Państwowy Uniwersytet w Grodnie im. Janki Kupały (Białoruś)Pobieranie 45.17 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar45.17 Kb.Państwowy Uniwersytet w Grodnie im. Janki Kupały (Białoruś)
Centrum Naukowe Zasobów Przyrodniczych Białoruskiej Akademii Nauk (Białoruś)
APB-BirdLife Belarus (Białoruś)Państwowy Uniwersytet Białoruski (Białoruś)Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Ochrony Przyrody w Instytucie Biologii i Biochemii (Polska)Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Pomorskiej Akademii w Słupsku (Polska)Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Lwa Tołstoja w Tule (Rosja)Narodowy Uniwersytet im. Bohdana Chmielnickiego w Czerkasach (Ukraina)
Szanowni Państwo !
Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Wykłady Zoologiczne - 2013” poświęconej pamięci prof. I.K. Łopatina (1923 – 2012), która odbędzie się w dniach 14-16 marca 2013 roku, na Wydziale Biologii i Ekologii Państwowego Uniwersytetu w Grodnie im. Janki Kupały na Białorusi.
Strona internetowa konferencji: www.birdwatch.by/zooconfHrodna
Konferencja będzie koncentrowac się wokół następujących zagadnień:


 • nowoczesne aspekty badań faunistycznych, monitoring i faunistyczne bazy danych

 • aktualne problemy ekologii zwierząt w warunkach rosnącej antropopresji na środowisko i globalnych zmian w środowisku naturalnym

 • ochrona bioróżnorodności, użytkowanie i ochrona zasobów przyrodniczych

 • doskonalenie naukowego i metodycznego podejścia do badań populacji zwierząt

 • szacunki i oceny jakości środowiska wykorzystywanego przez populacje zwierząt

 • innowacje i osiągnięcia w nauczaniu dyscyplin zoologicznych w szkołach wyższych i na uczelniach.


Organizatorzy przewidują następujące formy uczestnictwa w konferencji:


 • wykład plenarny (prezentacja do 30 minut)

 • wykład podczas obrad w sekcjach tematycznych (prezentacja do 15 minut)

 • poster

 • udział korespondencyjny (tylko publikacja w materiałach konferencyjnych)

Oficjalne języki konferencji: białoruski, rosyjski, polski, angielski, ukraiński.KOMITET PROGRAMOWY
Przewodniczący
dr hab. Wasilij Burdz, dziekan Wydziału Biologii i Ekologii Państwowego Uniwersytetu w Grodnie im. Janki Kupały.
Współprzewodniczący


 • prof. Michaił Nikiforov, dyrektor generalny Centrum Naukowego Zasobów Przyrodniczych Białoruskiej Akademii Nauk

 • Wiktor Fenczuk, dyrektor APB-BirdLife Białoruś

 • prof. Siergiej Buga, kierownik Katedry Zoologii Państwowego Uniwersytetu Białorusi w Mińsku

 • prof. Oleg Aleksandrowicz, kierownik Katedry Zoologii w Instytucie Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku

 • dr Jarosław Wiącek, adiunkt w Zakładzie Ochrony Przyrody, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • prof. Anna Korotkowa, kierownik Katedry Ekologii Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tule im. Lwa Tołstoja

 • dr Maksym Gawriluk, docent Katedry Ekologii i Agrobiologii, Narodowy Uniuwersytet im. Bohdana Chmielnickiego w Czerkasach.


Sekretarz konferencji
dr. Olga Janczurewicz, Katedra Zoologii i Fizjologii człowieka i zwierząt w Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie.

Członkowie Komitetu Programowego


 • Aleksander Vinczeuski, przewodniczący APB-BirdLife Białoruś

 • Dzmitrij Vinczeuski, wykładowca Katedry Zoologii i Fizjologii człowieka i zwierząt, Państwowy Uniwersytet w Grodnie im. Janki Kupały
 • dr hab. Wasilij Griczik, kierownik Katedry Ekologii Ogólnej Państwowego Uniwersytetu Bialorusi w Mińsku, członek Centralnej Rady APB-BirdLife Białoruś
 • dr. Włodzimierz Iwanowski, Katedra Ekologii i Ochrony Przyrody w Państwowym Uniwersytecie im. P. Maszerowa w Witebsku. Członek Centralnej Rady APB-BirdLife Białoruś
 • Rusłan Nowicki, kierownik oddzialu rezerwatów Centrum Naukowego Zasobów Przyrodniczych Białoruskiej Akademii Nauk
 • dr Wiktor Rizewski, kierownik laboratorium ichtiologicznego Centrum Naukowego Zasobów Przyrodniczych Białoruskiej Akademii Nauk
 • dr. Aleksandra Ryrzaja, Katedra Zoologii i Fizjologii człowieka i zwierząt, Państwowy Uniwersytet w Grodnie im. Janki Kupały
 • dr. Siergiej Ryndziewicz, Katedra Nauk Przyrodniczych Państwowego Uniwersytetu w Baranowiczach.
 • dr Oleg Sozinow, kierownik Katedry Botaniki, Państwowy Uniwersytet w Grodnie im. Janki Kupały
 • dr Aleksander Handogij, Katedra Zoologii Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego Białorusi im. M. Tanka w Mińsku


Warunki uczestnictwa w konferencji

W terminie do 16 stycznia 2013 roku należy wysłac na adres Komitetu Organizacyjnego zooconf@tut.by następujące materiały:
 • formularz zgłoszeniowy

 • rozszerzone streszczenie prezentacji lub materiały do druku (maks. 3 wystąpienia od jednego autora)

 • potwierdzenie przelewu opłaty konferencyjnej z dopiskiem „Zookonferencja 2013”

Odpowiedzialnośc za przedstawione na konferencji materiały ponoszą autorzy, materiały nie odpowiadające wymogom konferencji lub zbyt późno nadesłane nie będą rozpatrywane.


Komitet Organizacyjny będzie się starał o wydanie bezpłatnych wiz „naukowych” dla wszystkich uczestników, którzy potrzebują wizę do wjazdu na Białoruś.
Forma przygotowania materiałów do druku w Materiałach konferencyjnych
Materiały powinny zawierac maksymalnie 4 strony tekstu (jeśli są większe, trzeba sie zapytac o zgodę przez zooconf@tut.by i dopłacic po 4 złote za każdą dodatkową stronę) przygotowanego w edytorze Word (Times New Roman rozmiar 12 pkt), pojedynczy odstęp, bez numeracji stron, format A4. Można zamieścic tabele, rysunki (nie mniejsze niż 7 x 7 cm i nie większe niż 10 x 15 cm). Podpisy tabel i rysunków oraz spis literatury czcionka rozmiar 11 pkt. Poniżej tekstu streszczenia abstrakt po angielsku i afiliacja autora lub autorów z adresem korespondencyjnym.
Po wysłaniu zgłoszenia wraz ze streszczeniem w ciągu kilku dni autor otrzyma potwierdzenie odbioru nadesłanych materiałów.

Przykładowe przygotowanie materiałów do druku:УДК


Kowalski Jan, Janowicz Romuald
TYTUŁ (drukowane litery)
Krótkie resume po rosyjsku – 3 lub 4 linijki (to tłumaczenie zapewnią Organizatorzy ale trzeba przygotowac po polsku)
Tekst streszczenia ............................................................
Spis literatury


 1. …………

 2. …………

Abstrakt po angielsku............................................................


Afiliacja autorów, stopień, tytuł naukowy, adres jednostki, adres do korespondencji, e-mail.

Opłaty konferencyjne
Opłaty konferencyjne to 20 dolarów USA albo 16 euro lub 650 rubli rosyjskich.
Komitet w ramach opłaty konferencyjnej zapewnia publikacje materiałów zjazdowych (oraz ich ewentualną wysyłkę) oraz tzw. pakiet uczestnika (teczkę notatnik, program konferencji, naklejkę konferencji oraz poczęstunek w przerwach na kawę/herbatę). Przejazd, nocleg i wyżywienie uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
Opłaty konferencyjne należy wysyłac na numery kont bankowych uniwersytetu z imieniem i nazwiskiem uczestnika i dopiskiem Zookonferencja 2013:
20 USD

STANDARD CHARTERED BANK, NEW YORK, SWIFT- code- SCBLUS33

3582021714001

Belarusbank SWIFT-code: AKBBBBY2X     BIC: 153001795 (code 795)

Payer's Identification Number: UNP 100325912 Branch 426, Grodno3632900000079
The payment addressee – Grodno State University named after Yanka Kupala 

Payment purpose – Fee:  Symposium «Zoological conference – 2013».


lub 16 Euro

przez


UNICREDIT BANK AG. (HYPOVEREINSBANK), MUENCHEN  SWIFT- code-HYVEDEMM 69105548

lub przez

COMMERZBANK AG, Frankfurt am Main    SWIFT- code- COBADEFF 400886596600EUR

Belarusbank SWIFT-code: AKBBBBY2X BIC: 153001795 (code 795) Payer's Identification Number, UNP: 100325912 Branch 426, Grodno3632900000112


The payment addressee – Grodno State University named after Yanka Kupala 

Payment purpose – Fee:  Symposium «Zoological conference – 2013».


Adres Komitetu Organizacyjnego
Республика Беларусь,

230015, г. Гродно, пер. Доватора 3/1,

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Факультет биологии и экологии

Оргкомитет конференции «ЗооКонф – 2013»
Теl. Sl. +375-152-48-50-02

E-mail: zooconf@tut.by
Telefony kontaktowe na Białorusi (komórkowe)

„możliwy kontakt po polsku”:

+375-033-688-75-89 Винчевский Дмитрий Евгеньевич- Dzima Vinczeuski

+375-029-683-54-11 Янчуревич Ольга Викторовнаdr Olga Janczurewicz - Sekretarz Konferencji

+375-029-680-21-09 Рыжая Александра Васильевна- dr Aleksandra Ryrzaja
Zgłoszenie udziału w Konferencji

«Зоологические чтения – 2013»
Imię i Nazwisko_________________
Ученая степень (stopień naukowy)________________________

Ученое звание (tytuł naukowy)_________________________

Название научного или учебного

учреждения (afiliacja)___________________________

Научное направление (kierunek naukowy)___________________

Тема доклада (temat prezentacji)__________________________

Почтовый адрес (adres pocztowy)________________________

Контактный телефон (telefon kontaktowy)____________________

E-mail________________________________

Необходимость в гостинице (potrzeba zakwaterowania, czy rezerwowac hotel?)_____________Форма участия (forma uczestnictwa):

пленарный доклад(wykład plenarny), секционное сообщение(prezentacja w obradach sekcji), стенд(poster), заочное участие(udział korespondencyjny)PODKREŚLIC WŁAŚCIWY WYBÓR


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna