Pedagogiczna biblioteka wojewódzka filiawraciborz uPobieranie 109.83 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar109.83 Kb.

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

F I L I A W R A C I B O R Z U


ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz

LEKCJE WYCHOWAWCZE

PROPOZYCJE DLA WYCHOWAWCÓW I PEDAGOGÓW, NAUCZYCIELI


Zestawienie bibliograficzne w wyborze
WYDAWNICTWA ZWARTE:

Aby nie miotał nami wiatr… Scenariusze zajęć wychowawczych dla uczniów gimnazjum / s. Urszula Kłusek SAC. – Kraków: Rubikon, 2004.– 122 s.
(scenariusze poruszają następującą tematykę: 1/ uczucia, emocje, 2/ zakochanie, miłość, 3/ stosunek do wróżb, horoskopów i przepowiedni, 4/ kształtowanie postawy wolności wobec panujących mód i zwyczajów, 5/ kształtowanie właściwych postaw wobec dóbr materialnych – kupowania, 6/ kształtowanie postawy wrażliwości na potrzeby innych, 7/ relacje z rodzeństwem, 8/ wartość przyjaźni, 9/ „przyjaźń” ze zwierzętami”, 10/ rozbudzanie pasji i postaw twórczych, 11/ kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych, kształtowanie postaw wobec śmierci i przemijania, 12/ kształtowanie umiejętności wybierania postaw i zachowań uczciwych – np. postawa wobec „ściągania” w szkole, 13/ postawa wobec problemów rodzinnych)

Bliżej siebie : 10 ważnych tematów - scenariusze 20 lekcji wychowawczych, ułatwiających poznanie siebie i rozwój /Hanna Hamer. - Warszawa: Wydawnictwo Veda, 2001. - 130 s.

(tematy proponowanych zajęć dla młodzieży dotyczą: kryzysu tożsamości wieku dorastania * psychologicznych różnic między dziewczętami i chłopcami * roli autorytetów * ucieczek z domu * racjonalności i irracjonalności człowieka * alternatywnego myślenia * gier psychologicznych uprawianych przez uczniów i nauczycieli * pożytecznych i szkodliwych sposobów spędzania wolnego czasu * walki ze słomianym zapałem)Dorastanie do miłości. Propozycje działań wychowawczych dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych / Maria Kwiek, Iwona Nowak. - Wrocław: Oficyna Współczesna, 1994. - 168 s.

(tematyka scenariuszy podzielona na grupy: 1/ wobec własnego ja: kim jestem, kim chcę zostać, czego się boję, jak pokochać siebie, autorytet, sumienie, dojrzałość, egoizm, 2/ więzi między ludźmi, uczucia – moje i innych, koleżeństwo, przyjaźń, 3/ płeć i ciało ludzkie, seksualność, 4/ więzi między chłopakiem a dziewczyną, 5/ małżeństwo, 6/ rodzina: życie rodzinne, rodzicielstwo)Gdy nauczyciel jest wychowawcą / Jacek Szuty. – Warszawa: Łódź, PWN, 2001. – 99 s.
(w pierwszej części książki znajdują się wskazówki jak organizować i prowadzić lekcje wychowawcze dla uczniów gimnazjum i szkoły średniej, w drugiej scenariusze tych lekcji tematyce m.in.: *budowanie zaufania w klasie* budowanie poczucia własnej wartości* uczenie się porozumiewania oraz bycia asertywnym* radzenie sobie ze stresem* relaksacja * nałogi*)
Ja i mój świat. Scenariusze godzin wychowawczych / oprac. Maksymilian Cepika, Ewa Miśkowiec. – Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM. 2011. - 121 s.

(scenariusze dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; tematyka zajęć: poznaj siebie (m. in: emocje, temperament, talenty, ubieranie się, autoprezentacja, wybór zawodu) * moje środowisko (m. in.: rodzina, czas wolny, wolność w życiu, asertywność, idol, media, etykietyzowanie ludzi)Jak wykorzystać czas? / Barbara Dworakowska. – Warszawa: WSiP, 2008, 47 s.

(scenariusze lekcji dla młodzieży; tematyka lekcji: język a czas * jak zarządzać sobą w czasie, czyli tabele czasu * wartości czyli kompas do osiągania celów * planowanie)Jaki zawód wybrać? Scenariusze godzin wychowawczych / Bolesław Bielak. – Warszawa: WSiP, 2008. – 71 s.

Komunikacja w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - 96 s.

(tematyka lekcji wychowawczych: integracja zespołu klasowego* komunikacja niewerbalna* my i inni* asertywność* samoakceptacja* sztuka przemawiania* kłótnia czy negocjacje* uczniowie i nauczyciele* stereotypy* tolerancja* pomaganie innym* demokracja)L. d. d. w. : osierocona generacja / Dariusz Chętkowski. – Kraków : Wydaw.

Literackie, 2004. – 253 s.


(autor rozmawiał, prowokował, pytał i tak powstała ta książka – niekonwencjonalny zapis rozmów z uczniami, lekcji prawdziwie wychowawczych; szczery, wnikliwy, czasami kontrowersyjny i przejmujący portret młodzieży XXI wieku)

My – razem w społeczeństwie: scenariusze zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych / Aleksandra Banasiewicz – Tenerowicz. – Kraków: Impuls, 2008. – 72 s.

(tematyka proponowanych scenariuszy: asertywność, przemoc, agresja, uległość* komunikacja* pozytywna autoprezentacja, pozytywne myślenie, jak widzą mnie inni * stres, relaksacja, zarządzanie czasem* koncentracja uwagi i usprawnianie pamięci *rozwiązywanie konfliktów)Niby-życie w Nibylandii : scenariusze lekcji wychowawczych w gimnazjum / Urszula Kłusek, Tadeusz Ruciński. - Kraków: Wydawnictwo Rubikon, 2006. - 109 s.

(tematyka scenariuszy: samobójstwa: przyczyny i konteksty * o kulturze śmierci * o substytutach i prawdziwej władzy psychiczno-duchowej * o magicznym oddziaływaniu telewizji * o obietnicach reklamowych * o źródłach i postaciach lęków i niepewności oraz ucieczek ognich * w jaki sposób satanizm zwodzi i niszczy młodych * na jakich uczuciach „grają” medialni wróżbici? * wolność i jej istota * warunki i konteksty doświadczania życia jako pasji * przyczyny zaniku radości, pasji i woli życia u młodzieży * o iluzoryczności „mieć”)Obyś cudze dzieci...wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora, Alina Żwirblińska . – Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003. – 276 s.

(zawiera scenariusze lekcji wychowawczych, zajęć profilaktycznych i spotkań z rodzicami; tematyka: integrowanie zespołu klasowego, rozpoznawanie uczuć, budowanie prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej, agresja, tolerancja, konflikty, profilaktyka uzależnień)
Odwaga cywilna a przemoc w szkole: scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, 103 s.

(dzięki temu poradnikowi osoby odpowiedzialne za wychowywanie dzieci i młodzieży dowiedzą się: jak rozmawiać z uczniami o prześladowaniu w szkole oraz jak mu przeciwdziałać * jak kształtować odwagę cywilną, ucząc sprawnej komunikacji i umiejętności rozpoznawania uczuć – swoich oraz cudzych * jak wspierać jednostki, by nie ulegały naciskom grupowym * jak poprawić klimat w grupie. Książka zawiera scenariusze zajęć, propozycje ćwiczeń oraz listę organizacji i instytucji, w których można szukać pomocy i i informacji)Oswoić nieśmiałość : scenariusze 22 lekcji wychowawczych w gimnazjum, 17 tematów / Hanna Hamer. - Warszawa : Wydawnictwo Veda, 2000. - 133 s.

(scenariusze zajęć dla gimnazjalistów; tematyka: oblicza nieśmiałości * lista zmartwień * podróż w krainę fantazji * zerwanie z osamotnieniem – przyjaźń * sztuka publicznej prezentacji * zwiększanie odporności na przykre reakcje ludzi * grupowe podejmowanie decyzji * opanowanie złości i lęku * bank zalet * w obronie zwierząt * antidotum na agresję * dewiza życiowa * alfabet sentencji * rodzaje typowych i nietypowych uzależnień * pomaganie innym w przezwyciężaniu nieśmiałości)Porcelanowa lala. Etiudy sceniczne o dorastaniu. Cz. II / Inka Dowlasz. – Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011.- 167 s.

(pedagogiczne dramaty terapeutyczne poruszające problem: anoreksji* niechcianej ciąży i nieletnich rodziców * poszukiwania swojej tożsamości płciowej i seksualnej. Wszystkie te dramaty są świetnym materiałem dla nauczyciela, który podejmuje trud rozmowy ze swoimi uczniami i odkryje w nim uzdrawiającą moc dialogu)Porozmawiajmy o problemach… Scenariusze lekcji wychowawczych - szkoła podstawowa / Danuta Bula, Jadwiga Jawor – Baranowska. – Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011. – 168 s.

(scenariusze podzielone według klas i tematów: wartości * rodzina, przyjaźń i miłość * twórca i twórczość * patriotyzm * trudna sztuka komunikacji * inność, obcość * samotność * wolność * cierpienie, choroba, śmierć * niebezpieczne zabawy. Scenariusze wykorzystują znane teksty literackie dla dzieci i młodzieży)Poznaję – wybieram. Programy integracyjno-profilaktyczne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Renata Knez, Wojciech S. Słonina. – Kraków: Rubikon, [2003]. – 126 [4] s.

(książka zawiera 2 programy: „Drodze”, oraz „Ja i świat” zgodne z obszarami działań profilaktycznych zalecanymi przez MENiS i mogą być wykorzystywane w realizacji godzin wychowawczych)Scenariusze godzin wychowawczych : wychowanie a role płciowe / Dorota Pankowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 288 s.

(w książce można znaleźć ćwiczenia i zadania , które pomogą młodzieży inicjować świadomy proces tworzenia indywidualnej koncepcji roli płciowej, zgodnie z własnymi potrzebami, wartościami i celami życiowymi. Tematyka scenariuszy uszeregowana w rozdziałach: 1/ role i stereotypy, 2/ socjalizacja i tożsamość, 3/ dyskryminacja i seksizm, 4/ partnerstwo i samorealizacja, 5/ stereotypy a rzeczywistość)Scenariusze godzin wychowawczych dla gimnazjum i szkół ponadpodstawowych / / Magdalena Gruszka, Iwona Janiak, Justyna Prarat. - Gdańsk : Harmonia, 2007. - 154,[26] s.

(tematyka scenariuszy pogrupowana według tematów: 1/ integracja grupy, 2/ kształtowanie poczucia własnej wartości, 3/ profilaktyka uzależnień, 4/ przeciwdziałanie agresji)Scenariusze lekcji wychowawczych wg programu autorskiego "Żyć skuteczniej" / Małgorzata Jachimska. - Wrocław : UNUs, 1997. - 157 s.

(zawiera scenariusze lekcji wychowawczych dla szkół średnich i starszych klas szkół podstawowych o tematyce: integracja grupy* rozwój osobisty* komunikowanie się * asertywność* rozwiązywanie konfliktów* twórczość* decyzje, planowanie, rozwiązywanie problemów)Scenariusze godzin wychowawczych dla szkoły podstawowej / Magdalena Gruszka, Iwona Janiak, Justyna Prarat. - Gdańsk: Harmonia, 2007. - 253 s.

(tematyka scenariuszy pogrupowana według tematów: 1/ współdziałanie, 2/ samoświadomość, 3/ jaki jestem?, 4/ motywowanie do, 5/ rozwiązywanie konfliktów, moje zdrowie, 6/ agresja, 7/ zachowania agresywne, 8/ stres, 9/ jestem bezpieczny, 9/ kreatywność, 10/ obrzędowość (andrzejki, Dzień Kobiet – Dzień Chłopaka, Wigilia, Dzień Babci – Dzień Dziadka, Walentynki, Wielkanoc, Dzień Matki, Savoir-Vivre)Spotkania w klasie szkolnej : propozycje scenariuszy godzin wychowawczych dla uczniów gimnazjum (i nie tylko!) / Barbara Stryczniewicz. – Kraków : „Impuls”, 2003. – 111 s.
(tematy scenariuszy dla uczniów gimnazjum : *organizujemy życie klasy: wspólnie działamy, wspólnie odpowiadamy za nasze działania - budujemy więzi grupie - porozumiewamy się z innymi – uczucia moje i innych* uczenie się i rozwijanie zdolności twórczych * ojczyzna – obowiązek i miłość* nałogi i zapobieganie* świętowanie i odpoczynek * młodość i jej cechy * nie chcę być egoistą * przyjaźń * sprawy rodzinne * jak porozumiewam się z innymi * siedem inteligencji: lingwistyczna, logiczno-matematyczna, wizualno przestrzenna, muzyczna, fizyczno-kinestetyczna, interpersonalna, intrapersonalna * style uczenia się * poznajemy siebie – wartości w moim życiu - do czego zmierzam * kontrolujemy stres – zmiana sposobu myślenia * szukam pracy – kim chciałbym być – staramy się o pracę w firmie* przemoc i nietolerancja – negocjacje * wolność i odpowiedzialność)

Szukałem Was… Scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II. Gimnazjum/ oprac. Teresa Król. – Kraków: Rubikon, 2005. - 297 s.

(tematyka scenariuszy: autorytet, praca nad sobą, bycie wolnym, przyjaźń, praca i zainteresowania, ja i rodzina, Jan Paweł II – autorytet, miłość, szczęście, tolerancja, przebaczenie, akceptacja, odwaga, odpowiedzialność, rodzina i in.)Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży. Scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński. – Zielona Góra: PEKW „Gaja”, 2003. – 199 s.

(zajęcia praktyczne dotyczące problemów dorastającej młodzieży; tematyka scenariuszy pogrupowana według zagadnień: 1/ różne oblicza milości, 2/ małżeństwo, rodzina, 3/ seksualność człowieka, 4/ agresja – przemoc, 5/ tolerancja, 6/ uzależnienia, 7/ AIDS, 8/ więzi interpersonalne, 9/ postawy wobec cierpienia, choroby i śmierci, 10/ media, 11/ współpraca, rywalizacja, konflikt)Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania. Scenariusze zajęć wychowawczych / Grazyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński. – Zielona Góra: PEKW „Gaja”, 2008. – 272 s.

(scenariusze zajęć zgrupowane są w następujących działach tematycznych: komunikacja* więzi * granice i normy zachowań * tradycje * twórcze myślenie * tolerancja * oto ja * moja klasa, moja szkoła * moje małe ojczyzny * niwelowanie negatywnych zachowań dzieci: agresja – przemoc – konflikty dorośli dzieci )Trudne tematy : propozycje godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - 64 s.

(tematyka proponowanych scenariuszy: problemy z jedzeniem* jaka powinna być piękna kobieta* problemy z alkoholem* uzależnienie od nikotyny* problemy nastolatków z własną seksualnością* problem narkomanii* zagrożenie ze strony sekt i podejrzanych ruchów religijnych*)


Warsztat opiekuna – wychowawcy młodszych dzieci. Scenariusze zajęć z zastosowaniem opowieści wychowawczej / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska. – Zielona Góra: PEKW „Gaja”, 152 s.

(zamieszczone scenariusze to atrakcyjne pomysły dla dzieci od lat 4 do początkowych klas szkoły podstawowej, dzięki którym można kształtować postawy prospołeczne, uczyć empatii, wrażliwości i gotowości do niesienia pomocy, podejmowania decyzji)W tę samą stronę : książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych / Maria Braun-Gałkowska. –Warszawa : Wydaw. Krupski i S-ka, 1994. – 162 [1] s.

(przykładowe scenariusze: * zainteresowania, * jak się uczyć, * jak dyskutować, * poznawanie siebie, * problemy wieku dojrzewania, * autorytet, * odpowiedzialność, * przyjaźń, * współpraca, * rywalizacja, * przebaczanie, *wybór zawodu, * rodzina, * małżeństwo, * nieśmiałość, * samotność, * trzeźwość i in.)W tę samą stronę : antologia tekstów dla nauczycieli i uczniów do lekcji

wychowawczych. T. 1 / wybór i oprac. Maria Braun-Gałkowska, Antonina Gutowska. –Warszawa : Wydaw. Krupski i S-ka, 1994. – 360 s.
(antologia tekstów do lekcji wychowawczych o tematyce: * umiejętność dyskutowania, * jak się uczyć)


W tę samą stronę : antologia tekstów dla nauczycieli i uczniów do lekcji

wychowawczych. T. 2 / wybór i oprac. Maria Braun-Gałkowska, Antonina Gutowska. –Warszawa : Wydaw. Krupski i S-ka, 1994. – 428 s.
(antologia tekstów do lekcji wychowawczych o tematyce: * kobiety i mężczyźni, * miłość, * wybór stanu cywilnego, * małżeństwo, * współżycie seksualne, * rodzicielstwo, * rodzina, * kontakt z rodzicami, * rodzeństwo, * nieśmiałość, * samotność, * starość, * umieranie i żałoba, * szczęście i cierpienie, * myślenie niekonwencjonalne, * trzeźwość, * wytworność, * fantazja i marzenia, * afirmacja życia)

Wychowanie do tolerancji. Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska. – Zielona Góra: PEKW „Gaja”, 2006. – 220 s.

(tematyka scenariuszy dotyczy zagadnienia tolerancji: 1/ wobec płci, 2/ wobec osób niepełnosprawnych, 3/ wobec osób chorych na AIDS, 4/ wobec osób starszych, 5/ wobec różnic rasowych, 6/ wobec ubóstwa, 7/ wobec wyglądu, 8/ wobec różnic narodowościowych, 9/ wobec zdania innych osób, 10/ wobec różnic w pochodzeniu środowiskowym jednostek, 11/ wobec otyłości, 12/ tolerancji religijnej)Wychowawczy program autorski dla uczniów gimnazjum – problemy i ich rozwiązania: klasa humanistyczna / Regina Gierlich. – Kraków: Impuls, 2006. – 90 s.

Wzrastam w mądrości. Książka dla ucznia z ćwiczeniami na godziny wychowawcze. Cz. 1/ Wanda Elżbieta Papis. – Warszawa: Wydawnictwo Trawers, 1994. – 154 [1] s.

(książka dla uczniów szkoły podstawowej; tematyka zajęć: 1/ skąd się biorą dzieci?, 2/ wartości, 3/ uczucia, 4/ ciało, płeć, 5/ emocje, 6/ więzi, 7/ etyka, moralność i wiele innych. Scenariusze wzbogacone są tekstami literackimi, opowiadaniami, ilustracjami)WYDAWNICTWA CIĄGLE:

Agresja i sposoby radzenia sobie z nią: konspekty lekcji wychowawczej / Dorota Fryc-Piętak // Wychowawca. – 1996, nr 3, s. 18


Alkohol – wróg czy przyjaciel?: konspekt lekcji wychowawczej dla klasy III gimnazjum / Małgorzata Wleklińska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 9, s. 12 – 13
Alkoholizm – choroba ciała i duszy: scenariusz lekcji wychowawczej dla klas I – III Gimnazjum / Halina Sutkowy // Wychowawca. – 2008, nr 7 – 8, s. 30 – 31
Alkoholizm: kospekt lekcji wychowawczej dla klasy VIII szkoły podstawowej / Wiesław Gruszczak // Wychowawca. – 1998, nr 5, s. 28-29
Asertywność w praktyce: prawa i obowiązki: scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Agnieszka Łopata // Wychowawca. – 2006, nr 6, s. 29
Budowanie wzajemnego zaufania: zajęcia integracyjne dla klas pierwszych gimnazjum / Anna Bokalska // Wychowawca. – 2007, nr 9, s. 26 – 30
Bycie uczniem zobowiązuje: konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum / Daniel Buchowiecki // Wychowawca. – 2010, nr 5, s. 22 – 23
Być Polakiem – być sobą: scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub gimnazjum / Iwona Warzecha // Wychowawca. – 2005, nr 4, s. 28
Cnota patriotyzmu: scenariusz lekcji wychowawczej w III klasie gimnazjum / Piotr Gostkiewicz // Wychowawca. – 2004, nr 11, s. 23
Co mną rządzi? Rozpoznajemy uczucia swoje i innych: scenariusz godziny wychowawczej w klasie VI / Marta Piech // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 1, s. 13
Człowiek zasad: scenariusz lekcji / Renata Chrzanowska // Wychowawca. – 2005, nr 5, s. 13 – 14

(dla uczniów III klasy gimnazjum lub I klasy szkoły ponadpodstawowej)


Czy jesteś swoim przyjacielem?: lekcja wychowawcza w gimnazjum / Małgorzata Kupijaj // Wychowawca. – 2003, nr 2, s. 27
Czy miłość zawsze znaczy to samo?: konspekt – scenariusz dla grupy wychowawczej dziewcząt w wieku 18 – 19 lat / Sabina Hunia // Wychowawca. – 2000, nr 5, s. 38 – 40
Czy potrafię przezwyciężyć stres?: scenariusz lekcji wychowawczej w VI klasie SP / Agnieszka Zajkowska // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 26
Czy reklama kłamie?: scenariusz lekcji dla II – III klasy gimnazjum / Tatiana Witkowska // Między Nami Polonistami. – 2005, nr sygnalny, s. 22 – 25
Czy warto mieć hobby?: projekt lekcji wychowawczej w klasie VI SP i klasie I gimnazjum / Lidia Leksowska // Biblioteka w Szkole.- 2006, nr 1, s. 13 – 15
Czy wiesz, co jesz? : dodatki do żywności. Konspekt lekcji godziny wychowawczej dla klasy III gimnazjum / Bogusława Jaz // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 2, s. 9-11
Dlaczego „biorą”? / Ewa Dembek // Drama. – 1999, z. 29, s. 17-19

(Scenariusz zajęć wychowawczych dla klasy VIII)
Dlaczego zachowujemy się agresywnie: scenariusz lekcji wychowawczej dla gimnazjum i szkoły podstawowej / Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 139 – 141
Dobre słowo leczy smutek: scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów klas V i VI / Anna Janik // Wychowawca. – 2004, nr 11, s. 21
Drama w wychowaniu / Urszula Grygier // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002,nr 6, s. 38-43

(Scenariusze lekcji wychowawczych z zastosowaniem dramy. Tematy: Jakie są przyczyny agresji? Poznaj samego siebie. Co to jest szczęście?)
Dylematy związane z wyborem wartości: lekcja wychowawcza dla uczniów III klasy gimnazjum / Czesława Baś // Wychowawca. – 2008, nr 7- 8, s. 32 – 33
I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem: propozycja lekcji wychowawczej / Iwona Kaczmarczyk // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 11, s. 26

(dla klasy VI – o uwrażliwieniu na potrzeby zwierząt)
Inni to także my: lekcja wychowawcza dla uczniów gimnazjum / Beata Walczak // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 5, s. 22 – 23
Jak bezpiecznie korzystać z Internetu i ustrzec się cyberprzemocy: scenariusz zajęć godziny z wychowawcą / Aneta Gaudyn-Kucharczyk // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2011, nr 2, s. 44 – 48
Jak bronić siebie i nie ranić innych – asertywność: scenariusz zajęć dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Agnieszka Łopata // Wychowawca. – 2006, nr 4, s. 26
Jak obronić młodzież przed sektami? / Michał Kapias // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 6,s. 62-66

(Propozycja programu przeznaczonego w szczególności do realizacji w czasie specjalnych zajęć w szkołach średnich, a po nielicznych modyfikacjach, także w gimnazjach)


Jak porozumiewać się z innymi – komunikaty „ja”: scenariusz lekcji wychowawczej dla gimnazjum / Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 127 – 130
Jak radzić sobie ze stresem?: scenariusz dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Grodowska // Wychowawca. – 2002, nr 11, s. 23
Jak radzić sobie ze stresem?: scenariusz lekcji wychowawczej / Anna Krzeszowiak // Biologia w Szkole. – 2002, nr 2, s. 232 – 236
Jak ustrzec dzieci przed niebezpieczeństwami grożącymi ze strony dorosłych?: scenariusze / Agata Wiśniewska // Wychowawca. – 2004, nr 11, s. 19 – 21
Jak zostać przyjacielem i znaleźć przyjaciela? Konspekt lekcji wychowawczej / Maria Stabrawa // Wychowawca.- 1998, nr 4, s. 24
Jaki jestem?: scenariusz zajęć godziny wychowawczej dla klasy IV / Beata Gmurzyńska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 5, s. 25
Jeśli stres… to się nie damy!: propozycja zajęć dla wychowawców klas / Zofia Olesiak // Warsztaty Polonistyczne. – 1999, nr 1, s. 36 – 40
Kieszonkowe – wydatek czy dochód? O planowaniu wydatków: scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy IV / Elżbieta Papaj // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 6, s. 17
Komunikacja interpersonalna : propozycja zajęć warsztatowych / Romana Bulanda-Frączkiewicz // Poradnik Bibliotekarza. 2004, nr 3, s. 30-31
Konspekt zajęć wychowawczych / Alina Kowalska // Drama. – 2003/2004, z. 45, s. 10-12

(Propozycja zajęć dla klas V-VI szkoły podstawowej. Temat: Człowieku, nie poddawaj się w trudzie)
Kształtowanie postawy patriotycznej: propozycja metodyczna cyklu lekcji wychowawczych (III klasa gimnazjum) / Agnieszka Kaczmarek // Wychowawca. – 2003, nr 4, s. 22 – 23
Kształtowanie postawy patriotycznej: propozycja metodyczna cyklu lekcji wychowawczych w klasie III gimnazjum / Agnieszka Kaczmarek // Wychowawca. – 2003, nr 4, s. 22-23
Ludzie, którym ufam: propozycja lekcji wychowawczej w klasie VI SP / Iwona Kaczmarczyk // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 9, s. 19
Męskość i kobiecość – scenariusz lekcji / Anna Mizgier // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 10, s. 21 – 24
Miłość i jej rodzaje / Aneta Dobrzyńska // Wychowawca. – 2013, nr 2, s. 30 – 31
Miłość jako wzrastanie lekcji / Renata Chrzanowska // Wychowawca. – 2005, nr 5, s. 14 – 15

(dla uczniów III klasy gimnazjum lub I klasy szkoły ponadpodstawowej)
Moi przyjaciele: lekcja wychowawcza dla klas licealnych / Jolanta Makowska – Lech // Wychowawca. – 2008, nr 7 – 8, s. 39
Moja przyjazna klasa: scenariusz lekcji wychowawczej w klasie VI SP oraz w klasach gimnazjalnych / Marianna Kłyk // Forum Nauczycieli. – 2001, nr 3-4, s. 32 – 33
Moje prawa i obowiązki: scenariusz godziny wychowawczej dla klasy I gimnazjum / Maria Golis // Wychowawca. – 2007, nr 10, s. 25
Mój dziadek, moja babcia: lekcja wychowawcza dla klasy IV-VI SP / Anna Ganiek // Wychowawca. – 2008, nr 1, s. 26 – 27
Narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzić!: scenariusz zajęć do realizacji na godzinie wychowawczej w szkole podstawowej / Joanna Lampkowska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7 – 8, s. XII – XIV
Nauczmy dzieci wartości: propozycja cyklu lekcji wychowawczych dla szkoły podstawowej / Małgorzata Firsiof // Między nami Polonistami. – 2006, nr 1, s. 36; nr 2, s. 36; nr 3, s. 40; nr 4, s. 31; nr 5, s. 37; nr 6, s. 39; nr 7, s. 40
Nie dajmy się zwerbować!: scenariusz lekcji dla gimnazjum / Tatiana Witkowska // Między Nami Polonistami. – 2005, nr 4, s. 29 – 31
Nie pozwólcie umrzeć nadziei: scenariusz lekcji wychowawczej / Halina Mol // Wychowawca. – 2007, nr 4, s. 29 – 30
Niebezpieczne uprzedzenia „my” i „oni” / Beata Arcimowicz // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 57-60 (warsztaty)
Niepełnosprawni są wśród nas…: konspekt zajęć wychowawczych / Anna Brzezińska // Drama. – 2003/2004, z. 45, s. 12 – 13
O grzeczności, dobrych manierach czyli zasady i style zachowań młodzieży: scenariusz lekcji wychowawczych / Romana Bulanda-Frąckiewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 3, s. 34 – 37
Obcy w grupie / Maria Lisiewicz // Głos Nauczycielski. – 2003, nr 14, s. 12
(Propozycja lekcji wychowawczej, której tematem była odpowiedź na pytanie: czy chcemy być w grupie, zaś celem uświadomienie uczniom wartości, dla których warto żyć)
Odpowiedzialność za własne wybory: scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum / Aldona Rumińska // Wychowawca. – 2013, nr 4, s. 28 – 29

„Paląca butelka” czyli o szkodliwości palenia papierosów : (scenariusz godziny wychowawczej dla klasy I liceum) / Bogusława Dmowska // Nowa Szkoła. – 2004, nr 1, s. 44-45


Palenie papierosów – zysk czy strata?: scenariusz zajęć w gimnazjum dotyczących wybranych problemów uzależnienia od nikotyny / Natalia Sas // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 10 – 11, nr VII – X
Papierosy a zdrowie człowieka: scenariusz lekcji biologii lub wychowawczej w gimnazjum / Dorota Grzęda // Wychowawca. – 2002, nr 9, s. 24 – 25
Po co komu altruizm?: scenariusz lekcyjny dla liceum / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 3, s. 43 – 47
Pokój najwyższym dobrem ludzkości: lekcja wychowawcza dla klas V-VI szkoły podstawowej / Jolanta Bąk // Wychowawca. – 2008, nr 1, s. 27
Pomysł na siebie i na swoje życie: scenariusz zajęć dla szkoły ponadgimnazjalnej / Hanna Liberska // Psychologia w Szkole. – nr 2, s. 143 – 145
Poznajemy nasze zalety: lekcja wychowawcza w klasie IV i V szkoły podstawowej / Marzena Gębczyńska // Wychowawca. – 2007, nr 9, s. 29
Prawidłowy obraz siebie a kompleksy: konspekt lekcji wychowawczej / Danuta Kliszewska // Wychowawca. – 1999, nr 5, s. 48 – 49
Przemoc i agresja: konspekt lekcji wychowawczej poświęconej przemocy dla klas II – III gimnazjum / Joanna Maraszek // Wychowawca. – 2004, nr 11, s. 22
Przyjaciel – dobre lekarstwo na samotność: propozycje lekcji wychowawczej dla klasy IV / Beata Gola // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 3, s. 4
Przyjaźń to…: scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy III gimnazjum lub I klasy szkół ponadgimnazjalnych / Beata Szczelina // Wychowawca. – 2011, nr 1, s. 22 – 23
Rodziny zgodne i konfliktowe: jaka jest moja rodzina?: scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy I gimnazjum / Joanna Głowacka // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 2, s. 8-9
Rozpoznaję zagrożenia – sekty: konspekt lekcji wychowawczej dla klas gimnazjalnych i licealnych / Czesława Baś // Wychowawca. – 2001, nr 6, s. 22
Rozwijanie empatii jako profilaktyka zachowań ryzykownych: koncepcja programu profilaktycznego „Pozytywnie nakręceni: myślę – czuję – działam” / Maja Łoś // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 10 – 11, s. I – V
Sąd nad agresją i przemocą: scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum / Tomasz Majchrzak // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s. 3 – 5
Scenariusze zajęć na temat kształtowania własnej wartości / Teresa Słowikowska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 13 – 15
Scenariusze zajęć profilaktyczno-wychowawczych pt. „Na przerwie bawię się bezpiecznie” dla klas I-III / Małgorzata Adamaszek // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 3 s. 21-22
Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych : konspekt lekcji wychowawczej dla klasy II gimnazjum / Bożena Jamorska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 11, s. 16-17
Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych: konspekt lekcji wychowawczej dla klasy II gimnazjum / Bożena Jamorska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 11, s. 16 – 17
Słowa, które ranią... / Jolanta Kirago // Drama. – 2002/2003, z. 41, s. 11-12
(Propozycja scenariusza zajęć wychowawczych poruszających zagadnienia używania wulgaryzmów i stosowania agresji słownej wśród młodzieży)
Stres: trzygodzinny warsztat dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej / Paweł Czerwiński // Wychowawca. – 2008, nr 7-8, s. 33 – 35
Stwórzmy koalicję!: scenariusz spotkania z dziećmi i nauczycielami w ramach Dzielnicowego Dnia bezpiecznego Internetu dla szkół podstawowych / Agnieszka Kownatka – Ruszkowska // Biblioteka Centrum Informacji. – 2013, nr 2, s. 20 – 21
Szacunek: scenariusz zajęć wychowawczych dla klasy IV – VI / Anna Kucharska – Zygmunt // Wychowawca. – 2013, nr 1, s. 28 – 29
Sztuka prezentacji: scenariusz lekcji wychowawczej / Piotr T. Kąkol // Biologia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 51 – 53
Świat emocji: zajęcia wychowawcze dla starszych klas gimnazjalnych / Anna Mizgier // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 10, s. 6 – 7
Telefon komórkowy – przyjaciel czy wróg ucznia?: scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum / Wioletta Rafałowicz // Wychowawca. – 2013, nr 7-8, s. 44 – 46
To trudne…: cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją (dla gimnazjum) / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. – 2005, nr 8, s. 14 – 16
Trudna lekcja tolerancji / Aleksandra Hulewska // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 5 ,s . 65 – 72
Uczucia – jak je okazywać: scenariusz lekcji wychowawczej w klasie IV-V szkoły podstawowej / Anna Danek // Wychowawca. – 2012, nr 1, s. 30
Uzależnienia: konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum / Lidia Szczęsna // Wychowawca. – 2001, nr 7 – 8, s. 36 – 37
W świecie emocji, czyli jak możemy wyrażać emocje i jak możemy o nich mówić?: scenariusze zajęć wychowawczych / Dorota Sobierańska // Drama. – 1998, z. 25, s. 6 – 9
Wagary – czy to się opłaca? : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy II gimnazjum / Urszula Jankowska, Jolanta Głowacka // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 11, s. 15-16
Wartości: scenariusz lekcji wychowawczej w liceum / Iwona Warzecha // Wychowawca. – 2004, nr 6, s. 29
Ważne słowo: tolerancja: scenariusz zajęć wychowawczych dla gimnazjum / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. – 2005, nr 10, s. 37 – 40
We własnych oczach: scenariusz zajęć psychoedukacyjnych (dla klas I – III gimnazjum) / Kinga Kaczmarek // Remedium. – 2013, nr 9, s. 4 – 7 (wkładka) – o poczuciu własnej wartości
Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny ( lekcja wychowawcza dla uczniów klasy V) / Ewa Nakielska // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 9, s. 5-6

Wywieranie wpływu na ludzi – wokół reklamy: scenariusz lekcji / Marzena Kowalczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 11, s. 14 – 16


Zagrożenia i korzyści w pracy z komputerem i Internetem: scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą / Michał Luberda // Biblioteka Centrum Informacji. – 2013, nr 2, s. 17 – 18
Zagrożenia związane z sektami: scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Anna Koster // Wychowawca. – 2008, nr 7- 8, s. 36 – 37
Zasady – konieczne czy niezbędne w życiu: konspekt lekcji wychowawczych dla uczniów VI klas SP lub I klasy gimnazjum albo do realizacji zajęć świetlicowych, kolonijnych itp. / Magdalena Majewska // Wychowawca. – 2005, nr 6, s. 26
Zmieniamy styl funkcjonowania w naszej klasie: scenariusz zajęć / Hanna Senderek // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 7 – 8, s. VII – VIII
Życie fundamentalna wartością: scenariusz lekcji dla klasy II licealnej / Ewa Fedorowicz // Wychowawca. – 2006, nr 3, s. 20 – 23
Żyję w rodzinie i dla mojej rodziny : (scenariusz zajęć do „Wychowania do życia wrodzinie” oraz na godzinach wychowawczych w klasach IV-VI) / Mirosława Chmura //Nowa Szkoła. – 2003, nr 9, s. 37-39

FILMY EDUKACYJNE:

Savoir - vivre dla młodych (seria: „ZACHOWUJ SIĘ…”)

Film jest próbą przekazania uczniom, poczynając od szkoły podstawowej, poprzez gimnazjalistów po klasy licealne - podstawowych zasad właściwego zachowania na co dzień, w relacjach z najbliższym otoczeniem - rówieśnikami, rodziną i nauczycielami w miejscach publicznych - w teatrze, kinie, muzeum. To także zamiar utrwalenia zasadniczych nawyków estetycznych, ogłady, wzajemnego poszanowania. Czas trwania filmu – 35 min. + broszura(Zawiera następujące scenki: prolog, ekspozycja bohaterów, na spotkaniu, w muzeum, na lekcji, uczciwość, komórka, higiena, życzliwość, na przyjęciu, na imprezie, lojalność i dyskrecja, porządek, dystans, prezencja, uprzejmość, szacunek, epilog)

Dopalacze (seria: „NIE ZAMYKAJ OCZU”)

Film przestrzega przed sięganiem po produkty zawierające substancje psychoaktywne, jakimi są dopalacze. Przedstawia historie młodych ludzi, którzy kierowani ciekawością, bądź chęcią przypodobania się towarzystwu spróbowali dopalaczy. Patrycja, Marcin, Tomek i Bartek opowiadają: jak szybko doświadczyli uzależniającej siły dopalaczy, jak łatwo zapomnieli o swoich celach w życiu i zaczęli staczać się na dno.

Ich wypowiedzi powinny uświadomić innym: jak szybko dopalacze stają się nieodłącznym elementem życia, jak łatwo traci się nad tym kontrolę, oraz czy warto ryzykować własne zdrowie i życie.

Komentarza do filmu, który skierowany jest dla młodzieży i dorosłych udzielił Specjalista Uzależnień Pan Krzysztof Czekaj i toksykolog kliniczny lek. med. Tomasz Kłopotowski. Czas trwania filmu – 22 minuty. Czas trwania komentarza – 19 minutDręczyciele (seria: „NIE ZAMYKAJ OCZU”)

Co trzeci nauczyciel z powodu mobbingu i dręczenia przeżywa codziennie chwile zagrożenia połączone czasami z totalną bezradnością. Opowiadają o tym nasi bohaterowie, nauczyciele – wychowawcy, pedagog i dyrekcja z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Bytomia. Mówią o agresji słownej i czynnej jakiej sami doświadczyli w swojej pracy zawodowej. Z filmu dowiemy się również skąd bierze się tyle negatywnych emocji wśród uczniów, co wywołuje te uczucia i jak sobie z nimi radzić. Grono pedagogiczne dzieli się wskazówkami, jakie sami stosują w pracy i co im pomaga w kontakcie z trudnymi uczniami. Po obejrzeniu filmu uczeń przekona się, że nie warto przeszkadzać nauczycielowi w prowadzeniu lekcji! Że chamstwo i popisy źle się kończą! Młody widz zobaczy i usłyszy opowieść tych, którzy zachowując się niewłaściwie – łamali prawo i ponoszą teraz tego konsekwencje. Do udziału w filmie zaproszono Hannę Kubicę – pedagoga szkolnego i mediatora sądowego, która w osobnej części filmu przeznaczonej tylko dla nauczycieli, daje receptę na budowanie dobrych relacji z uczniami, ostrzega przed podejmowaniem niewłaściwych kroków, definiuje zagrożenia i ich źródła pochodzenia. Radzi jak unikać aktów agresji, coraz częściej pojawiających się w szkołach.

Czas trwania filmu – 19 minuty. Czas trwania komentarza – 17 minut

Zgrana klasa (seria: „NIE ZAMYKAJ OCZU”)

Jak stworzyć zgrany, lubiący się wzajemnie i otwarty na działania społeczne zespół? Jak kształtować dobre relacje między uczniami? Jak sprawić, aby każdy w grupie czuł się bezpiecznie i odnalazł własne miejsce? Jak ważny jest wzajemny szacunek i akceptacja? Bohaterowie filmu – uczniowie 2 klasy Gimnazjum w Chorzowie uznani za najbardziej zgraną klasę w szkole wypowiadają się na temat atmosfery panującej w ich grupie. Młodzi ludzie pokazują, jak istotne są: wzajemne wsparcie, zrozumienie, tolerancja, uczciwość i zaufanie oraz podejście samego wychowawcy. Zawiera komentarz specjalisty dla wychowawców i pedagogów. Film zalecany dla klas III – VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz dla wychowawców i psychologów.

Czas trwania filmu – 22 minuty. Czas trwania komentarza – 19.

Piłem i brałem (seria: „NIE ZAMYKAJ OCZU”)

W filmie przedstawiamy prawdziwą historię młodego, inteligentnego i bystrego chłopaka, który przez brawurę w wieku trzynastu lat zasmakował alkoholu i narkotyków. Tomek opowiada o początkach i konsekwencjach uzależnienia.

Komentarz do filmu udzielił Pan Michał Kurdziej - pedagog, specjalista uzależnień. Kierownik Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień w "Centrum Psychiatrii" w Katowicach.

Czas trwania filmu – 19 minuty. Czas trwania komentarza – 13 min.(Zawiera: Zdaniem Specjalisty: Psychika, Duchowość, Samopoczucie, Ułuda, Poczucie mocy, Halucynoza, Dziury w mózgu, Dramat rodziny, Trzeźwienie, Terapia)

Wpadka (seria: „NIE ZAMYKAJ OCZU”)

W filmie przedstawiamy prawdziwą historię młodej, zdolnej i ambitnej studentki prawa, która zaszła w ciążę mając niespełna piętnaście lat. Paulina opowiada o swoich uczuciach; lęku, strachu, samotności, braku wsparcia i tolerancji wśród otaczających ją ludzi. Historia Pauliny może być przestrogą dla wielu młodych ludzi.

Komentarz do filmu udzieliła Pani prof. ŚAM, dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec. Lekarz ginekolog, położnik, endokrynolog, seksuolog, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety i Prodziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Konsultant wojewódzki w dziedzinie seksuologii. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych oraz autorką ponad 100 publikacji naukowych.

Czas trwania filmu – 14 min. Czas trwania komentarza – 8 min.(Zawiera: Zdaniem Specjalisty (Dzieci rodzą dzieci, Koniec dzieciństwa, Ciąża wysokiego ryzyka, Piętno, Wiedza...niewiedza, Dramat wyboru, Po porodzie)

Anoreksja + książka pt. „Jak zrozumieć anoreksję i bulimię” (seria: „NIE ZAMYKAJ OCZU”)

Film przedstawia prawdziwą historię kiedyś pięknej dziewczyny, która zatraciła się w pogoni za idealną sylwetką. Film pokazuje nieodwracalne skutki choroby i uświadamia nam do czego doprowadza anoreksja i jakie spustoszenie sieje w organizmie. Po obejrzeniu filmu warto postawić sobie pytanie czy cena wyimaginowanej idealnej sylwetki nie jest zbyt wysoka?

Komentarz do filmu udzieliła Pani dr Bernadetta Izydorczyk - specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czas trwania filmu – 14 min. Czas trwania komentarza – 8 min.(Zawiera: Zdaniem Specjalisty: Ciało, Presja, Jej portret, Koło ratunkowe, Życie...śmierć, Harmonia)

SERIA: „Lekcje Przestrogi 2

Jest to pakiet filmowy o współczesnych zagrożeniach, składający się z pięciu filmów DVD („Nikotyna - legalny narkotyk”, „PIOTREK”, „ADHD - już z Tobą nie wytrzymam!” „Przyjaciel”, „www.wsieci...”), przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkolnej, zalecany do wykorzystywania w celach edukacyjnych i wychowawczych. Scenariusze powstały po wielu konsultacjach z psychologami, lekarzami, osobami zajmującymi się problemami poruszanymi w filmach. Filmy mają stać się pretekstem do dyskusji, jaką nauczyciele i psycholodzy mogą przeprowadzić na podstawie przygotowanych i dołączonych do każdego filmu konspektów.

Każdy z filmów to w większości oparta na faktach - fabularna opowieść o losach młodych ludzi i opiekunów, których dotyka problem: ADHD, uzależnienia od nikotyny, komputera i internetu, nawiązywaniu niebezpiecznych w skutkach przyjaźni.

Każdy z filmów został zakończony stosownym komentarzem Iwony Anny Wiśniewskiej, pedagog, psycholog, dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie, wykładowcą, specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PARPA - Warszawa).Nikotyna - legalny narkotyk (seria: „Lekcje Przestrogi 2”)

O tym, że palenie papierosów ma negatywny wpływ na zdrowie dzieci, wiadomo nie od dziś. Ten " legalny narkotyk ", staje się coraz powszechniejszą używką wśród uczniów nawet najmłodszych klas podstawówek. Przedstawiona w filmie historia przyjaźni dwóch chłopców Pawła i Łukasza, stała się doskonałym tłem dla pokazania przyczyn i złożoności problemu palenia papierosów przez dzieci.

Czas trwania filmu – 8 min. Czas trwania komentarza – 4 min.

(zawiera broszurę, w której znajdziemy: konspekty pracy na podstawie filmów dla

uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich)

PIOTREK (seria: „Lekcje Przestrogi 2”)

Film opowiada o problemie ADHD wśród uczniów. Piotrek, bohater filmu, to w klasie typowa "czarna owca". Dzieci go nie lubią. Kiedy jednemu z kolegów cieknie krew z rozbitego nosa, to oczywiście winny jest Piotrek. Koledzy i koleżanki odsuwają się od niego.

Jak zrozumieć Piotrka? Dlaczego w jednej chwili zmienia się jego nastrój od apatii po nadpobudliwe zachowanie? Jak polubić kogoś, kto ciągle coś psuje, przeszkadza w zabawie, narzuca swoje pomysły, sprawia przykrość, potrafi kopnąć i popchnąć bez powodu? A może to nie wina Piotrka, tylko objawy choroby.

Czas trwania filmu – 12 min. Czas trwania komentarza – 3 min.

(zawiera broszurę, w której znajdziemy: konspekty pracy na podstawie filmów dla

uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich)ADHD - już z Tobą nie wytrzymam! (seria: „Lekcje Przestrogi 2”)

Film przeznaczony dla rodziców i opiekunów.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, to w ostatnim czasie temat przykuwający szczególną uwagę psychologów i pedagogów. Film przedstawia historię cierpiącego na to schorzenie Filipa. W filmie bardzo dobrze ukazana została często spotykana w takich sytuacjach bezradność rodziców oraz wychowawców. Obraz jest wyjątkową pomocą w zrozumieniu przez rodziców, dlaczego niektóre dzieci mogą zachowywać się w tak dziwny i niezrozumiały dla nich sposób.

Czas trwania filmu – 10 min. Czas trwania komentarza – 4 min.

(zawiera broszurę, w której znajdziemy: konspekty pracy na podstawie filmów dla

uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich)Przyjaciel (seria: „Lekcje Przestrogi 2”)

Film opowiada historię Piotrka, który zawsze odróżniał się od swoich kolegów z podwórka. Zamknięty w sobie, na krok nie rozstaje się ze swoją zabawką - żołnierzem "Kapitanem Joe", który jest jego najwierniejszym przyjacielem. Rodzice chłopca pochłonięci sprawami swojego rozwodu, nie dostrzegają tego, że potrzebuje on kogoś, kto poświęciłby mu chwilę czasu. Czy nowo poznany przez Piotrka "dorosły kolega" zostanie jego nowym przyjacielem? Czy też historia może skończy się inaczej?

Czas trwania filmu – 9 min. Czas trwania komentarza – 4 min.

(zawiera broszurę, w której znajdziemy: konspekty pracy na podstawie filmów dla

uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich)

www.wsieci...(seria: „Lekcje Przestrogi 2”)

Film ukazuje negatywne skutki nadmiernego kontaktu z komputerem i Internetem. Narratorem-bohaterem, naszej historii jest licealista Tomek, który wracając wspomnieniami do swojego dzieciństwa, opowiada o tym, jak przebiegał u niego proces uzależnienia się od komputera. Film na wielu płaszczyznach ukazuje wymiar tego coraz bardziej obecnego wśród młodych ludzi uzależnienia.

Czas trwania filmu – 12 min. Czas trwania komentarza – 2 min.

(zawiera broszurę, w której znajdziemy: konspekty pracy na podstawie filmów dlauczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich)

Racibórz, XII 2014

oprac. Jolanta Świątek-Gruszka
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna