Organizacja gospodarstwaStrona4/7
Data10.05.2016
Rozmiar1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS

Zestawienie poziomu nadwyżki bezpośredniej produkcji pszenicy w latach 1994-2005Wyszczególnienie

J.m.

Wielkości w roku:

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Plon (netto)

dt/ha

38,2

42,4

39,2

35,6

42,0

37,2

36,6

41,9

45,7

40,4

55,6

51,3

Cena

zł/dt

24,4

35,4

58,1

51,5

46,6

44,2

50,8

54,4

47,1

49,1

47,96

37,33

Wartość produkcji

zł/ha

930

1500

2277

1833

1956

1645

1860

2280

2150

1982

2960

2200

Koszty bezpośrednie

zł/ha

264

371

433

562

524

586

740

746

760

782

1190

1197

Nadwyżka bezpośrednia

zł/ha

665

1129

1844

1271

1432

1058

1120

1534

1390

1201

1770

1003

    Źródło: IERiGŻ-PIB

Poziom nadwyżki bezpośredniej wybranych działalności produkcji roślinnej w latach 1994-2005Roślina

Wartość nadwyżki bezpośredniej [zł] w roku:

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Pszenica

665

1129

1844

1271

1432

1058

1120

1534

1390

1201

1770

1003

Żyto

233

354

616

545

485

390

403

762

670

577

840

837

Jęczmień

448

804

1357

962

886

878

833

1143

1003

897

1362

859

Burak cukrowy

1328

2672

3049

2850

2863

2560

2853

2619

3744

3369

6650

5616

Ziemniak

958

2417

2016

1561

2315

2215

4314

4120

5340

5005

3543

1483

Rzepak

996

710

735

897

1386

307

928

1263

1101

1119

1761

1695

Źródło: IERiGŻ-PIB

Wskaźnik opłacalności bezpośredniej wybranych działalności w latach 1994-2004Roślina

Wielkość wskaźnika opłacalności bezpośredniej w roku:

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Pszenica

3,52

4,04

5,25

3,26

3,73

2,81

2,51

3,06

2,83

2,53

2,47

Żyto

2,55

2,59

3,52

2,81

2,76

2,28

2,27

3,40

3,07

2,72

2,35

Jęczmień

3,05

3,70

4,69

3,09

3,03

3,04

2,57

3,07

2,78

2,54

2,50

Burak cukrowy

3,16

4,31

4,04

3,37

2,90

2,68

2,41

2,24

2,73

2,51

2,93

Ziemniak

4,38

6,94

4,92

4,01

4,86

4,17

5,83

4,80

5,61

5,22

2,25

Rzepak

3,47

2,30

2,32

2,80

3,12

1,38

2,13

2,28

2,08

2,05

1,94

    Źródło: obliczenia własne na podstawie danych IERiGŻ-PIB

Poziom nadwyżki bezpośredniej w przeliczeniu na godzinę pracy dla wybranych działalności w latach 1994-2005Roślina

Wielkości w roku [zł/rbh]:

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2005

Pszenica

7,72

14,43

25,55

20,53

26,82

20,12

45,93

41,74

35,82

53,2

60,8

Żyto

2,93

4,55

8,56

8,28

8,95

6,87

22,68

19,94

17,02

25,1

61,5

Jęczmień

6,07

12,81

21,46

18,21

19,00

18,84

36,99

32,46

28,94

44,2

71,0

Burak cukrowy

3,71

8,03

9,95

11,63

12,58

10,89

19,95

28,51

25,66

50,6

61,0

Ziemniak

3,06

7,74

6,95

5,60

8,94

7,96

20,78

27,46

25,54

27,4

21,2

Rzepak

9,71

12,91

11,02

17,05

26,91

8,66

54,21

47,25

48,03

75,6

137,8
1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna