Pierwszych cywilizacjiPobieranie 30.43 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar30.43 Kb.
POWTÓRZENIE Z “PIERWSZYCH CYWILIZACJI” DLA KLASY IV marzec 2014
1. Wypisz, zaczynając od najstarszej - epoki: epoka żelaza, epoka kamienia gładzonego, epoka brązu, epoka kamienia łupanego.

2. Uzupełnij prawidłowo tekst.

Człowiek pierwotny początkowo prowadził _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tryb życia. Polegał on na przenoszeniu się z miejsca na miejsce w celu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Ludzie zmienili tryb życia na osiadły, gdy nauczyli się _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Wówczas zaczęli również hodować bydło. W życiu ludzi pierwotnych bardzo wiele zmieniła umiejętność wytopu metali. Najpierw wyrabiano narzędzia i broń z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , a później z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Metalowe narzędzia ułatwiły uprawę ziemi.
3. Zakreśl wyrażenia określające rolę, jaką odgrywali kapłani w Egipcie i Mezopotamii


składali ofiary bogom.

przepowiadali przyszłość i odczytywali wolę bogów.

prowadzili szkoły.

dowodzili wojskiem.

zajmowali się nauką (np: matematyką, astronomią, medycyną).

zajmowali się rzemiosłem i handlem.

prowadzili szpitale.

organizowali uroczystości kościelne.
4. Napisz przy zdaniach prawdziwych „prawda” a przy nieprawdziwych „fałsz”

Najstarsi przodkowie człowieka pochodzili z Azji. _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rzemieślnicy mieli najwięcej praw w społeczeństwie starożytnego Egiptu. _ _ _ _ _ _ _ _ _

Najbardziej znane malowidła naskalne wykonane przez przodków człowieka znajdują się we Francji_ _ _ _ _ _

Pismo obrazkowe używane jest do dziś._ _ _ _ _ _ _ _ _

Człowiek rozumny pojawił się około 200 tysięcy lat temu._ _ _ _ _ _ _ _ _

Brąz to stop cyny i żelaza._ _ _ _ _ _ _ _ _

Starożytnym państwem egipskim rządził faraon._ _ _ _ _ _ _ _ _

Pierwsze drukowane książki powstały w starożytności._ _ _ _ _ _ _ _ _

Sześćdziesiętny system liczenia stworzyli Sumerowie._ _ _ _ _ _ _ _ _

Starożytni Egipcjanie wierzyli, że nie istnieje życie pozagrobowe. _ _ _ _ _ _ _ _ _

Piktogramy zwane „Hieroglifami” to znaki egipskiego pisma obrazkowego.. _ _ _ _ _ _ _ _ _

Polski alfabet wywodzi się z alfabetu greckiego. _ _ _ _ _ _ _ _ _

Najstarszy alfabet stworzyli Grecy. _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pierwsze państwa w historii stworzyli Babilończycy. _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Połącz terminy z odpowiednimi wyjaśnieniami.

ziemianka
piec do wytopu metali

zbieractwo
metali z rud

pięściak

schronienie wykopane w ziemi, przykryte słomą/trzciną

myślistwo

polowanie na dzikie zwierzęta

dymarka

kamienne narzędzie o ostrych krawędziach

wytop

zdobywanie pożywienia z dziko rosnących roślin

6. Uzupełnij poniższe zdania.

Lud, który założył pierwsze państwa w historii to _ _ _ _ _ _ _ _ _

Materiał pisarski stosowany w starożytnym Egipcie to _ _ _ _ _ _ _ _ _

Starożytni Grecy wprowadzili do alfabetu _ _ _ _ _ _ _ _ _

Najsławniejsze starożytne miasto w Mezopotamii to _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fenicjanie stworzyli pierwsze _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

W 1922 roku odkryto w Egipcie nienaruszony grobowiec _ _ _ _ _ _ _ _ _
7. Narysuj w zeszycie znaki pisma alfabetycznego, pisma obrazkowego i pisma klinowego.
8. Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij hasło.


1.
2.


3.
4.
5.

1.Materiał pisarski używany w średniowieczu. 2. Przodkowie człowieka. 3 Starożytne egipskie grobowce. 4. Rozwinięte społeczeństwo, które stworzyło własne państwo.

5. Imię faraona, który wzniósł świątynię w Abu Simbel.

HASŁO:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


9. Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji. Następnie wskaż prawidłowe dokończenie każdego zdania.
Ilustracja przedstawia:

1. skrzynkę

2. sarkofag.

3. mumię.

4. posąg.

Ukazany przedmiot

służył jako:

1.skrzynia na narzędzia. 2. posąg bóstwa.

3. ozdoba.

4. trumna.


Ilustracja przedstawia

1. ziemiankę.

2. sarkofag.

3. dymarkę.

4. piramidę.

Napisz do czego służyły …

10. Wykonaj polecenie do mapy.

1. Zaznacz kolorem czerwonym terytorium starożytnego Egiptu

2. Podpisz kontynenty, na którym znajdowały się starożytny Egipt i Mezopotamia.

3.Wpisz w odpowiednie miejsce nazwę rzeki, nad którą powstała cywilizacja starożytnego Egiptu.

4. Zaznacz kolorem zielonym terytorium Mezopotamii

5. Wpisz w odpowiednie miejsce nazwy rzek przepływających przez starożytną Mezopotamię.6. Wypisz nazwy miast ze starożytnej Mezopotamii


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna