Pieczątka Firmy (firma prowadząca szkolenie)Pobieranie 19.44 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar19.44 Kb.

Pieczątka Firmy

(firma prowadząca szkolenie) _____________, dnia____________ZAŚWIADCZENIE

Pan(i) został(a) przeszkolony(a) w ramach

szkolenia wstępnego / okresowego z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie wynikającym z postanowień INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO obowiązującej w budynku
biurowym ________________________
w________________________________________________
przy ulicy _________________________________________

Szkolenie przeprowadzono w dniu/ podpis prowadzącego szkolenie /

Program szkolenia okresowego z zakresu ochrony przeciwpożarowej pracowników zatrudnionych w budynku biurowym

Lp.

Temat

liczba godzin lekcyjnych

1.

Organizacja ochrony przeciwpożarowej

1,0godz.

2.

Ocena zagrożenia pożarowego

0,5 godz.

3.

Przyczyny powstawania pożarów

0,5 godz.

4.

Obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom

0,25 godz.

5.

Sposoby zabezpieczania prac pożarowo niebezpiecznych

0,25 godz.

6.

Obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru

0,25 godz.

7.

Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru

0,25 godz.

8.

Urządzenia przeciwpożarowe, gaśnice

0,5 godz.

9.

Pokaz użycia gaśnic (film )

0,5 godz.
Razem:

4,0 godz.

W godzinach lekcyjnych trwających 45 min. abc-hse.com
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna