OracleFusionMiddleware – projektowanie I programowanie aplikacji webowych w Oracle Application Development Framework (adf)” na Wydziale Zastosowań Informatyki I Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa WiejskiegoPobieranie 14 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar14 Kb.


Rok Akademicki 2014/2015

Fakultet

OracleFusionMiddleware – projektowanie i programowanie aplikacji webowych w Oracle Application Development Framework (ADF)”


na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego


 1. Temat zajęć

Budowanie aplikacji webowych w OracleFusionMiddleware (OFM) z wykorzystaniem framework-u aplikacyjnego Oracle ADF – w oparciu o standardy JEE oraz najlepsze praktyki OFM.

 1. Co jest Oracle ADF?

Oracle ADF, czyli Oracle Application Development Framework, to innowacyjny platforma programistyczna wspomagająca budowę aplikacji w oparciu o standardy technologii Java EE i wzorce projektowe Java EE. Przyspiesza proces tworzenia i testowania aplikacji (deklaratywność, wizualne projektowanie interfejsu użytkownika, re-używalność komponentów, zarządzania uprawnieniami zintegrowane z całą architekturą OracleFusionMiddleware).

Oracle ADF umożliwia tworzenie różnych typów aplikacji: • webowych (ADF Faces), w tym dla klientów mobilnych,

 • desktopowych (ADF Swing),

 • zintegrowanych z Oracle SOA i WebCenter,

 • takich, w których front-end stanowi Microsoft Office (ADF Desktop Integration), oparty o wzorzec MVC.

 1. Cel zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją projektowania i programowania aplikacji Java EE z wykorzystaniem OracleFusionMiddleware.

Po zakończeniu zajęć w Semestrze 1 studenci będą rozumieć koncepcję i architekturę projektów Java EE w kontekście produktów OracleFusionMiddleware oraz posiadać umiejętność tworzenia średnio zaawansowanych aplikacji webowych w Oracle ADF.

W planowanym Semestrze 2 studenci pozyskają rozszerzoną wiedzę i umiejętności w obszarze budowania zaawansowanych aplikacji Oracle ADF i ich integracji z produktami OracleFusionMiddleware (OracleWebcenter Content, Oracle Business Intelligence, Oracle BPM) oraz innymi systemami.


 1. Wykładowcy

Wysokiej klasy eksperci firmy Comp S.A., z dużym doświadczeniem praktycznym z zakresu wytwarzania aplikacji Java EE i Oracle.

 1. Forma zajęć

OracleFusionMiddleware – projektowanie i programowanie aplikacji webowych w Oracle Application Development Framework (ADF).

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu (prezentacja multimedialna) oraz ćwiczeń. Ćwiczenia będą realizowane w pracowni komputerowej na stanowiskach z zainstalowanym oprogramowaniem OracleFusionMiddleware wraz z narzędziami programistycznymi.Przewiduje się interaktywnąformę kształtowania zajęć, w celu pogłębiania intrygujących obszarów, doprecyzowania omawianych zagadnień oraz dostosowania tematyki do potrzeb odbiorców.

 • 10 godz. wykładów, 1 wykład w tygodniu (1 godzina lekcyjna)

 • 20 godz. ćwiczeń (10 x 2 godziny lekcyjne)

 1. SEMESTR 1

  1. Tematyka wykładów (10 godz.)

 1. Wprowadzenie – przegląd architektury OracleFusionMiddleware (1 godz.) – omówienie podstawowych pojęć związanych z produktamiOracle ze szczególnym zwróceniem uwagi na ADF.

 2. Koncepcje projektowania aplikacji Java EE oraz aplikacji webowych (2 godz.) –prezentacja architektury projektów Java EE i aplikacji webowych; omówienie technologii MVC, JPA, EJB, JSF.

 3. Projektowanie i programowanie aplikacji w ADF (7 godzin)

 

  1. Tematyka ćwiczeń (20 godz.)

 1. Warsztaty z projektowania i programowania aplikacji w Oracle ADF (prowadzone w nawiązaniu do tematyki wykładów):

  1. Budowanie modelu danych

  2. Budowanie logiki biznesowej

  3. Budowanie stron i interfejsu użytkownika

  4. Implementacja przepływu danych

  5. Obsługa błędów

  6. Wdrażanie aplikacji w środowisku serwerowym

Co oferujemy najlepszym studentom?

 • możliwość odbycia praktyk i staży (również staży płatnych) w Comp S.A.,

 • system motywacyjny,

 • zatrudnienie w firmie Comp S.A. lub spółkach zależnych./


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna