Po raz dwunasty Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego wyłoni wybitnych naukowców-informatyków Już po raz dwunasty rusza Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego adresowany do młodych, polskich naukowców-informatykówPobieranie 14.63 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar14.63 Kb.
Informacja prasowa

Warszawa, 09.02.2016 r.Po raz dwunasty Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego wyłoni wybitnych
naukowców-informatyków

Już po raz dwunasty rusza Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego adresowany do młodych, polskich naukowców-informatyków. Przez lata Nagroda zdobyła renomę w środowisku naukowym i cieszy się stałym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji zgłoszenia będą przyjmowane do 15 kwietnia.
W ubiegłym roku wyróżnienie otrzymał dr Michał Pilipczuk, który mimo młodego wieku jest jednym z najlepszych w świecie specjalistów w zakresie złożoności parametryzowanej, niezwykle ważnego działu algorytmiki. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, Konkurs kierowany jest do osób, które w ostatnim dniu ubiegłego roku nie ukończyły 30 lat (lub 32 w przypadku osób, które korzystały z urlopów wychowawczych), pracowników, doktorantów lub studentów krajowej szkoły wyższej lub innej instytucji prowadzącej badania naukowe w zakresie informatyki. Nagroda przyznawana jest za udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w zakresie informatyki i jej zastosowań.
Dwunasta już edycja konkursu świadczy o prestiżu Nagrody, ale także o głębokiej potrzebie wparcia utalentowanych i pracowitych młodych ludzi. Dostrzegamy ich starania i ciężką pracę, która stanowi nie tylko sukces poszczególnych osób, ale w sposób znaczący wpływa na rozwój informatyki, dziedziny, która z dnia na dzień poszerza obszary swojego wpływu na nasze codzienne życie.” – mówi prof. Paweł Urzyczyn, Przewodniczący Rady Nagrody i dodaje: „Jesteśmy dumni nie tylko z uznania, jakim cieszy się Nagroda zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Dużą satysfakcję daje nam także fakt, że wyróżnienie staje się dla większości laureatów ważnym elementem kariery i bodźcem do dalszej wytężonej pracy.”
Aby wziąć udział w Konkursie, należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl.. Do wniosku należy dołączyć CV wraz z krótkim opisem dotychczasowego przebiegu pracy naukowej, opinię lub list rekomendacyjny samodzielnego pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki, listę wszystkich publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym oraz najważniejsze publikacje (nie więcej niż 5). W przypadku kandydatów, którzy przekroczyli 30 rok życia do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego korzystanie z urlopu wychowawczego. Wnioski należy składać do 15 kwietnia 2016 r.
Radę Nagrody, jak co roku, tworzą badacze i wykładowcy akademiccy, będący autorytetami w dziedzinie informatyki, profesorowie: Krzysztof Apt, Paweł Idziak, Jan Madey, Andrzej Pelc, Zygmunt Mazur, Jerzy Nawrocki, Leszek Pacholski, Marcin Paprzycki, Piotr Sankowski, Paweł Urzyczyn (przewodniczący). Sekretarzem Nagrody jest dr Daria Walukiewicz-Chrząszcz.
Patronem nagrody jest przedwcześnie zmarły, wybitny informatyk - Witold Lipski. Był naukowcem o wybitnym, twórczym umyśle. W roku 1967, jako laureat XVIII Olimpiady Matematycznej, przyjęty został bez egzaminów wstępnych do Studium Podstawowych Problemów Techniki przy Politechnice Warszawskiej. Zaledwie w 10 lat od dnia uzyskania stopnia doktora stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący trzy ważne i trudne kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z tych dziedzin opublikował wiele prac, które przyniosły mu światowy rozgłos i są często cytowane po dziś dzień. Witold Lipski zmarł w wieku 35 lat.
Nagrodę jego imienia, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą, ustanowiła w 2005 roku Fundacja Rozwoju Informatyki, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI), które jest również sponsorem Nagrody im. Witolda Lipskiego. Patronaty medialne nad tegoroczną edycją konkursu objęły: CHIP oraz Computerworld.

***
ORGANIZATORZY:


Fundacja Rozwoju Informatyki – organizacja non-profit, powołana w celu promowania technologii informacyjnych i ich społecznego wykorzystania. http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/FRI.pdf
Polskie Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących – polski oddział Association for Computing Machinery, zrzeszającej 83 000 członków. www.acm.org

SPONSORZY:
Polskie Towarzystwo Informatyczne – do jego celów należy popieranie działalności naukowej w dziedzinie informatyki, popularyzacja informatyki i jej zastosowań. PTI jest również sponsorem instytucjonalnym Nagrody. www.pti.org.pl
PATRONI MEDIALNI:
CHIP – miesięcznik i serwis internetowy dla entuzjastów najnowszych technologii; doskonałe dziennikarstwo połączone z niezależnymi artykułami. www.chip.pl

Computerworld – magazyn menedżerów i informatyków, wydający raporty specjalne m.in. „Kariera w IT”. Co roku nagradza firmy w badaniu „AudIT – najlepsze miejsce pracy IT w Polsce”. Prowadzi serwis poświęcony karierze w IT. www.computerworld.pl/praca

Kontakt dla mediów:

Anna Kaczmarska

Optimum PR

tel.: 796-110-712email: anna.kaczmarska@optimumpr.pl


str.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna