Organizacja rynków rolnych – trzoda chlewna 16-17 kwiecień Jabłoń Szkoła RolniczaPobieranie 27.08 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar27.08 Kb.


Lubelska Izba Rolnicza"konsorcjum" z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Lubelskim Rynkiem Hurtowym S.A w Elizówce.


Organizacja rynków rolnych – trzoda chlewna

16-17 kwiecień Jabłoń Szkoła Rolnicza
16 kwiecień 2007


Lp.

Godzina

Liczba godzina

Temat


Wykładowca

1

8.30 – 11.30

4 x 45 min

Regulacje dotyczące rynku trzody chlewnej. Regulacje prawne oraz organizacja rynku trzody chlewnej.

1. Rynek wieprzowiny w Polsce – wprowadzenie.

2. Ustawodawstwo o zwierzętach hodowlanych i ws. min. warunków utrzymania.

3. Dobrostan – trzoda chlewna

- minimalne warunki utrzymania,

- wyposażenie chlewni,

- lochy i prosięta,

- warchlaki,

- tuczniki.

4. Podstawy hodowli i chowu świń

- charakterystyka ras utrzymywanych w Polsce,

- wskaźniki hodowlane,

- krzyżowanie towarowe,

- wartość rzeźna tuczników a jakość mięsa

- alternatywne wykorzystanie trzody chlewnej do produkcji tuczników ciężkich i świniodzików,

- błędy popełniane w reprodukcji,

- błędy popełniane w żywieniu.


dr Marek Babicz

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej

AR w Lublinie


2

11.30 – 11.45

15 min

Przerwa
3

11.45 – 12.30

45 min

Obrót produktów przez Internet.

Specjalista LIR

4

12.30 – 13.30

60 min

Obiad
5

13.30 – 15.45

3 x 45 min

Zasady tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych:

- podstawowe definicje;

- czym są grupy producentów rolnych;

- wybór formy prawnej i formalizacja;

- procedura ubiegania się o decyzję administracyjna marszałka województwa;

- prawa i obowiązki członków grup producentów rolnych;

- pomoc dla grup producentów rolnych;Mgr Ewa Jachim
17 kwiecień 2007


Lp.

Godzina

Liczba godzina

Temat


Wykładowca

1

8.30 – 11.30

4 x 45 min

Marketing produktów rolnych – trzoda chlewna


Dr Maria Ochał

Katedra Ekonomiki

AR w Lublinie


2

11.30 – 11.45

15 min

Przerwa
3

11.45 – 12.30

45 min

Zasady współpracy producentów i grup producentów z rynkami hurtowymi i giełdami towarowymi

- podstawowe definicje (producent ustawa o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności z dnia 18.12.2003;

- grupa producentów, definicja na podstawie ustawy o grupach producentów rolnych;

- rynek hurtowy, definicja geneza powstania, informacje o istniejących rynkach hurtowych, zasady funkcjonowania;

- giełda towarowa, definicja zgodnie z ustawą o giełdach towarowych z dnia 26.10.2000, cel, sposób tworzenia oraz uczestnicy giełdy;

- różnice pomiędzy rynkiem hurtowym a giełdą towarową;

- zasada współpracy producentów i grup producentów z rynkami hurtowymi oraz giełdami towarowymi;

- statystyka dotycząca grup producentów oraz rynków hurtowych i giełd towarowych;- podsumowanie;

dr Adam Włodarczyk

Zakład Zarządzania w Agrobiznesie

AR w Lublinie

4

12.30 – 13.30

60 min

Obiad
5

13.30 – 15.45

3 x 45 min

Zasady współpracy producentów i grup producentów z rynkami hurtowymi i giełdami towarowymi

Cd…

dr Adam Włodarczyk

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna