OŚrodek reprezentacyjny ministerstwa obrony narodowejPobieranie 28.95 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar28.95 Kb.OŚRODEK REPREZENTACYJNY MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Nowa Wieś ul. Grodziska 1, 05-800 Pruszków

Tel.: 22 6 892 000, Faks: 22 6 892 048


Nr postępowania 2/INFR/2014

Nowa Wieś, dn. 14.02.2014 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Usługa stałej konserwacji klimatyzacji i wykonywania napraw systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego Ośrodka Reprezentacyjnego MON.
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informujemy
Państwa, o:

1

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO


Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej

Nowa Wieś ul. Grodziska 1, 05-800 Pruszków.

Telefon: 022 6 892 000, Faks: 022 6 892 048


2

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 134 000 euro

(art.10 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych


3

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE WYBORU.

Oferta nr 2

START-SERWIS

ul. Nerudy 7/40

01-926 Warszawa
Wykonawca złożył cenowo najkorzystniejszą ofertę, spełniając przy tym warunki wymagane przez Zamawiającego. Wartość oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.


4

NAZWA I ADRES WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ PUNKTACJĄ PRZYZNANĄ OFERTOM

Oferta nr 1


SEJTECH Krzysztof Sejbuk

ul. Radiowa 1

05-220 Zielonka


Cena -

34,56 pkt
123 009,84 zł

4 cd.

NAZWA I ADRES WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ PUNKTACJĄ PRZYZNANĄ OFERTOM

Oferta nr 2


START-SERWIS

ul. Nerudy 7/40

01-926 Warszawa


Cena -

100,00 pkt
42 508,80 zł

Oferta nr 3


MERA TECHNIK Sp. z o.o.

ul. Poezji 19

04-994 Warszawa


Cena -

27,83 pkt
152 766,00 zł

Oferta nr 4


ASCOKLIMA Sp. z o.o.

ul. Kochanowskiego 47 lok. 42

01-864 Warszawa


Cena -

31,37 pkt
135 496,80 zł

Oferta nr 5


EVER GRUPA Sp. z o.o.

ul. Arkuszowa 39

01-934 Warszawa


Cena -

23,01 pkt
184 780,44 zł

Oferta nr 6


AGATIS Instalacje


Daniel Borkowski

ul. Kolejowa 14

05-092 Łomianki


Cena -

38,28 pkt
111 054,24 zł

Oferta nr 7


ELTRI Sp. z o.o.

ul. Plażowa 3

04-666 Warszawa


Cena -

71,88 pkt
59 140,37 zł

Oferta nr 8


PROMAR Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz


Cena -

66,67 pkt
63 763,20 zł

Oferta nr 9


DOM Bis Sp. z o.o.

ul. Asfaltowa 17/202-527 Warszawa

Wykonawca wykluczony/ oferta odrzucona

KOMENDANT

(-) płk Jerzy MALEWSKI


z©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna