Oszenie zmiany taboru lutz assekuranzPobieranie 20.1 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar20.1 Kb.

ZGŁOSZENIE ZMIANY TABORU


LUTZ ASSEKURANZ

Maklergesellschaft m.b.H.

Meidlinger Hauptstr. 51-53

A-1120 Wien

lutz@zmpd.pl

 +48 22 5361084

 +48 22 5361085

www.lutz-assekuranz.pl


do polisy: w11       
Ubezpieczający:

     

wnioskuje o wprowadzenie zmian w zestawieniu pojazdów objętych ochroną :


tylko zmiana numeru rejestracyjnego w następstwie wykupienia z leasingu tak/ja

 nie/neinProszę o skreślenie z zestawienia pojazdów objętych ochroną następującego pojazdu:

 ciągnika (zm) naczepy (saufl) samochodu ciężarowego (lkw) przyczepy (anh) ABMELD

z nr rej:       rok produkcji    .    .      nr podwozia:      

rodzaj nadbudowy**:       interes ubezpieczeniowy ustaje ponieważ pojazd:

 został sprzedany został skasowany został oddany w dzierżawę innej firmie inny powód (podać jaki)

     


Należy załączyć kopię faktury sprzedaży potwierdzonej przez nabywcę lub potwierdzenia o wymeldowaniu pojazdu, umowy dzierżawy lub innego dokumentu stwierdzającego trwałą utratę interesu ubezpieczeniowego.

Data utraty interesu ubezpieczeniowego:   .   .20    r. 24:00 h

*Patrz uwagi
Proszę o dopisanie do zestawienia pojazdów objętych ochroną następującego pojazdu:

 ciągnika (zm) naczepy (saufl) samochodu ciężarowego (lkw) przyczepy (anh) ANMELD

z nr rej:       rok produkcji    .    .      nr podwozia:      

rodzaj nadbudowy**:      Pierwszy dzień ochrony:   .   .20    r. 00:00 h

nie może być wcześniejszy jak dzień zgłoszenia (nie wymaga wypełnienia w przypadku zmiany związanej z wykupieniem z leasingu)


Liczba stron wysyłanych w ramach jednej transmisji razem z załącznikami:   

miejscowość

pieczęć i podpis ubezpieczającego

  .   .20    r.data podpis osoby odpowiedzialnej za finanse

*Uwagi:

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól i przesłanie w załączeniu niezbędnych dokumentów.

Jeżeli Ubezpieczający nie załączy wymaganego dokumentu, to skuteczność zmiany nastąpi z dniem przekazania tego dokumentu. Skreślenie pojazdu może nastąpić najwcześniej z ostatnim dniem miesiąca poprzedzającym miesiąc, w którym zgłoszenie wpłynęło, a dopisanie z dniem następującym po dniu zgłoszenia ze skutkiem od godz. 0:00.
** Rodzaj nadbudowy:

Wybrać z suwaka lub wpisać¸ plandeka, chłodnia, furgon, cysterna, silos, kontener, skrzynia, ponadgabarytowa, platforma, wywrotka, niskopodwoziowa, autotransporter, lohra, inna jaka?ÄNDERUNGSANMELDUNG FLOTTE


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna