Plan wynikowy do programu nauczania religii – kl. III: ja I bóg a wyzwania wspóŁczesnego świataPobieranie 87.82 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar87.82 Kb.
PLAN WYNIKOWY DO PROGRAMU NAUCZANIA RELIGII – KL. III: JA I BÓG A WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Symbol programu: TK/PR 07/2010

Redakcja opracowania: Elżbieta Bednarz

Określenie wymagań


a) osiągnięć podstawowych:

  • konieczne (K) – ocena dopuszczająca

  • podstawowe (P) – ocena dostateczna

b) osiągnięć ponadpodstawowych:  • rozszerzające (R) – ocena dobra

  • dopełniające (D) – ocena bardzo dobra

  • wykraczające (W) – ocena celująca


Dział

programowy

Jednostka tematyczna

Jedn. lekc.

Cele kształcenia w ujęciu operacyjnym wraz z określeniem wymagań edukacyjnych

Wymagania podstawowe (K+P) uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe (R+D+W) uczeń:

Blok 1. Grzech – wybaczenie czy nie wybaczenie?

Lekcja1

Grzech. Definicja, źródło, przyczyna, natura2

- definiuje pojęcie grzechu (K)

- omawia rozwój grzechu i jego naturę (P)

- podaje przykłady grzechu (K)

- wyjaśnia co jest źródłem i przyczyną grzechu (K)

- określa co jest konsekwencją grzechu (K)

- przytacza fragmenty biblijne mówiące o grzechu (K)- tłumaczy w jaki sposób unikać grzechu (R)

- wyjaśnia jaki stosunek do grzechu powinien mieć chrześcijanin (D)

- modli się o siły, by unikać grzechu (W)

- odnajduje prawdy Boże zawarte w Biblii i stosuje je w swoim życiu, odnosząc się do realnego świata (W)Lekcja 2

Grzech niewybaczalny i jego konsekwencje.2

- opowiada historię rozmowy Jezusa z faryzeuszami (K)

- definiuje pojęcie grzechu niewybaczalnego (K)

- podaje inne przykłady grzechu przeciwko Duchowi Świętemu (P)

- przytacza fragmenty biblijne, mówiące o grzechu niewybaczalnym (P)- tłumaczy, co jest konsekwencją grzechu niewybaczalnego (R)

- wyjaśnia w jaki sposób unikać grzechu przeciwko Duchowi Świętemu – grzechu niewybaczalnego (D)

- modli się o niepopełnianie grzechu niewybaczalnego (W)


Lekcja 3

Wpływ grzechu na życie człowieka.2

- opowiada historię o Adamie i Ewie (K)

- przytacza cechy życia bez grzechu (P)

-opisuje krótko naturę grzechu (P)

- wymienia skutki grzechu w życiu człowieka (P)

- tłumaczy następstwa grzechu w relacji człowiek i inni ludzie (P)


- odpowiada na pytanie: Jaki wpływ może mieć grzech na twoje osobiste życie – relacje z Bogiem” (R)

- modli się o siłę, by móc stoczyć i wygrać walkę z pokusą i jej konsekwencją – grzechem (W)

- modli się o poznanie i czujność rozróżnienia sytuacji, która prowadzi do grzechu (W)

- prawidłowa postawa i reakcja na widziany grzech (W)

- umiejętność nazwania grzech – grzechem – przytaczanie odpowiednich fragmentów Pisma Świętego (W)


Blok 2

Pokusa

Lekcja 4

Czym jest pokusa? Pochodzenie pokusy2

- zdefiniuje pojęcie pokusy (K)

- poda przykład występowania pokusy w jego życiu lub życiu innych (P)

- wymieni postacie biblijne stawiające czoło pokusie (P)


- wyjaśni pochodzenie pokusy (R)

- powtórzy z pamięci główny werset biblijny (R)

- odszuka w Biblii odpowiedni werset biblijny i określi na jego podstawie czym jest pokusa (D)

- weźmie udział w grze dydaktycznej (D)

- podziękuje w modlitwie Duchowi Świętemu za mądrość w rozpoznawaniu pokusy w swoim życiu (W)


Lekcja 5

Jak sobie radzić z pokusą?2

- przypomni czym jest pokusa (K)

- poda przykłady różnych sytuacji z własnego życia, w których uważa, że ma do czynienia z pokusą (K)

- opowie świadectwo jak sobie radzi z presją rówieśniczą (P)


- weźmie udział w przedstawieniu scenki rodzajowej (R)

- powtórzy werset biblijny na pamięć (R)

- zaprezentuje, jak asertywnie odmawia, gdy wymaga tego sytuacja w jakiej się znajdzie (R)

- wymieni biblijne metody walki z pokusami (D)

- wykona plakat (D)

- w sytuacji pokusy w swoim życiu zawsze zwraca się do Boga (W)

- w modlitwie modli się o mądrość w postępowaniu wobec pokusy w swoim życiu i bliskich mu osób (W)


Lekcja 6

Skutki, konsekwencje pokus2

- wypowie się, czy pokusy mogą nas przybliżyć do Boga, do relacji z Nim, czy raczej od Niego oddalić (K)

- zaśpiewa tematyczną piosenkę (P)

- wymieni konsekwencje pokus w swoim życiu (P)


- weźmie udział w grze dydaktycznej (R)

- powtórzy werset biblijny na pamięć (R)

- weźmie udział w dyskusji (D)

- pomaga innym odnosić zwycięstwo nad pokusą (D)

- w modlitwie prosi o zwycięstwo nad pokusami lub podziękuje Bogu za zwycięstwo w swoim życiu i w życiu innych (W)


Blok 3

Dwa Królestwa

Lekcja 7

Czym jest Królestwo Boże?2

- przeczyta przypowieści odnoszące się do Królestwa Bożego (K)

- wyjaśni znaczenie przeczytanych przypowieści (P)- powtórzy werset biblijny na pamięć (R)

- zastanowi się jak godnie reprezentować Królestwo Boga na ziemi (R)

- wypowiada się na temat jakości życia według standardów Królestwa Bożego (D)

- zadeklaruje (jeśli taka będzie jego wola) chęć przynależności do Królestwa Bożego (W)Lekcja 8

Czym jest królestwo ciemności? Kim jest szatan?2

- przeczyta z Biblii o pochodzeniu, naturze i działalności szatana (K)

- określi do jakiego królestwa zmierza: królestwa Bożego czy królestwa ciemności (P)- podaje przykłady ze swojego życia w jaki sposób odpiera ataki szatana (R)

- bierze czynny udział w dyskusji (D)

- pomodli się o moc i siłę do zwalczania złego (W)


Lekcja 9

Jezus pokonał szatana!2

- oglądnie film z przesłaniem ewangelizacyjnym (K)

- wymieni dziedziny, w których widoczne jest zwycięstwo Jezusa (P)

- wytłumaczy w jaki sposób Jezus zwyciężył szatana (P)


- odpowie na pytanie jak może odnosić zwycięstwo w swoim osobistym życiu (R)

- powtórzy werset biblijny na pamięć (R)

- w modlitwie poprosi Jezusa o pomoc w odnoszeniu zwycięstw (D)

- wykonuje prezentację i przedstawia ją grupie (W)

Blok 4

Duchowa walka

Lekcja 10

W jaki sposób atakuje szatan?2

- weźmie udział w grze dydaktycznej (K)

- ułoży układankę z wersetem (K)

- wymieni sposoby działania diabła omówione w wersetach biblijnych (P)

- powtórzy werset biblijny z pamięci (P)- wyjaśni, dlaczego szatan pozostaje w ukryciu (R)

- poda przykłady ataków diabelskich w otaczającym go świecie (R – D)

- wskaże na Boga jako pomoc w atakach diabelskich (D)

- modli się do Boga o czujność i ochronę przed zasadzkami diabelskimi (W)Lekcja 11

Kto rządzi światem?2

- wskaże przykłady oszustw i zniewoleń diabelskich w życiu ludzi (K)

- powtórzy werset biblijny z pamięci (P)

- poda przykłady kłamstw diabelskich, które zaprzeczają prawdzie Bożej (P)


- wyjaśni dlaczego diabeł ma władzę w życiu ludzi (R)

- wyjaśni potrzebę wiary Bogu i odrzucenia kłamstw diabła (R)

- modli się o „otwarte oczy” naprawdę Bożą i ochronę przed oszustwami diabelskimi (D)

- rozpoznaje kłamstwa diabelskie w swoim życiu i odrzuca je (W)Lekcja 12

Jak prowadzić zwycięskie chrześcijańskie życie?2

- przeczyta o elementach zbroi duchowej (K)

- powie do czego służą poszczególne części zbroi duchowej (P)- wytłumaczy jak używać zbroi duchowej na co dzień (P)

- wymieni rzeczy, które przyczyniają się do niszczenia zbroi duchowej (R)

- podejmuje decyzję o zaufaniu Bogu i kierowaniu się w życiu Jego wskazówkami (D)

-prosi Boga o pomoc w prowadzeniu zwycięskiego życia (W)Blok 5

Przebaczenie

Lekcja 13

Czym jest przebaczenie?2

- wyjaśnia definicję przebaczenia (K)

- podaje fragmenty biblijne mówiące o przebaczeniu (P)
- tłumaczy różnicę między przebaczaniem a nieprzebaczeniem (R)

- modli się za ludzi, którzy potrzebują przebaczenia Jezusa Chrystusa (D)

- wyraża chęć przeproszenia osób, które w jakiś sposób zranił (W)


Lekcja 14

Krew Jezusa a przebaczenie2

- opowiada przypowieść o synu marnotrawnym i wyjaśnia ją w aspekcie Bożego przebaczenia wobec człowieka (K)

- Wymienia biblijne postacie, które doznały Bożego przebaczenia (P)- ilustruje w formie plakatu łaskę jaką okazał człowiekowi Bóg Ojciec zsyłając swego Syna Jezusa Chrystusa na podstawie biblijnego wersetu z Ew. Jana 3,16 (R)

- na podstawie wersetów biblijnych podaje co trzeba uczynić by doznać Bożego przebaczenia (D)

- w grupie tworzy nową pieśń uwielbienia (W)


Lekcja 15

Dlaczego przebaczać?2

- wymienia Boże cechy (K)

- podaje wersety biblijne mówiące o miłości Bożej do człowieka (P)- tłumaczy jak ważne jest przestrzeganie Bożych praw by prowadzić owocne i szczęśliwe życie (R)

- wyjaśnia na własnym przykładzie jak doświadczył miłości Bożej (D)

- dziękuje Bogu za zbawienie (W)


Blok 6

Kim jestem w Chrystusie?

Lekcja 16

Otrzymujemy nowe życie
2

- wypowiada się , czym jest nowonarodzenie (K)

- wyjaśni znaczenie nowonarodzenia w życiu chrześcijanina (P)- podaje analogię pomiędzy historią nawrócenia Nikodema a innego nowo nawróconego dziś (R)

- opowie historię swego nawrócenia (D)

- w modlitwie wyzna Jezusa swoim Panem (W)


Lekcja 17

Nowa relacja z Bogiem2

- wypowiada się, czym jest bliska relacja z Bogiem (K)

- wymienia sposoby budowania bliskiej relacji z Bogiem (P)

- opowie, jakiej relacji oczekuje Bóg (P)


- nazwie sposoby poprawienia swojej relacji ze Stwórcą (R )

- aktywnie uczestniczy w scenkach dramowych (D)

- poprosi w modlitwie o poprawę relacji z Bogiem (W)


Lekcja 18

Oddzieleni od grzechu/świata2

- opisuje znaczenie dzieła Chrystusa dla życia człowieka (K)

- nazywa bariery osłabiające jego relację z Bogiem (P)- potrafi wskazać jaka jest analogia pomiędzy Chrystusem a wolnością od grzechu (R);

- pisze list, w którym weryfikuje swoją relację z Bogiem (D)

- modli się o nawiązanie, podtrzymanie lub zacieśnienie relacji z Bogiem (W)


Blok 7

Stosowanie wartości biblijnych w codziennym życiu

Lekcja 19

Szacunek

2


- wyjaśnia jak rozumie pojęcie szacunek (K)

- wyjaśnia wobec kogo powinniśmy okazywać szacunek na podstawie wersetu biblijnego Rz.12,10 (P)

- wymienia kilka sposobów okazywania szacunku wobec innych i Boga (R)

- prosi Boga w modlitwie aby umiał odnosić się do innych z szacunkiem (D)

- potrafi przedstawić scenkę z życia pokazującą zachowanie godne szacunku wobec osób starszych, chorych i upośledzonych (W)


Lekcja20

Odpowiedzialność2

- definiuje pojęcie odpowiedzialności (K)

- opowiada w jakich sytuacjach chrześcijanin powinien kierować się nakazem Bożym, a nie przepisami świeckimi (P- wymienia sytuacje w których zachował się nieodpowiedzialnie i sposoby, jak należy to zmienić (R)

- prosi w modlitwie Boga, aby być odpowiedzialnym chrześcijaninem (D)

- potrafi wskazać na czym polega odpowiedzialność: a) za dary, talenty i uzdolnienia, którymi obdarzył go Bóg; b) przed ludźmi za innych ludzi (W)


Lekcja 21

Wolność od pożądliwości2

- wyjaśnia czym jest pożądliwość (K)

- opowiada z jakimi pożądliwościami borykali się bohaterowie Biblii (P)

- mówi z pamięci werset Ga 5,16 (P)


- wymienia z jakimi pożądliwościami musi walczyć chrześcijanin (R)

- wyjaśnia co należy zrobić, aby przezwyciężyć pożądliwości (D)

- spisuje listę swoich pożądliwości i modli się, aby nie ulegał nim (W)


Lekcja 22

Miłość buduje, egoizm rujnuje2

- objaśnia pojęcia „egoizm” i „miłość” (P)

- opowiada historię o Ezawie i Jakubie oraz przypowieść o synu marnotrawnym (K)

- porównuje skutki budującej miłości i skutki rujnującego egoizmu na postawie poznanych postaci biblijnych(K)


- przytacza z własnego życia skutki zachowania egoistycznego i pełnego miłości (R)

- wyjaśnia kto jest źródłem miłości w jego życiu i w jego rodzinie (D)Lekcja 23.a

Boża sprawiedliwość2

- wyjaśnia pojęcie „sprawiedliwość” (P)

- wyjaśnia na czym opierała się sprawiedliwość Boża w ST i NT (K)- mówi z pamięci Rz.3,23-25 (R)

- samodzielnie przedstawia w dowolny sposób tj. drama scenka, piosenka itp opowieść biblijną (o robotnikach w winnicy lub historię łotra ukrzyżowanego wraz z Jezusem) (D)

- dziękuje w modlitwie za dar usprawiedliwienia z grzechów w Jezusie Chrystusie (W)


Lekcja 23.b

Boża sprawiedliwość2

- wyjaśnia pojęcie „sprawiedliwość” (P)

- podaje przykłady Bożej sprawiedliwości (K)
- mówi z pamięci Mt 6,33 (R)

- wymienia sytuacje w których doświadczył niesprawiedliwości i sprawiedliwości ze strony innych ludzi (R)

- podaje przykłady z życia co według niego jest sprawiedliwe i niesprawiedliwe (D)

- modli się aby potrafił naśladować Bożą sprawiedliwość w sytuacjach dnia codziennego (W)Lekcja 24

Kim jestem, a kim powinienem być2

- opowiada historię o Gedeonie Mojżeszu Apostole Janie (P)

- tłumaczy jakie cechy Bóg zmienił w bohaterach biblijnych (K)- wyjaśnia w jaki sposób Bóg może zmienić życie wierzących (R)

- wymienia jakie cechy chciałby zmienić w sobie (D)

- modli się o to, aby Bóg go zmieniał (W)


Blok 8

Znaczenie ewangelizacji dla mnie i świata

Lekcja 25

Znaczenie i potrzeba ewangelizacji2

- zdefiniuje pojęcie ewangelizacji (P)

- tłumaczy jaki jest najważniejszy cel głoszenia Ewangelii (K)
- wymienia kilka wersetów biblijnych mówiących o dzieleniu się Dobrą Nowiną (R)

- opowiada o osobach i sytuacjach, w których głosił ewangelię lub kiedy mu głoszono Dobrą Nowinę (D)

- modli się by mieć możliwość i odwagę głoszenia Ewangelii (W)


Lekcja 26

Wpływ Ewangelii na moje życie -świadectwa2

- opowiada historię zbawienia Saula (P)

- na podstawie słuchanych świadectw opowiada, jak wyglądało życie autorów przed ich nawróceniem (K)- opowiada, jak zmieniło się życie ludzi składających świadectwo po nawróceniu (R)

- przedstawia świadectwo swojego nawrócenia (D)

- modli się, aby Duch Święty dawał odwagę bycia zawsze gotowym do powiedzenia swego świadectwa (W)


Lekcja 27

Biblijne przykłady ewangelistów i styl ich życia
2

- opowiada jaką rolę pełnili apostołowie w czasach biblijnych (P)

- tłumaczy co znaczy słowo „apostoł” (K)- wymienia imiona apostołów Nowego Testamentu (R)

- na podstawie wybranego przykładu, opowiada jak wyglądała praca apostolska w czasach biblijnych (D)

- modli się o siłę i wytrwanie dla uwięzionych osób (W)


Lekcja 28

Jak dzielić się ewangelią?2

- wymieni, jakie powinien mieć motywacje do głoszenia Ewangelii (K)

- tłumaczy, kto jest odpowiedzialny za nawrócenie się ludzi, którzy słuchają zwiastowania (P)- wymieni fragmenty biblijne mówiące o właściwym sposobie dzielenia się Ewangelią (R)

- wymieni kilka sposobów, z których można skorzystać przy ewangelizacjach (D)

- pomodli się o mądrość w głoszeniu Ewangelii (W)


Blok 9

Subkultury a chrześcijanin

Lekcja 29

Subkultury a wartość chrześcijańska2

- zdefiniuje pojęcie „subkultura”(K)

- streści rozmowę Jezusa z Samarytanką (K)

- wymieni znane mu subkultury młodzieżowe (P)


- wskaże na wartości chrześcijańskie ważne w życiu człowieka (R),

- odniesie, wskazane historie biblijne do swojego życia (D),

- pomodli się do Boga, o to, by zawsze kierował się właściwymi wartościami przy wyborze przyjaciół (W).


Lekcja 30

Chrześcijańska wolność wobec przynależności do grupy2

- opowie historię o synu marnotrawnym (K)

- poda swoją definicję przynależności do grupy (P)

- wymieni cechy chrześcijańskiej wolności (P)


- wymieni sytuacje, w których zły wybór przyjaciół i chęć przynależności do grupy nie były dla niego dobre (R),

- właściwie i według Bożych wskazań wybierze grupę przyjaciół (D),

- podaje własne przykłady asertywnego zachowania wobec rówieśników namawiających go do niewłaściwego zachowania(W)


Blok 10

Bóg obdarzył nas wzrokiem i słuchem

Lekcja 31

Czy każda muzyka, której słucham jest dobra?2

- opowie historię biblijną, w której ujęta jest muzyka towarzysząca życiu człowieka (K),

- wymieni rodzaje muzyki, które słucha (K),

- dokona rozróżnienia pomiędzy dobrą i nieodpowiednią dla chrześcijanina muzyką (P)

- opowiada dlaczego nie lubi słuchać niektórych rodzajów muzyki (P)

- opowie w jaki sposób muzyka wpływa na jego emocje i zachowanie (P)


- wytłumaczy jaki wpływ ma „zła muzyka” na jego świadomość i podświadomość (R)

- opowie w jaki sposób muzyka wpływa na jego emocje i zachowanie (R)

- zaśpiewa i/lub zagra utwory uwielbiające Boga (D)

- w modlitwie poprosi Boga o mądrość przy wyborze muzyki (W)

- opowie historię biblijną, w której towarzyszyła muzyka (R)

- wytłumaczy jaki wpływ ma „zła muzyka” na jego świadomość i podświadomość (D)


Lekcja 32

Jaki wpływ ma na mnie telewizja?2

- opisuje pozytywne i negatywne skutki oglądania poszczególnych programów telewizyjnych (K)

- wyjaśni na czym polega uleganie zmysłowej naturze ciała (P)
- podaje alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu (R)

- wytłumaczy jaki wpływ na niego ma oglądanie telewizji (R)

- potrafi wybrać odpowiednie dla niego programy telewizyjne (D)

- w modlitwie prosi Boga o pomoc w wyborze odpowiednich programów (W)

- w modlitwie prosi Boga o siłę w zachowaniu umiaru w oglądaniu telewizji (W)


Lekcja 33

Czy wszystko co przeglądam i czytam w Internecie ma na mnie dobry wpływ?2

- wytłumaczy czym jest „siecioholizm” (K)

- wymieni zagrożenia, które może napotkać w Internecie (P)

- opisuje skutki uzależnienia od Internetu (P)


- omawia mechanizm uzależnienia (R)

- wymienia wersety biblijne, które niosą przestrogę przed wszelkiego rodzaju uzależnieniami (D)- w modlitwie prosi Boga o ochronę przez uzależnieniem oraz zagrożeniami wynikającymi z korzystania z Internetu (W)

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna