Organizatorzy: Ambasada rp w Tiranie koniec września 2011 WydarzeniePobieranie 209.17 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar209.17 Kb.
ROK MIŁOSZA NA ŚWIECIE – KALENDARIUM
Albania
czerwiec 2011
Wydarzenia: Koncert literacko – muzyczny „Miłosz – koncert Polski”

Miejsce: Tirana, Albania

Opis: Recytacja poezji Miłosza z akompaniamentem gitarzysty.

Organizatorzy: Ambasada RP w Tiranie
koniec września 2011
Wydarzenie: Wydanie i promocja książki Czesława Miłosza „O podróżach w czasie” w języku albańskim.

Miejsce: Tirana, Albania

Organizatorzy: Ambasada RP w Tiranie
Austria
połowa listopada 2011
Wydarzenie: Projekt „Słuchając Miłosza”

Miejsce: Wiedeń, Austria

Opis: Prezentacja wierszy Czesława Miłosza, koncert zespołu Brevis Consort, wykonanie utworów skomponowanych przez Ramintę Šerkšnytė, Pawła Szymańskiego i Pawła Mykietyna oraz wizualizacje przygotowane przez Macieja Walczaka i wystawa 12 prac graficznych prof. Andrzeja Strumiłły, inspirowanych poezją Czesława Miłosza.

Organizatorzy: Instytut Polski we Wiedniu, Ambasada RP, Ambasada RL, teatr Nestroyhof/Hamakom w Wiedniu, Centrum Sztuki Współczesnej/Latająca Akademia Muzyki Dawnej Warszawa
Belgia
31 października 2011
Wydarzenie: Promocja wydania poezji Miłosza i audiobooka z poezją Noblisty podczas targów w Antwerpii

Miejsce: Antwerpia, Targi Książki, Belgia

Opis: Spotkanie z publicznością oraz lektura wierszy na targach książki.

Organizatorzy: Wydawnictwo Atlas
18-20 listopada 2011
Wydarzenie: Międzynarodowy Sympozjonu Nowa Agora „Europe – Native Realm”

Miejsce: Wolny Uniwersytet w Brukseli, Belgia

Opis: Wędrowna „akademia” poświęcona wyzwaniom związanym z kryzysem wielokulturowości.

Organizatorzy: Fundacja Pogranicze
Białoruś
2011
Wydarzenie: „Czytanie Miłosza” na Białorusi

Miejsca: Mińsk, Grodno, Witebsk, Brześć, Mohylew, Lida, Homel, Pińsk, Baranowice, Nowopołock, Białoruś

Opis: Wydanie dwujęzycznego polsko-białoruskiego tomu wierszy Czesława Miłosza „ Innego końca świata nie będzie” pod redakcją Andreja Chadanowicza oraz jego prezentacja na Białorusi.

Organizatorzy: Instytut Polski w Mińsku, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
25 lutego 2011
Wydarzenie: Uruchomienie strony internetowej „Rodzinna Europa-Rok Czesława Miłosza”

Miejsce: Mińsk, Białoruś

Opis: Strona internetowa redagowana przez doktorantów i studentów filologii polskiej i białoruskiej Uniwersytetu Państwowego w Mińsku.

Organizatorzy: Instytut Polski w Mińsku, portal TUT.BY
30 czerwca 2011
Wydarzenie: Czytanie wybranych fragmentów „Rodzinnej Europy” Czesława Miłosza na granicy Białorusi z Unią Europejską

Miejsce: granica białoruska

Opis: Fragmenty czytać będą pisarze i poeci z Litwy, Polski i Białorusi, przewidziano transmisję on-line na stronie „Rodzinna Europa” i Portalu TUT.BY-, w dniu urodzin poety.
10 września 2011
Wydarzenie: Wydanie audiobooka: „Człowiek wielopiętrowy” na Białorusi

Miejsce: Mińsk, Białorusi

Opis: Wiersze po białorusku czyta Andriej Chadanowicz. Projekt realizowany wspólnie z Instytutem Adama Mickiewicza w Warszawie.

Organizatorzy: Instytut Polski w Mińsku, IAM
15 – 17 września 2011
Wydarzenie: „Wielkie Księstwo Poezji”

Miejsce: Mińsk, Białoruś

Opis: Prezentacja czterotomowego wydania dzieł Miłosza w języku białoruskim oraz audiobooka „Człowiek wielopiętrowy”

Organizatorzy: Instytut Polski w Mińsku, Ambasada RP w Mińsku, białoruski PEN Club
15 – 20 października 2011
Wydarzenie: Mobilna wystawa poświęcona Miłoszowi

Miejsce: Białoruś

Organizator: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
25 listopada 2011
Wydarzenie: „Rodzinna Europa bez Wielkiego Brata.” Panel dyskusyjny.

Miejsce: Mińsk, Białoruś

Opis: Panel dyskusyjny z udziałem czołowych pisarzy Polski, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Litwy, Czech i Niemiec.
Bułgaria
13 kwietnia 2011
Wydarzenie: Warsztaty polonistyczne i wykład na Uniwersytecie im. Św. Św. Cyryla i Metodego

Miejsce: Wielkie Tyrnowo

Opis: Wykład prof. Dariusza Pawelca dla studentów i wykładowców polonistyki Uniwersytetu w Wielkim Tyrnowie. Podczas spotkania zaprezentowany będzie tygodnik literacki „Literaturen westnik” (Gazeta Literacka) w całości poświęcone Poecie.

Organizatorzy: Instytut Polski w Sofii, Uniwersytet w Wielkim Tyrnowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach
10 maja 2011
Wydarzenie: Otwarcie wystawy planszowej „Czesław Miłosz, w 100 lecie urodzin”

Miejsce: Galeria Instytutu Polskiego w Sofii

Opis: Wystawie towarzyszyć będzie broszura w języku bułgarskim „Polscy laureaci nagrody Nobla” wydana przez IP oraz prezentacja literackiego tygodnika „Literaturen westnik” poświęconego Miłoszowi.

Organizatorzy: Instytut Polski w Sofii, Muzeum Literatury w Warszawie, Redakcja Tygodnika „Literaturen westnik”.
12 maja 2011
Wydarzenie: Projekcja filmu „Dolina Issy” w Sofii

Miejsce: Kino „Odeon”,

Opis: Projekcja filmu fabularnego „Dolina Issy” w reż. Tadeusza Konwickiego

Organizator: Instytut Polski w Sofii
19 maja 2011
Wydarzenie: Premiera bułgarskiego wydania książki poetyckiej „Czesław Miłosz. Na brzegu rzeki. Wiersze wybrane 1936-2006”

Miejsce: Galeria Instytutu Polskiego w Sofii

Opis: Dodatkowo prezentacja trzech wznowień przekładów książek Czesława Miłosza: „Zniewolony umysł”, „Piesek przydrożny” i „Dolina Issy”.

Organizatorzy: Instytut Polski w Sofii, Wydawnictwo „Bałkani” w Sofii


wrzesień 2011
Wydarzenie: Prezentacja multimedialnego CD „Czterech polskich Noblistów w dialogach”

Miejsce: Galeria Instytutu Polskiego w Sofii

Opis: Prezentacja multimedialnego CD „Czterech polskich Noblistów w dialogach” z udziałem aktorów, spektakl słowno-muzyczny, czytanie fragmentów utworów polskich laureatów nagrody Nobla

Organizatorzy: Instytut Polski w Sofii, Oficyna Wydawnicza Mak”.
30 września 2011
Wydarzenie: Sesja naukowa „Recepcja twórczości Czesława Miłosza w Bułgarii”

Miejsce: Sala konferencyjna Związku Tłumaczy Bułgarskich, Sofi

Opis: Sesja połączona z prezentacją drugiego numeru tygodnika „Literaturen westnik” zatytułowanego „W hołdzie Miłoszowi”.

Organizatorzy: Instytut Polski w Sofii, Związek Tłumaczy Bułgarskich, Redakcja Tygodnika „Literaturen westnik”.
październik 2011
Wydarzenie: Spotkanie z Agnieszką Kosińską na Uniwersytecie Sofijskim, warsztaty polonistyczne na Uniwersytecie w Płowdiwie.

Miejsce: Sofia, Płowdiw

Opis: Spotkanie z Agnieszką Kosińską ze studentami Filologii Polskiej dwóch uniwersytetów.

Organizatorzy: Instytut Polski w Sofii, Uniwersytet Sofijski, Uniwersytet w Płowdiwie.
październik 2011
Wydarzenie: Premiera bułgarskiego wydania dziennika Czesława Miłosza „Rok Myśliwego

Miejsce: Galeria Instytutu Polskiego w Sofii

Opis: Premiera książki oraz spotkanie z udziałem Andrzeja Franaszka.

Organizatorzy: Instytut Polski w Sofii

Uwagi: Brak dat dziennych.
listopad 2011
Wydarzenie: Premiera bułgarskiego wydania książki poetyckiej Czesława Miłosza „To” z udziałem prof. Swetłozara Igowa

Miejsce: Galeria Instytutu Polskiego w Sofii.

Opis: Czytanie wierszy poety w wykonaniu bułgarskich aktorów.

Organizatorzy: Instytut Polski w Sofii, Wydawnictwo „Ciela” w Sofii.
Czechy
2 marca 2011
Wydarzenie: Otwarcie wystawy „Czeski Miłosz”, rozpoczynające obchody Roku Miłosza w Czechach

Miejsce: Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Filozoficzny, Praga, Czechy

Opis: Uroczyste rozpoczęcie Roku Miłosza. Wystawa prezentowana będzie na terenie całych Czech:

  • marzec: Uniwersytet Karola w Pradze

  • kwiecień: Uniwersytet w Pardubicach

  • maj: Targi Książki w Pradze

  • czerwiec: praska Biblioteka Miejska

  • lipiec: Festiwal Literacki „Miesiąc Spotkań Autorskich”, Brno

  • sierpień: Dni Kultury Polskiej, Lysa nad Labem

  • październik: Targi Książki Havlickuv Brod

  • listopad: Dni Polski w Ostrawie

  • grudzień: festiwal „Krizovatky Olomouc” i Uniwersytet im. Palackiego, Ołomuniec

Organizatorzy: Instytut Polski w Pradze
16 marca 2011
Wydarzenie: Letters to Milosz / Listy do Miłosza w Pradze

Miejsce: Praga, Czechy

Opis: Dyskusja poświęcona Rodzinnej Europie z udziałem pisarki Petry Hůlovej i Aleksandra Lukaszuka z Białorusi

Organizatorzy: Instytut Polski w Pradze, Partnerzy: Halma Network, Pro Helvetia, European Cultural Foundation, Institut umění – Divadelní ústav
Wydarzenie: Dodatki poświęcone polskiemu Nobliście w najważniejszych czeskich czasopismach literackich:

W następnych miesiącach ukazywać się będą:

- „Host” (maj 2011),

- „Rozrazil” (lipiec 2011),

- „Salve” (z okazji nowego tłumaczenia Traktatu moralnego),

- „Kontexty” (jesień 2011).


W 2011 roku ukażą się również nowe tłumaczenia dzieł Noblisty: Rok myśliwego, wyd. Host – tł. Josef Mlejnek (kwiecień 2011), Wiersze ostatnie, wyd. Triada – tł. Josef Mlejnek (kwiecień 2011), Traktat moralny, wyd. Krystal OP – tł. Josef Mlejnek (marzec 2011), przedmowa: teolog prof. Tomáš Halík
lipiec 2011
Wydarzenie: miesiąc spotkań z autorami i tłumaczami w Brnie

Miejsce: Brno, Czechy

Opis: Wystawa „Czeski Miłosz” w teatrze Husa na Provazku.. Prezentacja nowych tłumaczeń i numeru tematycznego czasopisma „Rozrazil”, spotkanie z tłumaczami.

Organizatorzy: Instytut Polski w Pradze, Vetrne Mlyny
lipiec 2011
Wydarzenie: III. Festiwal Miesiąc Spotkań Autorskich na Słowacji i w Czechach

Miejsce: Czechy, Słowacja

Opis: Spotkania z 31 pisarzami z Polski oraz 31 pisarzami z Czech/Stowacji. Festiwal będzie trwał przez cały lipiec w Czechach (Brno, Ostrawa), Polsce (Wrocław) i Słowacja (Koszyce). Artvści zaprezentują ulubione utwory Miłosza lub swoje utwory inspirowane twórczością noblisty; prezentacja wystawy "Miłosz w Czechach i na Słowacji" (inicjatywa lP)

Organizatorzy: Czeskie wydawnictwo Vétmé mlýny, lnstytut Polski w Bratysławie i Pradze, Biuro Literackie we Wrocławiu
wrzesień 2011
Wydarzenie: Akcja „Rodzinna Europa” w Pradze

Miejsce: Instytut Polski, Praga, Czechy

Opis: Praga będzie jedną ze stacji Europejskiego Szlaku Dialogu Kulturowego w ramach podróży młodych Europejczyków z Wilna do Paryża

Organizatorzy: Fundacja Pogranicze, Instytut Polski w Pradze
październik – listopad 2011
Wydarzenie: Cykl wykładów poświęconych Miłoszowi na Uniwersytecie Karola w Pradze, Wydział Filozoficzny

Miejsce: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Karola, Praga, Czechy

Opis: Cykl wykładów wybitnych znawców dzieła Czesława Miłosza (A. Fiut, J. Jarzębski) i tłumaczy dla studentów UK.

Organizatorzy: Instytut Polskie w Pradze, Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Filozoficzny, Instytut Europy Środkowej
Chorwacja
październik 2011
Wydarzenie: Wydanie i promocja zbioru wybranych utworów Cz. Miłosza w języku chorwackim „Dziecko Europy”

Miejsce: Zagrzeb, Chorwacja

Opis: Wybór fragmentów dzieł Cz. Miłosza z całego okresu twórczości

Organizatorzy: Ambasada RP w Zagrzebiu, Wydawnictwo Disput z Zagrzebia, Wydział Polonistyki Uniwersytetu w Zagrzebiu
listopad-grudzień 2011
Wydarzenie: Konferencja naukowa pt. „Miłosz – człowiek polityki i kultury” w Zagrzebiu

Miejsce: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Zagrzebiu

Opis: Konferencja z udziałem profesorów literatury z regionu Europy Południowo-Wschodniej (m.in. Słowenii i Serbii).

Organizatorzy: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Zagrzebiu, Ambasada RP w Zagrzebiu
Egipt
koniec marca 2011
Wydarzenie: O Miłoszu na Tahrir Book Fair Kairze

Miejsce: Kair, Egipt

Opis: Prezentacja tłumaczenia poezji Miłosza na język arabski na targach książki na Uniwersytecie Amerykańskim (AUC).

Organizatorzy: Ambasada Polska w Kairze, AUC, AUC Press
kwiecień-maj 2011
Wydarzenie: Koncert poezji śpiewanej na podstawie arabskiej wersji poezji Miłosza.

Miejsce: As-Sawy Culture Wheel in Cairo lub Cairo Opera House, Kair, Egipt

Opis: Przygotowanie koncertu przy współpracy z Prof. Hanaa al-Metwaly (autorem przekładu poezji Miłosza na język arabski).

Organizatorzy: Ambasada RP w Kairze oraz As-Sawy Culture Wheel in Cairo lub Cairo Opera House

październik 2011
Wydarzenie: Panel dyskusyjny na temat przekładu literatury polskiej na język arabski

Miejsce: Biblioteka Główna Uniwersytetu Kairskiego, Kair, Egipt

Opis: Spotkanie zorganizowane pod patronatem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego Egiptu i Uniwersytetu Kairskiego.

Organizatorzy: Ambasada RP w Kairze, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego Egiptu oraz Uniwersytet Kairski.
Francja
13 kwietnia 2011
Wydarzenie: Spotkanie poświęcone Miłoszowi w Lyonie

Miejsce: Lyon, Francja

Opis: W ramach cyklu „Polskie sprawy” Konsulat Generalny w Lyonie organizuje spotkanie z dr. Piotrem Biłosem, wykładowcą Ecole Normale Superieur w Lyonie.

Organizatorzy: Konsulat Generalny w Lyonie
28 września 2011
Wydarzenie: Konferencja o Miłoszu w Lyonie

Miejsce: Uniwersytet Jean Moulin-Lyon III, Lyon, Francja

Organizatorzy: Konsulat Generalny w Lyonie
Hiszpania
kwiecień  - maj 2011
Wydarzenie: Antologia wierszy Miłosza

Miejsca: Barcelona, Madryt (do potwierdzenia), Hiszpania

Opis: Po raz pierwszy w Hiszpanii powstanie obszerna antologia wierszy Czesława Miłosza (ponad 160 wierszy) w tłumaczeniu Xaviera Farré.

Organizatorzy: Galaxia Gutenberg, Instytut Polski w Madrycie
kwiecień – październik 2011
Wydarzenie: Publikacje specjalnego numeru z Miłoszem w roli głównej w najważniejszych magazynach literackich Hiszpanii

Miejsce i daty poszczególnych publikacji: Hiszpania, ABC Cultural – kwiecień 2011, Turia – czerwiec 2011, Babelia – lipiec 2011, Quimera – październik 2011, Hiszpania

Organizator: Instytut Polski w Madrycie
31 maja 2011
Wydarzenie: Konferencja poświęcona Czesławowi Miłoszowi

Miejsce: Biblioteca Nacional, Madryt, Hiszpania

Opis: Konferencja z udziałem m. in. Adama Zagajewskiego.  Po konferencji zostanie pokazany film dokumentalny poświęconych Nobliście: „Czarodziejska góra” w reż. Marii Zmarz-Koczanowicz.

Organizatorzy: Instytut Polski w Madrycie, Biblioteca Nacional, Babel Studio
2 lipca 2011r.
Wydarzenie: Audiobook z wierszami Miłosza

Miejsce: audiobook będzie dystrybuowany jako dodatek do dziennika El Pais, Hiszpania

Opis: Do czytania wierszy zaproszono dwóch wybitnych aktorów hiszpańskich Jose Luisa Gomeza oraz Aitanę Sanchez Gijon.

Organizatorzy: IAM, Instytut Polski w Madrycie
3, 4, 5 października 2011
Wydarzenie: Miłosz w Madrycie

Miejsce: Circulo de Bellas Artes, Madryt, Hiszpania

Opis: Dwudniowa konferencja poświęcona postaci i twórczości Czesława Miłosza oraz jej percepcji w Europie z udziałem przedstawicieli środowisk intelektualnych m.in. Polski, Hiszpanii, Włoch i Litwy.

Organizatorzy: Instytut Polski w Madrycie, Circulo de Bellas Artes, Babel Studio
październik - listopad 2011
Wydarzenie: Wystawa „Zniewolony umysł” w związku z hiszpańskim wydaniem Zniewolonego umysłu

Miejsce: Circulo de Bellas Artes, Madryt

Opis: Wystawa „Zniewolony umysł. Tyrania obrazów w polskiej fotografii artystycznej po 1945 roku” zbudowana został na podstawie książki Miłosza. Stanowi portret fotograficzny pokolenia fotografów, które zmierzyło się z doświadczeniem totalitaryzmu.

Organizatorzy: Instytut Polski w Madrycie, Circulo de Bellas Artes, Babel Studio, Galeria Asymetria

Projekt dofinansowany z programu Promesa


Holandia
20 marca 2011
Wydarzenie: Seminarium „Popołudnie z Miłoszem” w Amsterdamie

Miejsce: Melkweg Cinema, Amsterdam, Holandia

Opis: W programie wykład. „Miłosz – poeta i prozaik”, dyskusja oraz pokaz filmu „Dolina Issy” T. Konwickiego. W drugiej połowie roku holenderskie wydawnictwo Atlas zapowiada wydanie książki Miłosza w języku niderlandzkim.

Organizatorzy: Ambasada RP w Amsterdamie, Uniwersytet w Amsterdamie, Scena Polska
Irlandia
25 marca 2011
Wydarzenie: Panel dyskusyjny w ramach ‘Poetry Now Festiwal’ w Irlandii

Miejsce: poddublińska miejscowość Dun Laoghaire (Pavilion Theatre, Marine Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Irlandia)

Opis: Jerzy Jarniewicz oraz prof. Harry Clifton będą prowadzić dyskusję nt. poezji Cz. Miłosza, jego poetyckiego dziedzictwa oraz języka, także w kontekście przekładu.

Organizator: Poetry Now Festival przy wsparciu Ambasady RP w Dublinie oraz Ireland Literature Exchange
28 maja 2011
Wydarzenie: Panel Miłosza w ramach Dublin Writers’ Festival

Miejsce: Samuel Beckett Theatre, Trinity Colege Dublin, College Green, Dublin, Irlandia

Opis: Adam Zagajewski w rozmowie z irlandzkim poetą Dennisem O’Driscoll skoncentruje się na analizie poezji Miłosza oraz wpływu poezji noblisty na pokolenia literackie w Polsce.Organizatorzy: Dublin Writers’ Festival przy wsparciu Ambasady RP w Dublinie
czerwiec 2011
Wydarzenie: Wystawa ilustracji do książki „Zniewolony Umysł” podczas Dublin Writers’ Festival.

Miejsce: galeria Centre for Creative Practises, 15 Pembroke Street, Dublin 2

Opis: Uznany polski grafik Janusz Kapusta zaprezentuje swoje ilustracje do unikatowego wydania „Zniewolonego Umysłu” Czesława Miłosza.

Organizatorzy: Centre for Creative Practices; partnerzy: Dublin Writers’ Festival, Ambasada RP w Dublinie.
14 sierpnia 2011
Wydarzenie: Spektakl ‘Cheslaugh Mewash’ Teatru Polskiego Irlandia

Miejsce: Teatr Project Arts Centre w Dublinie – 39 East Essex St., Temple Bar, Dublin 2

Opis: przedstawienie oparte na improwizacji, w którym aktorzy posługują się tekstem wierszy i prozy Miłosza w celu opisania współczesnych, codziennych zdarzeń i sytuacji.

Organizatorzy: Teatr Polski Irlandia, przy wsparciu Ambasady RP w Dublinie
wrzesień - październik 2011

Wydarzenia: ‘Made In Poland - Miłosz Sounds’ – koncert Ensemble Moderne w Dublinie

Miejsce: Filharmonia Narodowa (Earlsfort Terrace, Dublin), Irlandia

Opis: Formacja Ensemble Modern wykona utwór instrumentalny skomponowany przez Pawła Mykietyna inspirowany twórczością Czesława Miłosza.

Organizatorzy: Filharmonia Narodowa w Dublinie oraz ArtPolonia, przy wsparciu Ambasady RP w Dublinie
Izrael
23 lutego 2011
Wydarzenie: O Miłoszu na Targach w Jerozolimie

Miejsce: Jerozolima, Izrael

Opis: Dyskusja panelowa na temat "Zniewolonego umysłu" Czesława Miłosza z udziałem Adama Michnika i izraelskich intelektualistów.
Japonia
wrzesień 2011
Wydarzenie: Wiersze Miłosza w tokijskim metrze

Miejsce: Tokio, Japonia

Opis: Prezentacja współczesnej poezji polskiej, w tym Czesława Miłosza, w metrze tokijskim ("polska linia" i "polska stacja"), wystawy, happeningi artystów i poetów performerów.

Organizatorzy: Warsaw Destination Alliance, Ambasada RP
trzeci kwartał 2011
Wydarzenie: Antologia wierszy Czesława Miłosza w języku japońskim

Opis: Pierwsza w języku japońskim antologia wierszy Miłosza opracowana przez zespół tłumaczy pod kierunkiem prof. Tokimasa Sekiguchi z Polonistyki.

Organizatorzy: Ambasada RP, Polonistyka Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych (TUFS), wydawnictwo Seibunsha
9 grudnia 2011
Wydarzenie: Konferencja NPO Forum Polska w Tokio

Miejsce: Tokio, Japonia

Organizatorzy: NPO Forum Polska, Ambasada RP, United Nations University
grudzień 2011
Wydarzenie: Wystawa Limes-Pontes-Agora w Tokio

Miejsce: Tokio, Japonia

Opis: Wystawa składa się z opowieści o Czesławie Miłoszu i ośrodku Pogranicze w Sejnach.

Organizatorzy: Fundacja Pogranicze w Sejnach, Ambasada RP.
Kanada
6 maja 2011
Wydarzenie: Wieczór poetycki na Uniwersytecie w Ottawie

Miejsce: Uniwersytet Ottawski, Ottawa, Kanada

Opis: Wieczór poetycko -muzyczny  - “ Music for 2 pianos and an actor to the poem  Bells in Winter” w wykonaniu  „Piano DUO”  - Jan Jarczyk - John Stetch – pianiści oraz Jeana Marchanda – recytacja.

Organizatorzy: Ambasada RP w Ottawie, Uniwersytet Ottawski
październik 2011

Wydarzenie: Cykl wykładów i spotkań w Vancouver

Miejsce: Dom Polski, Victoria, University of Victoria, Vancouver, Kanada

Opis: Spotkania z udziałem profesora Aleksandra Fiuta z Uniwersytetu Jagiellońskiego lub Marka Zaleskiego z Polskiej Akademii Nauk.

Organizatorzy: Konsulat Generalny RP w Vancouver, Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej (UBC), Uniwersytet Simon Fraser, Holocaust Education Center / Jewish Community Center
7 października 2011
Wydarzenie: Sympozjum naukowe w Montrealu

Miejsce: Uniwersytet McGill, Montreal, Kanada

Opis: Sympozjum naukowemu "Czesław Miłosz – wielość światów, gra form" towarzyszy wystawa książek Miłosza i jemu poświęconych.

Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Ambasada RP w Ottawie
14 października 2001r.

Wydarzenie: "Czesław Miłosz- Obywatel Świata" wystawa fotograficzna w Edmonton

Miejsce: Edmonton - Yardbird Suite, Kanada

Organizatorzy: Konsulat Generalny w Vancouver
16 listopada 2011
Wydarzenie: Stoisko poświęcone Miłoszowi na Targach w Montrealu

Miejsce: Montreal, Kanada

Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności
19 listopada 2011
Wydarzenie: Wieczór poezji Miłosza w Montrealu

Miejsce: Teatr Prospero, Montreal, Kanada

Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności
Kazachstan
maj 2011
Wydarzenie: Konkurs translatorski twórczości Czesława Miłosza w Kazachstanie

Miejsce: Astana, Kazachstan

Opis: przewiduje późniejsze wydanie najciekawszych tłumaczeń.

Organizatorzy: Ambasada RP w Astanie, Polskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Astanie. Partnerzy: Ministerstwo Kultury RK, Miesięcznik Literacki „Niwa”, Katedra Studiów Azjatyckich, Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
październik 2011
Wydarzenie: Spotkanie naukowców z Polski i Kazachstanu na Euroazjatyckim Narodowym Uniwersytecie im. L.N. Gumilowa w Astanie

Miejsce: Polskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne, Euroazjatycki Uniwersytet Narodowym im. L.N. Gumilowa, Astana, Kazachstan

Organizatorzy: Ambasada RP w Astanie, Polskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Astanie
Kirgistan
koniec maja 2011
Wydarzenie: Konferencja naukowa poświęcona Miłoszowi w ramach tygodnia literatur słowiańskich w Biszkeku

Miejsce: Biszkek, Kirgistan, Filologia polska, Kirgiski Uniwersytet Narodowy im. Ż. Bałasagyna w Biszkeku.

Organizatorzy: Ambasada RP w Astanie, Wydział filologii rosyjskiej i słowiaoskiej Kirgiskiego Uniwersytetu Narodowego w Biszkeku.
Liban
8 listopada 2011
Wydarzenie: „Miłość ci wszystko wybaczy”. Recytacje liryków Czesława Miłosza z podkładem muzycznym klasycznych arabskich utworów instrumentalnych.

Miejsce: Klub Piosenki Autorskiej w Bejrucie.

Organizatorzy: Ambasada RP w Bejrucie
Litwa
31 marca 2011
Wydarzenie: Muzyczny Salonik Chopinowski: „Kontynenty Miłosza”

Miejsce: Galeria Obrazów, Wilno, Litwa

Opis: Cykl koncertów polskiej muzyki klasycznej połączonych z czytaniem poezji Czesława Miłosza w różnych językach.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Muzeum Sztuki, placówki dyplomatyczne na Litwie
kwiecień-wrzesień 2011
Wydarzenie: „Klub Dyskusyjny“ – cykl dyskusji poświęcony twórczości Miłosza na Uniwersytecie Wileńskim

Miejsce: Wilno, Litwa

29 maja 2011
Wydarzenie: XVIII Międzynarodowe Spotkania Poetyckie „Zrozumieć Miłosza” na Litwie

Miejsca: Wilno, Kowno, Kiejdany, Datnów, Świętobrość

Opis: Otwarcie wystawy fotograficznej Powroty Czesława Miłosza, otwarcie konferencji „Zrozumieć Miłosza” oraz wyjazd do Szetejń.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Kultury „Znad Wilii”, Polska Galeria Artystyczna „Znad Wilii, Fundacja Wspierania Współpracy Litewsko-Polskiej i Polsko-Litewskiej im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Ambasada RP w Wilnie
27 – 28 czerwca 2011
Wydarzenie: Międzynarodowa konferencja „Czasy i przestrzenie Czesława Miłosza”

Miejsce: Uniwersytet Wileński, Wilno, Litwa

Opis: Międzynarodowa konferencja „Czasy i przestrzenie Czesława Miłosza”.

Organizatorzy: Instytut Literatury Litewskiej i Folkloru, Uniwersytet Wileński, Instytut Polski
27 czerwca 2011
Wydarzenie: Otwarcie wystawy Muzeum Literatury „Czesław Miłosz. Stulecie urodzin”.

Miejsce: Sejm Republiki Litewskiej, Wilno, Litwa

Organizatorzy: Ambasada RP w Wilnie
30 czerwca 2011
Wydarzenie: Koncert litewskiej kompozytorki Onutė Narbutaitė poświęcony Miłoszowi

Miejsce: kościół św. św. Janów, Wilno, Litwa

Organizatorzy: Instytut Literatury Litewskiej i Folkloru, Instytut Polski
czerwiec – lipiec 2011, październik – listopad 2011
Wydarzenie: „Słuchając Miłosza…” w ramach VI Latającej Akademii Muzyki Dawnej

Miejsce: nie ustalone, Litwa

Opis: Koncert muzyki dawnej połączony z recytacją wierszy Miłosza oraz wystawą plastyczną 12 obrazów do „Wierszy ostatnich”

Organizatorzy: Fundacja f.o.r.t.e., Galeria Valdasa Vildžiūnasa, Festiwal “Banchetto musicale”, Instytut Polski w Wilnie
lipiec – sierpień 2011
Wydarzenie: Polsko-litewskie seminarium dla młodych tłumaczy i badaczy twórczości Cz. Miłosza

Miejsce: Wigry, Wilno, Litwa

Organizatorzy: Instytut Literatury Litewskiej i Folkloru, Instytut Polski
1 – 10 września 2011
Wydarzenie: Sympozjum malarskie „Gucio zaczarowany” inspirowane Miłoszem

Miejsce: Połąga, Litwa

Opis: Pierwsza część sympozjum odbędzie się na Litwie, druga – w Polsce. Z powstałych prac zostanie przygotowana wystawa, która ma być eksponowana w Orońsku, Warszawie i w Wilnie.

Organizatorzy: Kampania Artystyczna z Warszawy, Galeria „Meno parkas“ w Kownie, Centrum Rzeźby Polskiej w Oronsku, Związek Artystów Plastyków Litwy, Instytut Polski w Wilnie
7 września 2011
Wydarzenie: Wystawa autorstwa Wojciecha Prażmowskiego „Miłosz. Tutejszy”

Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, Biblioteka Publiczna w Kłajpedzie, Centrum Wielokulturowe w Kłajpedzie, Litwa

Opis: Po zaprezentowani w Wilnie, wystawa zostanie otwarta w Kłajpedzie. Uroczystość otwarcia wystawy zostanie połączona z nadaniem jednej z czytelni UW imienia Czesława Miłosza.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie
8 września 2011
Wydarzenie: W Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego nadanie jednej z czytelni imienia Czesława Miłosza

Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno, Litwa

Organizatorzy: Instytut Polski, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego
wrzesień – październik 2011
Wydarzenie: Festiwal im. Czesława Miłosza w Kiejdanach

Miejsce: Szetejnie, Kiejdany, Litwa

Opis: Na Festiwal im. Czesława Miłosza w Kiejdanach złożą się: program filmowy, koncert i wystawa z okazji stulecia Noblisty.

Organizatorzy: Instytut Polski, Muzeum Krajoznawcze w Kiejdanach
16 grudnia 2011
Wydarzenie: Wręczenie nagrody Roku Czesława Miłosza z okazji Roku Miłosza

Miejsce: Ratusz Wileński

Opis: Nagroda dla autorów najlepszych prac dziennikarskich opublikowanych na Litwie w 2011 r. naświetlających stosunki pomiędzy narodami mieszkającymi na Litwie i w Polsce.

Organizatorzy: Instytut Polski, Związek Dziennikarzy Litwy, Narodowa Asocjacja Dziennikarzy-Twórców
Meksyk
27 lutego 2011
Wydarzenie: Dyskusja pod hasłem "W poszukiwaniu rzeczywistości u Miłosza" w Meksyku

Miejsce: Meksyk

Opis: Udział weźmie m.in. tłumacz dzieł Miłosza na hiszpański, Xavier Farré Vidal. Zaplanowano również w dniach 28 lutego - 1 marca dyskusje na Universytecie Veracruz w Xalapa.

Organizator: Ambasada RP w Meksyku

2 marca 2011
Wydarzenie: Prezentacja magazynu literackiego "Posdata" o polskiej poezji, który zawierać będzie wiersze i teksty dotyczące Czesława Miłosza.

Miejsce: Casa del poeta Ramón López Velarde, Meksyk

Organizatorzy: Ambasada RP w Meksyku
Niemcy
17 marca 2011
Wydarzenie: Letters to Milosz / Listy do Miłosza w Lipsku

Miejsce: Międzynarodowe Targi Książki w Lipsku, siedziba IP Lipsk, Niemcy

Opis: Zaproszono dziesięciu europejskich autorów do refleksji nt. „Rodzinnej Europy“. Kolejne spotkania autorskie w ramach projektu będą miały miejsce w Wilnie, Pradze, Zurychu, Paryżu i Krakowie.

Organizatorzy: Filia w Lipsku, Międzynarodowe Targi Książki w Lipsku, Halma Network, niemiecki MSZ, European Cultural Foundation
20 czerwca 2011
Wydarzenie: Dyskusja panelowa z udziałem niemieckich tłumaczy twórczości Czesława Miłosza

Miejsce: Kolokwium Literackie, Am Sandwerder 5, 14109 Berlin, Niemcy

Organizatorzy: IP Berlin, Stowarzyszenie Weltlesebühne, Fundacja Boscha
drugi tydzień września 2011
Wydarzenie: Dyskusja polityczno-literacka z udziałem Adama Michnika

Miejsce: Międzynarodowy Festiwal Literatury, Chausseestr. 5, Berlin, Niemcy

Opis: Dyskusja panelowa nt.: „Kultura Paryska a Rodzinna Europa”. Projekt w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury.
17 września 2011
Wydarzenie: Koncert Agi Zaryan "Miłosz i jemu bliscy"

Miejsce: Sala Berliner Festspiele, Schaperstr. 24, 10719 Berlin, Niemcy

Opis: Projekt muzyczny w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury pt.: Miłosz i jemu bliscy, zawierający utwory Czesława Miłosza.

Organizatorzy: IP Berlin, Międzynarodowy Festiwal Literatury

17 – 18 września 2011
Wydarzenie: Finał I Międzyszkolnego Konkurs Recytatorskiego w Niemczech w Roku Czesława Miłosza

Miejsce: Niemcy

Opis: Konkurs obejmując zasięgiem swego działania szkoły języka polskiego na terenie całych Niemiec.

Organizatorzy: Katholisches Zentrum zur Förderung der polnischen Sprache, Kultur und Tradition in Deutschland e.V. we Frankfurcie nad Menem
wrzesień - październik 2011
Wydarzenie: ”Audiobook Czesław Miłosz”

Miejsce: Berlin, Niemcy

Opis: Miłosza czytać będzie Heiner Lauterbach (aktor niemiecki), wyboru poezji dokona Adam Zagajewski.

Organizatorzy: IAM, IP Berlin
28 października 2011
Wydarzenie: Dyskusja panelowa nt. Rodzinnej Europy Czesława Miłosza

Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych (AdK), Pariser Platz 4, 10117 Berlin – Sala plenarna, Niemcy

Opis: Dyskusja z udziałem: Adama Zagajewskiego, Andrzeja Stasiuka, Dursa Grünbeina i Michaela Krügera, organizowana w ramach projektu z AdK Blickwechsel (Zmiana perspektywy).

Organizatorzy: Akademia Sztuk Pięknych i IP Berlin
Rosja
marzec – sierpień 2011
Wydarzenie: Wydanie tomiku studenckich tłumaczeń poezji Cz. Miłosza.

Miejsce: Petersburg, Rosja

Opis: Projekt realizowany wspólnie z Katedrą Slawistyki Uniwersytetu Petersburskiego oraz studentami polonistyk z innych miast Rosji.

Organizatorzy: IP w Petersburgu, Katedra Slawistyki UP
1 kwietnia 2011
Wydarzenie: Konkurs poetycki na tłumaczenie na język rosyjski utworów Cz. Miłosza

Miejsce: Moskwa (uroczyste wręczenie nagród), Rosja

Organizatorzy: Wydawnictwo „Letnij Sad”, Instytut Polski w Moskwie
21 – 24 kwietnia 2011
Wydarzenie: Spotkanie promujące osobę i twórczość Czesława Miłosza podczas Międzynarodowych Targów Książki w Petersburgu

Miejsce: Petersburg, Rosja
drugi kwartał 2011
Wydarzenie: Wydanie „Rodzinnej Europy” po rosyjsku

Miejsce: Moskwa, , Sankt Petersburg, Perm, Twer, Irkuck, Smoleńsk, Samara, Kaliningrad, Rosja

Organizatorzy: Wydawnictwo „Letnij Sad”, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego
druga połowa 2011
Wydarzenie: Wznowienie wydania „Zniewolonego umysłu” po rosyjsku

Miejsce: Moskwa, Rosja

Opis: Dyskusja panelowa z udziałem dziennikarzy i pisarzy (m.in. Piotr Aleszkowski, Dmitrij Bak, A. Archangelskij, I. Prochorowa, A. Michnik, B. Toruńczyk).

Organizatorzy: Wydawnictwo „Letnij Sad”, wydawnictwo NLO, IP w Moskwie, Wyższa Szkoła Ekonomii, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny
druga połowa 2011
Wydarzenie: Dwa wybory wierszy Miłosza oraz „Dolina Issy” po rosyjsku

Miejsce: Moskwa, Rosja

Organizatorzy: wydawnictwo „Nowoje Izdatielstwo”, wydawnictwo „Izdatielstwo Iwana Limbacha”, wydawnictwo „Ripol-klasik”
wrzesień 2011
Wydarzenie: Audiobook z wierszami i prozą Miłosza w języku rosyjskim w wykonaniu S. Jurskiego

Miejsce: Moskwa, Rosja

Organizatorzy: Agencja „Ardis”, Instytut Polski w Moskwie
wrzesień 2011
Wydarzenie: Wystawa fotografii Czesława Miłosza we foyer biblioteki

Miejsce: Biblioteka literatury obcej (ul. Nikołojamskaja 1), Moskwa, Rosja

Organizatorzy: Moskwa, Biblioteka literatury obcej (ul. Nikołojamskaja 1), IP w Moskwie
jesień 2011
Wydarzenie: „Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne” po rosyjsku

Miejsce: Moskwa, Rosja

Organizatorzy: wydawnictwo „NLO”
październik 2011
Wydarzenie: Seminarium poświęcone twórczości i osobowości Miłosza w Permie

Miejsce: Perm, Rosja

Organizatorzy: Wydawnictwo „Letnij Sad”
początek października 2011
Wydarzenie: Dzień Miłosza w ramach Festiwalu poetyckiego „Bieriega” we Władywostoku

Miejsce: Władywostok, Rosja

Opis: W ramach Dnia Miłosza planuje się recytacja wierszy Poety, prezentacja wystawy fotograficznej poświęconej Miłoszowi, prezentacja audiobooka z wierszami Cz. Miłosza, pokaz filmów dokumentalnych.

Organizatorzy: Wydawnictwo „Rubież” (Władywostok), Instytut Polski w Moskwie
ostatni kwartał 2011
Wydarzenie: Wydanie zbioru pod roboczym tytułem „Rosja Miłosza”

Miejsce: Petersburg, Rosja

Opis: Projekt realizowany będzie wspólnie z Biblioteką Narodową w Warszawie i redakcją czasopisma „Nowaja Polsza”.
Rumunia
kwiecień-grudzień 2011
Kampania „Poezja Miłosza” w Bukareszcie i Kiszyniowie

Miejsce: Bukareszt, Kiszyniów, Rumunia, Mołdawia

Opis: Co miesiąc na plakatach będzie prezentowany kolejny wiersz polskiego noblisty.

Organizator: Instytut Polski w Bukareszcie, RATB – Przedsiębiorstwo Transportu w Bukareszcie, Urząd Miasta Kiszyniowa
II i IV kwartał 2011
Artykuły o Miłoszu i wybór wierszy w tygodniku literackim „România literară” i kwartalniku „Poesis”

Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Organizatorzy: Instytut Polski; redakcje czasopism „România literară” i „Poesis”
druga połowa 2011
Wydanie Antologii wierszy Miłosza

Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Opis: Tłumaczem wierszy jest Constantin Geambaşu. Jest to pierwsze wydanie poezji polskiego noblisty w języku rumuńskim.

Organizatorzy: Instytut Polski; Wydawnictwo ART
7-8 października 2011
Międzynarodowa sesja naukowa na Uniwersytecie Bukareszteńskim poświęcona twórczości Czesława Miłosza

Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Organizatorzy: Instytut Polski; Instytut Slawistyki Uniwersytetu Bukareszteńskiego, Towarzystwo Slawistów Rumuńskich; Fundacja Kultury
październik 2011
Wydanie suplementu do tygodnika „Observator cultural” poświęconego twórczości Cz. Miłosza

Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Organizatorzy: Instytut Polski; czasopismo „Observator cultural”

październik/listopad 2011
Wydanie dodatku do czasopisma „Contrafort” w Republice Móldowy poświęconego Czesławowi Miłoszowi

Miejsce: Kiszyniów, Mołdawia

Organizatorzy: Instytut Polski; czasopismo „Contrafort”
listopad 2011
Promocja Antologii wierszy Miłosza na Targach Książki Gaudeamus

Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Organizatorzy: Instytut Polski; Wydawnictwo ART
IV kwartał 2011
Wydanie specjalnego numeru czasopisma „Romanoslavica”, poświęconego Cz. Miłoszowi

Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Organizatorzy: Instytut Slawistyki, Towarzystwo Slawistów Rumuńskich
Słowacja
marzec 2011
Wydarzenie: Konkurs na przekład jednego wiersza oraz eseju Czesława Miłosza pod patronatem Ambasadora RP w Bratysławie (wspólnie z IP)

Miejsce: Bratysława, Słowacja

Opis: Konkurs będzie przeznaczony dla studentów polonistyk słowackich (Bratysława, Bańska Bystrzyca, Preszów).

Organizator: Ambasada RP w Bratysławie
październik 2011
Wydarzenie: Wystawa Wojciecha Prażmowskiego „Miłosz. Tutejszy” w Koszycach

Miejsce: Koszyce, Słowacja

Opis: Projekt byłby realizowany w ramach programu „Wschodniosłowackie spotkania z Polską”

Organizator: Ambasada RP w Bratysławie
październik 2011
Wydarzenie: Prezentacja projektu Międzynarodowego Centrum Dialogu z siedzibą w Krasnogrudzie oraz dorobku Ośrodka „Pogranicze sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

Miejsce: Koszyce, Słowacja

Organizatorzy: Ambasada RP w Bratysławie, Wydawnictwo „Kalligram”
5 – 9 października 2011
Wydarzenie: Wieczór poświęcony Miłoszowi na IV. Międzynarodowym Festiwalu Poezji Ars Poetica w Bratysławie

Miejsce: Ošrodek A4-Nultý priestor, Bratysława, Słowacja

Opis: W ramach największego festiwalu poetyckiego na Słowacji znajdą się następujące punkty: Wieczór Miłosza - prezentacja nagrodzonych przekładów; Miłosz czytający swoje wiersze (film); debata polskich i słowackich znawców twórczości Miłosza.

Organizatorzy: Instytut Polski w Bratysławie, Stowarzyszenie Ars Poetica (www.arspoetica.sk)
Stany Zjednoczone
27 marca 2011
Wydarzenie: Promocja książki "An Invisible Rope" w Nowym Jorku

Miejsce: Nowy Jork, Stany Zjednoczone

Opis: Organizowana w Brooklyn Public Library w Nowym Jorku prezentacja z udziałem: Adama Zagajewskiego, Catherine Valkenier oraz Zygmunta Malinowskiego. Na książkę złożą się trzydzieści dwa wspomnienia o Nobliście.

Organizatorzy: Brooklyn Public Library
29 kwietnia 2011
Wydarzenie: Spektakl poezji i muzyki w Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku

Miejsce: Konsulat Generalny w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone

Opis: Poezję Czesława Miłosza czytać będzie aktorka Anna Dymna przy akompaniamencie pianisty Jerzego Sapiejewskiego.

Organizatorzy: Konsulat Generalny w Nowym Jorku
druga połowa roku 2011
Wydarzenie: Konkurs na esej poświęcony Miłoszowi oraz konkurs recytatorski poezji Miłosza

Miejsce: Williams College, Williamstown, MA, Stany Zjednoczone
15 września 2011
Wydarzenie: Prezentacja książki „Mój Miłosz” Prof. Tomasa Venclovy w Nowym Jorku

Miejsce: siedziba Nowojorskiej Biblioteki Publicznej na Manhattanie, Nowy Jork, Stany Zjednoczone

Opis: Udział w dyskusji potwierdzili: prof. Tomas Venclova, prof. Alexander Schenker oraz Krystyna Lipińska-Iłłakowicz.
22 września 2011
Wydarzenie: "Miłosz Remembered" - sympozjum naukowe na University of Michigan

Miejsce: University of Michigan - Rackham Auditorium, Detroit, Stany Zjednoczone

Opis: Sympozjum naukowe z udziałem Roberta Haasa, Roberta Pinsky'ego i Lillian Valee.

Organizatorzy: University of Michigan, KG w Nowy Jorku
30 września 2011
Wydarzenie: Pierwszy dzień imprezy "Miłosz & After", projektu literackiego na setne urodziny Czesława Miłosza w Chicago

Miejsce: Chicago, Stany Zjednoczone

Opis: Projekt łączy w sobie dwie części: naukową, zatytułowaną Milosz in/on America, na którą składają się konferencja i dyskusja panelowa oraz poetycko-artystyczną, którą stanowi minifestiwal literacki, zatytułowany After Milosz.

Organizatorzy: Fundacja Tygodnika Powszechnego, współorganizatorzy: Department of Slavic and Baltic Languages and Literatures oraz Department of English na University of Illinois at Chicago, partnerzy medialni: Poetry Magazine i Tygodnik Powszechny.
Syria
24 marca – 1 kwietnia 2011
Wydarzenie: Panel na Uniwersytecie w Kaslik poświęcony twórczości Miłosza w odniesieniu do dziejów najnowszych Polski

Miejsce: Uniwersytet Św Ducha w Kaslik k/Bejrutu, Syria

Organizatorzy: Ambasada RP w Bejrucie, Uniwersytet Św. Ducha w Kaslik
Szkocja
kwiecień – październik 2011
Wydarzenie: Warsztaty o poezji Miłosza prowadzone w szkockich szkołach i bibliotekach publicznych.

Miejsce: Szkocja

Opis: Warsztaty zostaną przeprowadzone w języku angielskim (z możliwością czytania wierszy w języku polskim, w przypadku klas z dziećmi polskiego pochodzenia) przez szkockiego poetę Ken Cockburn.

Organizatorzy: IP w Edynburgu. Projekt zostanie zrealizowany we współpracy ze Scottish Poetry Library w Edynburgu, przy wsparciu Scottish Book Trust oraz Edinburgh UNESCO City of Music, Urzędu Miasta Edynburga, Uniwersytetem w Glasgow a także Instytutem Kultury Polskiej w Londynie i Polish Bookclub Zielony Balonik.
12- 13 maja 2011
Wydarzenie: “Comparative Approaches to Milosz” – panel dyskusyjny w Glasgow

Miejsce: Glasgow, Szkocja

Organizatorzy: Uniwersytet w Glasgow i IP w Edynburgu
7 października 2011
Wydarzenie: Projekt multimedialny „Miłosz w żywych obrazach” według projektu Pawła Odorowicza.

Miejsce: Edynburg, Szkocja

Opis: Dzieło zawierające poezję Czesława Miłosza w j. angielskim i j. polskim oraz muzykę Pawła Odorowicza z kwartetem smyczkowym DAFÔ a także wizualizacje stworzone przez Roberta Motykę.

Organizatorzy: IP w Edynburgu. Projekt realizowany jest przez Polish Cultural Festival Association, we współpracy z Urzędem Miasta Edynburga w ramach współpracy miast partnerskich Edynbug-Kraków, a także Instytutem Kultury Polskiej w Londynie.
listopad 2011
Wydarzenie: Wystawa „Limes. Pontes. Agora. Opowieść o nowym pograniczu Europy w ośmiu odsłonach” przygotowana przez Ośrodek Pogranicze.

Miejsce: Edynburg, Szkocja
Szwajcaria
16 czerwca 2011
Wydarzenie: Wieczór literacki poświęcony poezji Czesława Miłosza w siedzibie ONZ w Genewie

Miejsce: sala biblioteczna ONZ, Genewa, Szwajcaria

Opis: Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa literacka w bibliotece ONZ poświęcona postaci polskiego laureata nagrody Nobla, ulotka informacyjna i plakat.

Organizatorzy: Misja dyplomatyczna RP przy Siedzibie ONZ w Genewie
Ukraina
marzec – kwiecień 2011
Wydarzenie: Miłosz w Polskim Salonie Muzyczno- Literackim

Miejsce: Winnica, Ukraina

Organizatorzy: Barskie Rejonowe Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków, Winnicki Miejski Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków, KG RP w Winnicy
2 lipca 2011
Wydarzenie: Wieczór poetycki „Miłosz–Mickiewicz – paralele biograficzne”

Miejsce: Symferopol, Ukraina

Organizatorzy: KG RP w Sewastopolu, Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy im. A. Mickiewicza na Krymie.
sierpień – wrzesień 2011
Wydarzenie: Miłosz - Koncert Polski w Winnicy

Miejsce: Winnica, Filharmonia Obwodowa, Żytomierz Filharmonia Obwodowa, Ukraina

Organizatorzy: Konsulat Generalny RP w Winnicy
październik- listopad 2011
Wydarzenie: Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Miłosza na Ukrainie

Miejsce: Obwody winnicki, chmielnicki, żytomierski, Ukraina

Opis: Konkurs skierowany do uczniów starszych klas szkół średnich oraz do studentów.

Organizatorzy: Konsulat Generalny RP w Winnicy


Uzbekistan
maj 2011
Wydarzenie: Koncert polskiej muzyki oraz wieczór poetycki poświęcony Miłoszowi

Miejsce: Taszkent, Uzbekistan

Organizatorzy: Teatr im. A. Navoi, Ambasada RP w Taszkencie
lipiec 2011

Wydarzenie: Wystawa malarska „Kim jest Miłosz?” poświęcona Polsce oraz Czesławowi Miłoszowi

Miejsce: Taszkent, Uzbekistan


Organizatorzy: Teatr im. A. Navoi, Ambasada RP w Taszkencie
Węgry
6 maja 2011
Wydarzenie: Prezentacja tomu „Zniewolony umysł” w Budapeszcie

Miejsce: Instytut Polski w Budapeszcie, Węgry

Opis: Na Węgrzech ukażą się cztery publikacje polskiego noblisty. Po raz pierwszy w języku węgierskim ukażą się „Historia literatury polskiej” oraz „Metafizyczna pauza”. Dwie kolejne publikacje to wznowienia, po dwudziestoletniej przerwie zostaną wydane: „Zniewolony umysł” oraz „Rodzinna Europa”.

Organizatorzy: IP, Wydawnictwo Nagyvilág, Wydawnictwo Attraktor, Wydawnictwo Európa, Wydawnictwo Kalligram
30 czerwca 2011
Wydarzenie: Audycja radiowa poświęcona Miłoszowi na Węgrzech

Miejsce: na antenie publicznego radia MR-3 Bartók, Węgry

Opis: W programie wyemitowane zostaną fragmenty wierszy polskiego noblisty.

Organizatorzy: IP, Radio MR3, Wydawnictwo Európa
wrzesień – listopad 2011
Wydarzenie: Konkurs translatorski na Węgrzech

Miejsce: Węgry

Opis: Konkursu ogłoszonego wraz z najpopularniejszym na Węgrzech portalem literackim litera.hu.

Organizatorzy: Instytut Polski w Budapeszcie, portal literacki litera.hu
11 października 2011
Wydarzenie: Konferencja poświęcona Miłoszowi w Budapeszcie

Miejsce: Muzeum Literatury im. Sándora Petőfiego (V. Károlyi Mihály u. 16.), Budapeszt, Węgry

Opis: "Środkowoeuropejska tożsamość Czesława Miłosza i jego miejsce w kulturze europejskiej" to tytuł konferencji, której towarzyszyć będzie wystawa przybliżająca sylwetkę polskiego Noblisty.

Organizatorzy: Muzeum Literatury

jesień 2011
Wydarzenie: Audiobook z esejami Czesława Miłosza z tomu „Rodzinna Europa” na Węgrzech

Miejsce: Węgry

Opis: Płyta wydana nakładem Wydawnictwa Kossuth znajdzie się w ofercie księgarń na terenie całych Węgier.

Organizatorzy: Instytut Polski w Budapeszcie, Wydawnictwo Kossuth
listopad 2011
Wydarzenie: Konferencja na Uniwersytecie Katolickim im. Pétera Pázmánya

Miejsce: Uniwersytet Katolicki im. Pétera Pázmánya, Egyetem, Węgry

Organizatorzy: Instytut Polski w Budapeszcie, Uniwersytet Katolicki im. Pétera Pázmánya, Ambasada RP
Wielka Brytania
czerwiec – sierpień 2011
Wydarzenie: Wiersze Miłosza w ramach londyńskiego Poems on the Underground

Miejsce: metro londyńskie, Londyn, Wielka Brytania

Opis: Prezentacja 3-6 wybranych wierszy Miłosza w ramach prestiżowego i najstarszego projektu promującego poezję w metrze Poems on the Underground.

Organizatorzy: IKP Londyn, Poems on the Underground
sierpień 2011
Wydarzenie: Wiersze Miłosza w londyńskim metrze

Miejsce: Londyn, metro londyńskie – Central Line, Wielka Brytania

Opis: Projekt zorganizowany przez Wiersze w metrze, warszawską organizację promującą czytelnictwo poezji.

Organizatorzy: Wiersze w metrze
sierpień – wrzesień 2011
Wydarzenie: Audiobook z wierszami Milosza czytanymi przez Stephena Fry’a

Miejsce: Wielka Brytania

Opis: Niemal czterdziestopięciominutowe nagranie wierszy poety, dystrybuowane jako dodatek do prestiżowego tygodnika literackiego Times Literary Supplement.

Organizatorzy: IAM, IKP Londyn
październik 2011
Wydarzenie: Miłosz in the City , spotkanie poświęcone Miłoszowi

Miejsce: Londyn, Wielka Brytania

Organizatorzy: Poet in the City, IKP Londyn
październik – listopad 2011
Wydarzenie: Wieczór poświęcony poezji Miłosza

Miejsce: Londyn, Southbank Centre, Wielka Brytania

Organizatorzy: SBC, IKP Londyn, przy wsparciu merytorycznym IP Paryż
listopad 2011
Wydarzenie: Panel poświęcony Miłoszowi w ramach konferencji o literaturze polskiej w Londynie

Miejsce: Londyn, School of Slavonic and East European Studies, Wielka Brytania

Opis: Uczestnicy: Catherine Haven (Stanford University); George Gomori (formerly University of Cambridge); Mira Rosenthal (Indiana University); Tomas Venclova; Clare Cavanagh. Moderator: John Bates (University of Glasgow).

Organizatorzy: SSEES UCL przy wsparciu IKP Londyn
Włochy
15 kwietnia 2011
Wydarzenie: Dzień twórczości Miłosza w Teatro Malibran

Miejsce: Wenecja, Włochy

Opis:. W spotkaniu poetów udział wezmą: Ryszard Krynicki, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Tomas Venclova, Breyton Breytenbach i Michael Kruger. Tymczasem na koniec stycznia wydawnictwo Adelphi zapowiedziało publikację "Abecadła" w opracowaniu Andrei Ceccherellego.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna