PAŃstwowa szkoła muzyczna I st. Nr 5Pobieranie 21.06 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar21.06 Kb.
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. NR 5

IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGOtel./fax. 0 22 863 73 02

02-436 Warszawa, ul. Globusowa 24 hwieniawski@neostrada.pl


___________________________________________________________________________

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIOLONCZELI I KONTRABASU


R E G U L A M I N

1. III Ogólnopolski Turniej Wiolonczeli i Kontrabasu odbędzie się w Warszawie
w dniach 24 – 29 listopada 2014 r.
2. Organizatorami turnieju są:

- Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

- Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 5 im. H. Wieniawskiego w Warszawie
3. Patronat:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

- Burmistrz Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Michał Wąsowicz

- Przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze
4. Cele turnieju:

- wymiana doświadczeń artystycznych pomiędzy uczniami, studentami oraz pedagogami


z kraju

- umożliwienie uczniom gry w konfrontacji z rówieśnikami ze szkół wszystkich szczebli,


z całego kraju

- motywowanie poprzez system nagród uczniów szkół wszystkich szczebli do gry


na wiolonczeli / kontrabasie

- popularyzacja muzyki wiolonczelowej i kontrabasowej


5. Warunki turnieju :

W turnieju mogą brać udział uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia oraz studenci uczelni muzycznych klas wiolonczeli i kontrabasu.

Cały program powinien być wykonany z pamięci. Wyjątek stanowi jedynie utwór współczesny w kat. IV, który może być wykonany z nut.

6. Organizacja turnieju

Turniej odbędzie się w dniach:


24 – 26 listopada 2014 r. – grupy I-III w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej nr 5 im. Henryka Wieniawskiego w Warszawie
27 – 29 listopada 2014 r. – grupa IV w UMFC w Warszawie
Koncert laureatów grup I-III odbędzie się 26.11.2014 r. w sali koncertowej PSM I st. Nr 5 w Warszawie.

Koncert laureatów grupy IV odbędzie się 29.11.2014 r. w UMFC w Warszawie.


Dyrektor szkoły / pedagog uczelni zgłasza uczestnika turnieju z podaniem informacji:

- imię i nazwisko ucznia/studenta, data urodzenia, klasa, rok nauki, grupa,

telefon kontaktowy ucznia/opiekuna

- imię i nazwisko pedagoga, telefon kontaktowy pedagoga

- imię i nazwisko akompaniatora, telefon kontaktowy

- program

Kartę zgłoszenia należy wypełnić na komputerze.
Do dnia 4 listopada 2014 roku szkoły/uczelnie zgłaszają udział uczniów/studentów w turnieju wraz z dowodem wpłaty wpisowego na adres:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 5 im. Henryka Wieniawskiego w Warszawie

ul. Globusowa 24, tel. / fax 863 73 02, e-mail: sekretariat@wieniawski.waw.pl

Wpisowe w kwocie 100 zł należy wpłacać na konto:NBP O. O. 39 1010 1010 0122 2113 9134 0000 z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku gdy kandydat nie weźmie udziału w turnieju.

Koszty przelewu wpisowego ponosi uczestnik.

Zgłoszenia przysłane po terminie nie zostaną przyjęte.
Wszelkich informacji o turnieju udziela sekretariat szkoły.

Tel 22 863 73 02, email: sekretariat@wieniawski.waw.pl


Występy uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.

Wykonania będą punktowane w skali 1 – 25 punktów.

Werdykt Jury jest ostateczny.

Uczestnicy turnieju otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Laureaci otrzymają dyplom laureata oraz prezenty od sponsorów konkursu.

Przewiduje się nagrody pieniężne oraz nagrodę przewodniczącego Jury.


Laureaci w grupach I – III mogą otrzymać nagrody rzeczowe/pieniężne.

Laureaci grupy IV mogą otrzymać nagrody finansowe oraz możliwość wykonania repertuaru z orkiestrą.

Jury może dokonać innego podziału nagród.
7. Turniej odbywa się w czterech grupach wiekowych:

I grupa do lat 13

II grupa do lat 16

III grupa do lat 18

IV grupa do ukończenia studiów

Obowiązuje data urodzin w roku kalendarzowym.


8. Uczestnicy turnieju występują z własnym akompaniatorem.


9. Turniej przeprowadzony będzie przy udziale publiczności.


10. Zastrzega się prawo do nagrań radiowych i telewizyjnych podczas trwania


turnieju bez dodatkowego wynagrodzenia dla uczestników. Organizatorzy
zezwalają na dokonywanie nagrań prywatnych w auli w trakcie przesłuchań.
11. Noclegi i wyżywienie uczestnicy wraz z opiekunami zapewniają sobie we własnym zakresie.

W Y M A G A N I A P R O G R A M OW E
Program należy wykonać z pamięci.

WIOLONCZELA


I grupa do lat 13 - PSM I st. nr 51. Etiuda do wyboru:

F. A. Kummer Etiudy op. 57 - Etiuda 8 lub 9

J. Dotzauer - Etiuda 63 ( J. Klingenberg) lub 25 t. I PWM

2. Dwie kontrastujące części sonaty.

3. Utwór dowolny o charakterze wirtuozowskim.
II grupa do lat 16 - PSM I st. nr 5

1. Dwie kontrastujące części z Sonat:
A. Caporale - Sonata d-moll lub
H. Eccles - Sonata g-moll lub

C. Tessarini - Sonata F-dur lub

G. B. Sammartini - Sonata G-dur

2. Jeden z utworów:
S. Kossowski - Polonez C-dur lub
D. Popper - Polonez d-moll lub

D. Popper - Polowanie lub


L. Boccherini - Rondo C-dur lub
G. Faure – Elegia

3. Pierwsza część koncertu:
I. Pleyel - Koncert C-dur lub
L. Boccherini - Koncert G-dur nr 3 lub
J. Haydn - Koncert D-dur (mały)

III grupa do lat 18 - PSM I st. nr 5
1. Dwie kontrastujące części sonaty:

F. Francouer - Sonata E-dur lub


J.B. Breval - Sonata G-dur lub

G. Valentini - Sonata E-dur lub

P. Locatelli - Sonata D-dur lub
L. Boccherini - Sonata A-dur

2. Jeden z utworów:
K. Skarżyński - Polonez op. 8 lub
D. Popper - Polonez koncertowy F-dur op. 28 lub
C.M. Weber - Adagio i Rondo lub
G. Cassado - Requiebros lub
G. Cassado - Taniec zielonego diabła lub

P. Czajkowski - pezzo capricioso3. Pierwsza część koncertu:
J. Haydn - Koncert C-dur lub
A. Kraft - Koncert C-dur lub
L. Boccherini - Koncert B-dur nr 9 lub
G. Goltermann - Koncert a moll lub h-moll

IV grupa do ukończenia studiów – DWA ETAPY - UMFCI ETAP:

1. Jedna z sonat kameralnych:

L. van Beethoven – Sonata C-dur op. 102 nr 1

L. van Beethoven – Sonata g-moll op. 5 nr 2

L. van Beethoven – Sonata A-dur op. 69

F. Schubert – Arpeggione

J. Brahms – Sonata e-moll op. 38

J. Brahms – Sonata F-dur op. 99

J. Brahms – Sonata D-dur op. 78

F. Chopin – Sonata g-moll op. 65

C. Franck – Sonata A-dur

K. Szymanowski – Sonata d-moll op.9

Z. Stojowski – Sonata A-dur

D. Szostakowicz – Sonata d-moll

R. Strauss – Sonata F-dur op. 6

S. Rachmaninow – Sonata g-moll op.19

S. Prokofiew – Sonata C-dur op. 1192. jeden z kaprysów:

A. Piatti - kaprys op.25 do wyboru: nr 2, 3, 5 ,6, 7 ,8 ,9, 10, 12

lub

D. Popper – Etiudy op.73 nr 20 lub 293. utwór solo lub z fortepianem z II połowy XXw. lub z XXIw. – 5-10 minut, utwór współczesny może być wykonany z nut.
Łączny czas I etapu nie może przekroczyć 25 minut.
II ETAP:

Koncert do wyboru:

J. Haydn koncert D op.101

J. Haydn koncert C

P. Czajkowski – Wariacje Rococo

R Schumann – Koncert op. 129

A. Dvorzak – Koncert h-moll op. 104

E. Lalo – Koncert d-moll

D. Szostakowicz – Koncert Es op. 107

A. Honneger – Koncert

St. Moryto – Koncert

M. Małecki – Koncert

M. Zieliński – Concello na wiolonczelę i smyczki

S. Prokofiew – symfonia koncertująca

KONTRABAS

*Czas występu łącznie z wejściem i nastrojeniem


I grupa do lat 13 - PSM I st. nr 5

Czas 5-10 minut*

1. utwór dowolny /utwory dowolne do wyboru
II grupa do lat 16 - PSM I st. nr 5

Czas 10-15 minut*

1. utwór w dowolnym stylu do 6

2. dwie kontrastujące części sonaty staroklasycznej, do wyboru.
III grupa do lat 18 – PSM I st. nr 5
Czas do 20 minut*

1. Jeden utwór o dowolnym stylu i charakterze do 10’

2. Pierwsza część Koncertu z Kadencją do wyboru z następujących:

D. Dragonetti – Koncert A – Dur

A. Capuzzi - Koncert

J. Geissel – Concertino op. 24

F. A. Hoffmeister – Koncert D – Dur

V. Pichl - Koncert

E. Stein – Concertino op. 9

J. Geissel – Koncert op. 32

S. Kusewicki – Koncert fis – moll

E. L. Larsson - Koncert

G. Bottesini – E. Nanny – Concertino h-moll
IV grupa do ukończenia studiów - UMFC
Czas do 35 minut*

1. Utwór współczesny skomponowany po 1950 r. oryginalnie skomponowany na kontrabas solo lub z fortepianem do 10’

2. Sonata do wyboru z następujących:

J. S. Bach – Sonata Gambowa D – Dur BWV 1028

F. Hertl – Sonata

P. Hindemith – Sonata

A. Miśek – Sonata e – moll

A. Miśek – Sonata A – Dur

F. Proto – Sonata 1963

J. M. Sperger – Sonata dowolna3. Utwór wirtuozowski do wyboru z następujących:

G. Bottesini – Capriccio di Brawura

G. Bottesini – Wariacje „Karnawał Wenecki”

G. Bottesini – Fantazja “Łucja z Lammermoor”

Bottesini – Fantazja “Lunatyczka”

G. Bottesini – Fantazja “Beatrice di Tenda”N. Paganini – Wariacje “Mojżesz”

P. Sarasate – „Zigeunerweisen” Op. 20


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna