"Organizacja jako proces. Interpretatywna socjologia pracy I organizacji."Pobieranie 43.98 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar43.98 Kb.

"ORGANIZACJA JAKO PROCES. INTERPRETATYWNA

SOCJOLOGIA PRACY I ORGANIZACJI."


organizowana przez Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania ISUŁ

Stacja Nowa Gdynia 6-8. października 2005Plan konferencji6.10. 2005-czwartek
13.00-14.00-lunch

14.00-14.30-rozpoczęcie konferencji


Metodologiczne i teoretyczne aspekty organizacji w ujęciu procesualnym

Prowadzący Prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki

14.30-14.45

Prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Procesualne ujęcie organizacji. Organizacje, struktury, procesy i tożsamości.”

14.45-15.00


mgr Dominika Byczkowska

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Proces nabywania tożsamości zawodowej. Na podstawie zawodu lekarza”

15.00-15.15

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania


Epistemologia nurtu interpretatywnego w naukach o zarządzaniu”

15.15-15.30

dr Agnieszka Kołodziej-Durnaś


Instytut Socjologii i Psychologii, Uniwersytet Szczeciński
„Organizacja jako proces strukturacji”

15.30-15.45

Dr Anna Kacperczyk

Katedra Metod i Technik Badawczych, Uniwersytet Łódzki"Społeczne światy i areny w organizacji a problem zmiany organizacyjnej."
15.45-16.00

Mgr Łukasz Marciniak


Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Łódzki


Socjologia jakościowa w studiach nad organizacjami. O konsekwencjach przyjętego paradygmatu”

16.00-16.15

Mgr Kateryna Novikova

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin


Pracownik w organizacji sieciowej w teorii Manuela Castellsa”

16.15-16.30

mgr Alina Winogrodzka

Katolicki Uniwersytet Lubelski


Panoptyczne mechanizmy zarządzania organizacjami w koncepcji Michel'a Foucault”

16.30-16.45

mgr Anna Mazur


Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii,

Organizacja autopojetyczna jako proces uzgadniania organizacji samej z sobą i otoczeniem”


16.45-17.05-dyskusja


17.05-17.15-przerwa na kawę

Kulturowe aspekty działań w organizacjach
Prowadząca dr Beata Pawłowska
17.15-17.30

Prof.zw.dr hab.Marek S.Szczepański, dr Małgorzata Suchacka

Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii

„Kultura organizacji uczącej się. Mit, fakt, czy przyszłość?”17.30-17.45

dr Beata Glinka

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Kulturowe wyznaczniki rozwoju organizacji”
17.45-18.00


dr Beata Pawłowska

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Łódzki


„Kultura organizacji a proces instytucjonalizacji systemu motywowania”18.00-18.15

mgr Bogdan Adam Andrzejewski


Uniwersytet Warszawski – Wydział Zarządzania

Wartości, postawy oraz zachowania organizacyjne wobec śmierci w organizacji”
18.15-18.30

Mgr Agnieszka Postuła i Mgr Małgorzata Ciesielska


Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Dynamiczny model kultury na przykładzie etnografii firmy szkoleniowej"


18.30-18.45

mgr Urszula Lulkiewicz


Katolicki Uniwersytet Lubelski
„Wartości a immanentna zmiana organizacyjna”

18.45-19.05-dyskusja

19.30-grill

7.10. 2005-piątek
8.00-9.00-śniadanie
Kulturowe aspekty działań w organizacjach-ciąg dalszy

Prowadzący Prof. dr hab. Sławomir Partycki

9.00-9.15

dr Wojciech Widera

SGH Warszawa, Katedra Socjologii Ekonomicznej

Przetrwanie, adaptacja, rozwój. Wartości kultury organizacyjnej „w działaniu” w przedsiębiorstwach w transformacji systemowej”
9.15-9.30

dr Sławomira Kamińska- Berezowska


Zakład Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

Szpital jako organizacja ucząca się. Komunikacja w organizacji a problem wartości i norm.”
9.30-9.45

dr Jerzy Baradziej

Instytut Etnologii i Antropologii UJ, Kraków

„Areszt deportacyjny jako przestrzeń organizacyjna”9.45-10.00

dr Marek Gorzko


Instytut Socjologii i Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego

„ „Rodzinna atmosfera” i „Uprzejma obsługa” – ku substantywnej teorii obsługi ruchu turystycznego. Komunikat z badań.”10.00-10.15

mgr Iwona Borkowska


Instytut Socjologii UAM,
"Funkcjonowanie przedsiębiorstw w kontekście norm zdrowia. Mediacyjna rola prawa".

10.15-10.30

Mgr Marcin Sokołowski

Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych Instytut Socjologii KUL

Wpływ kapitału społecznego na efektywność organizacji.”
10.30-10.50-dyskusja

10.50-11.00-przerwa na kawęTożsamości i biografie – kontekst organizacyjny
Prowadząca Prof. dr hab. Jolanta Kulpińska

11.00-11.15


dr Anna Sołtys


Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Konstrukcja i dekonstrukcja tożsamości jednostki w organizacji- przekładalność perspektyw”


11.15-11.30

mgr Markieta Domecka i mgr Adam Mrozowicki


Katholieke Universiteit Leuven, Departement Sociologie, Afd. Sociologie van Arbeid en Organisatie.

"Robotnicy i ludzie biznesu. Wzory karier zawodowych a zmiana spoleczna w
Polsce"

11.30-11.45

Prof. dr hab. Monika Kostera


Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego


Etnografia organizacji – badanie kultury organizacji jako procesu
11.45-12.00

mgr Piotr Chomczyński

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Rola organizacyjnych „znaczących innych” w procesie konstrukcji obrazu samego siebie w miejscu pracy”


12.00-12.15

Izabela Ślęzak

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Budowanie tożsamości poety. Nieformalne grupy poetyckie.”


12.15-12.50-dyskusja

13.00-14.00-lunch

14.00-14.45-zebranie Sekcji Socjologii Jakościowej I Symbolicznego Interakcjonizmu PTS
14.45-15.00

dr Robert Geisler


Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy,

Komunitarianie w polskiej gospodarce. Tożsamość menedżerów w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym”


15.00-15.15

dr Wojciech Pawnik

AGH Wydział Zarządzania Kraków

Język organizacyjny – metafory organizacji a konstruowanie tożsamości pracowniczej. „
15.15-15.30

mgr Anna Choińska


Katolicki Uniwersytet Lubelski

"Role dyrektora szkoły. Problem autoprezentacji i oczekiwań."
15.30-15.50-dyskusja

15.50-16.00-przerwa na kawę


Praca a organizacje

Prowadzący Prof. dr hab. Sławomir Partycki

16.00-16.15


Prof. dr hab. Stanisław Kosiński


Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Socjologia pracy jako przedmiot w polskim szkolnictwie wyższym (problematyka, kadra, ośrodki)”


16.15-16.30

dr Magdalena Fiternicka-Gorzko


Instytut Socjologii i Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego

Praca i brak pracy w świetle wywiadów biograficznych. Komunikat z badań.”


16.30-16.45

dr Patrycja Bałdys


Katedra Socjologii, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku – Białej,
„Białe kołnierzyki w pośredniaku? Zjawisko bezrobocia wśród polskich menedżerów”

16.45-17.00


dr Maria Nawojczyk


Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej, Wydział Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
„Praca w systemie wartości właścicieli mikro- i małych przedsiębiorstw”17.00-17.15

dr Barbara Worek i dr Jolanta Perek-Białas


Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pierwsza praca wczoraj i dziś. Narracje o podejmowaniu pracy w perspektywie zmiany społecznej.”


17.15-17.30

dr Mariusz Kwiatkowski


Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski

"Moralny kontekst organizacji (zarys punktu widzenia)".

17.30-17.45

dr Jagoda Jezior


Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Instytut Socjologii
„Wartościowanie pracy – przyczyna czy skutek rozwoju drogi zawodowej?”

17.45-18.00

mgr Waldemar Dymarczyk

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Łódzki


"Praca na Otrycie - analiza ikonosfery"

18.00-18.15

mgr Dorota Kociełowicz –Laska


Seminarium doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim
„Przymusowa praca w łagrach sowieckich w latach 1939-56”

18.15-18.35-dyskusja

19.30-uroczysta kolacja
8.10. 2005-sobota
8.00-9.00-śniadanie

Komunikowanie w organizacjach
Prowadzący Prof. dr Sławomir Magala

9.00-9.15


Prof. dr Sławomir Magala


Erasmus University Rotterdam, Holandia
„Trzy światy społeczności uniwersyteckiej: badacze, nauczyciele i konsultanci”

9.15-9.30


dr Sławomir Banaszak


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Neurastenia organizacyjna”9.30-9.45

mgr Rafał Maciąg


Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Zakład Analiz Socjologicznych
„Społeczny proces wytwarzania danych w instytucjach medycznych„

9.45-10.00

10.00-10.20-dyskusja

10.20-10.30-przerwa na kawę10.30-10.45

Prof. dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik


SGH, Katedra Socjologii, Warszawa
„Kolonializacja życia codziennego – organizacje w ujęciu teorii komunikacji S.Deetza”

10.45-11.00


mgr Joanna Bielecka-Prus


Katolicki Uniwersytet Lubelski

Basila Bernsteina typologia dyskursów organizacyjnych w instytucjach edukacyjnych: kod kolekcji i integracji. „


11.00-11.15

mgr Anna Kubczak

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Komunikowanie w organizacji w kontekście nowych technologii informacyjnych.”

11.15-11.35-dyskusja11.35-11.45-zakończenie konferencji

12.00-wyjazd


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna