Piątki odbywać się będą w godzinach: 15. 00 – 20. 00 sala: 216 znajduje się w budynku d. Buw ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 WarszawaPobieranie 15.18 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar15.18 Kb.
Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego
(Zastrzegamy, że plan ma charakter orientacyjny – naturalnie nie w zakresie merytorycznym ale ew. przesunięć personalnych, spowodowanych zdarzeniami losowymi, etc. )

Zajęcia w piątki odbywać się będą w godzinach:15.00 – 20.00 sala: 216 znajduje się w budynku d. BUW ul.Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (budynek z zegarem)

Zajęcia w soboty odbywać się będą w godzinach: 9.00 – 16.00 sale:

08- Wybrzeże Kościuszkowskie 47, Szara Willa Collegium Iuridicum im. Cezarego Berezowskiego

102-ul. Oboźna 6 budynek Collegium Iuridicum III.VII. Blok

21-22.02.2014 r.

Piątek

Fundusze inwestycyjne

Prof. UW dr hab.

Aleksander Chłopecki

Podstawowe pojęcia – wprowadzenie, źródła prawaSobota

Prawo o obligacjach

Obligacje skarbowe i komunalne

Dr Jacek Jastrzębski


VIII. Blok

7-8.03.2014 r.

Piątek

Fundusze inwestycyjneProf. UW dr hab.

Aleksander Chłopecki

Podstawowe struktury i obsługa funduszy (depozytariusz, agent transferowy, dystrybutorzy, tworzenie tfi i funduszu, zbywanie jednostek uczestnictwa, fundusze a asset management
Sobota

Fundusze inwestycyjneProf. UW dr hab.

Aleksander Chłopecki

Fundusze otwarte

Fundusze specjalistyczne otwarte


IX. Blok

21- 22.03.2014 r.

Piątek

Prof. UW dr hab.

Aleksander Chłopecki

Szczególne konstrukcje funduszy inwestycyjnych (parasolowe, portfelowe, sekurytyzacja)

Zbiorcze portfele papierów wartościowych. Obowiązki informacyjne i nadzór nad funduszami
Prawo Unii Europejskiej a prawo polskie


Sobota

Banki i ubezpieczyciele na rynku kapitałowym, bankowe papiery wartościowe.

Specyfika alternatywnego systemu obrotu.

Specyfika obrotu niepublicznego.Dr Jacek Jastrzębski


X. Blok

4-5.04.2014 r.

Piątek

Fundusze emerytalneProf. UW dr hab.

Aleksander Chłopecki

SobotaSobota

Wprowadzenie do wyceny instrumentów finansowychp. Marek Szuszkiewicz

XI. Blok

11-12.04-2014 r.

Piątek

Opodatkowanie rynku kapitałowegoMgr Marcin Lachowicz

Sobota

System depozytowy w praktyceDr Daniel Szańca

(Radca Prawny KDPW –CCP)XII. Blok

23-24.05.-2014 r.

Piątek

Warsztaty – case study od strony kancelarii prawniczejMec. Piotr Wojnar


Sobota

Problematyka corporate governance

Wybrane Kodeksy Dobrych Praktyk (proponowane – giełdowy i środowiskowe funduszy emerytalnych i inwestycyjnych + PSIK)

Dr Paweł BłaszczykXIII. Blok

6-7.06.2014 r.

Piątek

Nadzór nad rynkiem finansowym

(aspekty teoretyczne i praktyczne)

ekspert rynku kapitałowegodyr. M. Kurzajewski

Sobota

Case studyod strony nadzoru

eksperci rynku kapitałowegodyr. M. Kurzajewski

Zast. dyr. Sebastian Bogdan©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna