Pałac Saski czy Skwarcowa?Pobieranie 17.11 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.11 Kb.
Pałac Saski czy Skwarcowa?

Istniejący do wojny budynek, ma z Pałacem Saskim jedynie to wspólnego, że wybudowany jest na tej samej działce. W 1838 roku Pałac Saski, który popadł w ruinę, został zupełnie rozebrany, w maju 1839 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu.

Dopiero teraz Plac Piłsudzkiego jest piękny i oby tak pozostało na wieki!
Oprowadziłem po Warszawie setki grup turystów zagranicznych. Obecność na Placu Piłsudzkiego była absolutnie niezbędnym punktem programu zwiedzania. Wszyscy turyści zawsze byli zachwyceni: tyle przestrzeni i zieleni w Centrum Miasta. To, że jedną pierzeją Placu jest piękny, zabytkowy park jest wyjątkowe w swym pięknie. No i zmiana warty przy grobie N.Ż., szczególnie niedzielna zawsze była obserwowana z ogromnym zainteresowaniem i podziwem.
http://www.visitpoland.strefa.pl/Polska/Warszawa/City%20Centre/Saski/

Ratusz, żeby pomieścił się w jednym miejscu potrzebuje 5 razy więcej pomieszczeń, niż zawierał przedwojenny gmach tak zwanego "Pałacu Saskiego". Zatem problem przenosin Ratusza z wszystkich obecnych lokalizacji nie zostanie w żadnej mierze rozwiązany, chyba, że odbudowany gmach będzie miał nie dwie, jak przed wojną, lecz 10 kondygnacji!

Plac Bankowy jest najlepiej skomunikowanym miejscem w Warszawie: metro i 50 lini autobusowych i tramwajowych we wszystkich kierunkach. Do przyszłej, wytęskionej przez wielu, siedziby Ratusza dowiozą nas jak na razie tylko 3 linie autobusowe.

Jak już odbudowywać Pałac Iwana Skwarcowa (przebudowany dla niego po zniszczeniach w czasie Powstania Listopadowego według gustu i nakazu namiestnika Iwana Paskiewicza), to koniecznie należy odbudować również wielką Cerkiew i jej dzwonnicę! Ponieważ od 1862 do 1915 Pałac Saski zajmowała armia carskiej Rosji - znajdowało się w nim rosyjskie Dowództwo, to odbudowany Pałac najlepiej przeznaczyć na nową siedzibę Ambasady Rosji.
1 kwietna 1797 roku król pruski kupił pałac na rzecz skarbu państwa.  Potem od 1804 roku do 1816 roku znajdowało się w pałacu Liceum Warszawskie, była giełda, teatr francuski i mieszkania wojskowych. Pałac Saski popadał w ruinę, więc planowano remonty, ale nie dochodziły one do skutku. Cały czas nazywano go Saskim, mimo że lata świetności miał już dawno za sobą, a król nie żył przeszło 50 lat. Od 1816 roku pałac był pod zarządem Komisji Rządowej Wojny, dalej nazywany był pałacem Saskim i dalej wnętrza służyły pod wynajem, a teatr kontynuował działalność.

W 1829 roku Adam Idźkowski zaprojektował przebudowę pałacu, ale nie została ona zrealizowana. W 1831 roku zarząd nad pałacem Saskim powierzono Komisji Nadzoru Budowlanego  Korony, a rok później Urzędowi Municypalnemu. Po powstaniu listopadowym pałac był w fatalnym stanie, więc rząd postanowił sprzedać go w prywatne ręce. Chętni do zakupu mieli zgłaszać się z projektami architektonicznymi. Zgłosiło się pięciu przedstawicieli warszawskiej elity finansowej (m.in. Karol Minter i Jan Skwarcow).

W 1837 roku za 115,200 złp. i za warunek przebudowy na dwa skrzydła i kolumnadę, pałac został kupiony. Nowym właścicielem został Jan Skwarcow, kupiec z Brześcia Litewskiego, na stałe zamieszkały w Warszawie. Skwarcow od 1826 roku był już właścicielem magazynu wyrobów rosyjskich w domu Roeslera przy ul. Senatorskiej.

Autorem projektu na nowy pałac był czeski architekt Wacław Ritschel, którego projekt został przekształcony i zrealizowany przez polskiego architekta Adama Idźkowskiego. Wnętrza planował budowniczy Wołków. W 1838 roku pałac został rozebrany zupełnie, w maju 1839 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu.

Idźkowski pisał: „(…) ustąpiono stary gmach na własność prywatną, z warunkiem, aby nowy właściciel podług danego mu planu przez rząd odbudował. Lecz w tym razie wypadało plan zmienić, aby wykonanie jego było mniej kosztowne, a więcej obejmować mogło mieszkań; zrobiłem więc plan, który wykonany został(…) W gmachu tym jest cel połączenia widoku ogrodu z placem i ulicą Krakowskiego Przedmieścia. Arkady dolne tworzą wygodny portyk, dla schronienia się i przechadzki publiczności, wyżej balkon pod kolumnami, przeznaczony dla bawiącej się publiczności, obok salonów przeznaczonych na kafenhauz i restauracyą. Cała zaś kolumnada środkowa z arkadami, służy jeszcze dla połączenia przyległych części gmachu dla utworzenia całości.”

Budowa zakończyła się w grudniu 1842 roku (2,5 roku!), ale już wcześniej wprowadzali się lokatorzy. Pałac został zamieszkany przez bogatych lokatorów i ich służbę.

Jakie nazwy funkcjonowały?

Pałac Skwarcowa dawny Pałac Saski (1852r.)

Saski Pałac, dziś dom Skwarcowa(1854r.).

Z czasem zaczęto używać zamiennie określeń krótszych:

dom Skwarcowa (1861r.)

pałac Skwarcowa (1857r.)W 1862 roku pałac został zakupiony przez rząd carski i od 1864 roku stał się siedzibą Dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego.

Jak go określano w prasie?

Pałac Skwarcowa (1867r.)

Pałac Zarządu Wojennego (dawniej Skwarcowa)(1872r.)

Dom Głównego Zarządu Wojskowego (były Skwarcowa)(1872r.)

Gmach Zarządu Warszawskiego Wojennego Okręgu (dawniej Skwarcowa Pałac)(1866r.)

Dom Zarządu Wojskowego(1871r.)Po odzyskaniu niepodległości pałac Saski stał się siedzibą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, przemianowanego w 1928 roku na Sztab Główny.

Wojskowi zajmowali pałac od 1863 do 1939, czyli 76 lat.August II i August III zajmowali pałac Saski około 39 lat !

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna