporządkować się regulaminowi określonego usługodawcy. Standardem jest tu zakaz umieszczania na swoich stronach treści o charakterze komercyjnym, pornograficznym lub obrażającym osoby trzecie, (choć zdarzają się wyjątki). Większość dostawców darmowych kont nie ponosi odpowiedzialności za ich funkcjonowanie, gwarantuje sobie prawo do okresowego zawieszania działalności, a nawet zastrzega, że konto, bądź jego zawartość może zostać usunięta w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika. Należy również brać pod uwagę, że w przypadku awarii lub konserwacji systemu, nie będzie możliwe ustanowienie połączenia z serwerem. Użytkownicy bezpłatnych kont muszą również umieszczać na swoich stronach tzw. stopki redakcyjne informujące o tym, na serwerze jakiej firmy mamy założoną stronę, a do poczty elektronicznej często dorzucane są listy reklamowe, lub doklejane do naszych wiadomości stopki tekstowe generowane przez serwer automatycznie, przez co zapewniona jest (przynajmniej pozornie) prywatność naszej korespondencji. Wypełniając formularz rejestracyjny podajemy mniej lub bardziej szczegółowe dane, które najczęściej zostają wykorzystane przez firmę w celach marketingowych, co jest jednym ze źródeł dochodów darmowych usługodawców i mogą być odpłatnie udostępniane do badań statystycznych. Mówiąc krótko panuje zasada: Klient nie płaci - "klient nie ma gwarancji i nie może niczego żądać", no, ale cóż, w końcu darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby.

          Jeśli nie odstraszają nas powyższe informacje to czas zastanowić się, na czym będzie nam najbardziej zależało przy korzystaniu z darmowego konta. Każde konto ma takie lub inne ograniczenia.
Najistotniejsza jest tu pojemność konta, po jej przekroczeniu listy nie będą docierały do skrzynki pocztowej, ani naszych stron nie będzie można uzupełniać nowymi informacjami. Standardem jest tu zwykle 3 do 6 MB, co w większości przypadków jest zupełnie wystarczające dla przeciętnego użytkownika, a nawet znacznie je przewyższa.

          W przypadku poczty warto zwrócić uwagę w regulaminie na limitowaną wielkość pojedynczej przesyłki i czas nieużywania konta pocztowego. W wielu przypadkach nieużywane konto, lub zalegająca poczta przez jakiś określony czas, może być powodem skasowania całego konta wraz z zawartością, warto na to uważać szczególnie, jeśli w jakimś okresie nie używamy komputera (np. wakacje). Ze względu na szybkość najlepiej korzystać z usług polskich firm, których serwery znajdują się na terenie naszego kraju, po pierwsze unikamy w ten sposób korków na zagranicznych łączach (dobrym miernikiem szczególnie dla kont pocztowych z dostępem przez WWW jest tu prędkość, z jaką odbywa się rejestracja nowego użytkownika np. czas pobierania strony z regulaminem), przez co wydajnie zwiększymy tempo pobierania poczty, po drugie, jeśli wcale, lub nie najlepiej znamy obcy język, unikniemy nieporozumień związanych z błędnym zrozumieniem regulaminu.


          Ciekawą i przydatną funkcją (zwłaszcza dla osób często podróżujących), jest wspomniana wcześniej możliwość czytania i przeglądania poczty za pomocą przeglądarki internetowej. Są bowiem dwa rodzaje darmowych E-maili, jedne korzystające z protokołu POP3 (do ich obsługi potrzebny jest program pocztowy), i drugie wyświetlające listy bezpośrednio w oknie przeglądarki WWW. Ale uwaga, jeśli dostawca oferuje tylko tą drugą formę dostępu do skrzynki, to jej obsługa może być kłopotliwa, gdyż podczas każdorazowego czytania poczty konieczne będzie utrzymanie działającego połączenia internetowego z serwerem.

Inne ciekawe możliwości niektórych serwerów pocztowych to:


forwarding
możliwość automatycznego przekierowywania poczty od określonego odbiorcy na inną skrzynkę pocztową.
autoresponder
rodzaj asystenta skrzynki pocztowej automatycznie odpowiadającego na listy.
antywirus
automatycznie filtruje przychodzącą pocztę a zwłaszcza załączniki na obecność wirusów.
antyspamer
system eliminowania spamu (najczęściej oferty reklamowe).

Justicemail
utrzymuje katalog adresowy na serwerze w przypadku kont obsługiwanych przez WWW.

          Mając na uwadze bezpieczeństwo i zachowanie prywatności naszego konta, warto również zwrócić uwagę na usługę, jaką oferują niektóre darmowe serwisy. Chodzi tu mianowicie o możliwość okresowej edycji i zmiany parametrów naszego konta, szczególnie o umożliwienie zmiany hasła, które w przypadku naszej amnezji lub kradzieży umożliwi nam dalszą kontrolę nad swoim kontem.


Inne przydatne argumenty, które mogą okazać się istotne przy wyborze darmowego konta WWW to:

Sposób dostępu
czyli w jaki sposób umieścimy i będziemy modyfikować naszą stronę na serwerze, najczęściej i chyba najwygodniej możemy to robić za pomocą specjalnego programu tzw. klienta FTP czasem możemy również przesyłać pierwszą stronę pocztą e-mail.
Dostęp do listy zamieszczonych na serwerze stron
mamy dzięki temu możliwość przeglądać strony innych użytkowników, a tym samym i nasza strona ma większe szanse że zostanie przez kogoś odwiedzona.

Limit stron
czyli maksymalną ilość darmowych kont jakie możemy założyć u danego usługodawcy.

Temat
czy strona może mieć charakter inny niż niekomercyjny.

Wirtualny adres
wirtualna domena to mniej więcej symulacja istniejącego serwera WWW, gdzie zamiast skomplikowanych adresów typu www,nazwa.com.pl/~użytkownik, możesz mieć znacznie prostszy do zapamiętania jak choćby www.użytkownik.pl.

Darmowe gadżety
możliwość wykorzystania na swojej stronie różnych grafik, liczników, Guestbooków (księga gości), i innych tego typu rzeczy które nie mają wpływu na objętość konta.

Różne nazwy
czyli gdy różne adresy prowadzą do tej samej witryny np. www.meteo.ids.pl/chmury www.meteo.ids.pl/~chmury

Dostęp do shella
w przypadku poczty umożliwia uruchomienie na serwerze pocztowym programów oraz skryptów. z kolei dla kont WWW mamy możliwość zdalnej pracy tzn. my wydajemy polecenia (zazwyczaj w trybie tekstowym), a serwer wykonuje zadaną pracę i odsyła wyniki.

Ochrona prywatności (SSL)
Technika przesyłania zaszyfrowanych informacji zabezpieczająca użytkowników przed niebezpieczeństwem ich podejrzenia. Inaczej mówiąc, gdy wypełniamy na stronie jakiś formularz mamy większą pewność, że zamieszczone informacje dotrą tylko do adresata.

          Poniżej znajdują się adresy polskich usługodawców oferujących darmowe konta pocztowe i WWW, a także adresy gdzie można znaleźć różne inne frikasy. Zamieszczone opisy to tylko najistotniejsze warunki danego konta, przed dokonaniem wyboru radzę osobiście zapoznać się regulaminem poszczególnych usługodawców i dopiero wtedy dokonać wyboru.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konta E-mail:

http://free.net.pl
Pojemność skrzynki pocztowej wynosi 10 MB, przykładowy adres: nazwa@free.net.pl.

http://www.onet.pl
Pojemność skrzynki wynosi 6 MB, przy czym wielkość pojedynczej przesyłki nie może przekraczać 750 KB, konto nieużywane przez okres dłuższy niż 3 miesiące jest automatycznie usuwane wraz z zawartością, możliwość zmiany hasła, dostęp przez WWW jak i standardowe programy pocztowe, możliwość korzystania z książki adresowej z poziomu przeglądarki Internetowej, obsługa załączników, oraz tworzenie katalogów. Dla większego bezpieczeństwa formularze konta i logowania używają bezpiecznego protokołu SSL, przykładowy adres: nazwa@poczta.onet.pl.

http://www.poczta.fm/
Serwis bezpłatnych kont poczty elektronicznej POCZTA FM udostępnia skrzynki o objętości 12 MB z możliwością przesłania jednorazowej informacji do 4 MB. Aktywacja konta następuje natychmiast po wysłaniu formularza rejestracyjnego. Użytkownik może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany danych podanych w formularzu przy pomocy menu "aktualizacja konta". INTERNET FM może usunąć konto pocztowe bez ostrzeżenia, jeśli od momentu założenia konta nie będzie ono wykorzystywane przez okres trzech miesięcy (nie zostanie dokonana żadna próba logowania). Przykładowy adres: nazwa@poczta.fm.

http://www.kki.net.pl
Pojemność skrzynki pocztowej wynosi 3 MB, przykładowy adres: nazwa@kki.net.pl.

http://free.polbox.pl
Pojemność skrzynki pocztowej wynosi 1 MB, poczta znajdująca się na serwerze więcej niż 14 dni zostaje usuwana a w wypadku nie używania konta przez 60 dni zostanie ono skasowane, Dostęp przez standardowe programy pocztowe lub przez stronę WWW, możliwość zastosowania dwóch nazw konta np.: nazwa@polbox.com lub nazwa@free.polbox.pl

http://www.promail.pl
Pojemność skrzynki pocztowej wynosi 5 MB, możliwość zmiany hasła, przykładowy adres: nazwa@promail.pl, możliwość przekierowania poczty na inny adres (forwarding).

http://free.poltronic.net
Pojemność skrzynki pocztowej wynosi 5 MB, przykładowy adres: nazwa@free.poltronic.net, przegląd poczty ze strony WWW.

http://web.pertus.com.pl
Dotyczy tylko województwa legnickiego, pojemność skrzynki wynosi 2 MB, możliwość zmiany hasła, czytania poczty ze strony WWW, przykładowy adres: nazwa@petrus.com.pl.

http://mecenat.koti.com.pl
Dotyczy tylko posiadaczy ciekawych serwisów Internetowych, możliwość otrzymania pięciu kont pocztowych, których wielkość może być negocjowana, przykładowy adres: nazwa@mecenat.koti.com.pl.

http://www.perly.digimer.pl
Dotyczy tylko posiadaczy ciekawych serwisów Internetowych, ilość kont pocztowych i ich wielkość do negocjacji, przykładowy adres: nazwa@digimer.pl.

http://free.koti.com.pl
Dotyczy tylko mieszkańców województwa pomorskiego, pojemność skrzynki wynosi 5 MB, poczta po 14 dniach zostaje automatycznie kasowana, przykładowy adres: nazwa@free.koti.com.pl.

http://www.kim.com.pl
Pojemność skrzynki wynosi 5 MB, wieczyste konto.

http://free.ngo.pl
Pojemność skrzynki pocztowej wynosi 10 MB (łącznie ze stroną WWW), przykładowy adres: nazwa@free.art.pl

http://free.dragontiger.com
Tylko dla posiadaczy ciekawych serwisów Internetowych, pojemność skrzynki wynosi 10 MB do podziału ze stroną WWW, przykładowy adres: nazwa@dragontiger.com.

http://www.poland.com/
Pojemność skrzynki pocztowej wynosi 5 MB, możliwość zmiany hasła, przykładowy adres: nazwa@poland.com

http://www.silesianet.pl
Pojemność skrzynki pocztowej wynosi 5 MB, listy zalegające w skrzynce dłużej niż 14 dni są automatycznie usuwane, przykładowy adres: nazwa@email.silesianet.pl

http://www.poczta.wp.pl
Pojemność skrzynki pocztowej wynosi 3 MB, wielkość pojedynczej przesyłki nie może przekraczać 1 MB. Poczta może być obsługiwana tylko przez przeglądarkę internetową z poziomu, której można np. zmienić hasło, tworzyć foldery pocztowe, prowadzić książkę adresową itp., przykładowy adres: nazwa@poczta.wp.pl
http://www.friko.sos.com.pl
Pojemność skrzynki pocztowej wynosi 3 MB, konto nieużywane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy jest automatycznie kasowane, możliwość przeglądania poczty i zmiany hasła z poziomu przeglądarki, możliwość używania 4 różnych nazw tego samego konta, przykład: nazwa@friko.sos.com.pl.

http://www.w.pl
Serwer ALIAS jest przeznaczony dla osób, które już posiadają swoją skrytkę do odbioru poczty elektronicznej lub stronę WWW. Może być ona umieszczona gdziekolwiek -- nie jest to ważne. Możesz uzyskać nowy, atrakcyjny adres i "wirtualną" domenę dla posiadanego dotychczas konta pocztowego lub strony WWW.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konta WWW:

http://free.net.pl
Serwis oferuje łącznie 10 MB na stronę WWW i konto pocztowe. Dostęp przez FTP, możliwość zdalnej pracy na serwerze (shell), brak listy zamieszczonych stron, możliwość założenia tylko 1 konta gratis - drugie i dalsze płatne, przykładowy adres: www.free.net.pl/~nazwa, strony mogą mieć charakter wyłącznie niekomercyjny.

http://republika.pl
Serwis Optimusa Pascala (dawny www.onet.pl). Każdy użytkownik serwisu otrzymuje darmowe konto WWW o wielkości 12 MB (dla interesujących serwisów przeznaczono Program Plus - możliwość wielokrotnego powiększenia objętości swego konta WWW). Adres URL wygląda następująco: republika.pl/nazwa (nazwa może mieć do 32 znaków!). Prócz darmowego konta użytkownicy mogą skorzystać z katalogu stron WWW prywatnych użytkowników tego bezpłatnego serwisu. Katalog ten nie ma zamkniętej struktury - mogą powstawać na życzenie użytkowników nowe kategorie. Dodawanie stron odbywa się automatycznie (użytkownik sam nadaje nazwę strony, opisuje ją i umieszcza w dowolnym miejscu w katalogu). Internautom korzystającym z usług Republiki WWW postanowiono pomóc poprzez Centrum Użytkownika - znajdują się w nim "frikasy" (liczniki, książki gości i inne formularze), kurs HTML i DHTML, programy freeware i shareware do ściągnięcia, materiały informacyjne o sieci, stylach kaskadowych itp. Dostęp przez FTP, możliwość korzystania z trzech różnych nazw tego samego konta, możliwość przejrzenia zamieszczonych stron, możliwość zmiany hasła i nazwy, maksymalnie można założyć 3 konta a strony mogą mieć charakter wyłącznie niekomercyjny.

http://www.kki.net.pl
Serwis oferuje 3 MB na stronę WWW i konto pocztowe. Dostęp przez FTP, brak listy zamieszczonych stron, brak limitu zakładanych kont, przykładowy adres: www.kki.net.pl/~nazwa

http://free.polbox.pl
Serwis oferuje 2 MB na stronę WWW. Dostęp przez FTP, możliwość przejrzenia zamieszczonych stron, możliwość umieszczenia licznika. Strona może mieć charakter komercyjny, przykładowy adres: free.polbox.pl/n/nazwa

http://www.wizytowka.pl/
Czy można pojawić się w sieci w 5 minut, za darmo i bez znajomości html'a ?. Teraz odpowiedź brzmi: TAK, ponieważ rozpoczął swoją działalność serwis wizytowka.pl. Umożliwia on stworzenie własnej strony internetowej o adresie http://nazwa.wizytowka.pl. Jedyne co trzeba zrobić to wypełnić prosty formularzyk na stronie WWW. To wszystko, po chwili osobista wizytówka pojawia się w Sieci! Możliwe jest wybranie stylu, kolorystyki a nawet umieszczenie własnego logo.

http://www.promail.pl
Serwis oferuje łącznie 5 MB na stronę WWW i konto pocztowe. Dostęp przez FTP, nieograniczony limit, brak listy stron, wyłącznie niekomercyjne, przykładowy adres: www.promail.pl/~nazwa

http://free.poltronic.net
Serwis oferuje 10 MB na stronę WWW. Dostęp przez FTP, limit do 3 kont, brak listy tron, przykładowy adres: free.poltronic.net/~nazwa

http://web.pertus.com.pl
Dotyczy tylko mieszkańców byłego województwa legnickiego. Serwis oferuje 2 MB na stronę WWW, dostęp przez FTP, możliwość zmiany hasła, możliwość przejrzenia zamieszczonych stron, w przypadku ciekawych serwisów możliwość założenia wirtualnej domeny.

http://www.vc.pl
Serwis oferuje 3 MB na stronę WWW. Dostęp przez FTP, możliwość przejrzenia zamieszczonych stron, przykładowy adres: www.vp.pl/nazwa

http://mecenat.koti.com.pl
Serwis oferuje 25 MB na stronę WWW (w szczególnych przypadkach nawet więcej), ale tylko dla ciekawych i istniejących już witryn. Dostęp przez FTP, dostępna lista stron, możliwość otrzymania maksymalnie trzech kont. Witryna otrzymuje wirtualny adres, przykład: nazwa.koti.com.pl

http://www.perly.digimer.pl
Serwis oferuje kilkadziesiąt MB na stronę WWW (w szczególnych przypadkach nawet więcej), ale tylko dla ciekawych i wyróżniających się niekomercyjnych polskich witryn. Dostępna lista stron, dostęp przez FTP, pomoc techniczna, licznik, przykładowy adres: www.nazwa.digimer.pl

http://free.koti.com.pl
Dotyczy tylko mieszkańców nowego województwa pomorskiego. Serwis oferuje łącznie 5 MB na stronę WWW i konto pocztowe, możliwość przejrzenia zamieszczonych stron.

http://www.kim.com.pl
Serwis oferuje łącznie 5 MB na stronę WWW i konto pocztowe, dostęp przez FTP.

http://free.ngo.pl
Serwis oferuje łącznie 10 MB na stronę WWW i konto pocztowe a w szczególnych przypadkach nawet więcej. Dostęp przez FTP, ograniczenie do jednego konta, przykładowy adres: free.art.pl/nazwa

http://free.dragontiger.com
Serwis oferuje 10 MB na stronę WWW i konto pocztowe, ale tylko w przypadku ciekawych i istniejących już witryn. Dostęp przez Telnet i FTP, duża dyskrecja w stosunku do użytkownika, własny katalog (CGI), przykładowy adres: nazwa.drafontiger.com.

http://www.free.com.pl
Serwis oferuje po 5 MB na stronę WWW i konto pocztowe. Dostęp przez FTP, możliwość zmiany hasła, przykładowy adres: free.com.pl/nazwa.

http://www.owg.pl/FREE/konto.htm
Serwis oferuje 5 MB na stronę WWW, dostęp przez FTP.

http://www.freenet.pl/www
Serwis oferuje łącznie 5 MB na stronę WWW i skrzynkę pocztową, dostępny darmowy licznik o bardzo bogatej konfiguracji, możliwość zmiany hasła, serwis używa protokołu bezpiecznego logowania SSL (strona główna musi mieć rozszerzenie shtml), przykładowy adres: www.freenet.pl/użytkownik

http://www.silesianet.pl
Serwis oferuje 5 MB na stronę WWW. Dostęp przez FTP, wirtualny adres strony np.: nazwa.silesianet.pl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skrypty :

http://www.dhtml.pik-net.pl
Doskonała strona na temat skryptów i wszystkiego, co wiąże się z upiększaniem stron WWW, bogata kolekcja skryptów (głównie dla I. Explorera) do wykorzystania na swojej stronie, artykuły opisy, itp.

http://www.kki.net.pl/~hyperspc/skrypty.html
Kolekcja kilku skryptów DHTML i Javy.

http://www.kaboom.gdynia.top.pl/Perl.htm
Kilkanaście ciekawych skryptów napisanych w Perlu do zastosowania na swojej stronie.

http://skryptomania.koti.com.pl
Bardzo ciekawy serwis zawierający wiele dobrze opisanych i gotowych do umieszczenia na stronie WWW skryptów. Poza tym kurs Java Script, poradniki, linki itp.

http://www.pckurier.pl/html/skrypt/skrypt.htm
Znaczna kolekcja ciekawych skryptów z opisami i przykładami ich działania, wszystkie podzielone na kategorie: data i czas, poczta, nawigacja, komunikaty, zabezpieczenie, multimedia, informacje systemowe, różne.

http://www.polbox.pl/lupus/aplety/aplety.html
Kolekcja 18 ciekawych Apletów umożliwiających efektownie urozmaicić stronę WWW, lub uprościć jej przeglądanie, głównie zegarki i różne efekty z przewijanym tekstem.

http://www.on-line.pl/gratis/
Na stronie można znaleźć bardzo wiele ciekawych i użytecznych skryptów CGI, Java Scripts i Jawa Applets, poza tym olbrzymia ilość linków do innych serwisów oferujących różne darmowe usługi.

http://www.cgi-free.com
Darmowy dostęp do skryptów CGI.W darmowej ofercie dostajesz dostęp do 8 skryptów minimum: Browser Redirection, FormMailer, Countdown itd...

http://www.worldwidemart.com
Bardzo bogata oferta wielu darmowych skryptów CGI minimum: Guestbook, FormMailer, CookiLibary itd...
Pozatym serwis oferuje możliwość świdczenia płatnych skryptów lub tworzenia specjlnych na indywidualne zamówienia.

http://rs.com.pl
Polski serwis oferujący darmowe usługi w obsługiwaniu CGI.
Pozatym serwis oferuje możliwość świdczenia płatnych skryptów lub tworzenia specjalnych na indywidualne zamówienia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczniki i statystyki:

http://counter.webmedia.pl
Darmowy licznik i zegar. Ponad 300 wzorów.

http://stat4u.webmedia.pl
Statystyka z możliwością dowolnej konfiguracji.

http://count.itnet.com.pl
Po zarejestrowaniu i wstawieniu odpowiedniego kodu na swojej stronie, serwis zlicza odwiedzających Twoją stronę internatów, daje wybór ponad 250 czcionek, możliwość stworzenia własnych czcionek, dostęp dla wszystkich lub chroniona hasłem, statystyka wizyt z ostatnich 24 godzin, 8 dni i 9 tygodni, podaje procentowy udział domen wśród odwiedzających Twoją stronę, podaje raport z przeglądarek, jakie zawitały na Twoją stronę, generuje łatwe do analizy wykresy, ma możliwość ignorowania odwołań z wybranych hostów.

http://reklama.tgr.com.pl
Darmowa statystyka. Jedynym warunkiem jest umieszczenie banera reklamowego.


Questbooki oraz Mailformy :

http://www.dreambook.com
Darmowa księga gości.
http://www.ib.torun.pl/ksiega
Darmowa księga gości.

Darmowe obrazki :

http://free.webmedia.pl
Bezpłatne tła, belki, litery, cyfry, grafika, nawigacyjna.

http://republika.pl/grafland/
Strona zawiera pliki graficzne, które można wykorzystać przy tworzeniu stron WWW

http://www.free-graphics.com/
Bogaty zestaw ciekawych i pogrupowanych tematycznie grafik: tekstury, kulki, w budowie, ikonki, obrazki, animowane gify, linie, poczta.

Domeny:

http://www.prv.pl/
Serwis umożliwiający swoim użytkownikom bezpłatne założenie i utrzymanie domeny internetowej o przykładowym adresie http://nazwa.prv.pl. Możliwość zdefiniowania czterech niezależnych aliasów pocztowych, informowanie o nadejściu poczty przez telefon komórkowy GSM, ukrywanie prawdziwego URL-a w przeglądarce (URL cloaking).

http://www.topnames.top.pl
Bezpłatne domeny.

http://hg.pl
Serwer darmowych kont HG oferuje, 25 MB efektywnej powierzchni dyskowej, 6 MB na pliki multimedialne, statystyki konta.


Serwisy reklamowe:

http://www.bannerpower.cis.com.pl
Dwa wyświetlania banera na twojej stronie powodują wyświetlenie twojego. Rozmiary banera to 400x50 i objętość do 10 kB (może być animowany).

http://smartlinks.net.pl
System wyświetlania jak powyżej. Rozmiary banera to 400x40 (może być animowany).

http://bannermania.nom.pl
System wyświetlania jak powyżej. Rozmiary banera to 400x50 i objętość do 20 kB (może być animowany).

http://drukpress.home.pl
Nowy serwis reklamowy. Warunkiem jest umieszczenie małego loga o wymiarach 120x60.

Rejestracja stron WWW:

Rejestrują strony WWW w wielu serwisach jednocześnie.

Netmagia
http://www.netmagia.pl/rejestrator/index.shtml

Add me
http://www.addme.com/

Easy Submit
http://www.the-vault.com/easy-submit/

Submit-it!


http://free.submit-it.com/

What's New Too!


http://newtoo.manifest.com/

Infoseek
http://www.arena.pl

Webmedia
http://webmedia.pl

Adresy oferujących darmowe usługi:

http://www.on-line.pl/gratis/
http://www.gratis.pl
http://www.signonline.com.pl
http://www.polbox.pl/lupus/inetools.html
http://www.internauta.gnet.pl/
http://www.thefreesite.com/

Pomoc przy budowaniu strony znajdziemy na poniższych linkach:

kurs HTML autorstwa pana Pawła


http://www.pckurier.pl/html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Porady dla wszystkich

http://www.netmagia.pl
http://www.free-graphics.com/
http://www.kailastudio.com.pl/design
http://webmajster.koti.com.pl
http://webmaster.pckurier.pl/©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna