Plan gospodarki odpadami dla gminy kietrz na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”Pobieranie 1.1 Mb.
Strona12/21
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

6.2.Odpady opakowaniowe

Cele krótko- i długookresowe na lata 2010-2017:  • rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, aby osiągnąć cele określone w tabeli nr 26.


Tabela nr 26. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych


Lp.

Rodzaj opakowania, z którego powstał

odpad

2010 r.

2012 r.

2014 r.

% poziomu

% poziomu

% poziomu

Odzysku

Recyklingu

Odzysku

Recyklingu

Odzysku

Recyklingu

1.

Opakowania (ogółem)

531)

351)

571)

451)

601)

551)

2.

Opakowania z tworzyw sztucznych

-

181)2)

-

201)2)

-

22,51)2)

3.

Opakowania z aluminium

-

451)

-

481)

-

501)

4.

Opakowania ze stali

-

331)

-

421)

-

501)

5.

Opakowania z papieru i tektury

-

521)

-

561)

-

601)

6.

Opakowania ze szklą

-

431)

-

491)

-

601)

7.

Opakowania z drewna

-

151)

-

151)

-

151)

    1. Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.).

    2. Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie poziomów odzysku

i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych Dz. U. z 2007 r. Nr 109 poz. 752

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna