Opracowanie techniczne Temat opracowaniaPobieranie 148.07 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar148.07 Kb. 1. Opracowanie techniczne

  1. Temat opracowania

Opracowanie dotyczy instalacji automatyki budynkowej zrealizowanej w systemie LCN w budynku nr 36 WAT, Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2


  1. Podstawy opracowania

 • Uzgodnienia z inwestorem

 • Uzgodnienia branżowe

 • Wiedza techniczna o systemie LCN

 • Projekt architektoniczno-budowlany

 • Pierwotny projekt instalacji elektrycznej

 • Projekt c.o.

 • Założenia do projektu SSWIN

 • Założenia do projektu Multimediów na bazie AMX
  1. Zakres opracowania

W ramach opracowania wykonane zostały plany parteru i I-wszego pietra:

 • instalacji oświetleniowej sterowanej LCN

 • instalacji sterowania roletami i ekranami

 • centrali wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

 • rozmieszczenia przycisków

 • instalacji sterowania temperaturą w wyznaczonych strefach

 • rozmieszczenia dodatkowych czujników (systemu LCN i innych)

 • instalacji zdalnego sterowania systemem LCN i współpracy z AMX, SSWIN

 • dobór modułów LCN

 • schemat zasilania modułów LCN

 • schematy sieci szkieletowej i segmentowej LCN

Opracowanie to NIE zawiera: • instalacji oświetleniowej niesterowanej z systemu LCN w szczególności piwnicy

 • instalacji dzwonkowej i domofonowej

 • instalacji odgromowej

 • instalacji uziemiających

 • systemu ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej

 • instalacji przyłączeniowej

 • instalacji przeciwpożarowej
  1. Opis techniczny systemu LCN

System LCN (ang. Local Control Network) jest jednym z systemów Inteligentnego Budynku. Umożliwia integrację wielu instalacji znajdujących się w jednym budynku. Dzięki temu mogą one ze sobą współpracować i wymieniać informacje przez co rośnie ich funkcjonalność. Dzięki systemowi LCN możliwe jest sterowanie urządzeniami z dowolnego miejsca w budynku oraz sterowanie instalacjami w reakcji na ich aktualny stan, zdarzenia czy warunki otoczenia (natężenie światła, prędkość wiatru itd.). Zyskujemy możliwość centralnego monitorowania stanu wszystkich urządzeń podłączonych do systemu, sterowania zintegrowanymi instalacjami przez Internet lub opcjonalnie moduł GSM.

Podstawowe możliwości systemu LCN: • Sterowanie oświetleniem

 • Sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją

 • Sterowanie roletami, żaluzjami, bramami, silnikami

 • Kontrola dostępu (nie dotyczy)

 • Sterowanie pilotem IR i iPhone lub Ipod Touch

 • Wizualizacja, sterowanie centralne, sterowanie zdalne przez Internet (wybrane elementy systemu)

System LCN składa się z modułów logicznych pełniących rolę zarówno aktorów jak i sensorów – sterują natężeniem wbudowanych wyjść, przełączają dołączane wyjścia przekaźnikowe, zbierają i analizują informacje z dołączanych czujników.


Moduły logiczne LCN dostępne są w dwóch wersjach: do montażu w puszkach podtynkowych lub w rozdzielnicach na szynie 35mm. Oba wykonania nieznacznie różnią się funkcjonalnością. Każdy moduł logiczny posiada dwa wyjścia 230V, które po odpowiedniej parametryzacji w programie LCN-PRO mogą m.in. przełączać i ściemniać źródła światła lub sterować napędami. W zależności od realizacji mogą przełączać moce 300, 500 lub 2000VA.
Porty T, I oraz P, umożliwiają zwiększenie funkcjonalności modułów poprzez podłączenie czujników, przycisków, modułów przekaźnikowych etc. Przewód D służy do podłączenia modułu do magistrali a przewody L i N do jego zasilania.
Do komunikacji między modułami system LCN wykorzystuje dodatkową żyłę w standardowym przewodzie NYM/YDYp 1,5 lub 2,5 mm2 łączącą wszystkie moduły logiczne (zwaną żyłą danych lub magistralą). Dzięki temu nie są potrzebne dodatkowe przewody np. dwu-parowe skrętki. Komunikacja odbywa się w standardzie zbliżonym do RS-485. Rolę drugiej żyły niezbędnej do komunikacji pełni przewód neutralny. Topologia podłączenia do magistrali nie jest istotna (gwiazda, drzewo, etc.). Do jednej magistrali może być podłączonych maksymalnie 250 modułów. Ograniczenie to wynika ze skończonej liczby adresów pozwalających na identyfikację modułu w sieci. Zastosowanie sprzęgieł (LCN-SK) daje możliwość wyodrębnienia 120 segmentów. W każdym z nich może być zainstalowanych 250 modułów, co łącznie daje liczbę 30000 modułów.

Maksymalna długość magistrali w systemie LCN wynosi 1km. Przekroczenie tej długości oznacza konieczność instalacji dodatkowych modułów wzmacniających sygnał np. segmentowych.


Instalacja LCN przed rozpoczęciem użytkowania wymaga parametryzacji. Do programowania niezbędny jest moduł LCN-PK, który podłącza się do magistrali (przewody fazy, neutralny i danych) i do komputera poprzez interfejs RS-232/USB.

Podłączenie modułu LCN-PK w dowolnym miejscu magistrali pozwala na programowanie wszystkich modułów wchodzących w skład instalacji LCN. Do wyboru są dwa programy: LCN-P działający w systemie DOS i LCN-PRO działający pod systemami z rodziny Microsoft Windows (9x, 2000, NT i XP).
  1. Sieć szkieletowa

Sieć szkieletowa LCN będzie złożona z dwóch sprzęgieł segmentowych LCN-SK umieszczonych w Rozdzielnicy Automatyki.

Segment I – parter

Segment II – piętro

Z Rozdzielnicy Automatyki RA1 wyprowadzić magistralę segmentową - przewód UTP kat 5 łączący Tablice Automatyki należące do innego segmentu.

Maksymalna długość magistrali łączącej wszystkie RA z modułami segmentowymi LCN-SK = 20mZ Rozdzielnicy Automatyki parteru RA1 wyprowadzić przewód UTP 5 kategorii do Rozdzielnicy Automatyki pietra oraz 1xUTP szafy rack sieci LCN.

  1. Instalacja oświetleniowa

Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYpżo 3x1,5mm2 (chyba, że na planie zaznaczono inaczej) układanymi pod tynkiem lub pod podłogą w korytkach lub w peszlach. Przewody poprowadzić do rozdzielnicy lub puszek osprzętowych np. firmy Simet przeznaczonych na moduły LCN-UPP zgodnie z opisem na planach.

W komunikacji, łazienkach, toaletach zaplanowano sterowanie oświetleniem z wykorzystaniem czujników ruchu. Przewidziano możliwość programowego blokowania wybranych czujek ruchu oraz sterowania manualnego.

Obwody oświetleniowe podzielone są na dwie grupy:

- grupy oświetleniowe z możliwością sterowania natężeniem oświetlenia - ściemniane (na planach zaznaczono kolorem czerwonym). Zaprojektowano ściemnianie w standardzie DALI (na bazie RS485) sterowanie do opraw łączone szeregowo zaś zasilanie 230V podane na stałe z tego samego bezpiecznika róznicow-prądowego co odpowiedni moduł sterujący LCN do każdej oprawy.

- grupy oświetleniowe przekaźnikowe – sterowne przekaźnikiem/stycznikiem (na planach zaznaczono kolorem niebieskim)

Przyporządkowanie obwodów oświetleniowych do konkretnych przycisków zostanie wykonane w fazie programowania systemu zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem.

Do obsługi oświetlenia żarowego o regulowanym natężeniu zastosowano moduły o dwóch wyjściach o mocy 300VA na obwód.


  1. Czujniki ruchu

W korytarzach, łazienkach itp. przewidziano sterowanie oświetleniem z wykorzystaniem czujników obecności LCN.

Do czujników ruchu poprowadzić przewód YTDY 6x0,5mm2

Czujniki ruchu montować na suficie w puszkach Ø35 (np. puszeczki kinkietowe firmy SIMET)

Przed wyborem miejsca montażu czujnika ruchu zapoznać się z charakterystyką i strefą działania czujnika np. dla wysokości sufitu 2,5m strefa działania czujki w rzucie na podłogę to ok 3m2

Opisać końce przewodów numerem i oznaczeniem PIR zgodnie z numeracją projektową.


  1. Sterowanie ogrzewaniem

Wyodrębnione strefy grzewcze sterowane z systemu LCN.

Parter, pomieszczenia: • 3, 2, 13, 15, 19, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37a, 38, 39

 • 41, 42, 43, 24, 25, 26, 28,29

Piętro 1, Piętro pomieszczenia: • 103, 102, 106, 107, 111, 130, 128, 127, 126, 125

 • 124, 123, 122, 121, 119, 140, 139, 138, 136

W wydzielonych strefach grzewczych sterowanie temperaturą zrealizowane zostanie za pomocą czujników temperatury umieszczonych w każdej strefie, regulatora proporcjonalnego z histerezą oraz elektrycznego siłownika zaworu dwustanowego mocowanego przy grzejniku.

Przewody poprowadzić od tablicy administracyjnej do siłowników zaworów umieszczonych na grzejnikach. Wypust zakończyć puszką łączeniową Ø60 z zaślepką wypustu kablowego.

Poprowadzić przewody YDY2x1mm2.

Czujniki temperatury instalowane będą w puszkach pod przyciskami lub natynkowo w dedykowanej osłonie.

Gdy odległość czujnika temperatury od modułu logicznego przekracza 20cm wymagany jest dodatkowy przewód YTDY 6x0,5mm2 między czujnikiem a modułem.

W pozostałych pomieszczeniach, za regulację temperatury odpowiedzialne będą głowice termostatyczne lub termostaty ogrzewania podłogowego


  1. Zdalne sterowanie LCN

W instalacji systemu LCN przewidziano dwie bramki LCN/LAN moduł DOMIQ/BASE umieszczonych w RA1 i RA3. Moduły te po zaprogramowaniu mogą stanowić interface pomiędzy siecią LAN z protokołem TCP/IP (http i telenet). Wybrane osoby znające hasło dostępu mogą mieć dostęp do wizualizacji systemu za pośrednictwem przeglądarki, zaś osoby znające hasło administracyjne mogą serwować elementami systemu LCN w budynku zarówno z poziomu przeglądarki (wymagany Flash Player) lub telefonem iPone (Ipode Touch) firmy apple po sieci WiFi. Siec WiFi nie jest przedmiotem opracowanego projektu.  1. Sterowanie klimatyzatorami

System umożliwia przełączanie trybów pracy klimatyzatorów poprzez moduł DOMIQ/BASE+SERIAL-4MB tryb RTU MODBUS z prędkościami 9600, 19200 lub 38400 oraz konfiguracjami ramek 8N1, 8N2, 8E1 i 8O1.

  1. Czujniki otwarcia okien

System LCN będzie monitorował sygnały pochodzące z kontaktronów zamontowanych w oknach i drzwiach wejściowych. Sygnały z kontaktronów obsługiwane będę przez system SSWIN (GALXY) który niezależnie od swojego podstawowego zadania poprzez lokalne bloki przekaźnikowe (zamiana potencjałów wyjść tranzystorowych 12V na wyjścia bez-napięciowe) przekazane będą na wejścia logiczne systemu LCN (B8L lub B3I). Informacje te będą wykorzystane do w oprogramowaniu systemu LCN do rożnych funkcji użytkowych.

  1. Ochrona przeciwporażeniowa

Zaleca się ochronę fazy i żyły transmisyjnej wyłącznikiem instalacyjnym ze stykiem pomocniczym odłączającym równocześnie oba obwody. Celem jest zabezpieczenie instalacji przed wysokim napięciem, które w razie uszkodzenia modułu mogłoby przedostać się poprzez magistralę danych D do innych modułów.

Moduły LCN zasilać poprzez wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie różnicowym 30mA.

  1. Podłączenie modułów p/t

Dla modułów LCN montowanych pod tynkiem przewidziano głębokie puszki osprzętowe (instalacyjne) mieszczące minimalnie 3 moduły Ø50mm x 20mm oraz niezbędne przewody. Dokładny opis wymaganej puszki zamieszczono w części „Opis techniczny elementów systemu”.

Do modułów logicznych doprowadzić przewód YDYpżo 4x1,5mm2 z rozdzielnicy głównej.

Przewody do puszek wprowadzać wyłącznie górnymi otworami aby ułatwić późniejszy montaż modułów

przed obsadzeniem puszki zdjąć pierwszą izolację przewodu. (Do puszki wchodzą przewody tylko w jednej izolacji)

Wydzielić odrębne obwody dla zasilania podtynkowych modułów logicznych LCN-UPP

Do podłączania modułów podtynkowych do przewodów sieci elektrycznej stosować złączki instalacyjne typu Wago lub kostki.

Opisać przewody wprowadzane do puszki numerem i mnemonikiem znajdującym się na rysunkach projektu. Dla całego budynku należy przyjąć kolor(y) żył w przewodach fazowych używane jako magistrala danych.

Oznaczenie wykonać w postaci opisu na taśmie trwale przyklejonej do żył fazowych

Przykładowy schemat podłączenia modułów podtynkiwych  1. Podłączenie modułów w RA(n)

Moduły przeznaczone są do montażu na szynie 35mm.

Przy rozdzielaniu obciążeń na poszczególne fazy brać pod uwagę zasadę równomiernego obciążenia faz.

Moduły LCN do montażu w rozdzielnicy wyposażone są w bezśrubowe zaciski dla przewodów o przekroju max 2,5mm2 lub 1,5mm2 gdy wykorzystywane są nasadki końcowe.

Komunikacja między logicznymi modułami LCN a modułami rozszerzającymi odbywa się poprzez taśmy przyłączone do portów T, I lub P.

Komunikacja między modułami logicznymi odbywa się po dodatkowej żyle D w standardowym przewodzie YDY.

Połączenie żyły danych D modułów LCN zasilanych z różnych wyłączników różnicowoprądowych może być wykonane jedynie przed wyłącznikiem różnicowoprądowym (patrząc od WLZ).

Sposób zasilania oraz łączenia szyny danych przedstawiony jest na rysunku „Schemat zasilania modułów LCN” (załączone rysunki).Przewody doprowadzone do RA(n) jak również wchodzące i wychodzące z puszek p/t powinny być opisane zgodnie z oznaczeniami na rysunkach projektu automatyki.

  1. Przyciski dzwonkowe

W obiekcie zaplanowano dwa rodzaje przycisków: „dzwonkowe” oraz systemowe (wielopowierzchniowe z diodami). Przyciski dzwonkowe należy instalować w puszkach osprzętowych p/t.. W całym domku należy przyłączać kolejne żyły do przycisków w tej samej kolejności. Przyjęło się numerować powierzchnie przycisków zarówno dzwonkowych jak i systemowych od prawej górnej powierzchni, zgodnie z rysunkiem poniżej.

2

1

4

3

P2

Jeżeli wszystkie żyły w przewodach są różnych kolorów, należy przyłączać je zawsze w tej samej kolejności, co ułatwi późniejsze podłączenie do modułów w rozdzielnicy głównej i oprogramowanie systemu (np. pow. 1 niebieski, pow. 2 brązowy, itd.). Przewody od przycisków w rozdzielnicy głównej administracyjnej RA1 należy zawsze oznaczyć np. 5.1 P, 2.1 P itp., zgodnie z oznaczeniami na planach.

  1. Przyciski systemowe

Przyciski systemowe montowane są w głębokich puszkach osprzętowych (patrz punkt 2. Opis techniczny elementów systemu). Podłączane są do portu T modułów LCN-UPP poprzez nakładkę LCN-TEU montowaną na puszkę. Nie wymagają dodatkowego zasilania ani żadnych dodatkowych przewodów poza taśmą łącząca LCN-TEU z portem T modułu inteligentnego. Przy programowaniu kolejność powierzchni przycisków jest zgodna z danymi producenta łącznika :

2
1

4
3

6
5

P8

W zależności od producenta i modelu przycisku wyposażony jest on w dodatkowe diody, które mogą posłużyć do sygnalizacji (np. trybów pracy czujników, temperatury, itp.).

 1. Opis techniczny elementów systemu (podstawowych modułów automatyki LCN)

Karty katalogowe są załącznikiem do projektu automatyki LCN

  1. LCN-UPP - moduł inteligentny p/t

LCN-UPP
Moduł przełączania i regulacji do montażu podtynkowegoNapięcie zasilające

230V~ 15%, 50Hz

Zaciski

bezśrubowe

Typ przewodu

drut lub linka max. 2,5mm2 lub z nasadką końcową max.1,5mm2

Temperatura pracy

-10ºC do +40ºC

Wilgotność powietrza

max. 80% wzgl. wilgotności,

nie ulega obroszeniuStopień ochrony

IP 20, 20, przy montażu w puszce podtynkowej

Wymiary

50 x 20 mm)

(Ø x wys.)Montaż

instalacja w głębokich

puszkach pod włącznikami. Zalecane głębokie puszki osprzętowe
Opis:

Filtr LCN-FI1 służy jako filtr przeciwzakłóceniowy podczas zastosowania modułu LCN-UPP. Dla każdego wyjścia posiada obwód filtrujący. Ponadto chroni wyjścia elektroniczne przed szczytami napięcia.


Zastosowanie:

Filtr przeciwzakłóceniowy tłumi powstające podczas ściemniania fale harmoniczne i zapewnia w ten sposób przestrzeganie norm CE.

Ponadto chroni wyjścia elektroniczne przed szczytami napięcia wywoływanymi przez indukcyjnych użytkowników (świetlówki, silnik żaluzji z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi,...)
Wskazówki:

LCN-FI1 wymagany jest tylko w przypadku użycia modułu LCN-UPP. Moduły do montażu na szynie mają już wbudowane filtry.

Do ochrony przed przeciążeniem należy zaplanować zewnętrzny bezpiecznik. (np. B -16A)

Stosując silnik żaluzji zaleca się zastosowanie przekaźnika LCN-R2U zamiast LCN-FI1.


Schemat połączeń:

  1. LCN-R8H – moduł przekaźników

  2. LCN-R8H  3. 8-wejściowy moduł przekaźnikowy

Napięcie zasilające

230V~ 15%, 50Hz

Pobór mocy

< 0,5 W zużycie własne

max. 4W ciepła strat przy

pełnym obciążeniu


Przyłącze sieciowe

linki 0,75 mm2 (z nasadkami

końcowymi)Wyjścia mocy

Wyłącznik napięcia zerowego lub ściemniacz w przesunięciu

Faz


Moc załączalna

po 300VA (300W /cosφ = 1), w

przypadku montażu z izolacją

cieplną po 200 VA


Odporność na przeciążenia:

1kW max.10s

Straty mocy:

0,7% mocy pozornej

Obciążenie min

Brak

Porty:

T, I

Temperatura pracy

-10ºC do +40ºC

Wilgotność powietrza

max. 80% wzgl. wilgotności,

nie ulega obroszeniuStopień ochrony

IP 20 przy montażu w puszce podtynkowej

Wymiary

50 x 20 mm)

(Ø x wys.)Montaż

instalacja w głębokich

puszkach pod włącznikami. Zalecane głębokie puszki osprzętoweOpis:

Moduł podtynkowy LCN-UPP jest modułem o funkcji czujnika i elementu przełączającego sieci LCN. Wyposażony jest w dwa elektroniczne wyjścia dla przełączania lub ściemniania 230 V, własny procesor oraz przyłącze T oraz I do podłączenia dalszych czujników i elementów przełączających LCN. Wewnętrzny program operacyjny może być dowolnie parametryzowany za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego LCN-P lub LCN-PRO. Zazwyczaj montowany w dowolnym miejscu w głębokich puszkach pod włączniki lub w puszkach rozgałęźnych.


Zastosowanie:

Moduł LCN-UPP ma uniwersalne zastosowanie i może być stosowany w niemalże wszystkich obszarach techniki automatyzacji budynku w zależności od rozszerzeń przy pomocy czujników i elementów przełączających LCN. Dla przykładu moduł LCN-UPP stosowany jest do miejscowego dołączenia łączników (konwencjonalnie lub poziom EIB) i do zastosowania w dowolnym miejscu w oświetleniu do regulacji obwodów przełączających i ściemniających oraz do realizacji skomplikowanych sekwencji oświetlenia i efektów świetlnych. Ze względu na wewnętrzne mechanizmy regulacji można go stosować również do regulacji ogrzewania, klimatyzacji i wietrzenia w pojedynczych pomieszczeniach. W zależności od parametryzacji względnie rozszerzenia steruje napędami silników do ochrony przeciwsłonecznej, roletami, wirnikami lub bramami stosownie do żądanej funkcji.


Wskazówki:

W przypadku ściemniania należy uwzględnić filtr przeciwzakłóceniowy LCN-FI1.


Hardware:

 • Zasilacz 230 V ( wytrzymałość elektryczna do 400V~/2kV) do wewnętrznego zasilania modułów.

 • Dwa elektroniczne wyjścia przełączające 230 V po 300 VA, ściemnianie następuje w przesunięciu faz lub jako wyłącznik napięcia zerowego, z zakłóceniem iskrowym.

 • Z rozszerzeniem za pomocą interfejsu LCN-DSI możliwe sterowanie dwóch kanałów DSI.

 • Przyłącze T dla maksymalnie 10 klawiszy (LCN-Tx, LCN-TU4x) lub przetwornika analogowo-cyfrowego (LCN-AD1) itd.

 • Przyłącze I dla LCN-RR ( odbiornik na podczerwień), LCN-TS (czujnik temperatury), LCN-BMI (czujnik ruchu PIR), LCN-B3I (wejście binarne 3x) itd.  1. LCN-SH+ - moduł inteligentny do montażu na szynie

  2. LCN-SH+  3. Moduł przełączania i regulacji do montażu na szynie
Opis:

Moduł standardowy LCN-SH do montażu na szynie jest podzespołem o funkcji czujnika i elementu przełączającego sieci LCN. Wyposażony jest w dwa elektroniczne wyjścia dla przełączania lub ściemniania 230 V, własny procesor oraz przyłącza T, I oraz służące do podłączenia dalszych czujników i elementów przełączających LCN. Wewnętrzny program operacyjny może być dowolnie parametryzowany za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego LCN-P lub LCN-PRO. Zazwyczaj montowany na szynie w szafkach rozdzielczych, przewidziany jest również bezpośredni montaż.


Zastosowanie:

Moduł standardowy LCN-SH do montażu na szynie ma uniwersalne zastosowanie i może być stosowany w niemalże wszystkich obszarach techniki automatyzacji budynku w zależności od rozszerzeń przy pomocy czujników i elementów przełączających LCN. Dla przykładu moduł LCN-UPP stosowany jest w oświetleniu służąc do regulacji obwodów przełączających i ściemniających, do regulacji zależnej od poziomu natężenia światła dziennego oraz do realizacji skomplikowanych sekwencji oświetlenia i efektów świetlnych. Ze względu na wewnętrzne mechanizmy regulacji można go stosować również do regulacji ogrzewania, klimatyzacji i wietrzenia w pojedynczych pomieszczeniach. W zależności od parametryzacji względnie rozszerzenia steruje napędami silników do ochrony przeciwsłonecznej, roletami, wirnikami lub bramami stosownie do żądanej funkcji.


Hardware

 • Zasilacz 230 V ( wytrzymałość elektryczna do 400V~/2kV) do wewnętrznego zasilania modułów.

 • Dwa elektroniczne wyjścia przełączające 230 V po 300 VA, ściemnianie następuje w przesunięciu faz lub jako wyłącznik napięcia zerowego, z zakłóceniem iskrowym.

 • Z rozszerzeniem za pomocą interfejsu LCN-DSI możliwe sterowanie dwóch kanałów DSI.

 • Przyłącze T dla maksymalnie 10 klawiszy (LCN-Tx, LCN-TU4x) lub przetwornika analogowo-cyfrowego (LCN-AD1) itd.

 • Przyłącze I dla LCN-RR ( odbiornik na podczerwień), LCN-TS (czujnik temperatury), LCN-BMI (czujnik ruchu PIR), LCN-B3I (wejście binarne 3x) itd.

 • Przyłącze P jako cyfrowe wejście/ wyjście dla takich rozszerzeń jak: LCN-R8H, LCN-R2H (karty przekaźnikowe), LCN-B8x (moduł ośmiowejściowy), LCN-BS4 (binarny czujnik prądu 4x16A) itd. • Schemat połączeń  1. LCN-FI1 – filtr do modułu p/t

  2. LCN-FI1  3. Filtr przeciwzakłóceniowyNapięcie zasilające

230V~ 15%, 50Hz

Pobór mocy:

<1W

Maks. prąd załączalny:

70A

Prąd znamionowy:

16A/AC1

Prąd styku

100mA – 10A

Napięcie styku

>20V

Zaciski

Bezśrubowe max 16A

Typ przewodu

drut lub linka max. 2,5mm2 lub z nasadką końcową max.1,5mm2

Materiał zestyku

AgSnO2

Temperatura pracy

-10ºC do +40ºC

Wilgotność powietrza

max. 80% wzgl. wilgotności,

nie ulega obroszeniuStopień ochrony

IP 20

Wymiary

6,5 TE (114 x 113 x 66mm)

(szer. x dł. x wys.)Montaż

Na szynie 35mm lub mocowanie na śrubach


Opis:

LCN-R8H jest ośmiowyjściowym blokiem przekaźników sieci LCN i podłącza się go do inteligentnych modułów LCN-SH, LCN-HU lub LCN-LD.

Wolne od potencjałów zestyki przełączające 16A są wykonane pojedynczo i zostały obliczone dla wysokich prądów załączających.

Zazwyczaj montuje się go na szynie, ale przewidziano również mocowanie na śrubach.


Zastosowanie:

Blok przekaźników stosowany jest do sterowania z dowolnego miejsca maksymalnie ośmiu niezależnych obwodów prądu / odbiorników lub maksymalnie czterech niezależnie sterowanych napędów silnika


Wskazówki:

Dzięki materiałowi AgSnO, styki przekaźnika nie ulegają sklejaniu przy przełączaniu dużych prądów.

Planując obciążenia zestyków należy przestrzegać prądów włączania i prądów biernych.

W przypadku mostkowania nie można przekroczyć prądu sumującego dla jednego zacisku o wartości 16A
Hardware

 • Moduł LCN-R8H wyposażony jest w osiem przekaźników roboczych i zestyków przełączających (otwierają i zamykają) dla 250V/16A, AC1.

 • Moc załączalna wynosi 4000VA.

 • Kabel do przyłącza P w modułach LCN-SH, LCN-HU lub LCN-B8H albo LCN-B8L.

 • Zestyki środkowe do zmostkowania na dwa zaciski.

 • Wszystkie przekaźniki są na wtyk i utrzymywane są w prawidłowej pozycji za pomocą przegródki w pokrywie obudowy. • Schemat połączeń  1. LCN-B8L – czujnik binarny 8x24V

  2. LCN-B8L  3. czujnik binarny 8 x 24 V z zasilaniemNapięcie zasilające

230V~ 15%, 50Hz

Wejścia
Napięcie wejściowe

20V / 48=

20V / 34~Czas reakcji

500ms (można ustawić 30ms)

Typ przewodu

drut lub linka max. 2,5mm2 lub z nasadką końcową max.1,5mm2

Długość przyłącza

Max 100m dla każdego wejścia

Temperatura pracy

-10ºC do +40ºC

Wilgotność powietrza

max. 80% wzgl. wilgotności,

nie ulega obroszeniuStopień ochrony

IP 20

Wymiary

4 TE (70 x 113 x 66mm)

(szer. x dł. x wys.)Montaż

Na szynie 35mm lub mocowanie na śrubach


Opis:

Czujnik LCN-B8L analizuje do 8 stałych sygnałów o poziomie sygnału 24V zewnętrznego źródła napięcia. Przy zastosowaniu zestyków wolnych od potencjałów udostępnia własne napięcie regulujące.

Za pomocą przewodu przyłączeniowego łączy się czujnik LCN-B8L z portem P jednego z inteligentnych modułów.

Każde wejście binarne rozróżnia tylko dwa stany: włączony i wyłączony. Podczas uruchomienia wyzwalane jest wyjątkowo polecenie DŁUGIE, a przy przerwaniu polecenie ZWOLNIENIE.


Zastosowanie:

Czujnik LCN-B8L włącza trwałe zestyki do systemu LCN. Mogą to być czujniki ruchu, wyłączniki krańcowe, automatyczne wyłączniki cieplne lub inne zestyki sygnalizacyjne. Dla przykładu do systemu mogą zostać włączone okna, korytarze i

zegary sterujące i podlegać zgłaszaniu. W dalszej kolejności informacje te można wykorzystać do sterowania żaluzjami w zależności od pory dnia, do alarmów, do obniżenia temperatury ogrzewania w nocy itd.

Hardware:


 • 8 wejść binarnych 24V

 • 8 diod LED wyświetlających stan

 • Płaski kabel z wtyczką do przyłącza P

 • Gniazdo P do opcjonalnego podłączenia bloku przekaźników

 • Wskazówki:

 • Przy długich przewodach doprowadzających do wejść może pojawić się prąd spoczynkowy w przypadku przesłuchu przewodów, dlatego długość kabla jest ograniczona do 100m. Moduł LCN wyposażony w czujnik binarny wysyła automatycznie komunikaty stanu bez konieczności ich parametryzacji.

 • Schemat połączeń  1. LCN-TU4H – Konwerter 4x230V do montażu na szynie

  2. LCN-TU4H  3. Konwerter 4x 230V do montażu na szynieNapięcie zasilające

230V~ 20%, 50Hz

Prąd regulacji

Ok. 8mA

Prąd spoczynkowy wejścia

Max 2mA

Zaciski

bezśrubowe

Długość przewodu

Max 100m

Typ przewodu

drut lub linka max. 2,5mm2 lub z nasadką końcową max.1,5mm2

Temperatura pracy

-10ºC do +40ºC

Wilgotność powietrza

max. 80% wzgl. wilgotności,

nie ulega obroszeniuStopień ochrony

IP 20

Montaż

Na szynie 35mm

Wymiary

50mm x 20 mm

(Ø x wys)
Opis:

LCN-TU4R to konwerter przycisków na 230V z 4 wejściami podłączany do wejścia klawiatury w module LCN-SH lub HU


Zastosowanie:

LCN-TU4R przetwarza cztery sygnały 230V na przyłącze T (wejście klawiszy) w modułach LCN

Rozróżnia się PRZYCIOENIĘCIE, DŁUGIE PRZYCIOENIĘCIE I ZWOLNIENIE.
Wskazówki:

Do zmostkowania przyłącza T przewidziano gniazdo: można podłączyć dwa konwertery LCN-TU4H do jednego modułu LCN (8 klawiszy).


LCN-TU4R nie jest przewidziany dla zestyków trwałych jak włączniki, zegary sterujące lub termostaty (brak komunikatów stanu); w takim przypadku należy zastosować LCN-B8H.

Wejścia mogą być zasilane z różnych faz.
Hardware

 • Taśma do przyłącza T

 • Dodatkowy port T’

 • zaciski

 • Diodowa sygnalizacja stanu

 • Schemat połączeń  1. LCN-TS – czujnik temperatury

  2. LCN-TS  3. czujnik temperaturyZakres pomiarowy

-40°C do +120°C

Rozdzielczość

0,1°C

Dokładność

+15°C do +30°C: typowa 0,3°C

-40 do +70°C: typowa 0,6°C

-40 do +120°C: max 2°C


Temperatura pracy

-10ºC do +40ºC

Wilgotność powietrza

max. 80% wzgl. wilgotności,

nie ulega obroszeniuStopień ochrony

IP 20

Wymiary czujnika

30mm x 11mm x 4mm

(dł. x szer. x wys.)Wymiary obudowy

45 x 25 mm (Ø x wys.)Opis:

Czujnik LCN-TS jest bardzo precyzyjnym cyfrowym czujnikiem temperatury o miniaturowych rozmiarach.

Za pomocą własnego procesora ustala w zależności od gradientu niemalże bezszumowe wartości pomiarowe i przesyła je poprzez przyłącze I do podłączonego modułu LCN.

Czujnik LCN-TS może pracować równolegle do każdego innego podzespołu podłączonego do przyłącza I we wszystkich modułach LCN (UPP, SH+, HU, LD, DI12). Moduły umożliwiają dwa ciągłe obwody regulacyjne plus 5 progów przełączania, które również można wykorzystać do regulacji.

Podczas pracy dochodzi do wymiany wartości pomiarowych pomiędzy modułami LCN i istnieje możliwość obliczenia różnic.
Zastosowanie:

Czujnik temperatury używany jest często do pomiaru temperatury w pomieszczeniu dzięki połączeniu z innymi czujnikami w sieci LCN można realizować między innymi system regulacji w poszczególnych pomieszczeniach, który oszczędza energię i jest przyjazny dla użytkownika.

Do sterowania kotłów można umieścić czujnik LCN-TS bezpośrednio na rurze zasilającej

Użycie go jako czujnika temperatury zewnętrznej umożliwia obliczenie różnic temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, np. do biernego wychładzania w nocy i sterowania ogrodem zimowym.Wskazówki:

Na wartość mierzoną wpływ ma: wysokość zamontowania czujnika, odległość od źródeł ciepła, prądy powietrzne. Czynniki te należy brać pod uwagę gdy dokładność pomiaru ma być <1°C

Do montażu na zewnątrz należy zaplanować odpowiednią obudowę ochronną (IP65).
Hardware


 • Czujnik temperatury z mocowaniem samoprzylepnym

 • Obudowa przystosowana do montażu na ścianie lub suficie IP20

 • Przewód doprowadzający z wtyczką do przyłącza I • Schemat połączeń: 1. podłączenie czujnika LCN-TS bezpośrednio do modułu logicznego

 2. Podłączenie czujnika LCN-TS z wykorzystaniem przedłużenia portu I
  (LCN-IV) i skrętki. Maksymalna długość przedłużenia: 100m

  1. LCN-BMI – czujka ruchu

  2. LCN-BMI  3. binarny czujnik ruchu na podczerwieńZasięg

Max 10m

Tryb pracy

PIR (bierna podczerwień)

Zakres pracy

110°

Dł. przewodu doprowadzającego

300mm

Temperatura pracy

-10ºC do +40ºC

Wilgotność powietrza

max. 80% wzgl. wilgotności,

nie ulega obroszeniuStopień ochrony

IP 20

Wymiary

45 x 25 mm (Ø x wys.)

Montaż

montaż na suficie lub ścianie,

w puszce Ø35 lub bezpośrednio na ścianie
Opis:

Czujnik LCN-BMI jest czujnikiem ruchu do wnętrz i podłącza się go do inteligentnych modułów LCN. Czujnik pracuje zgodnie z zasadą PIR (bierna podczerwień). Czujnik reaguje na promieniowanie termiczne ludzkiego ciała.


Zastosowanie:

Czujnik ruchu LCN-BMI rozpoznaje ruch ludzi na podstawie promieniowania cieplnego. Stosuje się go do włączania oświetlenia (korytarze, biura, toalety itp.). Ponadto może spełniać funkcje alarmu w nadzorze nad budynkiem.


Wskazówki:

 • Czułość czujnika LCN-BMI zależy od temperatury obiektu, jego szybkości poruszania oraz odległości od sensora. Maksymalny zasięg wynosi 10m. Im obiekt porusza się dalej od czujnika BMI, tym pole widzenia jest większe

 • Przyłącze do modułów LCN można przedłużyć za pomocą dwóch LCN-IV do 100m. Czujnik LCN-BMI może zostać podłączony przez LCN-IV z LCN-RR i LCN-TS. Obudowa może zostać zamontowana na puszkę 35mm albo bezpośrednio na ścianie.

 • Równoczesna praca czujnika LCN-BMI i LCN-B8x przy jednym module nie jest możliwa.

 • Można maksymalnie użytkować cztery czujniki LCN-BMI w jednym porcie I i osobno analizować.

 • Miejsce zabudowy ma decydujący wpływ na czułość: czujnik należy zabudować w taki sposób, aby rozpoznawał wydzielające dużo ciepła części organizmu (twarz). Główny kierunek ruchu powinien przebiegać poprzecznie do czujnika. Dlatego w przypadku montażu na suficie najczęściej lepiej jest zamontować czujnik z boku (a nie w środku).

Hardware

 • Zworki nastawcze do pracy równoległej kilku czujników LCN-BMI

 • Obudowa przystosowana do montażu na ścianie lub suficie Ip20

 • Płaski kabel do przyłącza I.

Charakterystyki czujnika LCN-BMI

Schemat połączeń:


Skrętka


 1. podłączenie czujnika LCN-BMI bezpośrednio do modułu logicznego

 2. Podłączenie czujnika LCN-BMI z wykorzystaniem przedłużenia portu I
  (LCN-IV) i skrętki. Maksymalna długość przedłużenia: 100m
  1. Puszka osprzętowa p/t (głęboka)

Puszka osprzętowa Electronic
Puszka tunelowa dwukomorowa na osprzęt i do komponentów elektronicznych
Wypust: Ø 60 mm

Długość: 127 mm

wysokość: 63 x 51 mmOpis:

Puszka osprzętowa o dużej pojemności. Czy to elementy EIB, moduły radiowe, oświetlenie awaryjne czy też nadajnik sieciowy - puszka osprzętowa Electronic pasuje do wszystkich elementów. Załączona przegroda gwarantuje dobrą izolację w przypadku różnic napięciowych. Puszka ta pasuje do wszystkich innych puszek osprzętowych firmy KAISER lub SIMET oraz do puszek osprzętowo - rozgałęźnych z króćcem tunelowym Snap, można ją również zastosować np. jako puszkę wejściową (na okablowanie) do montażu osprzętu kombinowanego.

Nr katalogowy: 1068-02 firma Tema.


  1. Puszka do montażu czujnika ruchu lub podobnaWymiary:

Otwór: Ø35

Wysokość: 45mm

Puszka kinkietowa Kaiser Nr katalogowy: 9248-01 firma Tema lub firmy SIMET
Opracowanie instalacji automatyki budynkowej zrealizowanej w systemie LCN

/

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna