Pksczep-131207. doc Subject: pksczep-131207, Weihnachtslieder-d-schles slaw. Slazak-nie narodem, Weihnachsaabend-1900 in os g. Sl. Esm, Klitschko, Godulla-Ojgyn von P. K. Sczepanek


Wybitne postaci ze Śląska i dla Śląska [PLEBISCYT, GŁOSUJ]Pobieranie 0.92 Mb.
Strona14/14
Data03.05.2016
Rozmiar0.92 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Wybitne postaci ze Śląska i dla Śląska [PLEBISCYT, GŁOSUJ]


Historię Śląska

przez wieki tworzyły wybitne indywidualności. Ich dokonania są dziś przedmiotem sporu, tak samo jak niejednoznaczna jest ocena dziejów Śląska. Chcemy jednak wybrać tych wielkich Ślązaków, wokół których sporów jest najmniej. Poprosiliśmy polityków, naukowców i publicystów - ważnych aktorów życia publicznego w naszym regionie, aby wytypowali swoją dziesiątkę najznamienitszych Ślązaków lub ludzi, którzy temu regionowi najbardziej się przysłużyli. Na podstawie ich propozycji ułożyliśmy ten plebiscyt. Kandydatury zgłaszali nam: Jerzy Gorzelik, Piotr Spyra, Zygmunt Woźniczka, Ryszard Kaczmarek, Marek Plura, abp. Damian Zimoń, Marek Szczepański, Alojzy Lysko, Tadeusz Kijonka i Józef Musioł.ska przez wieki tworzyły wybitne indywidualności. Ich dokonania są dziś przedmiotem sporu, tak samo jak niejednoznaczna jest ocena dziejów Śląska.

Teraz chcemy poznać pierwszą dziesiątkę Ślązaków według Czytelników i Internautów Dziennika Zachodniego. Głosujcie w naszym plebiscycie i wybierzcie 10 Ślązaków, których nie dzielą nas a łączą. Głosować możecie klikając w okno kandydata. Na każdego kandydata można oddać 5 głosów w ciągu doby. Plebiscyt trwa do 18 grudnia do godz. 11.59.

D: Wer Links Schlesier? Prominente aus Schlesien und der Schlesischen [POLL, VOTE]


Początek formularza

Wir wählen die herausragenden schlesischen [KLICKEN SIE UND STIMME in der Umfrage]

Offizielle Westen

Volksabstimmungen

Wer Links Schlesier? [POLL, VOTE] - plebiscytWer Links Schlesier?

Prominente aus Schlesien und der Schlesischen [POLL, VOTE]

Geschichte Schlesiens seit Jahrhunderten bildete die herausragende Individualität. Ihre Leistungen sind immer noch in Streit, als auch mehrdeutig ist es, die Geschichte Schlesiens zu beurteilen. Allerdings würden wir diese großen Schlesier zu wählen, um die sich die Siedlung am geringsten ist. Wir fragten, Politiker, Wissenschaftler und Journalisten - wichtige Positionen im öffentlichen Leben in unserer Region, die die meisten schlesischen zelt feierten ihren zehnten oder Menschen, die am meisten zu dieser Region przysłużyli haben. Auf der Grundlage der Vorschläge, die wir diese Umfrage. Nominierungen die uns gemeldet: Jerzy Gorzelik, Piotr Spyra, Zygmunt Wozniczka, Ryszard Kaczmarek, Marek Plura, Erzbischof. Damian Zimon, Marek Szczepanski, Aloysius Lysko, Tadeusz Kijonka und Joseph Musioł.


Jetzt wollen wir die Top Ten der Schlesier durch die Leser und Internet-Nutzer Offizielle Westen kennen. Stimmen Sie in unserer Umfrage und wählen Sie 10 Schlesier, die sich nicht teilen und verbinden uns. Sie können durch Klicken auf das Fenster des Kandidaten zu stimmen. Für kann jeder Kandidat fünf Stimmen pro Tag zu geben. Die Umfrage läuft bis zum 18. Dezember für Stunden. 11.59.

Allgemeine UmfrageFrom: eudajmonista To: pksczepanek@gmx.de

Sent: Thursday, December 05, 2013 5:33 PMSubject:
Słowacja bardziej katolicka od PO-lski?
Dnia 5 grudnia 2013 17:08 eudajmonista napisał(a):

Stanowczy list słowackich biskupów o gender


Dodano: 05.12.2013 [07:57]

foto: pheonix1/sxc.hu

Ideologia gender jest gorsza od ateizmu. Pod płaszczykiem praw człowieka i praw dzieci chce zafundować ona Sodomę, która ściągnie na nas karę Boską” – to tylko nieliczne fragmenty ostrego w wymowie listu episkopatu słowackiego skierowanego do wiernych w całym kraju w pierwszą niedzielę Adwentu 2013 r. 

Hierarchowie zauważyli, że „rodzina jest instytucją ustanowioną przez Boga. W związku z tym człowiek nie może nią dysponować w sposób dowolny”. A tak dzieje się, gdy tworzy prawa, które de facto ją niszczą. Biskupi odnieśli się do „propagatorów tzw. kultury śmierci, którzy pod płaszczykiem szlachetnych haseł, próbują zniszczyć rodzinę i pozbawić jej treści”. Duchowni tłumaczyli wiernym, że pod pretekstem tzw. praw człowieka i praw dziecka zwolennicy „kultury śmierci” usiłują przeprowadzić rozwiązania, które są szkodliwe dla społeczeństwa. „Pod płaszczykiem praw dziecka oraz jego opiekunów, ojca i matki – czytamy – pozbawia się możliwości wychowania dzieci w sposób odpowiedzialny”.

Hierarchowie tłumaczyli wiernym, że „zwolennicy kultury śmierci lansują nową ideologię gender, głoszącą równość płci. Człowiekowi, który słyszy o tym po raz pierwszy, może się wydawać, iż chodzi o równe prawa i godność mężczyzny oraz kobiety”.Biskupi przestrzegli jednak, że „te grupy, poprzez postulat tzw. równości płci realizują coś zupełnie innego. Oni chcą nas przekonać, że nikt z nas nie jest z natury mężczyzną lub kobietą. Nie chcą uznać tożsamości męszczyzny i kobiety, prawa do małżeństwa kobiety z mężczyzną (…), ale na równi z małżeństwem chcą postawić wspólnotę dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. To tworzy rodzaj Sodomy. Jest to kpina z woli Bożej i ściągnie na nas karę Boską”.

Hierarchowie napisali, że życie rodzinne jest święte, a to co głoszą zwolennicy tzw. ideologii gender jest „bluźnierczym buntem przeciwko Stwórcy człowieka”, który stworzył nas na swój obraz. Hierarchowie słowaccy przypomnieli naukę Kościoła na temat godności człowieka i rodziny. Z nich wywodzi się godność narodu. Biskupi skrytykowali „upokarzające ustawodawstwo sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem”, które wypacza sens życia i niszczy instynkt samozachowawczy.Hierarchowie wezwali do czujności na wszystkich szczeblach (rodziców, władz szkolnych i wszystkich ludzi dobrej woli), by w porę przeciwstawić się ustawom, które „okradają dzieci z ich godności i okaleczają moralnie oraz psychicznie”. Duchowni przestrzegli nauczycieli przed nadużywaniem swoich uprawnień. Przypomnieli czasy komunizmu i przymusowej ateizacji. Uznali jednak, że dzisiejsza „ideologia gender” jest nawet gorsza niż ateizacja, bo lansowana przez tą ideologię „kultura śmierci zagraża istnieniu narodu”. Duchowni dodali, że poprzednie pokolenia ginęły w obronie narodu i ojczyzny.

Członkowie episkopatu słowackiego wezwali do odpowiedzialnego głosowania w wyborach na kandydatów odrzucających „kulturę śmierci”. Przeciwne stanowisko oznaczać będzie pogardę dla przodków, którzy oddali swoje życie dla dobra ojczyzny. Na koniec hierarchowie zauważyli, że Bóg nie chciał, aby Jego Syn narodził się w pałacu, lecz zależało mu, by przyszedł na świat i mógł wzrastać w prawdziwej rodzinie.

From: Bernadeta Szymik-Kozaczko Sent: Friday, December 06, 2013 10:13 AM

Subject: cdn dołóż jeszcze to:

Przetrwaliśmy  kilka Administracji, to trzeba przetrwać i tą - PORADZYMY. (znaczy damy radę; werden können.).


samego dobra
Bernadka

Bronisław Wątroba dodał post w grupie Jestech dumny żech jest Ślonzok !!!Bronisław Wątroba

5 grudnia 16:00

Polskymu Sondowi wcale niy dziwuja
"Zakamuflowanym" niy łod dzisioj czuja
A kej Sond Wysoki
Z wiyrcha bliknie łokym
Widzi - swoje wiym - toż zdo Mu - tako "separuja"

Tako "separuja" jako wpiyrw Korfany


Niy darmo mu Polska była richtig anty
Niy darmo wygnała
Powrocić niy dała
Hereszt i utropa - łod macochy fanty

Teroz Ślonsk zaś mnoży "neokorfanciokow"


W Trzeci RP dlo nich niy styknie i zokow?
Co? "Autonomijo"?!
"Wojtkowo"? -"Bestyjo"?!
Dynkmal mu wystyknie- łomami Ślonzokow?!
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/1059014,sad-najwyzszy-slazacy-nie-sa-odrebnym-narodem-i-daza-do-oslabienia-panstwa,id,t.htmlSąd Najwyższy: Ślązacy nie są odrębnym narodem i dążą do osłabienia państwa [ZDJĘCIA] -...

From: Nina Rozwadowska,Andrzej Stroka Sent: Tuesday, December 03, 2013 1:39 PM

Subject: Elżbieta Gaudasińska 21 OBRAZÓW DO 21 UTWORÓW ZBIGNIEWA HERBERTA / 9.12.2013 - 11.01.2014

ELŻBIETY GAUDASIŃSKIEJ KRÓTKIE UTWORY WIELKIEGO POETY

21 OBRAZÓW DO 21 UTWORÓW ZBIGNIEWA HERBERTA i inne prace

9.12.2013 - 11.01.2014

 Projekt KRÓTKIE UTWORY WIELKIEGO POETY ma swoją długą historię. W połowie roku 1975 wzięłam udział w wewnętrznym konkursie wydawnictwa "Czytelnik" na ilustrowaną książkę dla młodych czytelników do tekstu własnego wyboru. Krótkie utwory Zbigniewa Herberta (z tomu Wybór poezji,dramaty-Czytelnik-1973) były dla mnie idealnym tekstem. Projekt wstępny został dobrze oceniony w wydawnictwie. Ale... 5 grudnia 1975 roku 59 intelektualistów (a wśród nich poeta) w związku z zapowiedzianymi zmianami w Konstytucji złożyło do marszałka sejmu memoriał protestacyjny (tzw."List 59"). Zbigniew Herbert stał się poetą zakazanym. I tak przez długie lata zostałam z zakazanymi GuzikiemKotem,Lasem i Bajką ruską. Wróciłam do tego projektu po wyborach 1989 roku i zmianie sytuacji politycznej. Prezes "Czytelnika" Jerzy Sito podczas swojej wizyty w Paryżu i spotkania ze Zbigniewem Herbertem uzyskał zgodę poety na wybór tekstu i zilustrowanie go przeze mnie. Nie było to jeszcze wcale szczęśliwe zakończenie. Wydawnictwo weszło w moment tzw. "przekształceń własnościowych", a projekt nie wydawał się dochodowy. Ten "niedochodowy projekt" znowu musiałam odłożyć na długi czas. Ale te krótkie utwory Zbigniewa Herberta widocznie mają taką siłę, że nie mogłam ich nie nosić w sobie, nie widzieć dookoła siebie - zapomnieć. Poeta odszedł w roku 1998. Moje zobowiązanie realizacji projektu pozostało. Wreszcie w latach 2009-2013, w czasie wolnym od pracy zarobkowej namalowałam 21 prac olejnych do pierwotnie wybranych tekstów Zbigniewa Herberta. Historia tego przedsięwzięcia ma więc 38 lat. Dziś pokazuję efekt mojej pracy. Jestem bardzo wdzięczna Pani Katarzynie Herbertowej za zgodę na umieszczenie w kalendarzu Galerii Grafiki i Plakatu utworów Zbigniewa Herberta będących inspiracją do moich prac.  Elżbieta Gaudasińska

Vocalensemble Erwitte - Halleluja (Messias):

Das Vocalensemble Erwitte in einer Aufnahme aus dem Jahr 2000 mit dem "Halleluja" aus G.F. Händels "Messias" - St.Laurentius, Erwitte

  • Kategorie


http://www.youtube.com/watch?v=H3ZIAD4bySw&feature=related :

Handel's Messiah - 1 of 6 czytaj: Masaja - Mesjasz

http://www.youtube.com/watch?v=Z-XAjkKQup8&feature=related :

Handel's Messiah - The Biblical Message Behind the Musical Masterpiece. An inspirational and beautiful video with extracts from this classical Christmas favorite.


Messiah - Handel ( 1 ) http://www.youtube.com/watch?v=11xABcKjux8&feature=related

2 http://www.youtube.com/watch?v=jH4FSk79PR4&feature=related

3 Geburt Jesu: http://www.youtube.com/watch?v=qnFmKb-TCZ4&feature=related

4: http://www.youtube.com/watch?v=V0r16tr66dI&feature=related

5: http://www.youtube.com/watch?v=jT_Q4pbVBzI&feature=related

6: http://www.youtube.com/watch?v=tmjGepjywMc&feature=related

7… Amen http://www.youtube.com/watch?v=XfI6kcWbpXI&feature=related

Messiah - Handel ( 7 ) Some of my favorite parts of " Messiah ' - Handel ( 7 )


Academy and Chorus of St Martin in the Fields. Chorus master: Laszlo Heltay
Sir Neville Marriner ( conductor ) Point Theatre - Dublin 1992


pksczep-131207 - Bilder - Obrazy -Fotos:

1.-Wieczoreks Dezember - von gold.Herbst zu weissen Weihnachten in OberschlesienAdventsZeit (Wieczorek Alfons Aquarelle: Herbst: Pless-Grzawa, -Schloss, Promnitzer-Schlösschien, Gleiwitz und Winter: -Tichauer Parl Schlösschien, Beskidengebirge -Weichsel, -Ustron u. Schrottholzkirche "Walencik" in Alt-Bierun OS)

2.-Advent in der Zeitung www.adventsundsommerzeit.de -LINK

3.-SchlesierTreff-Weihnachtet-mit A.Wieczorek -TannenBaeume in Riesengebirge4.-D.Tusk -4.12.2013 - Gornicy to być moze najpotrzebniejsza klasa zawodowa w Polsce

5.-Gr KoalitionAngela Merkel hat die konservative Seele verkauft an SPD 2013-NEWS-German-Elect-The-Day-After

6.-EU und Euro

7.-Zuwanderung in Europa-Proportion -mit muslimischer und nichtmuslimischer

8.-Europa im 2013 -muslimischer und nichtmuslimischer

9.-Fortschritt des Denkens und der Ideen entsteht in Denker-Netzwerken

10.-amal kritisiert die Linke noch Wahlrechrsungleichheit - heute 28 in PAZ48_11_Wahlrecht_Preussen

11.-plakat_co dalyj ze slonskom gotkom

12.-Sala sondowa-bez swiadkow -tylko dla urzednikow - polski Sond Najwyzszy osondzil- Slazcy nie sa odrębnym narodem

13.-Ideologia gender jest gorsza od ateizmu. Pod plaszczykiem praw człowieka i praw dzieci -chce zafundowac ona Sodome

14.-Berlin - ihre Fahrten summieren sich auf 1.5 Millionen Kilometer im Jahr

15.-Unsere Deutsche Heimat BGD - so heimatlich-weihnachtlich wie nie zuvor

16.-Meine 4 Deutsche Weihnacht-Konzerte als Mitglied Bayel Lev Männerchor -pksczep. -am im Altenberger Dom - 9.12, 11.12, 12.12.2013 - als 1. Tenor -pksczep.

17.-Konzert 15.12.2013 Monheim Dioniysius-Kirche

18.-Wintertraeume - Weihnachtszeit

19.-Anbetung der Hirten - neu gemalt -von Johann Hendrix -nach Jacob Jordaens aus 1636

20.-Weihnachten auf Schneekoppe mit Eichendorff - Markt und Strassen steh´n verlassen.

21.-Lied - Markt und Strassen steh´n verlassen -J.v.Eichendorff - oberschlesisches Weihnachtslied
Avira Antivirus Suite Erstellungsdatum der Reportdatei: Samstag, 7. Dezember 2013 21:18 Das Programm läuft als uneingeschränkte Vollversion. Online-Dienste stehen zur Verfügung. Lizenznehmer : Peter Karl Sczepanek

Subject:pksczep-131207, von P.K. Sczepanek (Seiten -Stron -136)Schlesisch - Christlich - Europäisch - O Śląsku, chrześcijaństwie, po europejsku - 13/35


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna