OrganizatorzyPobieranie 8.6 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar8.6 Kb.
BIEG ATLAS FC w JAROCINIE

 1. Cele:
  - popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej
  - promocja Jarocina i okolic, kształtowanie świadomości prozdrowotnej

 2. ORGANIZATORZY:
  ATLAS FITNESS CLUB WOJCIECH WIŚNIEWSKI
  ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin, tel. 62 747 53 93,
  e-mail: manager@atlasfc.pl, klub@atlasfc.pl, fit@atlasfc.pl

 3. TERMIN i MIEJSCE:
  14 kwietnia 2013 roku,  start o godz. 10:00 w Szkółce Leśnej Nadleśnictwa Jarocin, ul. Poznańska 34

 4. TRASA:
  10,800 km, Nawierzchnia - droga gruntowa leśna, Oznaczenia trasy co 0,5 km
  Start: Szkółka Leśna plac
  Meta: Szkółka Leśna plac

 5. UCZESTNICTWO:
  W biegu prawo startu mają kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 16 rok życia (zrzeszeni i niezrzeszeni) oraz opłacą  wpisowe. Opłacenie wpisowego jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem jak również deklaracją o starcie na własną odpowiedzialność. Zawodnik odbierając numer startowy akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu

 6. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
  Zgłoszenia wyłącznie przez Internet lub w recepcji klubu w Jarocinie lub w Pleszewie do dnia 7 kwietnia 2013 roku. Zgłoszenia przez Internet na stronie www.datasport.pl.
  Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w biurze zawodów w dniu imprezy. W przypadku dużej ilości takich zgłoszeń organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego i przyjęcia wszystkich zainteresowanych.
  Weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 14 kwietnia 2013 w godz. 8:30 – 9:30 w Biurze Zawodów w Szkółce Leśnej Nadleśnictwa Jarocin, ul. Poznańska 34
  Osoby, które zgłoszą się i dokonają opłaty startowej do 7 kwietnia 2013 otrzymają pamiątkowy numer startowy z wydrukowanym imieniem i nazwiskiem.

OPŁATA STARTOWA:
Wpłaty przyjmowane będą elektronicznie bezpośrednio po internetowej rejestracji w portalu zapisów datasport. W wyjątkowych przypadkach wpłatę można wnosić bezpośrednio na konto Organizatora na konto ATLAS FITNESS CLUB WOJCIECH WIŚNIEWSKI ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin PKO BP SA oddział 1 w Jarocinie nr 23 1020 2212 0000 5102 0282 8283

Tytuł wpłaty: startowe BIEGU ATLAS FC oraz imię i nazwisko startującego.


Wysokość opłaty do 07.04.2013 r. to 35 PLN
Po tym terminie opłata wynosi 70 zł i będzie można jej dokonać jedynie  gotówką w recepcji klubów. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 1. KLASYFIKACJE:
  - klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, klasyfikacje wiekowe co 10 lat

 2. KOMUNIKAT
  Komunikat i zdjęcia z imprezy dostępne będą natychmiast on-line na stronie www.datasport.pl oraz w tym samym dniu  na stronie www.atlasfc.pl, Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu /komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe/

 3. NAGRODY:
  Trzy pierwsze osoby w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymają puchary i nagrody.
  Organizatorzy planują losowanie wielu atrakcyjnych nagród wśród wszystkich, którzy ukończą bieg. Lista nagród będzie aktualizowana na stronie internetowej biegu.
  Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się po biegu.
  Regulamin losowania nagród rzeczowych zostanie ogłoszony w dniu zawodów.
  Nagrody finansowe będą wypłacane w walucie polskiej.

 4. POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE:
  - Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów.
  - Każdy kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem.
  - Ze strony www.datasport.pl będzie można pobrać plik i wydrukować samodzielnie certyfikat ukończenia.
  - Organizatorzy zapewniają napoje na starcie i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
  - Obowiązuje limit czasowy 2 godziny.
  - Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  - Uczestnik który nie dobiegnie do mety do godziny 12:00 zobowiązany jest zejść z trasy i powinien skorzystać z pojazdu jadącego za zawodnikami, aby dojechać do mety, ewentualnie poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
  - Zawodnicy po ukończeniu biegu i weryfikacji  pomiary czasu  mają obowiązek opuszczenia Szkółki Leśnej Jarocin
  - Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi; osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.
  - Zastrzegamy sobie prawo zmian w Regulaminie.
  - Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
  - Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.

 5. PAKIET STARTOWY:
  - Numer startowy- Niespodzianki- posiłek regeneracyjny po ukończeniu biegu- napoje


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna