Pod kierunkiem nauczyciela mgr inż. Ireny Segelin l. Streszczenie biznes planuPobieranie 338.94 Kb.
Strona1/4
Data10.05.2016
Rozmiar338.94 Kb.
  1   2   3   4
Projekt własnej firmy:

Agencja reklamowa „Tęczowy Blask” – Bielawski i spółka
- spółka jawna

Wykonali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych

w Rzeszowie

pod kierunkiem nauczyciela mgr inż. Ireny Segelin

l. Streszczenie biznes planu
Przedmiotem biznes planu jest uruchomienie Agencji Reklamowej "Tęczowy Blask". Została ona utworzona 15 stycznia 2009 r. przez trzy osoby: Piotr Bielawski, Krzysztof Kuśmider, Anna Sękowska. Za formę działalności przyjęto spółkę osobową jawną. Siedziba firmy znajduje się w Rzeszowie przy ulicy Warszawskiej 34a.

Konsumenci polscy przyzwyczaili się już do możliwości, jakie niesie ze sobą gospodarka wolnorynkowa. Wykorzystują również, planując zakupy możliwości odroczenia płatności przy pomocy różnego rodzaju kredytów konsumpcyjnych, sprzedaży ratalnej czy też leasingowej.

Coraz większą popularnością cieszą się produkty renomowanych firm, co niekoniecznie musi świadczyć o wzroście zamożności przeciętnego Polaka (wspomniana wcześniej sprzedaż kredytowa). Na tym rynku pojawiają się duże możliwości oddziaływania przy pomocy reklamy, co oznacza nie tylko reklamowanie i promowanie znanych już i istniejących na rynku produktów, ale również wykreowanie nowych produktów i potrzeb poprzez nowe formy reklamy, nowe media nowe pomysły. W tym wypadku bardzo wiele zależy od kreatywności założycieli firmy i ich skłonności do ryzyka. Elastyczne działanie i dostosowywanie się do potrzeb klienta, nietuzinkowy pomysł na reklamę i dotarcie do klienta powinien firmie przynieść duży zysk.

Nowa firma reklamowa nieznana na rynku, w przypadku nieudanej akcji reklamowej niewiele straci na renomie natomiast w przypadku sukcesu może wiele zyskać.2. Opis przedsięwzięcia
2.1. Cele działalności firmy
Agencja reklamowa "Tęczowy Blask" – Bielawski sp.j. w początkowym etapie ma zamiar prowadzić działalność jedynie na rynku lokalnym. Aby wytrzymać naciski związane z możliwościami rozwojowymi większych konkurentów, będzie zmuszona do ciągłych nakładów inwestycyjnych na zakup nowego sprzętu związanego zwłaszcza z projektowaniem i wykonywaniem wizualnych elementów reklam.

Geopolityczne położenie województwa podkarpackiego stwarza firmie zarówno możliwości jak i problemy. Bliskość granicy z Ukrainą i Słowacją stwarza możliwości wykorzystania tamtejszych rynków zbytu, jednakże tereny przygraniczne naszych sąsiadów, podobnie jak polska "ściana wschodnia", to najbardziej zapóźnione gospodarczo i technologicznie tereny sąsiadujących państw. Szansą wydaje się istnienie od 1993 r. związku "Euroregion Karpacki", jednakże dotychczas działalność euroregionu w niewielkim stopniu dotyczyła sfery gospodarki. Możliwością są w tym wypadku różnego rodzaju targi i spotkania, które mogłyby umożliwić firmie "Tęczowy Blask" pozyskanie potencjalnych zagranicznych kontrahentów i firm, z którymi możliwa byłaby współpraca. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Istnieje możliwość transferu środków mających na celu wyrównanie różnic płynących z "niedorozwoju" gospodarczego interesujących nas terenów polskiego pogranicza południowo-wschodniego. Otoczenie międzynarodowe ma również duży wpływ na działalność przedsiębiorstw będących potencjalnymi klientami analizowanej agencji reklamowej. Możliwości rozwoju współpracy z południowymi i wschodnimi sąsiadami wpłynęłyby korzystnie na rozwój istniejących firm i powstanie nowych. Może to zachęcić potencjalnych krajowych i zagranicznych inwestorów do zwiększenia inwestycji w naszym rejonie. Wpłynęłoby to korzystnie na rozwój lokalnego rynku i niewątpliwie również na możliwości rozwojowe agencji "Tęczowy Blask".2.2. Forma organizacyjno-prawna

Za formę działalności przyjęto spółkę osobową jawną. Zakres obowiązków wobec wspólników opiera się na przepisach Kodeksu Handlowego – Dz. U. Nr 94 z dnia 8 listopada 2000 r. Zyski i straty spółki zgodnie z umową są dzielone pomiędzy trzech wspólników. Każdy ze współwłaścicieli posiada prawa wniesione w postaci gotówki, jak również środków trwałych: • Piotr Bielawski – 10 PLN oraz używany samochód osobowy o wartości ok. 19 tyś PLN,

 • Krzysztof Kumider – 10 tyś PLN oraz lokal na peryferiach miasta,

 • Anna Sękowska – 10 tyś PLN oraz komputer z drukarką ok. 25 tyś PLN.

Firma jest podatnikiem VAT, a bieżące i przyszłe inwestycje są finansowane z kapitałów własnych. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.2.3. Rodzaj działalności

Agencja "Tęczowy Blask" projektuje i wykonuje: • materiały reklamowe i promocyjne, foldery, ulotki, katalogi i karty wyrobów, teczki, plakaty, kalendarze, billboardy, gadżety,

 • wydawnictwa: albumy, magazyny,

 • plansze reklamowe,

 • ogłoszenia prasowe,

 • animacje do reklam telewizyjnych i prezentacji video,

 • interaktywne prezentacje multimedialne na krążkach CD-ROM,

 • witryny WWW.

Agencja "Tęczowy Blask" współpracuje z kooperatorami przedstawionymi w poniższej tabeli 1.


Tabela 1. Kooperanci Firmy


Nazwa i siedziba kooperanta

Zakres współpracy „Tęczowego blasku”
z kooperantami


Dziennik Polski.

Redakcja wydawnictwa Jagiellonia S.A.

ul. Ks. Jałowego 29

35 – 064 Rzeszów

Tel. (017) 8522479


- zlecanie umieszczania reklam klientów "Tęczowego Blasku" na łamach pisma,

- ustalenie, po uprzednim uzgodnieniu z klientem, termonów ukazywania się reklamy,

- dostarczanie zatwierdzonego przez klienta scenariusza reklamy,

- dostarczanie wykonanych przez fotografa "Tęczowego Blasku" zdjęć potrzebnych do reklam,

- dostarczanie opracowanej szaty graficznej reklam.


GAZETA WYBORCZA

ul. Mickiewicza 11

35 – 064 Rzeszów

Tel. (017) 8232602- dostarczanie wykonanych przez fotografa "Tęczowego Blasku" zdjęć potrzebnych do reklam,

- ustalanie, po uprzednim uzgodnieniu z klientem, terminów

ukazywania się reklamy,

- zlecanie umieszczania reklam klientów "Tęczowego Blasku" na łamach pisma,

- dostarczanie opracowanej szaty graficznej reklam,

- dostarczanie zatwierdzonego przez klienta scenariusza reklamy.Echo Dnia. Gazeta Poranna Redakcja

ul. Niepodległości 14

Tarnobrzeg

Tel. (015) 8232602- dostarczanie opracowanej szaty graficznej reklam,

- ustalanie terminów ukazywania się reklamy,

- dostarczani zatwierdzonego przez klienta scenariusza reklamy,

- dostarczanie wykonanych przez fotografa "Tęczowego Blasku" zdjęć potrzebnych do reklam,

- zlecanie umieszczania reklam klientów "Tęczowego Blasku" na łamach pisma.


Super Nowości

Dziennik


południowo-wschodniej

Polski


ul. Handlowa 2

35 – 234 Rzeszów

Tel. (017) 8525555

- zlecanie umieszczania reklam klientów,

- ustalanie, po uprzednim uzgodnieniu z klientem, terminów ukazywania się reklamy "Tęczowego Blasku" na łamach pisma,

- dostarczanie opracowanej szaty graficznej reklam,

- dostarczanie zatwierdzonego przez klienta scenariusza reklamy,

- dostarczanie wykonanych przez fotografa "Tęczowego Blasku"

zdjęć potrzebnych do reklam.
GŁOS RZESZOWA

ul. Okrzei 1

25-002 Rzeszów

Tel. (017) 8536589- zlecanie umieszczania reklam klientów „Tęczowego Blasku” łamach pisma,- dostarczanie zatwierdzonego przez klienta scenariusza reklamy,

- dostarczanie wykonanych przez fotografa "Tęczowego Blasku"

zdjęć potrzebnych do reklam,

- dostarczanie opracowanej szaty graficznej reklam,

- ustalanie, po uprzednim uzgodnieniu z klientem, terminów ukazywania się reklamy na łamach pisma.
Ziemia Kolbuszowska.

Miesięcznik powiatowy

ul. Piłsudskiego 7

Kolbuszowa

Tel. (017) 2272408

- zlecanie umieszczania reklam na łamach pisma,

- dostarczanie zatwierdzonego przez klienta scenariusza reklamy,

- dostarczanie wykonanych przez fotografa "Tęczowego Blasku"

zdjęć potrzebnych do reklam,

- dostarczanie opracowanej szaty graficznej reklam,

- ustalanie, po uprzednim uzgodnieniu z klientem, terminów

ukazywania się reklamy.
Wiadomości Małopolskie

ul. Grodzisko 3a

Rzeszów

Tel. (017) 8533682


- zlecanie umieszczania reklam klientów „Tęczowego Blasku” na łamach pisma,- dostarczanie zatwierdzonego przez klienta scenariusza reklamy,

- dostarczanie wykonanych przez fotografa "Tęczowego Blasku"

zdjęć potrzebnych do reklam,

- dostarczanie opracowanej szaty graficznej reklam,

- ustalanie, po uprzednim uzgodnieniu z klientem, terminów ukazywania się reklamy na łamach pisma.
AKADEMICKIE RADIO CENTRUM

Politechnika Rzeszowska

ul. Akademicka 6

35 – 100 Rzeszów

Tel. (017) 8540101

- „Tęczowy Blask” zleca radiu umieszczenie na antenie reklamy,

- pisze scenariusze reklam, które po zatwierdzeniu przez klienta, przekazywanie są reklamy do radia,

- scenariusze reklam dostosowane są do czasu trwania reklamy (warianty czasowe: 10 s, 15 s, 30 s),

- ustala, po uprzednim uzgodnieniu z klientem, częstotliwość oraz porę emitowania reklamy na antenie radia,

- korzysta z upustów cenowych, które ustalane są na podstawie wielkości zamówienia,

- Tęczowy Blask” współpracuje z aktorami rzeszowskiego teatru im. Wandy Siemaszkowej, którzy udzielają głosu do reklam radiowych


MAZUR DRUKARNIA

Foldery, etykiety.

ul. Rynek 1

Dębica


- „Tęczowy Blask" zleca wydrukowanie: papiery firmowe, katalogi, broszury, notatniki, terminarze,

- korzysta z upustów cenowych, których wielkość zależy od nakładu.Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

ul. Trembeckiego 3

35 – 234 Rzeszów


- "Tęczowy Blask" zleca umieszczanie reklam swoich klientów na autobusy i przystanki autobusowe,

- tablice reklamowe przygotowuje "Tęczowy Blask",

- montażem tablic reklamowych na przystankach autobusowych

zajmuje się MPK.


T.P.M. S.C.

Drukarnia Sitodrukowa

ul. Warszawska 1

35 – 503 Rzeszów- "Tęczowy Blask" zleca wykonanie sitodruku

- zleca wykonanie: • flagi,

 • proporczyki,

 • sitodruku,

 • naklejki,

 • reklamówki.

- zleca wykonanie nadruków na: • tkaninach,

 • zapalniczkach,

 • długopisach.

- zleca wykonanie naklejek plombowniczych,

- zleca tamponodruk,

- "Tęczowy Blask" przygotowuje projekty reklam, które dostarcza do drukarni,- korzysta z upustów cenowych, których wielkość zależy od nakładu,

oraz wielkości zamówienia.Wydawnictwo

LUCROM S.C.

ul. Staszica 7

43 – 300 Bielsko - Biała- "Tęczowy Blask" współpracuje z wydawnictwem przy wydawaniu

kalendarzyJENBA TIME. SP.Z.O.O.

ul. Krzemienicka 7a

Wrocław


- „Tęczowy Blask" kupuje w przedsiębiorstwie gadżety i upominki reklamowe:

 • zapalniczki,

 • długopisy,

 • otwieracze do butelek,

 • popielniczki,

 • zegarki.

- kupuje artykuły biurowe niezbędne do pracy oraz nadruki

(wszystkie kupowane wyroby wykorzystywane są do reklamy)


Przedsiębiorstwo PHU

ul. Podkarpacka 57b

35- -654 Rzeszów


- "Tęczowy Blask" kupuje:


 • artykuły papiernicze,

 • folie samoprzylepne (kolorowe),

 • worki foliowe,

 • długopisy.
Mall – Art. Bis.

Trzebownisko 733


- "Tęczowy Blask" zleca firmie: • rozklejanie plakatów,

 • roznoszenie ulotek, broszur wykonanych przez „Tęczowy Blask".
INTER – RES

ul. Geodetów 1

35 – 310 Rzeszów


- „Tęczowy Blask” jest współorganizatorem stoisk targowych.

MARKETOUR

ul. 3 Maja 28

35 – 030 Rzeszów- "Tęczowy Blask" zleca firmie:

 • rozklejanie plakatów,

 • roznoszenie ulotek, broszur wykonanych przez „Tęczowy Blask".
Przeważają firmy działające na terenie województwa podkarpackiego. "Tęczowy Blask" poszerza krąg dostawców o firmy spoza regionu. Kooperanci agencji są firmami, które odpowiadają potrzebom "Tęczowego Blasku" i jego klientów.2.4. Właściciele firmy
Agencja reklamowa "Tęczowy Blask" zatrudnia trzech pracowników, którzy są zarazem jej współwłaścicielami. Wszyscy są absolwentami wyższych uczelni: Piotr Bielawski, Krzysztof Kuśmider i Anna Sękowska.

Wszyscy współwłaściciele w początkowej fazie rozwoju firmy są zaangażowani w zbieranie zleceń. W dalszej fazie rozwoju przewidywane jest zatrudnienie osób, które przejmą te zadania. Osoby te będą zatrudniane na umowę zlecenie i wybierane spośród studentów, za których do 26 roku życia nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne.

Firma w swoich zamiarach ma organizowanie promocji, degustacji, targów gdzie niezbędnym potencjałem ludzkim są hostessy. Osoby na te stanowiska będą zatrudniane w miarę potrzeb a wybierane wśród studentek. Formą zatrudnienia będzie umowa zlecenie.

3. Plan marketingowy
3. 1. Strategia marketingowa
Firma chcąc skutecznie konkurować na rynku oprócz konieczności zainwestowania środków finansowych, ludzkich, materiałowych i informacyjnych musi wybrać odpowiednią strategię, którą następnie powinna konsekwentnie stosować.
3. 2. Klienci firmy
Dla agencji reklamowej ważne jest jak klienci oceniają jej prace na rynku. Problemem tym zajął się instytut Badania Społeczne i Marketingowe. Badania zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspieranych komputerowo. Poprzedziło je kilka sondaży wśród przedstawicieli agencji mających na celu ustalenie, jakie informacje zwrotne od klientów mogą być dla nich interesujące. Na tej podstawie BMS skonstruował kwestionariusz. Znalazły się w nim pytania w pięciu grupach dotyczące:


 • udziału danego respondenta w decydowaniu o wyborze agencji a następnie funkcji jaka pełni przy współpracy,

 • ogólnej opinii o rynku agencji reklamowych,

 • znajomości agencji,

 • wskazania najlepszych pod różnymi względami,

 • oceny tych, z którymi dany respondent współpracuje.

Celem badania było dotarcie do osób, które mają decydujący głos przy wyborze agencji i na co dzień współpracują z nimi przy tworzeniu kampanii. Agencja reklamowa "Tęczowy Blask" podjęła współpracę głównie z firmami województwa podkarpackiego zainteresowanych reklama na rynku lokalnym. Głównych odbiorców agencji przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Odbiorcy firmy


Nazwa i adres odbiorcy

świadczone usługi

Anna Maria. Wypożyczalnia sukien ślubnych

ul. Asnyka 2a

Rzeszów


- reklama radiowa,

- reklama w prasie,- projekt i wykonanie tablic reklamowych,

- projekt wizytówek,

- wykonawstwo kalendarzyków.

EURO – PLUS S.C. FH.

Miłocin 181- projekt znaku graficznego,

- reklama prasowa,

- projekt i wykonawstwo wizytówek,

- tablica informacyjna.Drewpol PPHU. Materiały do produkcji mebli i wyposażenia wnętrz.

ul. Siemińskiego 17

Rzeszów


- reklama w prasie,

- ulotki reklamowe,

- oklejanie samochodów dostawczych,

- tablice reklamowe na drodze dojazdowej do zakładu,

- projekt stoiska ekspozycyjnego na targach Inter-Res.


RESGRAPH S.C.

ul. Boya-Żeleńskiego 19

35 – 953 Rzeszów

- przygotowanie i nadruki tamponowe na: długopisy, zapalniczki, popielniczki.OKNO-RES

ul. Kraszewskiego 1

35 – 016 Rzeszów

- scenariusze reklamy telewizyjnej,

- ulotki reklamowe,

- reklama w prasie,

- reklama radiowa,

- projekt i utworzenie strony internetowej WWW,

- projekt stoiska reklamowego na targach Inter-Res,

- przygotowanie i wykonanie sitodruków na: koszulkach,

czapeczkach,

- obsługa akcji promocyjnej.
J&Z Kołodziej Sklep z systemami grzewczymi

ul. Rzeszowska 42

Nisko


- projekt i wykonawstwo wizytówek,

- foldery reklamowe,

- reklama w prasie.


CEZEX

ul. Rejtana 36

35 – 310 Rzeszów

- ulotki reklamowe,- reklama w prasie,

- scenariusz reklamy telewizyjnej,

- projekt tablic reklamowych, w tym tablicy świetlnej,

- oklejenie samochodów dostawczych,- projekt i wykonawstwo wizytówek.


MOTOS WPPU.

SP. Z.O.O.

Ośrodek szkolenia kierowców

ul. Okulickiego 64

Stalowa Wola

- reklama radiowa,

- reklama w prasie,

- oklejanie samochodów,

- reklama na autobusach MPK.


POLYMARKI

ul. Bieszczadzka 10

35 – 413 Rzeszów

- reklama w prasie,

- foldery reklamowe,

- wykonanie sitodruków na: koszulkach, czapeczkach,

- tablica informacyjna,

- oklejenie samochodów dostawczych,

- projekt stoiska reklamowego na targach Inter-Res,

- obsluga akcji promocyjnej,

- przygotowanie i nadruki tamponowe na: dlugopisy,

zapalniczki, popielniczki,- utworzenie strony internetowej WWW.


ARKADA Agencja Nieruchomości

ul. Kolejowa 12

Rzeszów

- reklama w prasie,

- reklama radiowa,

- ulotki reklamowe,

- tablica informacyjna,

- projekt tablic reklamowych, w tym tablicy świetlnej.
CONRES S.A.

ul. Rejtana 36

35 – 310 Rzeszów

- reklama w prasie,

- obsługa akcji promocyjnej,

- scenariusz reklamy telewizyjnej,

- ulotki reklamowe,

- katalogi reklamowe.
Sanatorium Uzdrowiskowe Plon w Polańczyku

38 – 610 Polańczyk


- reklama w prasie,

- ulotki reklamowe,

- wykonanie sitodruków na: koszulkach, czapeczkach, spodenkach.
VENUS Gabinet Fryzjersko-kosmetyczny

ul. Paderewskiego 1a

37 – 187 Łańcut


- reklama w prasie,

- ulotki reklamowe,

- projekt i wykonawstwo wizytówek.


SOLAR-BIN SP. Z.O.O.

ul. Boya-Żeleńskiego 29

35 – 959 Rzeszów- reklama w prasie,

- scenariusz reklamy telewizyjnej,

- ulotki reklamowe,

- foldery reklamowe,

- wykonanie sitodruków na: koszulkach, czapeczkach,

- tablica informacyjna,

- oklejanie samochodów dostawczych,- projekt stoiska reklamowego na targach Inter-Res.


Kwiaciarnia-MIRANDA

al. Krzyżanowskiego 6

Rzeszów- ulotki reklamowe,

- projekt i wykonawstwo wizytówek,

- reklama radiowa,

- reklama w prasie,

- tablica informacyjna.


3. 3. Konkurencja
Coraz więcej obserwatorów sceny gospodarczej przekonuje się, że rynkowa rywalizacja w rzeczywistości jest walką pomiędzy agencjami reklamowymi nie zaś między firmami produkcyjnymi. To agencje reklamowe dzielą miedzy siebie media i grupy klientów, tworzą wizerunek i ugruntowują markę, kreują lokalnych nabywców i kształtują sprzedaż.
Od nich zależy czy firma zostanie zauważona i jakie cechy przypisze jej potencjalny klient. Przedsiębiorstwa, zatem starannie dobierają agencje reklamowe - stawka w prowadzonej grze jest, bowiem wysoka, a popełnione błędy skutkują milionowym nieraz spadkiem zysku.
Jest to jeden z powodów, ze rynek agencji reklamowych rozszerza się w zdumiewającym tempie. W USA już w latach 80 - tych roczne wydatki na reklamę osiągnęły poziom 100 mld USA a trzeba pamiętać, że biznes przestaje być domeną amerykańskiej gospodarki. Również w Polsce obserwuje się ożywienie działalności w branży reklamowej. Spowodowane to jest coraz większą konkurencją wśród reklamodawców, coraz silniej zabiegających o nowych klientów.

W warunkach konkurencyjnego otoczenia w coraz większym stopniu przedsiębiorstwa stosują zasady i reguły marketingu w zarządzaniu, czego przejawem jest opracowywanie przemyślanych strategii i planów marketingowych także w zakresie promocji i reklamy.

Uchwycenie obrazu tych wszystkich przemian, ich natury, kierunków intensywności jest ważne dla poznania wszystkich aspektów dotyczących stosowania marketingu w polskich przedsiębiorstwach – zwłaszcza w kwestii związanej z prowadzeniem działalności reklamowej. Jednym z ważnych aspektów dokonujących się zmian w przedsiębiorstwach jest wzrost popularności różnych form i środków komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem (szczególnie reklamy). Obserwując przemiany w polskiej gospodarce, można stwierdzić,
że od początku zmian systemowych i strukturalnych w przedsiębiorstwach polskich dużego znaczenia nabrał ten właśnie element marketingu. Stał się on najbardziej widocznym elementem przemian gospodarczych, które zachodzą w polskiej rzeczywistości. Ponad 2/3 badanych firm deklarowało, że prowadzi na bieżąco działania promocyjne tj. komunikuje się z otoczeniem, a tylko, co dziesiąta firma nie prowadzi takiej działalności. Działalność ta jest bardzo różnorodna. Przedsiębiorstwa wykorzystują bardzo bogaty wachlarz instrumentów promocyjnych.

  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna