Plan sesji sesja plenarna S1 Przewodniczący sesji: prof dr hab inż. Jerzy girtlerPobieranie 36.05 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar36.05 Kb.
PLAN SESJI

Sesja plenarna S1

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Jerzy GIRTLER

Miejsce: Sala Konferencyjna ITWL

Sesja plenarna S2

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Janusz SZPYTKO

Miejsce: Sala Konferencyjna ITWL

Sesja plenarna S3

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Jan GRUSZECKI

Miejsce: Sala Konferencyjna ITWL

Sesja plenarna S4

Przewodniczący sesji: prof. nadzw. dr hab. inż. Józef ŻUREK

Miejsce: Sala Konferencyjna ITWL

Sesja plenarna S5

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Józef BŁACHNIO

Miejsce: Sala Konferencyjna ITWL
Temat „Okrągłego Stołu”: Teoria i praktyka diagnostyki statków powietrznych

Organizator: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP

Przewodniczący obrad: prof. dr hab. inż. Paweł LINDSTEDT, płk mgr inż. Adam BAGIŃSKI

Miejsce: Sala Konferencyjna ITWL


Tematyka konferencji:

 1. Diagnostyka zespołów napędowych, systemów płatowca, awioniki, systemów bezpieczeństwa załogi i ratunkowych

 2. Pokładowe systemy diagnostyczne samolotów i śmigłowców

 3. Naziemne systemy diagnostyczne samolotów i śmigłowców

 4. Standardy i poziomy diagnostyczne

 5. Algorytmy diagnozowania sprzętu lotniczego

 6. Kontrolowanie stanu technicznego - monitorowanie

 7. Genezowanie i prognozowanie – w aspekcie badań KBWL

 8. Metody i aparatura diagnostyczna

 9. Podstawy fizyczne metod diagnostycznych

 10. Projektowanie systemów diagnostycznych

 11. Rola i miejsce systemów diagnostycznych w eksploatacji samolotów i śmigłowców

 12. Diagnostyka i bezpieczeństwo lotów

 13. Diagnostyka wspomagana komputerowo

 14. Aspekty ekonomiczne diagnostyki

 15. Koncepcja jednolitego paliwa w eksploatacji samolotów i śmigłowców

 16. Nowe źródła energii dla samolotów i śmigłowców

 17. Standaryzacja szeroko rozumianych problemów materiałów pędnych i smarów

 18. Właściwości paliw do turbinowych silników lotniczych: stabilność termiczna, dodatki smarnościowe, zawartość siarki, kontaminacja paliwa i inne

 19. Właściwości olejów i smarów stosowanych w lotnictwie

 20. Problemów kodyfikacji i specyfikacji produktów naftowych

 21. Metod kontroli jakości produktów naftowych na każdym etapie użytkowania

 22. Wymagań własności produktów naftowych podczas dystrybucji i zastosowania w układach sprzętu lotniczego.

 23. Diagnostyka wpływu produktów naftowych na technikę lotniczą (badania tribologiczne, zmiany właściwości fizykochemicznych, badania zamienników itp.)


PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
Środa, 05.10.2011r. - DZIEŃ 1
godz. 10:00 Rejestracja uczestników w ITWL

godz. 11:00 CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI (55’)

Sala Konferencyjna ITWL 1. Powitanie i otwarcie Konferencji - Prof. Jerzy Lewitowicz – Przewodniczący Konferencji AIRDIAG’2011 (5’)

 2. Prezentacja Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie - Prof. Andrzej Żyluk - Zastępca Dyrektora ITWL (20’)

 3. 55 lat pracy i służby w Instytutcie Technicznym Wojsk Lotniczych gen. prof. dr. hab. inż. Jerzego Lewitowicza - Prof. Jerzy Manerowski (30’)


godz. 12:00 – 12:30 przerwa kawowa

SESJE PLENARNE S1 i S2 - Sala Konferencyjna ITWL
Sesja S1

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Jerzy GIRTLER

godz. 12:30 S11* Uszkodzenia i niesprawności statków powietrznych inspiracją diagnostyki - Jerzy Lewitowicz - ITWL

godz. 12:50 S12 Normy ISO kwalifikacji i oceny personelu realizującego monitorowanie stanu technicznego - Kenneth Culverson – USA

godz. 13:10 S13 Stochastic Modeling of Aircraft System’s Maintenance Processes From mathematical point of view - Laszlo Pokardi - Węgry

godz. 13:30 S14 Projektowanie ekspertowego systemu diagnostycznego układu łożyskowania turbinowego silnika śmigłowcowego - Henryk Borowczyk, Paweł Lindstedt, Ryszard Szczepanik - ITWL

godz. 13:50 Dyskusja i podsumowanie (10’)
godz. 14:00 – 15:00 przerwa obiadowa
Sesja S2

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Janusz SZPYTKO

godz. 15:00 S21 Parametry identyfikacji funkcji stateczności i sterowania poddźwiękowych UAV - Aleksandr Zubrutkyi – Ukraina

godz. 15:20 S22 Zastosowanie tablic przejść w diagnostyce systemów sterowania samolotem bezzałogowymMirosław Rodzewicz – Politechnika Warszawska

godz. 15:40 S23 Utrata stateczności powodująca bifurkacyjne uszkodzenie pokryć statków powietrznych Sergiej Oczagow – Rosja

godz. 16:00 S24 Badania emisji związków szkodliwych spalin turbinowego silnika odrzutowego PW-100 podczas przedstartowej próby silnika samolotu F-16 - Jerzy Merkisz, Jarosław Markowski, Jacek Pielecha, Sławomir Smuktonowicz - Politechnika Poznańska

godz. 16:20 Dyskusja i podsumowanie (10’)

godz. 16:30 – 17:30 Wystąpienia wystawców - Sala Konferencyjna

godz. 17:00 – 18:30 Sesja plakatowa i zwiedzanie ITWL

godz. 18:30 – 21:00 Uroczysta kolacja – Teren ITWLCzwartek, 06.10.2011r. - DZIEŃ 2

godz. 09:30 Rejestracja uczestników w ITWL

SESJE PLENARNE S3, S4 i S5 (12 referatów) – Sala Konferencyjna ITWL

Sesja S3

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Jan GRUSZECZKI

godz. 10:00 S31 Ocena stanu mikrostruktury łopatek turbiny gazowej metodami nieniszczącymiJózef Błachnio, Mariusz Bogdan, Artur Kułaszak, Marek Chalimoniuk - ITWL

godz. 10:20 S32 Przesłanki i przykład parametrycznej metody oceny stanu technicznego łopatki maszyny wirnikowej z eliminacją jej niemierzalnego otoczeniaPaweł Lindstedt, Rafał Grądzki - ITWL

godz. 10:40 S33 Wysokoczułe metody detekcji zmęczenia - Mirosław Witoś, Mariusz Zieja – ITWL

godz. 11:00 S34 Właściwości przepływu jednorodnej cieczy roboczej przez hydrauliczną szczelinę oporową Leszek Ułanowicz – ITWL

godz. 11:20 Dyskusja i podsumowanie (10’)godz. 11:30 – 12:00 przerwa kawowa

Sesja S4

Przewodniczący sesji: prof. nadzw. dr hab. inż. Józef ŻUREK

godz. 12:00 S41 Ocena stanu technicznego układów łożyskowania silników lotniczych metodami diagnostyki tribologicznejAdam Bagiński - IWspSZ, Jarosław Spychała, Marek Zboiński - ITWL

godz. 12:20 S42 Problemy smarności paliw lotniczych zawierających biokomponentyAndrzej Kulczycki, Jarosław Sarnecki – ITWL

godz. 12:40 S43 Jednolite paliwo pola walki do zastosowań lądowych i morskich - Wojciech Dzięgielewski – ITWL

godz. 13:00 S44 Przebieg zmian wybranych właściwości paliw lotniczych w czasie przechowywania i na drodze dystrybucji – Grażyna Karp, Wojciech Dzięgielewski – ITWL

godz. 13:20 Dyskusja i podsumowanie (10’)godz. 13:30 – 14:30 przerwa obiadowa
Sesja S5

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Józef BŁACHNIO


godz. 14:30 S51 Główne problemy diagnostyki, prognozowania i zarządzania trwałością statków powietrznych Kamila Kustroń – Politechnika Warszawaska

godz. 14:50 S52 Termowizyjne badania łopaty kompozytowejPaweł Skalski, Maciej Parafiniak – Instytut Lotnictwa

godz. 15:10 S53 Fuzja danych, a diagnostyka w lotniczych systemach pomiarowych Bogusław Dołęga – Politechnika Rzeszowska

godz. 15:30 S54 Diagnozowanie turbin wirnikowych maszyn przepływowych nieniszczącą metodą wizualnąAdam Bagiński – IWspSZ, Artur Kułaszka, Andrzej Szczepankowski, Janusz Szymczak - ITWL

godz. 15:50 Dyskusja i podsumowanie (10’)

godz. 16:30 – 17:00 Zamkniecie Sesji Plenarnych Konferencji
Piątek, 07.10.2011r. - DZIEŃ 3

godz. 10:00 – 12:00 Obrady okrągłego stołu

Przewodniczący obrad: prof. dr hab. inż. Paweł LINDSTEDT, płk mgr inż. Adam BAGIŃSKITeoria i praktyka diagnostyki statków powietrznych - Dyskusja
godz. 12:00 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI (30’)

Wystąpienie Przewodniczącego Konferencji - zamknięcie konferencji, pożegnanie gościgodz. 12:30 Obiad
godz. 13:30 Wyjazd uczestników konferencji

*- S11 – sesja plenarna 1, kolejny referat 1©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna