Organizatorzy: katedra socjologii wiedzy I edukacji kul katedra filozofii spoPobieranie 45 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar45 Kb.
TWORZENIE ILUZJI SPOŁECZNYCH – WIEDZA W SFERZE PUBLICZNEJ

Lublin, 1-2 grudnia 2011 r.

Miejsce obrad: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14

ORGANIZATORZY:

KATEDRA SOCJOLOGII WIEDZY I EDUKACJI KUL

KATEDRA FILOZOFII SPOŁECZNEJ KUL

KATEDRA SOCJOLOGII MAKROSTRUKTUR I RUCHÓW SPOŁECZNYCH KUL

PROGRAM KONFERENCJI

CZWARTEK, 1 grudnia 2011

9.30-10.00 Otwarcie konferencji:

Dziekan WNS KUL – Prof. dr hab. Marek PawlakDyrektor Instytutu Socjologii KUL - Ks. Prof. dr hab. Stanisław Fel

W imieniu organizatorów - Prof. dr hab. Mariusz Zemło
10.00-12.00 I SESJA PLENARNA (Collegium Jana Pawła II – sala 1031)

Przewodniczy Ks. Prof. dr hab. Janusz Mariański


 • Ks. Prof. Stanisław Kowalczyk, KUL, Iluzje i zagrożenia nauki

 • Prof. dr hab. Alina Rynio, KUL, Współczesne iluzje w reformowaniu edukacji w Polsce

 • Prof. Alla Kyrydon, Prof. Sergiej Trojan, Kijowski Uniwersytet Slawistyczny, Europa Środkowa w poszukiwaniu tożsamości: iluzja czy rzeczywistość?

 • Prof. dr hab. Lech Zacher, Akademia im. Leona Koźmińskiego, Twórcy
  i odbiorcy obrazu świata, czyli obecne i przyszłe konteksty iluzoryczności


11.30 -12.00 Dyskusja

12.30-14.00 Równoległe obrady w grupach tematycznych
GRUPA I (Collegium Jana Pawła II – sala 304)
Państwo i ustrój: orędownik czy adwersarz iluzji?

Przewodniczy Prof. dr hab.  Adam Szafrański


 • Dr Dobroniega Trawkowska, UŚ, Działania pozorne jako źródło tworzenia
  i legitymizacji iluzji społecznych w pomocy społecznej


 • Dr Monika Torczyńska, UMCS, O prawdzie, iluzjach i mitach w kontekście standardów demokratycznego państwa prawnego

 • Mgr Monika Dobrogowska, KUL, Edmunda Wnuka-Lipińskiego paradoksy
  i iluzje zmiany ustrojowej w Polsce


 • Mgr Edyta Lichomska, KUL, Demokracja jako użyteczna fikcja?

13.30 -14.00 Dyskusja
GRUPA II (Collegium Jana Pawła II – sala 306)
Dyskurs polityczny w III RP

Przewodniczy Dr Edward Balawajder


 • Dr Oleg Gorbaniuk, KUL, Wizerunek jako iluzja społeczna na przykładzie postrzegania polityków, partii politycznych i ich elektoratów

 • Mgr Maciej Gurtowski, UMK, Czy Polska to dziki kraj? O problemach
  z zastosowaniem modelu pryncypała-agenta do konceptualizowania
  i zwalczania zjawisk korupcyjnych w III RP


 • Mgr Jan Waszewski, UMK, Pod nadzorem. Elektroniczne środki kontroli społecznej i ich miejsce w świadomości społecznej

 • Dr Marek Butrym, UWM, Wyborcze iluzje młodzieży

 • Mgr Piotr Hołyś, KUL, Faszyzm w polskiej debacie publicznej – między prawdą a kreacją. Na przykładzie rozmów o Marszu Niepodległości

13.30-14.00 Dyskusja

GRUPA III (Collegium Jana Pawła II – sala 318)

Edukacja: poszukiwanie prawdy czy tworzenie iluzji?

Przewodniczy Dr Dariusz Wadowski


 • Ks. Dr Mariusz Sztaba, KUL, Wiedza w pedagogice a iluzje społeczne. Problemy tworzenia wiedzy naukowej wolnej od iluzji

 • Dr Kamila Biały, UŁ, Kilka uwag na temat charakteru i sposobu tworzenia iluzji wokół strategii tworzenia edukacji

 • Dr Leszek Krusiński, UMCS, Wiedza i iluzja w sferze społecznej - przypadek interpretacji myśli politycznej Arystotelsa i Cycerona

 • Mgr Adam Trawiński, KUL, Niekonwencjonalne kierunki kształcenia – między fikcją a rzeczywistością. Analiza porównawcza na przykładzie publicznych szkół wyższych miasta Lublin

13.30-14.00 Dyskusja

GRUPA IV (Collegium Jana Pawła II – sala 321)
Nauka i literatura: iluzja rzeczywistości czy rzeczywistość iluzji?

Przewodniczy Prof. dr hab. Piotr Kochanek • Dr Ewa Krawczak, UMCS, Powołanie do sztuki. Wyobrażenia i iluzje o artyście

 • Dr Monika Adamczyk, KUL, Modele interakcji tożsamościowej w prozie Witolda Gombrowicza jako przykłady tworzenia iluzji społecznej

 • Mgr Krzysztof Świrek, UW, Konieczne złudzenia – Fredrica Jamesona koncepcja ideologii

 • Mgr Helena Jędrzejczak, Centrum Nauki Kopernik, Dyskurs dominujący na przykładzie Deutsche Sonderweg w twórczości Dietricha Bonhoeffera

13.30-14.00 Dyskusja

14.00-15.30 Obiad (Stołówka Akademicka – Gmach Główny)

15.30-18.00 Równoległe obrady w grupach tematycznych

GRUPA I (Collegium Jana Pawła II – sala 304)

Autorytet: ekspert czy funkcjonariusz?

Przewodniczy Prof. dr hab. Adam Szafrański


 • Dr Wojciech Misztal, UMCS, Obszar: iluzje społeczne a teatr życia politycznego. Kondycja polskiej sfery publicznej

 • Dr Piotr Kulas, WSB Dąbrowa Górnicza, Bezstronność intelektualistów. Pomiędzy iluzją a ideałem

 • Dr Paweł Ćwikła, UŚ, Iluzje rewolucji, czyli: Niech zginą króle, a świat będzie wolny!

 • Mgr Tomasz Peciakowski, KUL, Nieusatysfakcjonowani – intelektualiści między powabem iluzji a brzydotą rzeczywistości


16.45 -17.30


 • Dr Piotr Sieradzki, WSP Łódź, Działalność ekspertów – źródło prawdy czy iluzji? Koncepcje U. Becka, G. Schulze i A. Giddensa a aktualne spory
  w wybranych dziedzinach życia publicznego


 • Mgr Agnieszka Jaraczewska, KUL, Rola autorytetu naukowego w kreowaniu iluzji społecznych

 • Dr Tomasz Paklepa, UMCS, Wrogowie, apologeci, kreatorzy – postawy uczonych wobec iluzji społecznych

17.30-18.00 Dyskusja

GRUPA II (Collegium Jana Pawła II – sala 306)
Iluzja miejsca – miejsce iluzji

Przewodniczy Dr Dariusz Wadowski


 • Dr Joanna Bielecka-Prus, UMCS, Iluzoryczny świat życia codziennego w podręcznikach do nauki języka angielskiego

 • Dr Anna Zalewska, UMCS, Między autentycznością a iluzją pamięci (1831-2011)- przypadek (miejsca) bitwy pod Olszynką Grochowską

 • Dr Janina Zabielska, KUL, Miasto iluzji – iluzja w mieście

16.45-17.30


 • Beata Siemieniako, UW, Prawdy w Zatoce nie było

 • Mgr Anna Nadolska, UMCS, Kreowanie iluzji ‘wielkości narodowej Polaków’ poprzez infosferę Sanktuarium Maryjnego w Licheniu

 • Mgr Bogna Kietlińska, ISNS UW, Miasto rzeczywiste – miasto wyobrażone

17.30-18.00 Dyskusja

GRUPA III (Collegium Jana Pawła II – sala 318)
Badania społeczne - informacja czy dezinformacja?

Przewodniczy Dr Edward Balawajder


 • Dr Grzegorz Adamczyk, KUL, Badania opinii publicznej między iluzją
  a rzeczywistością.


 • Dr Henryk Raszkiewicz, SGGW, Iluzje społeczne kreowane w badaniach jakościowych

 • Docent Nataliia Komykh, Narodowy Uniwersytet w Dniepropietrowsku, Badania opinii społecznej: wyświetlenie rzeczywistej sytuacji
  w społeczeństwie czy mechanizm tworzenia iluzji społecznych?


16.45-17.30


 • Kandydat socjologii Natalya Udris, Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki, Obraz jako narzędzie do tworzenia iluzji społecznych

 • Dr Mariusz Kwiatkowski, UZ, „Merit system” czy „system powiązań”? Podręcznikowa a potoczna wiedza na temat reguł doboru kadr

 • Mgr Marina Drako, Mgr Wiktor Razmus, Wiedza o kulturze organizacyjnej a wizerunek organizacji z perspektywy potencjalnych pracowników

17.30-18.00 Dyskusja


GRUPA IV (Collegium Jana Pawła II – sala 321)
Dyskurs politycznej (nie)poprawności

Przewodniczy Prof. dr hab. Piotr Kochanek


 • Dr Piotr Bartula, UJ, Przypływy i odpływy utopii

 • Dr Paweł Binek, UP Kraków, Imputacja nauk w poprawności politycznej

 • Mgr Anna Stężycka, ISNS UW, Ideologia i resentyment. Złudzenie poprawności politycznej


16.45-17.30


 • Dr Piotr Birski, WSZP Warszawa, Między sferami prywatną a publiczną. Rola przekazów medialnych w kształtowaniu wiedzy o świecie polityki

 • Dr Marcin Gacek, UŚ, Wybory – casting polityczny w „państwie –spektaklu”. Wpływ przemian społecznych na mechanizmy rekrutacji polityków

 • Mgr Karolina Wojtasik, UŚ, Słońce Ludzkości i Umiłowany Przywódca. Deifikacja Kim Il Sunga i Kim Dzong Ila

 • Mgr Katarzyna Stępkowska, UKSW, Rozwody - rzeczywistość a iluzja

17.30-18.00 Dyskusja

19.00 Bankiet (ul. Grodzka 15, Restauracja „Browar”)


PIĄTEK, 2 grudnia 2011
10.00-12.00 Równoległe obrady w grupach tematycznych


GRUPA I (Collegium Jana Pawła II – sala 304)
Społeczeństwo konsumpcyjne: determinanty i przejawy

Przewodniczy Ks. Dr Maciej Hułas


 • Dr Krzysztof Piróg, URz, Tworzenie iluzji społecznych w społeczeństwie konsumpcyjnym

 • Mgr Julia Syusel, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Kijowie, Świat iluzji współczesnego konsumenta

11. 00-11.30


 • Mgr Łukasz Kiszkiel, UwB, Złudzenia współczesnego konsumpcjonizmu, czyli jak użyteczność symboliczna produktu kreowana przez reklamę wpływa na wiedzę i decyzje podejmowane przez konsumentów

 • Mgr Victoria Soldatova, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Kijowie, Rola reklamy w kształtowaniu mitologicznych perspektyw

11.30-12.00 Dyskusja
GRUPA II (Collegium Jana Pawła II – sala 306)
Media między tworzeniem a odtwarzaniem iluzji

Przewodniczy Ks. Dr Leon Smyczek


 • Dr Piotr Szulich, PWSZ Tarnobrzeg, Iluzja tożsamości w hybrydzie współczesnej kultury wizualnej

 • Mgr Martyna Moskaluk, UJ, Taylor: sfera publiczna i współczesne imaginaria społeczne

 • Mgr Ewa Łaskarzewska, UMCS, Zabawy z wirtualną tożsamością- chronienie prywatności czy budowanie nowego wizerunku?

11. 00-11.30


 • Mgr Agnieszka Garcarek, UŁ, Gate-keeping - o iluzji w radiowych serwisach informacyjnych

 • Dr Paweł Ciołkiewicz, WSP Łódź , Iluzje obiektywizmu i neutralności w dyskursach dziennikarskich. Analiza kontrowersji wokół programów Tomasza Lisa i Jana Pospieszalskiego

 • Mgr Agnieszka Łaszczyńska, KUL, Iluzoryczna pozycja kobiety we współczesnym świecie

11.30-12.00 Dyskusja

GRUPA III (Collegium Jana Pawła II – sala 318)
Zjawiska społeczne w polskiej debacie początku XXI wieku

Przewodniczy Dr Wioletta Szymczak


 • Dr Magdalena Gajewska, UG, Poród projekt czy protensja? Proces wytwarzania iluzji w obszarze współczesnej medycyny położniczej

 • Mgr Agnieszka Borowiec, Mgr Izabella Lignowska, UKSW, Kontrola jednostki nad własnym zdrowiem jako obszar iluzji społecznej

11. 00-11.30


 • Mgr Adam Krasnosielski, APS Warszawa, Modyfikacja hierarchii wartości wobec wymogów sytuacyjnych

 • Mgr Anna Borkowska, KUL, Samodzielność zachowań i poglądów jednostki – prawda czy iluzja?

 • Dr Lucyna Ratkowska-Widlarz, WSZOP Katowice, Mass media i społeczne iluzje dotyczące ciała chorego i niepełnosprawnego

11.30-12.00 Dyskusja

GRUPA IV (Collegium Jana Pawła II – sala 321)

Wiedza: prawda – iluzja – użyteczność.

Przewodniczy Ks. Dr Tomasz Adamczyk

 • Mgr Karolina Kizińska, UAM, Czy w świecie muzyki klasycznej rzeczywiście nie było kobiet? – Hierarchizacje społeczne i kanon muzyczny jako przyczyny iluzji społecznej

 • Dr Barbara Trybulec, UMCS, Nauka na scenie życia społecznego – iluzja prawdy

 • Dr Iwona Butmanowicz-Dębicka, PK, Wiedza irracjonalna jako iluzja społeczna

11.00-11.30


 • Dr Piotr Pawliszak, UG, Konieczność i względna użyteczność iluzji
  w społeczeństwie ryzyka na przykładzie dyskursu o biotechnologii rolniczej w Polsce


 • Dr Jerzy Szymołon, KUL, Narcyzm kulturowy jako źródło iluzji społecznych

 • Mgr Ewa Szyfman, KUL, Wiedza ekspercka – iluzja czy rzeczywistość?

11.30-12.00 Dyskusja

12.30-14.00 II SESJA PLENARNA (Collegium Jana Pawła II – sala 1031)

Przewodniczy Prof. dr hab. Krzysztof Motyka


 • Prof. dr hab. Jan Poleszuk, UwB, Iluzja niezależności (źródła i konsekwencje „ślepoty epistemologicznej”)

 • Prof. dr hab. Piotr Kochanek, KUL, Iluzja schematów choro- i topograficznych jako baza mnemotechnicznej portolany w starożytności

 • Dr Agnieszka Kolasa-Nowak, UMCS, Tworzenie czy demaskowanie iluzji społecznych? Dyskusja nad modernizacją i kierunkami rozwoju społecznego w polskiej socjologii

14.00 -15.00 Obiad (Stołówka Akademicka – Gmach Główny)


: files -> 254
254 -> Aiesec week – sprawdź, co zyskasz z nami!
254 -> Laudatio na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wielce Szanownemu Panu Herbowi Grayowi byłemu wicepremierowi Kanady
254 -> Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
254 -> KOŁo naukowe teologóW
254 -> International scientific conference a man and his decisions
254 -> Program II interdyscyplinarnych Sądeckich Dysput Naukowych z cyklu Człowiek – Społeczeństwo – Państwo pt. „Skąd przyszliśmy – dokąd idziemy? Dylematy rozwojowe w Europie” Konferencja Międzynarodowa
254 -> Reż.: Scandar Copti, Yaron Shani scen.: Scandar Copti, Yaron Shani zdj
254 -> Konkurs Regionalnego Koordynatora Programu "Projektor wolontariat studencki"
254 -> Przemówienie Doktora Honoris Causa kul j. E. Ks. Biskupa, Proprefekta Domu Papieskiego Ks. Dr. Stanisława Dziwisza
254 -> Zenon Grocholewski
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna