Panel 1 Kupcy, heretycy, inkwizytorzy I kobiety – o średniowiecznej mentalnościPobieranie 42.36 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar42.36 Kb.
PANEL 1

  • Kupcy, heretycy, inkwizytorzy i kobiety – o średniowiecznej mentalności


9:00 – 9:15 mgr Ossowski Karol (Uniwersytet Jagielloński) - Społeczno-polityczne przyczyny upadku jarmarków szampańskich na przełomie XIII/XIV wieku.
9:15-9:30 mgr Brzoza Michał (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) - Ustawodawstwo antyhusyckie w średniowiecznej Polsce
9:30-9:45 Wróblewski Przemysław (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach) -Podręczniki dla inkwizytorów, czyli jak rozpoznawać i łapać czarownice.
9:45-10:00 Kubicka Anna i Amrozińska Patrycja (Uniwersytet Łódzki) - Kobieta w świecie zdominowanym przez mężczyzn – rzecz o wczesnośredniowiecznych ozdobach.
Dyskusja 10:00-10:110:15-10:30 Szafarczyk Wioletta (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) - Wizja pogrzebu w testamentach szlacheckich.
10:30-10:45 mgr Król Kamil (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) - Ludność w powiecie sandomierskim w latach 1662- 1676.
10:45-11:00 mgr Łakomiec Beata (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) - Ludność starostwa sandomierskiego w świetle inwentarza tegoż starostwa z 1750 wraz z suplementem z 1753.
11:00-11:15 Kot Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) - Życie polskich szlachcianek od kuchni po alkowę.
11:15-11:30 mgr Rafał Borkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - Obraz Francji w świetle pierwszego polskiego podręcznika geografii Karola Wyrwicza
11:30-11:45 mgr Łukasz Hajdrych (Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu) - Anna z Dębska – przebieg procesu przed kleczewskim sądem wójtowskim.


Dyskusja 11:45-12:00

Przerwa obiadowa 12:00 – 12:30
  • Sztuka i symbole


12:30-12:45 mgr Kuśtowska Joanna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) - Zmiany znaczeniowe symboli na przestrzeni wieków
12:45-13:00 mgr Maciąg Paweł (Katolicki Uniwersytet Lubelski) - Niekonwencjonalność i dziwaczność artystów w historii sztuki
13:00-13:15 mgr Kolmasiak Mariusz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) - ‘’Przez te szerokie drzwi wchodzi historia Polski” – warszawski Belweder tłem polskiej historii.
13:15-13:30 mgr Różycka Aleksandra (Katolicki Uniwersytet Lubelski) - Stabat Mater dolorosa... Przemiany w pobożności średniowiecznej i ich wpływ na ówczesną sztukę
Dyskusja 13:30-13:45


  • O mieście w różnych perspektywach


13:45-14-00 mgr Jakimowicz Kamil (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej) - Geografia humanistyczna miasta, jako nowa perspektywa metodologiczna dla historiografii miejskiej
14:00-14:15 Fatyga Jerzy (Katolicki Uniwersytet Lubelski) - Zmiany urbanistyczne oraz geomorfologiczne na przykładzie miasta biskupiego Iłży. Na tle historycznej Sandomierszczyzny.
14:15-14:30 mgr Jeleń Aleksandra (Uniwersytet Łódzki) - Infrastruktura sanitarna wybranych miast Polski Centralnej w świetle badań archeologicznych.
14:30-14:45 mgr Poszalska Monika (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) - Warszawa w XVII wieku w oczach cudzoziemców
14:45-15:00 mgr Chat Izabela (Uniwersytet Opolski) - Średniowieczny Mstów – ośrodkiem politycznym i społecznym

PANEL 2


  • Związek Radziecki i Rosja – polityka, społeczeństwo i sport


9:00-9:15 mgr Żelazny Beata (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) - Wybory uzupełniające do rad najwyższych BSRR, USRR i ZSRR na Zachodniej Ukrainie i Zachodniej Białorusi w świetle radzieckiej prasy centralnej
9:15-9:30 mgr Cedro Wojciech (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) - Propagandowy obraz carskiej Rosji, kułaka, i imperialisty w radzieckich propagandowych filmach animowanych.
9:30-9:45 mgr Pietrasik Kamil (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi) -Historia i teraźniejszość piłki nożnej w Rosji na przykładzie Republiki Czeczeńskiej.
9:45-10:00 mgr Nita Łukasz (Uniwersytet Opolski) - Nowa wielka gra w Azji Centralnej – koniec hegemonii Rosji w regionie ?
Dyskusja 10:00-10:15


  • Szpiedzy, bojownicy i udręczeni podczas II wojny światowej


10:15-10:30 Flisiak Dominik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) - Żydowski Związek Bojowy w relacji Pinii Besztimta
10:30-10:45 mgr Szczepańczyk Paweł (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Dam im imię na wieki, które nie zginie (Iz 56.5) – Zagłada Żydów siedleckich
10:45-11:00 Bielecki Tomasz (Uniwersytet Gdański) - O trudnościach badawczych związanych ze służbą obywateli II Rzeczypospolitej w Waffen SS.
11:00-11:15 Górnicka Iwona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - Niesforna hrabianka – historia Krystyny Skarbek
11:15-11:30 mgr Śladewski Kamil (Uniwersytet Opolski) - Demobilizacja PSZ na Zachodzie w oczach generała Klemensa Rudnickiego.
Dyskusja 11:30:11:45

Przerwa obiadowa 11:45-12:15

  • Rywalizacja, współpraca i spory problemy bezpieczeństwa regionalnego i globalnego w różnych odsłonach


12:15-12:30 Lisak Mateusz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) - Losy kawalerii francuskiej w wyprawie moskiewskiej.
12:30-12:45 Plesiewicz-Świerczyńska Izabela (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi) - Cesarz Meiji – symbol nowoczesnej Japonii.
12:45-13:00 Kwiatkowski Fryderyk (Uniwersytet Jagielloński) - Burzliwy związek masonerii i Kościoła Katolickiego w XVIII i XIX wieku.
13:00 -13:15 mgr Dziurkowski Dawid (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) - Ewolucja politycznych koncepcji bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych
13:15-13:30 Piękoś Karol (Uniwersytet Rzeszowski) - Josip Broz Tito – jako polityk dążący do równowagi między wschodem i zachodem
13:30-13:45 mgr Baraniak Karolina (Uniwersytet Wrocławski) - Losy desparecidos w Argentynie i Chile, w II połowie XX wieku
13:45-14:00 mgr Błoński Marcin (Akademia Obrony Narodowej) - Historyczne kształtowanie się granic morskich w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej a współczesne spory terytorialne.
14:00-14:15 mgr Najbert Edyta (Uniwersytet Łódzki) - Fergusson w Missouri. Czarnoskóry gniew

przeciwko niesprawiedliwości (rasowej) w USA w XXI wieku
Dyskusja 14:15:14:30


  • Dziedzictwo PRL –u - pozostawić czy zmieniać ?


14:30-14:45 mgr mgr Bekus Ewelina, Majewski Łukasz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) - Geneza i powstanie radia Fiat – pierwszej katolickiej rozgłośni radiowej w Polsce po 1989 r.
14:45-15:00 mgr Niebielski Łukasz (Katolicki Uniwersytet Lubelski) - Obecny model lustracji w Polsce. Zakres i funkcjonowanie.
15:00-15:15 Warowny Piotr (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) - Apele Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP w sprawie zmian nazewnictwa ulic w latach 2007-2009
DZIEŃ II

30 V
PANEL 1
  • Starożytność i jej dziedzictwo


9:00-9:15 mgr Wiszowata Magdalena (Uniwersytet Wrocławski) - Co wiemy o Hipokratesie z Kos
9:15-9:30 mgr Kurzak Sławomir (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) - Mity i kontrowersje związane z okolicznościami śmierci króla Epiru Pyrrusa podczas walk o Argos w 272 r. p.n.e .
9:30-9:45 mgr Całus Katarzyna (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) - Mennictwo imperatorskie okresu schyłku Republiki Rzymskiej – wybrane zagadnienia.
9:45-10:00 mgr Choda Kamil (Uniwersytet Jagielloński) - Odmienność religijna w łacińskiej historiografii królestw barbarzyńskich późnego antyku
10:00-10:15 mgr Król Marta (Katolicki Uniwersytet Lubelski) -Historia zamknięta w bursztynie
Dyskusja 10:15-10:30

Przerwa 10:30-10:45
  • O średniowieczu w różnych odsłonach


10:45 -11:00 kl. Ogrodnik Michał (Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa

Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu) - Przyczyny upadku cesarstwa zachodnio-rzymskiego


11:00-11:15 mgr Wieczorek Katarzyna (Uniwersytet Wrocławski) - Z mroków średniowiecza
11:15-11:30 mgr Siwczak Piotr (Uniwersytet Adama Mickiewicza) - Środki dyplomatyczne Aleksego I Komnena

Dyskusja 11:30-11:45
w XV-XVII wieku.
11:45-12:00 mgr Pieńkowski Maciej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Zygmunta III Wazy droga na tron Rzeczpospolitej.
12:00-12:15 Komsta Mirosz (Uniwersytet Jagielloński) - Szwedzkie wyprawy Zygmunta III a relacja z poselstwa Bekiesza do Karola XI.
12:15-12:30 Boratyn Dominika (Uniwersytet Rzeszowski) Wojna róż – o konflikcie Yorków i Lancasterów, który zmienił oblicze Anglii
12:30-12:45 mgr Paczkowska Ewa (Uniwersytet Łódzki) - Kościół i naród angielski w obliczu zmian – zerwanie ze Stolicą Apostolską.
12:45-13:00 mgr Grzegorzewska Kinga (Uniwersytet Łódzki) - Isabel Barreto y Quirós - pierwsza kobieta - admirał Hiszpani
PANEL 29:00-9:15 Pasisz Piotr (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) - Działalność społeczna ziemiaństwa polskiegow zaborze rosyjskim 1864-1905.
9:15-9:30 mgr Cedro Katarzyna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) - Działalność Ignacego Baranowskiego w warszawskich instytucjach kulturalno-naukowych drugiej połowy XIX i na początku XX wieku.
9:30-9:45 Zarosa Wojciech (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) - Ksiądz Władysław Siarkowski (1840-1902) i jego badania etnograficzne na terenie Kielecczyzny.
9:45-10:00 mgr Rajewska Marta (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - Zmiany w krajobrazie kulturowym Bydgoszczy na przełomie wieków XIX i XX.
10:00 -10:15 mgr Cholewiński Łukasz (Akademia im. Jana Długosza w Łodzi) - Książę Stanisław Lubomirski twórcą polskiego przemysłu lotniczego
10:15-10:30 mgr Kosiorek Jakub (Uniwersytet Warszawski) - Gruźlica w Polsce w XIX wieku – problematyka terminologiczna

Dyskusja 10:30-10:45


10:45-11:00 mgr Święcich Karolina (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) - Zdrowie i higiena w powiecie pińczowski w dwudziestoleciu międzywojennym
11:00-11:15 mgr Skwara - Tomzik Wiktoria (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) - Autonomiczna działalność policji województwa śląskiego
10:15-10:30 mgr Chmielewska Dorota (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) - Życie codzienne w Radomsku w świetle Kroniki Gazety Radomskowskiej 1918 – 1939
11:30-11:45 mgr Drozdek Justyna (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) - Marketing i reklama w świetle „Gazety Radomskowskiej w dwudziestoleciu międzywojennym
11:45-12:00 mgr Kania Agnieszka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) - Przedwojenna kultura rozrywkowa na przykładzie twórczości Mariana Hemara
12:00-12:15 mgr Waszczuk Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) - Oficerów kawalerii II RP. – życie prywatne, zawodowe, droga do kariery oficera kawalerii
12:15-12:30 mgr Leszczyński Rafał (Uniwersytet Wrocławski) – Świadomość mieszkańców dawnego powiatu zaleszczyckiego a piękno okolicznościowego krajobrazu
Dyskusja 12:30-12:45

  • Polacy wobec nowej rzeczywistości po 1945 roku


12:45–13:00 mgr Kasprzyk Barbara (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) - Odbudowa przemysłu zbrojeniowego na przykładzie Państwowej Fabryki Amunicji w Skarżysku-Kamiennej13:00-13-15 mgr Kierski Krzysztof (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Sprawa Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Akant”. Antyradziecki anonim skierowany do KC PZPR.
13:15-13:30 mgr Danielewska Agnieszka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach służby zdrowia w woj. kieleckim w latach 1954-1973
13:30-13:45 mgr Orzełek Ariel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - Perspektywy badań nad biografią Aleksandra Bocheńskiego
13:45-14:00 mgr Bojarski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Przez Wilno i Katyń do Olsztyna. Zawiłe losy Stanisława Swianiewicza i Marii Swianiewicz Nagięć.
Dla obu paneli obiad po zakończeniu obrad


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna