Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Klubu Turystycznego "bra de li" Klub Osiedlowy „Ustronie”Pobieranie 21.37 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar21.37 Kb.
Organizator:

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Klubu Turystycznego "BRA - DE - LI"

Klub Osiedlowy „Ustronie”,
Współorganizatorzy:

Radomski Okręgowy Związek Żeglarski,

ZHP – Hufiec – Radom - Miasto,

Warunki Uczestnictwa:

1.W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły i wokaliści w trzech

kategoriach wiekowych;

a do 18 lat,

b od 18 lat - …. 100 lat

2. Zgłoszenie powinno zawierać:  • Kartę zgłoszenia z zaznaczoną kategorią wiekową i imiennym składem zespołu

  • Nagrania dowolnej ilości utworów (czas 15min). (nagrania mogą być amatorskie).

(wybrane przez komisję kwalifikacyjną utwory zespół będzie

mógł wykonać w konkursie)

  • Teksty piosenek z akordami.

  • ZESPOŁY ZAPROSZONE DO KONKURSU NIE MUSZĄ PRZESYŁAĆ NAGRAŃ

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 05.XI.2012r. (decyduje data stempla pocztowego) i JEST NIEPRZEKRACZALNY!

3. Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie Przyjaciół HKT BRA – DE - LI


26 - 600 Radom, ul. Sandomierska 14

4. Zespoły zakwalifikowane zobowiązane są do dokonania wpłaty

na konto organizatora kwoty w wysokości 26 zł od osoby

(np.5 osób x 26 złotych=130 zł) do dnia 10 listopada 2012 r.

na konto:


BANK PEKAO S.A. 64124032591111001006466948


Ocena i nagrody:

Jury może - ale nie musi - przyznać nominację na konkurs przed Festiwalem Krakowskim: „Sahanties’2013”

Program imprezy:

17.XI. – odbędą się przesłuchania konkursowe w Domu Kultury

Ustronie ”ul. Sandomierska 14 o godz. 10 00 – 16 30
17.XI. – odbędzie się koncert finałowy godz.19

Sala Koncertowa UM ul. Żeromskiego53 w Radomiu.  • Konkurs fotograficzny:

Tematem konkursu jest: piosenka, słońce, woda, żagle i wiatr


1. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice fotograficznej lub mogą być komputerowym przetworzeniem fotografii

2. Preferowane rozmiary prac: 20 x 30 cm, Ilość przesłanych prac jest dowolna

3. Każda praca powinna zawierać przyklejoną taśmą metryczkę zawierającą

tytuł pracy, imię i nazwisko, adres i numer telefonu autora.4. Prace należy nadsyłać na adres organizatora do dnia 05.XI.2012r.

(prace przesyłamy nie oprawione).5. Wystawa nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas koncertu finałowego w dniu 17.XI.2012r.

O decyzji Jury laureaci zostaną poinformowani listownie.

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów RAFY.


Postanowienia końcowe

Wszelkich informacji nie ujętych w niniejszym regulaminie udzielają:SZEF FESTIWALU:

Magdalena Bieńkowska tel. 603 374 823

e-mail: bradeli@poczta.onet.pl

www.bradeli.pl
BIURO FESTIWALU:

(rezerwacja biletów i noclegów dla widzów i zespołów, rejestracja zespołów konkursowych, informacje dla podmiotów wykonawczych)Małgorzata Jenżak Tel.508 258 244

e-mail: m.jenzak@euroglater.pl

lub: dkustronie@op.pl
SZEF KONCERTU

Agata Jasińska tel. 603 23 22 54

e-mail: jasinskagata@wp.pl
SZEF TECHNICZNY

(zapytania związane z nagłośnieniem, miejscem koncertu itp)Mateusz Jeziorski tel.505125127 lub 796065802

e-mail: jeziorski/85@gmail.com

lub mjsound@mjsound.eu
KONKURS FOTOGRAFICZNY

Barbara Polakowska Tel.607 325 029


OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORÓW FESTIWALU
Z żeglarskim pozdrowieniem:
Organizatorzy

XXXI OGÓLNOPOLSKIE

SPOTKANIE

Z

PIOSENKĄ ŻEGLARSKĄ

17 Listopada 2012


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna