OrganizatorPobieranie 31.64 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar31.64 Kb.
REGULAMIN

zawodów pływackich – LIGA Województwa Warmińsko - Mazurskiego

 1. Organizator


1.Warmińsko - Mazurski Okręgowy Związek Pływacki w Olsztynie.

 1. Miejsce i termin zawodów


Zawody odbędą się:

 • Giżycko – 29 marca 2008 r.

 • Elbląg – 26 kwietnia 2008 r.

 • Do ustalenia – 10 maja 2008 r.


Program zawodów I runda


Kobiety Mężczyźni


101.

50 m st. dowolnym

102.

50 m st. dowolnym

103.

50 m st. klasycznym

104.

50 m st. klasycznym

105.

100 m st. motylkowym

106.

100 m st. motylkowym

107.

200 m st. dowolnym

108.

200 m st. dowolnym

109.

200 m st. grzbietowym

110.

200 m st. grzbietowym

111.

4 x 100 m st. dowolnym

112.

4 x 100 m st. dowolnymProgram zawodów II runda

Kobiety Mężczyźni

201.

50 m st. motylkowym

202.

50 m st. motylkowym

203.

50 m st. grzbietowym

204.

50 m st. grzbietowym

205.

200 m st. klasycznym

206.

200 m st. klasycznym

207.

200 m st. zmiennym

208.

200 m st. zmiennym

209.

400 m st. dowolnym

210.

400 m st. dowolnym


Program zawodów III runda

Kobiety Mężczyźni

501.

200 m st. motylkowym

502.

200 m st. motylkowym

503.

100 m st. dowolnym

504.

100 m st. dowolnym

505.

100 m st. grzbietowym

506.

100 m st. grzbietowym

507.

100 m st. klasycznym

508.

100 m st. klasycznym

509.

100 m st. zmiennym

510.

100 m st. zmiennym

511.

4 x 100 m st. zmiennym

512.

4 x 100 m st. zmiennym


 1. Uczestnictwo


W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy odpowiadający następującym wymogom:

1. Urodzeni w roku : 1989,1990,1991,1992,1993,1994, 1995, 1996, 1997, 1998.

2. Posiadający aktualne badania lekarskie.

3. Zrzeszeni w klubach zarejestrowanych w WMOZP

4. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i sztafecie. 1. W klasyfikacji końcowej nagrodzone będą trzy najlepsze zawodniczki i trzech zawodników
  w następujących kategoriach wiekowych:

 • roczniki 89 – 91 łącznie

 • rocznik 92

 • rocznik 93

 • rocznik 94

 • rocznik 95

 • rocznik 96

 • rocznik 97

 • rocznik 98

 1. Warunkiem klasyfikacji jest start zawodnika w dwóch rundach.

 2. O kolejności decyduje suma punktów za trzy najwartościowsze starty według tabeli wielobojowej FINA 2004. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku zawodników o kolejności pomiędzy nimi zadecyduje najwartościowszy wynik wg tabeli wielobojowej.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

 


 1. W klasyfikacji końcowej nagrodzone będą trzy najlepsze kluby w następujących kategoriach wiekowych:

 • 1-3 w klasyfikacji generalnej (wg roczników 89-98 łącznie)

 • 1 -3 w klasyfikacji 89 – 91 łącznie

 • 1-3 w klasyfikacji juniorów młodszych (rocz. 92-94)

 • 1-3 w klasyfikacji młodzików i dzieci (rocz. 95-98)

 1. O kolejności decyduje suma punktów zdobyta za zajęte miejsca. W każdym roczniku miejsca
  1 – 8 są punktowane odpowiednio 9,7,6,5,4,3,2,1 pkt. Wyścigi sztafetowe punktowane są podwójnie ( x 2 ), odpowiednio 18,14,12,10,8,6,4,2 pkt.

 2. Klub ma prawo wystawić jedną sztafetę w konkursie w następujących kategoriach wiekowych:

 • Rocznik 91 – 89 - łacznie

 • Rocznik 92,93,94 - łącznie

 • Rocznik 95 - osobno

 • Rocznik 96 - osobno

 • Rocznik 97 – osobno

 • Rocznik 98 – osobno 1. Zasady finansowania


1. Koszty organizacyjne pokrywane są ze środków Warmińsko – Mazurskiego OZP.

2. Koszty uczestnictwa pokrywają kluby

3. Opłata startowa wynosi 10,00 zł od zawodnika, płatne przed zawodami przedstawicielowi WMOZP

4. Opłata obowiązkowa za listę startową i komunikat 25,00 zł. 1. Nagrody -GENERALNE ZASADY NAGRADZANIA
 1. Kierownictwo i komisja sędziowska


 1. Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów WMOZP.

 2. Naczelnikiem zawodów jest kol. do ustalenia 1. Zgłoszenie do zawodów


 1. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z zobowiązaniem się klubu do opłat finansowych związanych z udziałem w zawodach. Zgłoszenie musi również posiadać zapis o ważności badań lekarskich zawodników.
 1. Zgłoszenie w ENTRY EDYTORZE bez kart startowych należy przesłać na adres e-mail: plywanie@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia ……


I.Kary regulaminowe

1. Kara za nieusprawiedliwioną absencję zawodnika na starcie wynosi 10,00. 1. Odprawa techniczna


Odprawa techniczna odbędzie się dnia …………..

Wszelkie zmiany w zgłoszeniu zawodników przyjmowane będą jedynie na odprawie.


II.Postanowienia końcowe

1. W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu

z delegatem WMOZP.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna