Patofizjologia układu oddechowegoPobieranie 124.7 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar124.7 Kb.
PATOFIZJOLOGIA UKŁADU ODDECHOWEGO
1. Wyjaśnij pojęcia (należy zacząć od słów jest to/są to):

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne pierwotne

Nadciśnienie płucne wtórne

Zatorowość płucna

Zawał płuca

Serce płucne

Sinica (+podział i przyczyny)

Kaszel (+podziały i przyczyny)

Duszność (+przyczyny)

FVC (+znaczenie)

FEV1 (+znaczenie)

PEF (+znaczenie)

MEF25,50,75 (+znaczenie)

Współczynnik Tiffeneau (+znaczenie)

Współczynnik pseudo-Tiffeneau (+znaczenie)

TLC (+znaczenie)

RV (+znaczenie)

Niedodma (+rodzaje)

Odma opłucnej

Hipoksja (+rodzaje)

Hipoksja hipoksemiczna

Hipoksja ischemiczna

Hipoksemia (+przyczyny i objawy/skutki)

Hiperkapnia (+przyczyny i objawy/skutki)

Niewydolność oddechowa (+podziały)

Niewydolność oddechowa typu 1 (+przyczyny)

Niewydolność oddechowa typu 2 (+przyczyny)

ARDS

ALI

Oddech Biota

Oddech Kussmaula

Oddech Cheyne-Stokesa

Bezdech senny (+podział)

Obturacyjny bezdech senny (+przyczyny/czynniki ryzyka)

Centralny bezdech senny (+przyczyny/czynniki ryzyka)

Klątwa Ondyny

Zespół Pickwicka

Choroba restrykcyjna płuc (+przykłady)

Choroba obturacyjna płuc (+przykłady)

Zaburzenie wentylacji płuc typu restrykcyjnego (+przyczyny)

Zaburzenie wentylacji płuc typu obturacyjnego (+przyczyny)

POChP

Rozedma

Przewlekłe zapalenie oskrzeli

Astma oskrzelowa zewnątrzpochodna

Astma oskrzelowa wewnątrzpochodna

Astma oskrzelowa atopowa

Astma aspirynowa

Stan astmatyczny

Mukowiscydoza

Rozstrzenie oskrzeli

Obrzęk płuc (+rodzaje i przyczyny)

Obrzęk płuc hemodynamiczny (+przyczyny)

Obrzęk płuc przeciekowy (+przyczyny)

2. Wyjaśnij jak najdokładniej różnicę pomiędzy podanymi pojęciami (w niektórych przypadkach można podać również przykłady, np. danych zaburzeń):1. Różnica pomiędzy ostrą i przewlekłą niewydolnością oddechową

2. Różnica pomiędzy zespołem ostrej niewydolności oddechowej/ARDS i ostrą niewydolnością oddechową

3. Różnica pomiędzy niewydolnością oddechową typu 1/częściową i typu 2/całkowitą

4. Różnica pomiędzy chorobą obturacyjną i restrykcyjną płuc

5. Różnica pomiędzy zaburzeniem wentylacji typu obturacyjnego i restrykcyjnego

6. Różnica pomiędzy chorobą obturacyjną płuc odwracalną i nieodwracalną

7. Różnica pomiędzy astmą oskrzelową i POChP

8. Różnica pomiędzy rozedmą i przewlekłym zapaleniem oskrzeli

9. Różnica pomiędzy astmą oskrzelową alergiczną/atopową/wewnątrzpochodną i niealergiczną/zewnątrzpochodną

10. Różnica pomiędzy obrzękiem płuc kardiogennym i przeciekowym

11. Różnica pomiędzy odmą i niedodmą

12. Różnica pomiędzy niedodmą i rozedmą

13. Różnica pomiędzy odmą i rozedmą

14. Różnica pomiędzy pojęciami odma, niedodma, rozedma

15. Różnica pomiędzy pierwotnym i wtórnym nadciśnieniem płucnym

16. Różnica pomiędzy obturacyjnym i centralnym bezdechem sennym

15. Różnica pomiędzy sinicą i niewydolnością oddechową

16. Różnica pomiędzy hipoksją a hipoksemią

17. Różnica pomiędzy hipoksją hipoksemiczną i hipoksją ischemiczną

18. Różnica pomiędzy sinicą obwodową i centralną

19. Różnica pomiędzy obrzękiem płuc hemodynamicznym i przeciekowym

3. Odpowiedz krótko na pytania.1. Czym różni się obturacyjny bezdech senny od bezdechu centralnego?

2. Czym różną się pojęcia niedodma i odma? Czy istnieje pomiędzy nimi jakaś relacja?

3. Co jest przyczyną mukowiscydozy? Jakie są objawy tej choroby i czy dotyczą tylko układu oddechowego? Na czym opiera się test potowy wykorzystywany w diagnostyce tej choroby?

4. Co to jest hipoksja? Czym różni się hipoksja hipoksemiczna od hipoksji ischemicznej?

5. Co to jest sinica? Czy stanowi ona idealny parametr niewydolności oddechowej? Jakie są przyczyny sinicy obwodowej i centralnej?

6. Co oznacza pojęcie serce płucne? Podaj jakie są jego przyczyny i skutki?

7. Niewydolność której komory będzie powodowała zastój krwi w krążeniu płucnym?

8. Wzrost obciążenia następczego (afterload) dla której komory będzie spowodowany wzrostem ciśnienia w łożysku płucnym?

9. Czy głównym skutkiem zatorowości tętniczej jest zawał płuca – uzasadnij odpowiedź?

10. Co rozumiemy pod pojęciem ARDS? Jakie są cechy tego zespołu?

4. Uzupełnij tabelę dotyczącą dynamicznych parametrów spirometrii. Zaznacz je na wykresie.Dynamiczne parametry spirometriiSkrót

Nazwa

Co oznacza ten parametr? Jake ma znaczenie w diagnostyce/monitorowaniu chorób?

FEV1FVCPEFMEF75, MEF50, MEF25FEV1%VCFEV1%FVC


5. Wymień po 2 przyczyny zaburzeń wymiany gazowej w płucach.1. Zaburzenia dyfuzji

a) związane ze zwiększeniem drogi dyfuzji


b) związane ze zmniejszeniem powierzchni wymiany

2. Zaburzenia wentylacji

a) pochodzenia pozapłucnego


b) pochodzenia płucnego

3. Zaburzenia perfuzji


6. Uzupełnij tabelę dotyczącą przedstawionego patologicznego toru oddychania.


prawidłowy tor oddychania patologiczny tor oddychaniaNazwa patologicznego toru oddychania:

Patomechanizm tego toru oddychania:

Przykłady chorób/stanów klinicznych, w których występuje ten tor oddychania:

7. Uzupełnij tabelę dotyczącą przedstawionego patologicznego toru oddychania.

prawidłowy tor oddychania patologiczny tor oddychania

Nazwa patologicznego toru oddychania:

Patomechanizm tego toru oddychania:

Przykłady chorób/stanów klinicznych, w których występuje ten tor oddychania:

8. Uzupełnij tabelę dotyczącą bezdechu sennego.1. Podaj definicję bezdechu sennego:


2. Definicja i przyczyny/czynniki ryzyka poszczególnych typów bezdechu sennego:

Obturacyjny bezdech senny

Centralny bezdech senny


3. Objawy kliniczne/skutki bezdechu sennego (podaj objawy wspólne oraz te, które są charakterystyczne tylko dla danego typu bezdechu):

9. Uzupełnij tabelę dotyczącą typów niewydolności oddechowej.1. Definicje:

Hipoksemia –

Hiperkapnia –


2. Porównanie:

Typ

Niewydolność oddechowa typu I

Niewydolność oddechowa typu II

NazwaWartość PaO2Wartość PaCO2Charakterystyczna dla danego typu różnica

PAO2 – PaO2 (wzrost/spadek/bez zmian)

Przyczyny

(w przypadku gdy w danej sytuacji różnica

PAO2 – PaO2 jest inna niż podano wyżej należy to zaznaczyć)(PAO2 – prężność tlenu w pęcherzykach płucnych; PaO2 – prężność tlenu we krwi tętniczej; prawidłowa różnica wynosi 5-8 mmHg)
10. Uzupełnij tabelę dotyczącą typów niewydolności oddechowej.

Ostra niewydolność oddechowa

Przewlekła niewydolność oddechowa

1. Definicja

1. Definicja

2. Przyczyny

2. Przyczyny

11. Uzupełnij tabelę dotyczącą ARDS.ARDS

1. Definicja ARDS:

2. Przyczyny ARDS:

3. Patogeneza ARDS:

4. Objawy/skutki ARDS:

12. Uzupełnij tabelę – podaj typ obrzęku płuc oraz min. po 2 przykłady stanów klinicznych/chorób go wywołujących:Typ obrzękuPrzyczyny

(min. 2 przykłady stanów klinicznych/chorób w każdej rubryce)
1. Wzrost ciśnienia hydrostatycznego w kapilarach:

1. Wzrost przepuszczalności śródbłonka naczyń:


2. Spadek ciśnienia onkotycznego w osoczu:

2. Wzrost przepuszczalności nabłonka płucnego:

13. Omów etiopatogenezę obrzęku przeciekowego płuc (podaj główne mechanizmy powodujące obrzęk, jak i przykłady chorób/zaburzeń do każdego z mechanizmów).Obrzęk przeciekowy płuc14. Omów etiopatogenezę obrzęku hemodynamicznego płuc (podaj główne mechanizmy powodujące obrzęk, jak i przykłady chorób/zaburzeń do każdego z mechanizmów).Obrzęk hemodynamiczny płuc15. Podaj definicję niedodmy, wymień jej 4 podstawowe rodzaje i krótko je scharakteryzuj.1. Definicja niedodmy:
2. Typy niedodmy:

a)

b)

c)

d)

16. Uzupełnij tabelę dotyczącą zatorowości płucnej.1. Definicja zatorowości płucnej:

2. Czynniki ryzyka i przyczyny zatorowości płucnej:

3. Czynniki sprzyjające powstawaniu zakrzepów w naczyniach (Triada Virchowa):

4. Objawy/skutki zatorowości płucnej:

5. Czy głównym skutkiem zatorowości tętniczej jest zawał płuca – uzasadnij odpowiedź?

17. Poniżej wymieniono główne typy etiopatogenetyczne nadciśnienia płucnego. Podaj na czym polegają te typy. Zaznacz, które typy mogą mieć udział w patogenezie nadciśnienia płucnego pierwotnego. W każdej grupie wskaż również zaburzenia/choroby które będą prowadziły do nadciśnienia płucnego wtórnego.Etiopatogenetyczne typy nadciśnienia płucnego

1. Nadciśnienie bierne

Przyczyny nadciśnienia wtórnego:

2. Nadciśnienie hiperkinetyczne

Przyczyny nadciśnienia wtórnego:

3. Nadciśnienie obstrukcyjne

Przyczyny nadciśnienia wtórnego:

4. Nadciśnienie obliteracyjne (zarostowe)

Przyczyny nadciśnienia wtórnego:

5. Nadciśnienie naczynioskurczowe

Przyczyny nadciśnienia wtórnego:

18. Podaj definicję oraz wymień 3 główne mechanizmy mogące mieć udział w patogenezie pierwotnego nadciśnienia płucnego i napisz z czego wynikają.1. Definicja pierwotnego nadciśnienia płucnego:

2. Mechanizmy biorące udział w pierwotnym nadciśnieniu płucnym:

1.

2.

3.

19. Uzupełnij tabelę dotyczącą mukowiscydozy.1. Definicja:
2. Etiopatogeneza:
3. Objawy/skutki/powikłania:
4. Na czym opiera się test potowy wykorzystywany w diagnostyce mukowiscydozy?

20. Porównaj choroby obturacyjne i restrykcyjne płuc.Choroby obturacyjne

Choroby restrykcyjne

1. Podaj definicję tych chorób2. Wymień przykłady chorób

a) odwracalne
b) nieodwracalne

3. Napisz jak zmieniają się (wzrost, spadek, bez zmian) te parametry w obu typach chorób:

TLC

RV
FEV 1

FVC

VC

Wskaźnik (pseudo-)Tiffeneau (podaj wzory)TLC

RV
FEV 1

FVC

VC

Wskaźnik (pseudo-)Tiffeneau (podaj wzory)21. Porównaj typy zaburzeń wentylacji – obturacyjny i restrykcyjny.

Zaburzenia typu obturacji

Zaburzenia typu restrykcji

1. Podaj definicję tych zaburzeń wentylacji2. Wymień przykłady chorób/zaburzeń je wywołujących3. Napisz jak zmieniają się (wzrost, spadek, bez zmian) te parametry w obu typach chorób:

TLC

RV
FEV 1

FVC

VC

Wskaźnik (pseudo-)Tiffeneau (podaj wzory)TLC

RV
FEV 1

FVC

VC

Wskaźnik (pseudo-)Tiffeneau (podaj wzory)


22. Porównaj astmę oskrzelową alergiczną (zewnątrzpochodną) i niealergiczną (wewnątrzpochodną).Typ astmy

Astma alergiczna

Astma niealergiczna

Definicja i rola IgEOkres życia, w którym stwierdza się pierwsze objawyCzynniki etiologiczne/czynniki ryzyka

23. Uzupełnij tabelę dotyczącą astmy oskrzelowej.1. Definicja astmy oskrzelowej.

2. Najważniejsze zmiany w parametrach spirometrii w astmie oskrzelowej.

3. Klasyfikacja astmy oskrzelowej – ogólne cechy oraz czynniki etiologiczne każdego typu.

5. Czynniki wyzwalające napady astmy oskrzelowej.

6. Przyczyny obturacji w napadzie astmy.

7. Objawy kliniczne astmy oskrzelowej.

8. Zmiany patologiczne w oskrzelach.

24. Uzupełnij tabelę dotyczącą astmy aspirynowej (przykład astmy oskrzelowej niealergicznej / wewnątrzpochodnej):Astma aspirynowa

1. Narysuj schemat powstawania pochodnych kwasu arachidonowego rozpoczynając od fosfolipidów błonowych. Zaznacz, który enzym jest blokowany przez aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

2. Podaj postulowany patomechanizm astmy aspirynowej.

3. Podaj objawy astmy oskrzelowej aspirynowej.

25. Rola niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w patogenezie astmy oskrzelowej aspirynowej– uzupełnij tabelę.1. Uzupełnij schemat metabolizmu kwasu arachidonowego w organizmie. Podaj pełne nazwy głównych enzymów katalizujących jego przemiany. Nazwij główne grupy związków powstających w wyniku jego przemian i podaj ich najważniejsze właściwości. Zaznacz, który etap przemian jest hamowany przez NLPZ.KWAS ARACHIDONOWYEPOKSYDY

IZOPROSTANY

LIPOKSYNY

2. Podaj definicję i postulowany patomechanizm astmy aspirynowej.
3. Podaj objawy astmy aspirynowej.

26. Uzupełnij tabelę dotyczącą astmy oskrzelowej atopowej (przykład astmy oskrzelowej alergicznej / zewnątrzpochodnej)Astma oskrzelowa atopowa

1. Czynniki etiologiczne i czynniki ryzyka astmy oskrzelowej atopowej:

2. Najważniejsze zmiany w parametrach spirometrii w astmie oskrzelowej:

2. Przyczyny napadu astmatycznego:

4. Przyczyny obturacji w napadzie astmy:

5. Objawy kliniczne:

6. Typ reakcji nadwrażliwości leżący u podłoża astmy oskrzelowej atopowej i jego charakterystyka:

7. Charakterystyka wczesnej fazy napadu astmatycznego (komórki zaangażowane w tą fazę, mediatory, itp.):

8. Charakterystyka późnej fazy napadu astmatycznego (komórki zaangażowane w tą fazę , mediatory, itp.):

9. Zmiany patologiczne w oskrzelach:

27. Uzupełnij tabelę dotyczącą POChP.Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP/COPD)

1. Definicja POChP:

2. Czynniki etiologiczne/ryzyka POChP:

3. Przyczyny obturacji w POChP:

- nieodwracalne:

- odwracalne:


4. Porównaj 2 jednostki chorobowe współwystępujące w POChP:

Nazwa:

Nazwa:

Definicja:

Definicja:

Patogeneza z uwzględnieniem roli palenia papierosów:


Patogeneza z uwzględnieniem roli palenia papierosów:

Obraz kliniczny:

- ogólne określenie pacjentów u których dominuje to zaburzenie:

- budowa ciała i klatki piersiowej:

- rodzaj kaszlu:

- występowanie duszności, charakter oddychania:

- objętości i pojemności płuc:

FEV1

FVC


RV

TLC


- występowanie sinicy:

- inne:


Obraz kliniczny:

- ogólne określenie pacjentów u których dominuje to zaburzenie:

- budowa ciała i klatki piersiowej:

- rodzaj kaszlu:

- występowanie duszności, charakter oddychania:

- objętości i pojemności płuc:

FEV1

FVC


RV

TLC


- występowanie sinicy:

- inne:


5. Powikłania i przyczyny zgonów pacjentów z POChP:

28. Uzupełnij tabelę dotyczącą POChP:Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP)

1. Definicja:

2. Czynniki etiologiczne/czynniki ryzyka:

3. Przyczyny obturacji w POChP:

- nieodwracalne:

- odwracalne:


4. Objawy kliniczne POChP:

5. Dokładny patomechanizm (zarówno rozedmy jak i przewlekłego zapalenia oskrzeli) z uwzględnieniem wpływu palenia papierosów:

29. Omów rolę palenia papierosów w powstawaniu POChP.Rola palenia papierosów w patogenezie POChP

1. Rola w patogenezie rozedmy.
2. Rola w patogenezie przewlekłego zapalenia oskrzeli.30. Porównaj astmę oskrzelową i POChPNazwa choroby

POChP

Astma oskrzelowa

Odwracalność obturacjiFEV1 i FEV1%FVC (jak się zmienia i kiedy?)Dobowa zmienność PEFWywiad alergiczny i rodzinnyPrzebieg klinicznyCzynniki etiologiczne/czynniki ryzykaCzynniki wyzwalające objawyWiek (okres życia) w którym najczęściej rozpoznaje się chorobęMożliwe zmiany w morfologii krwiStężenie IgE w surowicyInne


31. Omów etiopatogenezę astmy oskrzelowej atopowej i aspirynowej.1. Astma atopowa

2. Astma aspirynowa

32. Uzupełnij tabelę dotyczącą różnych typów nadciśnienia.


Definicja i wartości ciśnień

Przyczyny

Objawy i powikłania

N. płucne


N. tętnicze


N. wrotne


(rubryki dotyczące nadciśnienia tętniczego i wrotnego będą obowiązywały po omówieniu tych zagadnień na kolejnych ćwiczeniach)
33. Uzupełnij tabelę dotyczącą nadciśnienia płucnego.

1. Definicja i ogólny podział nadciśnienia płucnego:

2. Patogeneza nadciśnienia płucnego – typy etiopatogenetyczne:

3. Objawy/skutki/powikłania nadciśnienia płucnego:

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna