Patronat medialny: kwartalnik edukacja biologiczna IPobieranie 9.23 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar9.23 Kb.UJK w Kielcach

Instytut Biologii

Pracownia Dydaktyki Biologii

i Ochrony ŚrodowiskaPolskie Towarzystwo Przyrodników

im. KopernikaPATRONAT MEDIALNY:

KWARTALNIK EDUKACJA

BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA
Wymogi redakcyjne: Autor – imię, nazwisko, afiliacja, tytuł, słowa kluczowe, streszczenie, w języku polskim i angielskim. Następnie całość artykułu, bibliografia - podanie nazwiska, imię, tytuł, wydawnictwo, miejscowość, rok. Cytowanie autorów w tekście (nazwisko, rok) artykuł nie powinien przekraczać 8 stron, czcionka - 12, interlinia - pojedyncze, marginesy – lewy 3 cm, pozostałe 2,5 cm.
KARTA ZGŁOSZENIOWA

XVII KONFERENCJA NAUKOWA DYDAKTYKÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH i NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

„Współczesne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych”


Imię i nazwisko..............................................................................................................

Tytuł/Stopień naukowy..............................................................................................

Miejsce pracy...............................................................................................................

........................................................................................................................................

tel...............................fax.....................................e-mail................................................

Adres korespondencji.................................................................................................

Autorzy komunikatu/referatu.....................................................................................

........................................................................................................................................

Temat komunikatu/referatu.......................................................................................

Preferowana forma prezentacji: referat plakat

Zamierzam skorzystać ze sprzętu: □ projektor multimedialny □ rzutnik folii □ laptop

Zgłaszam swój udział w/w konferencji naukowej i deklaruję wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 600 zł na konto Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, ul. Żeromskiego 5, 25-639 Kielce:Bank Handlowy w Warszawie SA

23 1030 1508 0000 0008 0371 1003

W tytule przelewu: konferencja dydaktyków 249-102/J090


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna