Ożyw w sobie Boży darPobieranie 37.61 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar37.61 Kb.
FRATERNITAS

Ita. Vol. XLV. Nr. 189 - OFM Roma - Email: fraternitas@ofm.org - 01. 07. 2012


Ożyw w sobie Boży dar

«Pasja dla Chrystusa i dla ludzkości nadje prawdziwego znaczenia naszemu życiu i sprawia, że odpowiada ono misji, jaką, ze sobą niesie. Tylko wtedy z nadzieją otworzymy nasze życie na przyszłość, gdy przeżywać je będziemy z pasją (NMI 1). Pasja, bowiem - Umiłowani Bracia moi - jest jednym z najbardziej wymownych, widocznych i wiarygodnych znaków w naszym życiu. Jest ona jak ogień, który je ogrzewa: nie możemy więc dopuścić, aby ten ogień w nas zgasł bądź zmniejszył swą intensywność. Utracić bowiem pasję, znaczy: utracić sens życia» (Z Listu O. Generała do Braci Under Ten z okazji IV Kapituły Namiotów, 21)


Meksyk - Kapituła Namiotów „Under Ten” 2012
W dniach 2-10.06. br. odbyła się w Meksyku II Kapituła Namiotów dla Braci "Under ten". Jej obradom przyświecał temat: Tożsamość Braci Mniejszych a Ewangeliczne Błogosławieństwa.

W odniesieniu do poprzednich Kapituł, ta w Meksyku była spotkaniem szczególnym, a to ze względu na obecność Ministra Generalnego i całego Zarządu Generalnego Zakonu, którzy mieli okazję wsłuchać się w głos ok. 150 uczestników Kapituły reprezentujących najmłodszych Braci w Zakonie, poznać ich sny i marzenia, problemy i trudności, jak również lęki i oczekiwania na przyszłość.

Kapituła rozpoczęła się w Zapopan (Guadalajara) a zakończyła w Sanktuarium Maryjnym w Guadalupe (Città del Messico). Wszelkie informacje dotyczące Kapituły znajdziecie na stronie: http://www.ofm.org.
Rzym - Sesja naukowa „Franciszkanie a Sobór Watykański II”
We wtorek, 22 maja br. odbyła się na Papieskim Uniwersytecie Antonianum jednodniowa sesja naukowa zorganizowana przez Wydziały Teologii i Filozofii pod tytułem: «Franciszkanie a Sobór Watykański II». Sesja ta rozpoczyna cykl spotkań, które będą wkładem naszego Uniwersytetu w obchody 50-lecia rozpoczęcia Soboru, przypadającą w październiku br. Część przedpołudniową obrad poświęcono udziałowi Franciszkanów w pracach przygotowawczych i w obradach Soboru, część druga natomiast ukazała wkład Franciszkanów w recepcję nowości soborowych. W swej relacji prof. Alberto Melloni z Fundacji Nauk Religijnych im. Jana XXIII ukazał głębokie znaczenie pastoralne Soboru połączone z misją przepowiadania Ewangelii. Następnie prof. Burigana z Instytutu Studiów Ekumennicznych Wydziału Teologii PUA przedstawił rolę Franciszkanów, Ojców Soboru i ekspertów w pracach Soboru, podkreślając w sposób szczególny udział niektórych z nich, jak np. O. Betti.

Po południu, prof. Valenziano z Papieskiego Ateneum Św. Anzelma mile zaskoczył wszystkich słuchaczy opowiadając o szczególnym wydarzeniu w swym życiu, jakim było jego uczestnictwo w Soborze Watykańskim II. Swą relacją ukazał wkład Franciszkanów w tworzeniu kultury posynodalnej, której szczególnym wyrazem jest «Duch Asyżu» odnoszący się do osoby Św. Franciszka, będącą swego rodzaju archè, czyli prazasadą tak dla Franciszkanów, dla myśli antropologicznej wizerunku i podobieństwa, jak również dla całego Kościoła.


Polonia - Sympozjum o Św. Klarze
16 maja 2012 roku w auli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe w Jubileuszowym Roku 800-lecia powstania Zakonu Św. Klary. Organizatorami byli: Sekcja Duchowości UKSW oraz Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej OFM w Warszawie, Instytut Franciszkański OFMConv w Łodzi, Centrum Duchowości „Honoratianum” OFMCap w Zakroczymiu. Patronat nad całością objęła Konferencja Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce.

Tytuł sesji został zaczerpnięty z łacińskiej wersji antyfony do pieśni Maryi w drugich Nieszporach z uroczystości Św. Klary: forma sororum (sposób życia sióstr). Motto zaś sympozjum brzmiało «Ukryta w klauzurze, jaśniejąca w świecie». Sympozjum rozpoczęło się w kościele uniwersyteckim Niepokalanego Poczęcia NMP uroczystą Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem O. Jacka Waligóry OFMCap, Przewodniczącego Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce i ubogacone wystąpieniami znanych i cenionych relatorów.

Warto wspomnieć, że już podczas sympozjum można było zaopatrzyć się w książkę Forma sororum. Święta Klara z Asyżu, w której zawarte są w całości wszystkie wygłoszone referaty.
Portugalia - Międzynarodowy Kongres Franciszkański
Towarzystwo Geograficzne w Lisbonie organizuje Międzynarodowy Kongres na temat: Franciszkanie w świecie portugalsko-hiszpańskim. Historia. Sztuka. Dziedzictwo, który odbędzie się od 24 do 28 lipca br. jako echo przeżywanego Jubileuszu 800-lecia powstania Zakonu Franciszkańskiego. Będzie on zarówno dla naukowców, jak i zainteresowanych wspaniałą okazją do pogłębienia następujących tematów: Struktury i historia powstania; budynki historyczne; Ikonografia i dziedzictwo ruchome; Misje, asystencja i edukacja; ważne Biografie; System pielgrzymowania w świecie; Dobra, Nieruchomości, Biblioteki, Archiwa i Źródła. Więcej informacji na stronie: http://www.ofm.org.pt/
Włochy - wystawa ku czci Św. Franciszka
Miasto Rieti we współpracy z Ministerstwem Kultury i Historii Sztuki oraz Etnoantropologii dla regionu Lazio, przy współudziale wielu innych jednostek, wśród których znalazła się Prowincja Rzymska Braci Mniejszych, organizuje wystawę ku czci Św. Franciszka. Obrazy, które zostaną tam wystawione od 16 czerwca do 4 listopada br. w trzech siedzibach w Rieti: Muzeum Miejskim, Muzeum Dóbr Kościelnych i w Sali Wystaw Fundacji Varrone pochodzą z różnych muzeów we Włoszech i spoza Italii. Są wśród nich półtna Mistrzów Cimabuego i Margarito d’Arezzo (Średniowiecze), Antoniazzo Romano (Odrodzenie), a także Caravaggio (XVII w.), Alessandro Magnasco (XVIII w.) i Francesco Podesti (XIX w.), czy Duilio Cambellotti i Adolfo Wildt (XX w.), aż do czasów współczesnych reprezentowanych przez Norberto.

Wybrano najciekawsze dzieła ilustrujące najważniejsze wydarzenia w życiu Św. Franciszka, przedstawione w różnych stylach, odzwierciedlających rozwój artystycznego wyrazu, łączących w sobie intensywną ekspresyjność z duchowością tak bardzo bliskich osobie Biedaczyny. Zajrzyj na stronę: http://www.francescoilsanto.it/


Chorwacja - Obchody 20-lecia Młodzieży Franciszkańskiej (GiFra)
2 czerwca br. Młodziez Franciszkańska wraz ze swymi duchowymi Asystentami, pielgrzymowała do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Trsat (Rijeka), aby uczcić w ten sposób 20 rocznicę powstania MF. W pielgrzymce wzięli udział ponadto: Ana Fruk, z Zarządu Międzynarodowego FZŚ dla MF, Fr. Ivan Matić OFM, Asystent Generalny FZŚ-MF oraz przedstawiciele MF z Bośni-Hercegowiny i ze Słowenii.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja uczestników 5 Wspólnot regionalnych, działających w Chorwacji (na 70 Wspólnot lokalnych) oraz słowo wstępne Ivana Bambira, Przewodniczącego Narodowego MF, wystąpienie Stjepana Kelčića, Ministra Narodowego FZŚ oraz pozdrowienie Fr. Željko Železnjaka OFM, Ministra Prowincjalnego Franciszkańskiej Prowincji Św. Cyryla i Metodego w Zagrzebiu. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Fr. Ivan Matić. Po południu, Ana Fruk i Fr. Ivan, przedstawili pokrótce historię i rozwój MF w Chorwacji oraz obecną sytuację MF w świecie. Miłym akcentem spotkania było wysłuchanie nagranych na video życzeń składanych Wspólnocie MF w Chorwacji od przedstawicieli MF z różnych krajów świata.

Godnym zauważenia jest fakt, iż w Chorwacji wielu ludzi młodych w wieku dojrzałym przeszło w szeregi FZŚ. Wielu jest również tych, którzy dzięki przynależności do MF odkryli swe powołanie kapłańskie czy zakonne.
Albania - Ekumenizm a COMPI
W dniach 23-27.04. br. odbyło się w stolicy Albanii - Tiranie Spotkanie na temat Ekumenizmu i Dialogu Konferencji Prowincjałów Włoskich (COMPI). Po trzech latach przerwy postanowiono wznowić te spotkania, podkreślając ich ważność w pracach Konferencji.

Obecność albańskiego Prowincjała, Fr. Gazmenda Tinaja, a zarazem delegata COMPI oraz sekretarza Fr. Tecle Vetrali, uczyniły spotkanie pożytecznym i interesującym. Oprócz zorganizowania przyszłych spotkań przewidziano również nominację nowego przedstawiciela Rady dla południowej części, którym został Fr. Antonio Salinaro, wybrany po nieoczekiwanej śmierci Fr. Damiano Lanzone. Pozostałymi członkami Rady zostali wybrani: Fr. Fiorenzo Reati dla części północnej i Fr. Fabio Berti dla części centralnej. Fr. Davidowi Gagrčićowi zostało powierzone zadanie opracowania Listu okólnego oraz Wiadomości.

Udano się również z braterską wizytą do niektórych klasztorów ortodoksyjnych Patriarchatu Serbskiego w Kosowie; Uczestnicy spotkania mieli także możliwość złożenia wizyty Ortodoksyjnemu Arcybiskupowi Tirany i całej Albanii, Jego Świątobliwości Anastasiosowi, bardzo mile "zaskoczonemu" odwiedzinami Braci.
Włochy - "Pieczęć miasta Bari"
Z okazji VI Międzynarodowego Kongresu Fenomenologicznego, który odbył się w dniach 24-25.05. w Auli Uniwersytetu w Bari pod hasłem: „Słuchając Edith Stein. Teoretyczna wizja świata”, asesor Gianluca Paparesta przekazał na ręce Fr. Francesco Alfieri, z Prowincji Wniebowzięcia NMP w Lecce "Pieczęć Miasta Bari", «nie tylko za zasługi na polu naukowym i organizacyjnym Kongresów, lecz przede wszystkim za to, że jest punktem odniesienia dla wielu ludzi młodych z Uniwersytetu ».
Republika Czeska - narodowa Kapituła Wyborcza FZŚ
W dniach 8-10.06. br. w Sanktuarium w Velehradzie, skąd Święci Cyryl i Metody rozpoczęli swoją misję apostolską wśród Słowian, odbyła się Narodowa Kapituła FZŚ Republiki Czeskiej. Uczestniczyło w niej 90 przedstawicieli z 49 Wspólnot lokalnych, do których należy 821 profesów. Międzynarodowe prezydium FZŚ reprezentowane było przez Tibora Kausera oraz Fr. Ivana Matića OFM, Asystenta Generalnego FZŚ i Młodzieży Franciszkańskiej.

Podczas obrad Kapituły obecni byli prowincjałowie Rodziny Franciszkańskiej I Zakonu w Republice Czeskiej: Fr. Jeroným Jurka OFM, Fr. Bogdan Sikora OFMConv i Fr. Bonaventura Štivar OFMCap.9 czerwca po południu odbyła się sesja wyborcza, podczas której wybrano nowy Zarząd Narodowej Rady FZŚ. Ministrem narodowym został Jiří Šenkýř a Radną Międzynarodowej Rady FZŚ Alexandra Tesaříková.
Franciszkańskie wiadomości wydawnicze • IHM Wohnung und Bleibe bereiten. Ein franziskanischer Exerzitienweg, (Przygotować miejsce i mieszkanie dla Niego. Rekolekcje Franciszkańskie), Wyd. Christina Mülling OSF - Paul Zahner OFM, Norderstedt 2012, ss. 231.

Książka pomaga nam odkryć misterium Boga w Jezusie Chrystusie we własnym życiu na duchowej drodze Franciszka, Klary oraz innych Świętych Rodziny Franciszkańskiej. Prezentuje również cykl rekolekcji franciszkańskich ubogacanych wieloma przykładami: szkołę modlitwy i kontemplacji franciszkańskiej oraz zapis dni skupienia w Asyżu. Ukazuje ponadto wkład w naśladowanie Chrystusa w ujęciu franciszkańskim, dar rozeznania i historię rekolekcji franciszkańskich.

 • Le cœur du petit pauvre, Commentaire du Testament de saint François (Serce Biedaczyny. Komentarz do Testamentu Św. Franciszka), Max de Wasseige, Editions franciscaines, Paris 2012.

Franciszkanin Max de Wasseige pomaga nam z prostotą i wrażliwością odczytać Testament Franciszka, będący tekstem nieodzownym w poznaniu osobowości Biedaczyny. Pozycja ta jest czymś więcej niż zwykłym komentarzem; jest zaproszeniem, aby uczynić własnym sekret Franciszka; odczytać w codziennym życiu troskliwą obecność Boga i wybrać - na wzór Franciszka - ewangeliczną drogę życia i wiernego trwania w powołaniu.

 • Maschile e femminile, vita consacrata, francescanesimo. Scritti per l’VIII centenario dell’Ordine di Santa Chiara (1212-2012), (Męskość i Kobiecość. Życie Konsekrowane. Franciszkanizm. Materiały z okazji 800-lecia Zakonu Św. Klary 1212-2012), pod red. Paolo Martinelli, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 2012, ss. 710.

Niniejsza pozycja wydana przez Franciszkański Instytut Duchowości PUA, prezentuje wkład różnych naukowców na temat relacji życia konsekrowanego i doświadczenia franciszkańsko-klariańskiego. Autorzy podejmują te tematy w świetle teologii, historii i formacji w relacji z jedną z decydujących kwestii w kontekście współczesnej antropologii. Różnorodność relacji ukazuje bogactwo życia konsekrowanego, które czerpie ze źródła Słowa Bożego i ze swej charyzmatycznej tradycji, by być w ten sposób w Kościele i w świecie znakiem miłości Bożej, mającej moc przemienić każdą rzecz i rzeczywistość. W tym kontekście doświadczenie chrześcijańskie Franciszka i Klary, zakorzenione w Ewangelii, pozostaje wciąż aktualną zachętą i wymownym świadectwem także w naszych czasach.

 • Her Bright Merits. Essays Honoring Ingrid J. Peterson, OSF (Świetliste zasługi. Teksty ku uczczeniu Igrid J. Peterson OFS), pod redakcją M. Meany i F. Dorsett, Publikacja Instytutu Franciszkańskiego, 2012.

Niniejsza pozycja, podzielona na cztery części jest hołdem dla Ingrid J. Peterson OSF i prezentuje jej naukowy wkład ukazujący Klarę z Asyżu i inne niewiasty w historii franciszkanizmu.

Zobacz: http://www.franciscanpublications.com • Odwiedź: http://www.libreriafrancescana.it


Wiadomości w skrócie


 • Kontrakt płytowy Brata Mniejszego: Fr. Alessandro Brustenghi, z Prowincji Serafickiej Św. Franciszka z Asyżu, podpisał w Londynie kontrakt płytowy z Wytwórnią Płytową Decca Records/Universal Music. Przed laty Mike Hedges (U2, The Cure, Manic Street Preachers) i jego menadżer odkryli głos tenora franciszkańskiego - Fr. Alessandro, widząc w nim "włoskiego tenora przyszłości".

W oczekiwaniu na ukazanie się nowego albumu - na którym znajdą się tradycyjne i współczesne utwory muzyki religijnej, łącznie z oryginalnym utworem Paula Mealora do słów modlitwy Św. Franciszka z Asyżu - proponujemy wysłuchanie Panis Angelicus w wykonaniu Fr. Alessandro.

Chętnych, którzy chcieliby na bieżąco śledzić wydarzenia związane z wydaniem albumu Współbrata, zapraszamy na stronę www.friaralessandro.com lub http://www.assisiofm.it/ • Wystawa: Sekcja Kultury w Ośrodku Miejskim Montevaccino (Trydent) zainaugurowała 20 maja br. retrospektywną wystawę „Ut Serviam - Per Servire: w służbie od Dolomitów do Andów za przykładem Św. Franciszka z Asyżu” dla upamiętnienia dziesięciolecia posługi biskupiej franciszkańskiego misjonarza Adriana Tomasi OFM, biskupa tytularnego Obbi i sufragana Diecezji w Limie (Peru).

Inspiracją zorganizowania wystawy oprócz docenienia działalności pasterskiej Franciszkańskiego Biskupa była jego długoletnia praca misyjna, którą rozpoczął w tym kraju w 1968 r. i kontynuuje po dzień dzisiejszy, promując wartości humanitarne i socjalne we Wspólnotach chińskiej i peruwiańskiej w Limie. Wystawę można zwiedzać do niedzieli, 15 lipca br., a więcej informacji można uzyskać na stronie: www.montevaccino.it/

 • Relikwie Bł. Jan Pawła II dla Kustodii Ziemi Świętej: przed zakończeniem Mszy Św. dla Pielgrzymów z Archidiecezji Krakowskiej w Sanktuarium Prymatu Św. Piotra w Tabgha nad Jeziorem Genezaret, Kard. Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz Jana Pawła II przekazał na ręce Wikariusza Kustodii Fr. Artemio Vítores relikwie Krwi Błogosławionego Papieża. W podziękowaniu za ten szczególny dar, O. Wikariusz w imieniu Kustodii ofiarował Kard. Dziwiszowi relikwie ważniejszych sanktuariów Ziemi Świętej, które Jan Paweł II odwiedził podczas pielgrzymki w 2000 r. Relikwia Krwi zostanie umieszczona Muzeum Ziemi Świętej, w dziale poświęconym Janowi Pawłowi II. W odpowiedzi na liczny udział pielgrzymów, Kustodia Ziemi Świętej, Kustodia organizuje pielgrzymkę do Wadowic, rodzinnego miasta Jana Pawła II.

 • Rijeka, Chorwacja - Nagroda dla Fr. Emanuela Hoško OFM: 15.06.2012 miasto Rijeka (Fiume) przyznało Fr. Emanuelowi Hoško z Prowincji Św. Cyryla i Metodego, nagrodę "za całokształt" dokonań naukowo-kulturalnnych w dziedzinie historii Kościoła i na płaszczyźnie dialogu międzykulturowego.

 • X Tydzień Formacji Franciszkańskiej przygotowany przez Prowincję Najśw. Serca Jezusowego w Neapolu, odbędzie się od 9 do 14 lipca br. przy Sanktuarium NMP Lattani w Roccamonfina, a jego myślą przewodnią będą słowa: „Aspekty psychologiczne w relacjach braterskich i pedagogika charyzmatu Franciszka z Asyżu”. Prelegentem będzie psychoterapeuta - Dr Solarino Tonino. Kurs podejmie następujące tematy: ważność relacji w Chrześcijaństwie i Franciszkaniźmie; L'ordo amoris; Dynamika życia wspólnotowego; Konflikty, jako chwile uzdrowienia i poczucia świadomości.

 • Brazylia - Franciszkańskie Centrum Filatelistyczne: od ponad 50 lat działa w klasztorze Najśw. Serca Pana Jezusa w Petropolis (Brazylia) Franciszkańskie Centrum Filatelistyczne, które gromadzi nowe i używane znaczki pochodzące z Brazylii oraz innych krajów świata, oferując ich zakup osobom prywatnym i kolekcjonerom. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na misje w Angoli w Afryce, jako wsparcie w misyjnej pracy: w parafiach, w realizacji projektów socjalnych i w ogrodnictwie. Angola bowiem jest krajem przeżywającym obecnie fazę odbudowy po wojnie, która do niedawna niszczyła ten kraj afrykański.

 • Newsletter UFME: w tym pierwszym numerze wiadomości UFME przytoczone zostały fragmenty komunikatu na zakończenie X Zgromadzenia Generalnego UFME, które odbyło się w Lizbonie (17-22.10. 2011 r.). Newsletter jest wydawane przez Sekretariat UFME za zgodą Delegata UFME przy Organizacji Krajów Unii Europejskiej -Fr. Paolo Maiello. Pełny tekst Komunikatu znajdziesz tutaj


Nowi Wizytatorzy Generalni
Fr. Eduardo Armenta z Prowincji Św. Piotra Battisty na Filipinach został mianowany Wizytatorem Generalnym dla Kustodii Św. Antoniego z Padwy na Filipinach.

Fr. Enzo Maggioni z Prowincji Św. Karola Boromeusza we Włoszech został mianowany Wizytatorem Generalnym dla Trydenckiej Prowincji Św. Wirgiliusza we Włoszech.

Fr. Bruno Miele z Weneckiej Prowincji Św. Antoniego z Padwy we Włoszech został mianowany Wizytatorem Generalnym dla Piemonckiej Prowincji Św. Bonawentury we Włoszech.

Fr. Rozo Brkić z Prowincji Św. Cyryla i Metodego w Chorwacji został mianowany Wizytatorem Generalnym dla Prowincji Wniebowzięcia NMP w Bośni-Hercegowinie.

Fr. Tarcisio Colombotti Św. Karola Boromeusza we Włoszech został mianowany Wizytatorem Generalnym dla Prowincji Chrystusa Króla we Włoszech.

Fr. José González González z Prowincji Św. Jakuba w Compostela w Hiszpanii został mianowany Wizytatorem Generalnym dla Prowincji Pierwszych Męczenników z Maroka w Portugalii.

Fr. Juan Miguel Dorronsoro Mujica z Prowincji Arantzazu w Hiszpanii został mianowany Wizytatorem generalnym dla Powincji Nostra Signora della Regola w Granadzie (Hiszpania).
Kalendarz Ministra Generalnego
01-03 lipca: Odwiedziny w Kalabryjskiej Prowincji ŚŚw. VII Męczenników (Catanzaro - Włochy).

06-08 lipca: Odwiedziny w Fundacji w Tajlandii.

09-20 lipca: Tempo Forte Definitorium Generalnego.

14 lipca: Odwiedziny u Sióstr Klarysek w Paganica (Włochy).

22 lipca: Zamknięcie Jubileuszu Św. Klary z Siostrami Klaryskami w Betyckiej Fundacji (Siviglia - Hiszpania).

FRATERNITAS - OFM – Roma

Redattore: Robert Bahčič

Internet: http://www.ofm.org/fraternitas Email: rbahcic@ofm.org

­­­­­­­­­___________________________________________________________________________________________________

Regula et vita Minorum Fratrum haec est, scilicet Domini nostri Jesu Christi sanctum Evangelium observare (RB I,1)©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna