Patronat honorowyPobieranie 30.42 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar30.42 Kb.
IX Międzynarodowe Forum

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA i PARTNERSTWO WSCHODNIE

NOWE MATERIAŁY I PROCESY ● ZDROWIE ● ICT ● ENERGIA ● ŚRODOWISKO


Supraśl, 28 – 30 maja 2015PATRONAT HONOROWY : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Gospodarki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Marszałek Województwa Podlaskiego Wojewoda Podlaski

Program Forum
Miejsce: Hotel Supraśl, SupraślCzwartek, 28 maja
14.30 – 15.30 Rejestracja
14.30 – 15.30 Powitalna kawa


15.30 – 16.00 Otwarcie Forum

Z udziałem honorowych gości
15.30 – 19.00 Prezentacje Wystawców16.00 – 16.30 Wykład Plenarny
Finansowanie nauki w ramach Narodowego Centrum Badań Nauki i Rozwoju

Jerzy Tokarski – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Sesja Plenarna I

16.30 – 18.00 Zarządzanie innowacjami w rozwoju regionalnym
Przewodniczy: Prof. Wiesław Tadeusz Popławski


 1. Społeczne skutki ekspansji  postfordyzmu w kontekście   regionalnym Wiesław Tadeusz Popławski – Politechnika Białostocka (Polska)

 2. Wizerunek regionu a innowacyjność przedsiębiorstw w województwie podlaskim – Urszula WidelskaPolitechnika Białostocka (Polska)

 3. Innowacje w dydaktyce a skuteczność zarządzania – Tadeusz Kowalewski – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (Polska)

 4. Motywacje hubrystyczne w kształtowaniu orientacji przedsiębiorczej młodego pokolenia – wybrane dylematy w naukach o Zarządzaniu – Wioletta Czemiel – Grzybowska – Politechnika Białostocka (Polska)

 5. Reelekcje egzekutywy gminnej po 2002 roku. Wybrane wnioski wstępne - Sławomir Bartnicki – Uniwersytet w Białymstoku (Polska)

 6. Ekonomia społeczna w wymiarze lokalnym – Marek Miszkiel – Uniwersytet w Białymstoku ( Polska)

 7. Karta aktywnego Podlasiaka, jako innowacyjny pomysł na promocję Podlasia Karolina Wilczewska, Monika Popławska, Urszula Zapolnik, Paulina WawiórkoPolitechnika Białostocka (Polska)

 8. Ewa Glińska – Politechnika Białostocka (Polska)
Sesja Plenarna II

18.00 – 19.00 Współpraca transgraniczna i Partnerstwo Wschodnie

Przewodniczy: Ivan Kulchystkyy


 1. Stworzenie partnerskiej sieci wsparcia polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie rozwoju społeczno-gospodarczego i innowacji Ivan Kulchystkyy - Lwowskie Państwowe Centrum Nauki, Innowacji i Informatyzacji (LvCSII)

 2. Podlaska Strategia Innowacji a rozwój społeczno-gospodarczy regionu Joanna Prystrom, Katarzyna Wierzbicka – Politechnika Białostocka (Polska)

 3. Perspektywy innowacji technologicznej współpracy Białorusi w ramach Euroazjatyckiej wspólnoty gospodarczej, europejskiej i krajami UE w zakresie priorytetowych kierunków działalności naukowo-technicznego – Drojja Liudmila – Belarusian Institute of System Analysis and Information Support of Scientific and Technical Sphere "BelISA"
20.00 KolacjaPiątek, 29 maja
Sesja III

10.00 – 11.30 Zarządzanie Innowacjami z punktu widzenia organizacji

Przewodniczy: Prof. Jerzy Paszkowski


 1. Innowacje społeczne a zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji – Jerzy Paszkoszwski – Politechnika Białostocka (Polska)

 2. Agnieszka Piekutowska – Politechnika Białostocka (Polska)

 3. Łukasz Nazarko – Politechnika Białostocka (Polska)
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa12.00 – 13.00 Workshop I. Nowe Materiały i Procesy & ICT

Przewodniczy: Piotr Dumania


 1. Cyberbezpieczeństwo – zagrożenia powodowane złośliwymi modyfikacjami układów scalonych – Piotr Dumania – Instytut Technologii Elektronowej (Polska)

 2. Stefan Kamiński Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (Polska)

 3. Interakcja pomiędzy uczestnikami systemów informatycznych organizacji wszystkich form własności – Tatiana Tkalich – Białoruski Uniwersytet Ekonomiczny (Białoruś)


10.00 – 13.00 Spotkania indywidualne

Sesja Plakatowa

Prezentacje Wystawców13.00 – 14.30 Lunch


14.30 – 15.30 Workshop II. Zdrowie

Przewodniczy: Jan Szmidt


 1. Elektronika Bezpieczeństwa Biologicznego – Oleksandr Pavlenko Spinor International Sp. z o.o. (Ukraina)

 2. Genetycznie zmodyfikowane rośliny: konsekwencje dla środowiska i zdrowia – Sergey Dromashko Instytut Genetyki i Cytologii Narodowej Akademia Nauki Białorusi (Białoruś)

 3. Zmiany w aktywności wirusa grypy w województwie podlaskim w Polsce w latach 2009-2013 – Adam Bajguz, Mateusz Markiewicz (Polska)15.30 – 16.00 Przerwa Kawowa

16.00 – 17.30 Workshop III. Energia & Środowisko

Przewodniczy:
1. Przygotowanie powłok węglowych na kwarcu cząsteczek piasku, które symulują paliwa jądrowego mikrosferoidalnej – Kostiantyn Simeiko – Instytut Gazu Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Ukraina)
14.30 – 17.30 Spotkania indywidualne

Sesja Plakatowa

Prezentacje Wystawców
19.00 Uroczysta Kolacja. Wręczenie Forum Awards.Sobota, 30 maja

10.00 – 11.00 Spotkania indywidualne11.00 – 11.30 Podsumowanie Rezultatów Forum
11.30 Zamknięcie ForumKonferencja współorganizowana przez Województwo Podlaskie


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna