Pedagogiczna biblioteka wojewódzka filiawraciborz uPobieranie 38.25 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar38.25 Kb.

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

F I L I A W R A C I B O R Z U


ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz

www.wom.edu.pl/biblioteka/raciborz

e-mail: pbwraciborz@wom.edu.pl
DYREKTOR SZKOŁY

PIERWSZY, DRUGI ROK PRACY DYREKTORA SZKOŁY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze


WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. Dokumentacja dyrektora szkoły / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. - 264 s.

Sygn. 55058


 1. Dyrektor i szkoła : wspomaganie rozwoju ucznia / redakcja naukowa Krzysztof Polak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003 . - 199,[1] s.

Sygn. 46466


 1. Dyrektor i szkoła : wspomaganie rozwoju ucznia / pod redakcją Krzysztofa Polaka. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001 . - S. 13-98 : Część I : Dyrektor i szkoła.

Sygn. 46466


 1. Encyklopedia pedagogiczna / pod redakcją Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Innowacja, 1993. - S. 145-147 : Dyrektor szkoły (placówki oświatowo-wychowawczej)

Sygn. 42694


 1. Dokumentacja dyrektora szkoły / Renata Naprawa i inni. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013, s. 264 s.

Sygn. 55058


 1. Dyrektor szkoły / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2004, 36 s.

Sygn. 49338


 1. Dyrektor szkoły w roli pracodawcy. Poradnik prawno-organizacyjny / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski. - Poznań : eMPi², 2000. - 226 s.

Sygn. 45130


 1. Dyrektor w zreformowanej szkole / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2000. - 263 s.

Sygn. 48647


 1. 20 problemów pracy własnej dyrektora szkoły / Danuta Elsner. - Jelenia Góra : OFEK, 1992. - s. 145

Sygn. 42183


 1. Funkcje dyrektora szkoły w teorii i w praktyce / Władysław Kobyliński . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981. - 255 s.

Sygn. 32284, 32625, 32626, 32627


 1. Jak doskonalić pracę dyrektora szkoły ?. Tom 1-3 , Organizacja pracy własnej / Danuta Elsner, Dorota Ekiert-Grabowska, Barbara Kożusznik ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach, Know-How Fund Londyn ; [w oprac.wzięli udział Krzysztof Bednarek et al.]. - Katowice : WOM, 1995. - 207, [1] s.

Sygn. 49114, 49114, 49115


 1. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły / Ryszard Szubański. -Wydanie drugie, dodruk. - Warszawa-Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001. - 134 s.

Sygn. 46047


 1. Nowe polskie gimnazjum. Poradnik dla dyrektorów i rad pedagogicznych gimnazjów oraz organów je prowadzących i nadzorujących / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski, Marian Pietraszewski. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa Empi², 1999. - 190 s.

Sygn. 44654


 1. Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą. Poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących / Józef Pielachowski. - Poznań : Wydawnictwo eMPi², 2002. - 227 s.

Sygn. 46179


 1. Poradnik organizacyjno-ekonomiczny dyrektora szkoły / Kazimierz Podoski, Klemens Trzebiatowski. - wyd.2. - Warszawa : PWE, 1975. - 331 s.

Sygn. 24293


 1. Status dyrektora szkoły : poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół / Andrzej Pery. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 133 s.

Sygn. 54508


 1. Szkoła dyrektorów : 21 scenariuszy zajęć / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, 1994. - 200 s.

Sygn. 49116


 1. Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie / Katarzyna Piwowar-Sulej. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - 203 s.

Sygn. 53054
ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. Dobry dyrektor to podstawa / Joanna Michalak // Psychologia w Szkole . - 2011, nr 4, s. 15-20
 1. Dyrektor - pedagog i menedżer / Izabela Bednarska-Wnuk // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 33-35
 1. Dyrektor gwarantem bezpieczeństwa w szkole / Marcin Adrian Górnikiewicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 29-33
 1. Dyrektor szkoły a jakość pracy kierowanej przez niego placówki / Krzysztof Zajdel 2012 // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 9, s. 3-7
 1. Dyrektor szkoły a nauczanie przedsiębiorczości / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 11
 1. Dyrektor szkoły a rada rodziców i samorząd szkolny / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. I-VIII
 1. Dyrektor szkoły jako menedżer / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły . - 2007, nr 9, s. III-VIII
 1. Dyrektor szkoły jako organizator pracy zespołowej nauczycieli / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. I-VIII
 1. Dyrektorzy i zarządzanie / Anna Olech // Remedium. - 2001, nr 7- 8, s. 14-15
 1. Dyrektorzy szkół w świetle opinii własnych i nauczycieli / Mirosław Szymański // Nowa Szkoła. - 2001, nr 4, s. 23-29
 1. Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. I-VIII
 1. Jak poradzić sobie z mediami : dobre rady dla dyrektorów szkół / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s.25-28
 1. Jak rozbudzić dyrektorską kreatywność? / Julian P. Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 26-28
 1. Kompetencje dyrektorów a marketingowe zarządzanie placówkami edukacyjnymi / Mirosława Żurawska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 21-28
 1. Kompetencje społeczne dyrektora szkoły / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 12, s. 50-51
 1. Komunikowanie w zarządzaniu szkołą / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2012, nr 1, s. 7-12
 1. Manipulacja zamiast wychowania w sprawie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły / Renata Biłos // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 10-13
 1. Model kompetencji dyrektora szkoły / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 10, s. 11-16
 1. Niesprawność w pracy dyrektora szkół / Romuald Szczotkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 10, s. 23-25
 1. Nowoczesne koncepcje zarządzania szkołą / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. I-VIII
 1. Ocena pracy dyrektora / Bożena Krężel // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 7-8, s. 46-49
 1. 6 zadań dyrektora szkoły / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. - 2002, nr 7-8, s. 36-37
 1. Rola dyrektora szkoły jako lidera / Anna Cichoń // Edukacja. - 2001, nr 1, s. 87-92
 1. Role dyrektora szkoły / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 14-16
 1. Skuteczne zarządzanie szkołą / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 8, s. 30-33
 1. Styl pracy dyrektora szkoły XXI wieku / Joanna Łukasik // Edukacja. - 2009, nr 2, s. 78-84
 1. Umiejętności motywacyjne dyrektorów szkół / Jan Wołoszyn // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 23-24
 1. Wewnętrzna motywacja dyrektora szkoły / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 13-18
 1. Wolny rynek w oświacie, czyli dlaczego dyrektor szkoły musi być menadżerem? / Lechosław Gawrecki // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 2, s. 13-15
 1. Zadania dyrektora - wyzwania pierwszego roku reformy / Zadania // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8, s. 26-41
 1. Zadania dyrektora szkoły w polskim systemie oświaty / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 2, s. 29-36
 1. Zarządzać na luzie / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, s. I-VI


DYREKTOR NA STARCIE
WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. Dyrektor w zreformowanej szkole / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2000

Rozdz. 3 : Wymagania stawiane dyrektorom s. 13-18, Rozdz.4 : Procedura

powierzenia stanowiska dyrektora s.19-30, Rozdz. 5 : Warunki wynikające ze

stosunku pracy lub kontraktu, 5.1 Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły s. 32-33,

Powołanie na stanowisko dyrektora szkoły s. 33-34, 10.2 Wymagania stawiane

kandydatom na dyrektora szkoły s. 128, 10.3 Procedura związana z powierzeniem

stanowiska dyrektora s. 128.

Sygn. 48647


 1. Nowe polskie gimnazjum. Poradnik dla dyrektorów i rad pedagogicznych gimnazjów oraz organów je prowadzących i nadzorujących / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski, Marian Pietraszewski. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa Empi, 1999

Jak dyrektor gimnazjum realizuje zadania pracodawcy ? (4.1 Powierzenie stanowiska

dyrektora gimnazjum s. 95-97, 4.2 Dyrektor gimnazjum w roli pracodawcy s. 97-100,

4.3 Polityka kadrowa dyrektora gimnazjum s. 101-103)

Sygn. 44654


 1. Status dyrektora szkoły : poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół / Andrzej Pery. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 133 s.

Sygn. 54508
ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. Dyrektor szkoły planuje swoją karierę / Artur Foremski // Dyrektor Szkoły . - 2011, nr 10, s. 34-26
 1. Jak kształcić kandydatów na kierownicze stanowiska w oświacie ? / Jerzy Marek // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 4-9
 1. Jak napisać koncepcję pracy : chcę zostać dyrektorem szkoły / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 10-12
 1. Jak wybrać dobrego dyrektora szkoły ? / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 3, s. 2-3
 1. Moja koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły / Małgorzata Wiśniewska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 74-76
 1. (Nie)oczekiwana propozycja zmiany (jak wybieramy dyrektora szkoły) / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2012, nr 3, s. 19-25
 1. Nowo powołany dyrektor szkoły jako przodujący uczeń / Jane Jones ; tł. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 16-18
 1. Opieka mentora - pomoc dla nowo powołanych dyrektorów szkół / Agnes McMahon // „Dyrektor Szkoły”. - 1996, nr 11 s. 18-21
 1. Osobisty harmonogram dyrektora. Dziesięć zasad, które warto wykorzystać w praktyce // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, s. III-VIII wkładka
 1. Pierwsze lata dyrektora szkoły w wybranych krajach europejskich / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 31-35
 1. Przygotowania do konkursu czas zacząć / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły . - 2011, nr 1, s. 62-66
 1. Wspomaganie początkujących dyrektorów szkół - rozpiętość możliwości / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s16-20
 1. Wyzwania początkujących dyrektorów szkół i... nie tylko / Danuta Elsner, Krzysztof Bednarek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 8, s. 42-48


Oprac. Arleta Hoffmann-Piasecka, sierpień 2014 r.

Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna