Pedagogika specjalna (terapia pedagogiczna) Bobkowicz-Lewartowska LucynaPobieranie 93.02 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar93.02 Kb.
Pedagogika specjalna (terapia pedagogiczna)


 1. Bobkowicz-Lewartowska Lucyna

Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska.-[Wyd.6].- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

Sygnatura: 17149, 17150


 1. BOENISCH Beata, MUSZYŃSKA Irena

Program nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach
I-III szkoły podstawowej / Beata Boenisch, Irena Muszyńska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009. - 192 s. ; 24 cm

Sygn. 37/Czyt. , 13913 – 13917, 14648 - 14651


 1. BOGDANOWICZ, MARTA

Metoda Dobrego Startu : od słowa do zdania, od zdania do tekstu : wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza z opóźnionym rozwojem mowy i wadą słuchu / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Szewczyk. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007
. - 53, [2] s. : il. ; 30 cm

Sygn. 37/Czyt. , 13007 – 13015


 1. BOGDANOWICZ, MARTA

Metoda Dobrego Startu : książeczki tematyczne i zestaw pomocy / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Szewczyk. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, [2007]. - Teka (6 broszur, 34 k. tabl.) ; 30 cm

Sygn. 37/Czyt. , 13017 - 13025


 1. BOGDANOWICZ, MARTA

Metoda dobrego startu : od piosenki do literki : ćwiczenia : [część 1] / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. - [Wyd. 4]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, [2010]. - Teka (1 broszura, 48, [55] k. tabl.) : il. ;
31 cm

Sygn. 37/Czyt. , 13027 - 13035


 1. BOGDANOWICZ, MARTA

Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2005. - 159 s. : il. ; 24 cm . - (Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne)

Sygn. 8348


 1. BRZEZIŃSKA, ANNA IZABELA

Droga do samodzielności : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności / Anna Izabela Brzezińska ; [i in. ]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. - 248 s. : il. ; 21 cm. - (Jak Wspomagać)

Sygn.: 15215 1. Budzińska Anna

Zespół Aspergera / Anna Budzińska, Marta Wójcik.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.

(Księga Pytań i Odpowiedzi.)Sygnatura: 17147, 17148


 1. BURYN, URSZULA

Uczeń z wadą słuchu chce zrozumieć świat : poradnik dla nauczycieli ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych / Urszula Buryn. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 174 s. : il. ; 24 cm

Sygn. 7820


 1. BYRNE, RENEE

Pomówmy o zacinaniu / Renee Byrne ; przeł. Tomasz Zaleski. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989. - 94, [1] s. ; 20 cm

Sygn. 9263


 1. Carter Cheryl

ADHD/ADD : jak pomóc dziecku ogarnąć chaos / Cheryl R. Carter ; tł. z jęz. ang. Karolina Kraczkowska.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012.

Sygnatura: 16985, 16986


 1. CHRZANOWSKA, IWONA

Zaniedbane obszary edukacji - pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną : wybrane zagadnienia / Iwona Chrzanowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 326 s. : il. ; 24 cm

Sygn. 11811 - 11812


 1. ĆWICZENIA

Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych / autorzy Krystyna Grabałowska, Janina Mickiewicz, Jadwiga Jastrząb, Maria Wojak. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1995. - 324 s. ; 20 cm

Sygn. 14809


 1. DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA, IWONA

Terapia pedagogiczna : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne / Iwona Dąbrowska-Jabłońska. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. - 206 s. ; 24 cm

Sygn.: 37/Czyt., 15168 - 15171


 1. DEMEL, GENOWEFA

Wady wymowy : profilaktyka i korekcja / Genowefa Demel. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1974. - 60, [1] s. : il. ; 20 cm

Sygn. 9674


 1. DĘBICKA, KRYSTYNA

Trudności szkolne : terminologia i materiały do prowadzenia zajęć terapeutycznych (poradnik dla nauczycieli wychowawców, studentów kierunków pedagogicznych) / Krystyna Dębicka, Małgorzata Morkowska. - Leszno : Kolegium Nauczycielskie, 1998. - 179 s. ; 20 cm

Sygn. 15214 – 15228


 1. Dziecko

Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / [oprac.] Hanna

Olechnowicz, Robert Wiktorowicz.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

(Pedagogika Specjalna)

Sygnatura: 37/Czyt., 16427, 16428


 1. DZIECKO

Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. - 154, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
Sygn.: 37/Czyt., 14312 – 14315


 1. Emmons Polly Godwin

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz

edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń

dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tł. Robert Waliś].-

Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2007.

(Biblioteka Rodzica i Pedagoga)

Sygnatura: 37/Czyt., 16981


 1. FLORCZYKIEWICZ, JANINA

Arteterapia w edukacji i resocjalizacji : wybrane działania arteterapeutyczne i studia

empiryczne / Janina Florczykiewicz, Eugeniusz Józefowski. - Siedlce :

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011. - 239, [1] s. : il.

kolor. ; 21 cmSygn. 14770


 1. Franczyk Anna

Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska.- Wyd. 7.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

Sygnatura: 37/Czyt., 17006


 1. Frith Uta

Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith ; przekł. Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.

Sygnatura: 16991, 16992


 1. FRANCZYK, ANNA

Skarbiec nauczyciela-terapeuty : (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) : czyli od programu do realizacji - propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych
i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 254, [1] s. : il. ; 24 cm + 1 płyta CD

Sygn. 37/Czyt. , 13147 – 13155


 1. FRANCZYK, ANNA

Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi
o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 146 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm

Sygn. 37/Czyt. , 13157 - 13165


 1. GĄSOWSKA, TERESA

Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu / Teresa Gąsowska, Zofia Pietrzak-Stępkowska. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - 367 s. : il. ; 20 cm

Sygn. 16516 - 16520 , 14190 - 14191


 1. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA, EDYTA

Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjnowyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 291 s. ; 24 cm

Sygn. 14213 - 14214


 1. Jodzis Daria

Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym / Daria Jodzis.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.

Sygnatura: 37/Czyt., 17130


 1. KALBARCZYK, ANNA

Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat : (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk. -
Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - 97, [3] s. ; 24 cm

Sygn. 37/Czyt. , 13167 - 13175


 1. KIELIN, JACEK

Profil osiągnięć ucznia: przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych / Jacek Kielin. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. - 78 s. : il. ; 24 cm

Sygn. 8353


 1. Kołakowski Artur

Sposób na trudne dziecko : przyjazna terapia behawioralna / Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.

Sygnatura: 17013, 17014


 1. Komender Jadwiga

Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska.- Wyd. 1, dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012.

Sygnatura: 17001, 17002


 1. Koneberg Ludwig

Kinezjologia dla dzieci / Ludwig Koneberg, Gabrielle Förder ; [tł. Joanna Wodzikowska].- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.

Sygnatura: 16997, 16998


 1. KOZŁOWSKA, KINGA

Pomagamy dzieciom z zaburzeniami mowy: podręczny poradnik logopedyczny / Kinga Kozłowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996. - 79 s. ; 20 cm

Sygn. 14055


 1. Kranowitz Carol Stock

Nie-zgrane dziecko : zaburzenia przetwarzania sensorycznego - diagnoza i postępowanie / Carol Stock Kranowitz ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.

(Biblioteka Integracji Sensorycznej)Sygnatura: 17131, 17132


 1. Kranowitz Carol Stock

Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw : zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego / Carol Stock Kranowitz ; przekł. Joanna Angelika Kamrowska, Karolina Majcher, Patricia Sorensen.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.

(Biblioteka Integracji Sensorycznej)Sygnatura: 17133, 17134


 1. KUJAWA, EWA

Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - 280 s. : il. ; 20 cm

Sygn. 14192 - 14194


 1. Kuleczka-Raszewska Maria

Uczę się poprzez ruch : program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną / Maria Kuleczka-Raszewska, Dorota Markowska.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.

Sygnatura: 17135, 17136


 1. KULISIEWICZ, BEATA

Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach

edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls",

2011. - 106 s. : il. ; 24 cm

Sygn.: 37/Czyt., 15055 – 15058


 1. Kutscher Martin L

Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś].- Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2007.

(Biblioteka Rodzica i Pedagoga)Sygnatura: 16982


 1. METODA

Metoda Dobrego Startu [Dokument elektroniczny] : od piosenki do literki. [Cz.] 1. -

Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, [ok. 2008]. - 3 płyty CD ; 12 cmSygn. 184/CD - 193/CD


 1. METODA

Metoda Dobrego Startu [Dokument elektroniczny] : od słowa do zdania, od zdania do tekstu / realizacja nagrania Mariusz Zaczkowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, [2007?]. - 1 płyta CD ; 12 cm

Sygn. 139/CD - 148/CD


 1. MICKIEWICZ, JANINA

Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych: zeszyt drugi / Janina Mickiewicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1996. - 96 s. ; 24 cm

Sygn. 14810 , 14812


 1. MICKIEWICZ, JANINA

Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych : zeszyt trzeci / Janina Mickiewicz, Maria Wojak. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1997. - 80 s. ; 24 cm

Sygn. 14813


 1. MIĘDZY

Między znakami - między słowami / red. Alina Maciejewska. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011. - 204, [2] s. : il.(gł. kolor.) ; 24 cm

Sygn.: 15583


 1. MINCZAKIEWICZ, ELŻBIETA MARIA

Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 196 s. : il. ; 24 cm

Sygn. 37/Czyt. , 13072 - 13080


 1. Naprawa Renata

Pomóż dzieciom zrozumieć świat : programy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Renata Naprawa, Alicja

Tanajewska, Ewa Korzeniewska.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.

Sygnatura: 37/Czyt., 16454, 16455


 1. NAPRAWA, RENATA

Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. - 168 s. ; 24 cm

Sygn. 37/Czyt. , 13624 - 13632


 1. NOWICKA, EWA

Media, dysleksja, terapia pedagogiczna / Ewa Nowicka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek : Uniwersytet Zielonogórski, 2012. - 203 s. : il. ; 23 cm. - (Biblioteka Pedagogiki Mediów)

Sygn.: 37/Czyt., 15158 - 15161


 1. POZNAWANIU

O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / red. Władysława Pilecka, Karol Bidziński, Małgorzata Pietrzkiewicz. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. - 641 s. : il. ; 24 cm

Sygn. 14757, 15438 1. Odowska-Szlachcic Bożenna

Wzrok i słuch - zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej / Bożenna Odowska-Szlachcic, Beata Mierzejewska.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.

(Biblioteka Integracji Sensorycznej)Sygnatura: 37/Czyt., 17138


 1. O'REGAN, FINTAN J.

Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Fintan J. O'Regan ; tł. Robert Waliś. - Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2005. - 98 s. ; 21 cm

Sygn. 37/Czyt. , 13695 - 13700 , 13444 - 13446


 1. PEDAGOGIKA

Pedagogika specjalna / red. Władysław Dykcik. - Wyd. 5. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2005. - 458 s., [1] tabl. kolor. : 1 fot. kolor., tab., wykr. ; 24 cm

Sygn. 6226 - 6232


 1. Pisula Ewa

Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula.- Wyd. 2.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.

Sygnatura: 17145, 17146


 1. PONADGIMNAZJALNA,

Ponadgimnazjalna, specjalna szkoła przysposobienia do pracy: organizacja, metody pracy, scenariusze, regulacje prawne: poradnik dla nauczycieli i specjalistów / red. Teresa Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. -
197 s.: il. (w tym kolor.) ; 24 cm

Sygn. 7822


 1. PRACE

Prace Instytutu Pedagogiki i Psychologii / red. Aleksander Bielawiec. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1996. - 162 s. : tab. ; 24 cm

. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu Pedagogiki i Psychologii ; Nr 156)Sygn. 4490


 1. PRACE

Prace Instytutu Pedagogiki i Psychologii / red. Aleksander Bielawiec. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1997. - 175 s. : tab. ; 24 cm
. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu Pedagogiki
i Psychologii ; Nr 179)

Sygn. 4491


 1. PRACE

Prace Instytutu Pedagogiki / red. Franciszek Bereźnicki, Aleksander Bielawiec. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000. - 177 s. : tab. ; 24 cm . - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu Pedagogiki ; NR 273)

Sygn. 4481


 1. PYRZYK, IRENEUSZ

Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej / Ireneusz Pyrzyk. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2006. - 227 s. ; 24 cm

Sygn. 37/Czyt., 10691 - 10692 , 14731, 15606/M-15608/M 1. PRACE

Prace Instytutu Pedagogiki / red. Franciszek Bereźnicki, Aleksander Bielawiec. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999. - 295 s.: tab. ; 24 cm . - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Prace Instytutu Pedagogiki ; Nr 248)

Sygn. 4479


 1. REHABILITACJA

Rehabilitacja osób z dysfunkcjami zmysłu słuchu i wzroku / red. Dorota Hojan-Jezierska, Feliks Jaroszyk, Leszek Kubisz. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2011. - 114, [1] s. : il. ; 21 cm

Sygn. 14544


 1. SATIR, VIRGINIA

Terapia rodziny / Virginia Satir ; tł. Olena Waśkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. - 286 s. ; 21 cm. - (Psychologia Rodziny)

Sygn.: 159.9/Czyt., 15153 - 15156


 1. Senkowska Bożena

Ćwiczenia artykulacyjne : [pakiet 10 zeszytów] / Bożena Senkowska ; [il. Marcin Kot].- Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2012.

(Sylaby, Słowa, Wyrazy : seria logopedyczna ; z. 1-10)

(Warsztat Logopedy i Terapeuty)

Sygnatura: 37/Czyt.


 1. Sher Barbara

Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego / Barbara Sher ; przekł. Emilia Bochenek.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.

(Biblioteka SI)Sygnatura: 17003, 17004


 1. SMITH, DEBORAH DEUTSCH

Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki / Deborah Deutsch Smith ; red. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski ; tł. Tomasz Hołówka, Andrzej Piotr ZakrzewskiT. 1: . - 404 s. : ryc.

Sygn.: 37/Czyt., 15912 – 15913


 1. SMITH, DEBORAH DEUTSCH

Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki / Deborah Deutsch Smith ; red. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski ; tł. Tomasz Hołówka, Andrzej Piotr ZakrzewskiT. 2: . - 404 s. : ryc.

Sygn.: 37/Czyt., 15915 – 15916


 1. SPIONEK, HALINA

Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne / Halina Spionek. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 458, [2] s. : tab. ; 24 cm

Sygn. 9985


 1. Sprawka Romana

Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat / Romana Sprawka, Joanna Graban.- Wyd. 6.- Gdańsk : "Harmonia", 2011.

Sygnatura: 37/Czyt., 17017


 1. STANDARDY

Standardy postępowania diagnostyczno-orzekająco-rehabilitacyjnego wobec dzieci
i młodzieży : poradnik dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół / Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 186 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm

Sygn. 7818


 1. Strassmeier Walter

Interwencja wczesnodziecięca : 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju / Walter Strassmeier ; przekł. Magdalena Wojdak-Piątkowska.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.

Sygnatura: 37/Czyt., 17140


 1. STRICHART, STEPHEN

Dziecko z ADHD w klasie : planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi / Stephen S. Strichart, Charles T. Mangrum ; tł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. - 274, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Biblioteka Wychowawcy - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)

Sygn.: 15216


 1. SZUCHNIK, JOANNA

Program pracy z dziećmi z wadą słuchu lub zagrożonymi wadą słuchu w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (0-6 lat) : poradnik dla nauczycieli
i terapeutów / Joanna Szuchnik. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu, 2005. - 66 s. ; 24 cm

Sygn. 7821


 1. Szumski Grzegorz

Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / Grzegorz Szumski.- Wyd. 1, 2 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo APS, 2013.

(Krótkie Wykłady z Pedagogiki)Sygnatura: 37/Czyt., 16436, 16437


 1. ŚWIĘCICKA, JOANNA

Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka.

- Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - 50 s. ; 24 cmSygn.: 37/Czyt., 15065 - 15068


 1. TEORIA

Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005. - 372, [1] s.: il. ; 24 cm

Sygn. 8365


 1. TERAPIA
  Terapia integracji sensorycznej. Z. 1: Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe
  i korygujące zaburzenia planowania motorycznego / Bożenna Odowska-Szlachcic. -
  Wyd. 2. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2011. - 42, [1] s. : il. ; 21 cm
  Sygn.: 14326 – 14330

 2. TERAPIA

Terapia pedagogiczna / red. Adam Stankowski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - 270 s. : rys., tab. ; 24 cm . - (Chowanna ; T. 1(32))

Sygn. 14828


 1. TERAPIA

Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć / red. Violetta Florkiewicz. - Wyd. 6 popr. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2012. - 174, [1] s. : nuty, rys., tab. ; 30 cm

Sygn.: 37/Czyt., 15148 – 15151


 1. TERAPIA
  Terapia pedagogiczna : zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / red. Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. - 120, [1] s. ; 24 cm
  Sygn.: 37/Czyt., 14307 – 14310

 2. TERAPIA

Terapia pedagogiczna : zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. Ewa Małgorzata

Skorek. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - 178, [1] s. : il. ; 24cm + 1 płyta CD

Sygn.: 37/Czyt., 15173 – 15176


 1. TERAPIA

Terapia pedagogiczna : przewodnik bibliograficzny / oprac. Marta Bogdanowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2005. - 201 s. ; 24 cm

Sygn.: 37/Czyt., 15163 - 15166

 1. TOMCZAK, JOANNA

Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara ; il. Agata Fuks. - Wyd. 5 zm. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 70, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm

Sygn.: 37/Czyt., 15143 - 15146


 1. TOŃSKA-SZYFELBEIN, ANNA

Opowiedz o... : terapia zaburzeń mowy u dzieci z afazją, dysfazją dziecięcą lub opóźnionym rozwojem mowy / Anna Tońska-Szyfelbein. - [Wyd. 2]. - Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2009. - 160 s. : il. ; 30 cm

Sygn. 37/Czyt. , 13047 - 13055


 1. UCZEŃ

Uczeń niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej : poradnik dla nauczycieli / red. Stanisław Jakubowski. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 177 s., [22] s. tabl. ; 24 cm

Sygn. 7816


 1. UCZEŃ

Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych / red. Magdalena Loska, Dorota Myślińska. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 239 s. : il. ; 24 cm

Sygn. 7817


 1. UCZEŃ

Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych / red. Tadeusz Kott. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 252 s. : il. ; 24 cm

Sygn. 7823


 1. Walczowska-Dutka Maria

Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Maria Walczowska-Dutka.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.

Sygnatura: 37/Czyt.


 1. Wczesna

Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Brejnaka i Kazimierza J. Zabłockiego.- Warszawa ; Nowa Iwiczna : Stowarzyszenie Dobra Wola, 2009.

Sygnatura: 16995, 16996


 1. Wczesna

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury.- Wyd. 4.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

Sygnatura: 17143, 17144


 1. WCZESNE

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełnosprawnościami : poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 134 s.: il. (w tym kolor.) ; 24 cm

Sygn. 7824


 1. WCZESNE

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem: poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 184 s.: il. (w tym kolor.) ; 24 cm

Sygn. 7819


 1. WCZESNE

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole: poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / red. Teresa Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu, 2005. - 212 s.: il. ; 24 cm

Sygn. 7825


 1. Wiącek Renata

Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek.- Wyd. 6.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

Sygnatura: 37/Czyt., 16988


 1. ZABURZENIA

Zaburzenia tempa i płynności mowy / red. nauk. Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. - 189 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm . - (Dyslalia w Polskiej Teorii i Praktyce Logopedycznej ; T. 1)

Sygn. 14715


 1. ZALEWSKI, MIROSŁAW
  Muzyczna zabawa / Mirosław Zalewski. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2008. - 125 s. : il. ; 25 cm + płyta CD
  Sygn.: 37/Czyt., 13748

 2. ZIÓŁKOWSKA, BEATA

Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza : jak wspomagać rozwój dzieci przewlekle chorych / Beata Ziółkowska. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. - 236 s. : il. ; 21 cm. - (Jak Wspomagać)

Sygn.: 15214


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna