Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 15-959 Białystok, ul. Zwycięstwa 26 a tel./fax. 085 6510229 6510337 6524014Pobieranie 26.47 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar26.47 Kb.

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

15-959 Białystok, ul. Zwycięstwa 26 a

tel./fax. 085 6510229 6510337 6524014

E-mail: bialystok.wiw@wetgiw.gov.pl


Białystok dn. 28.08. 2009 r.wg rozdzielnika

WIW.Z.wlw.522-5/09


Dotyczy: szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa podlaskiego w akcji jesiennej 2009 r.

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w planowanym terminie: 11.09. – 14.09. 2009 r. na całym obszarze województwa podlaskiego, będą prowadzone ochronne szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

Przynęty w formie stożkowych krążków o średnicy ok. 4 cm i grubości ok. 1,5 cm, z zatopioną wewnątrz szczepionką, zostaną wyrzucone z samolotów w ilości 20 dawek na 1 km2 powierzchni objętej szczepieniami (obszary lasów i wszystkie miejsca bytowania lisów wolno żyjących, z wyłączeniem zbiorników wodnych, obszarów zamieszkałych itp.). W obszarze przygranicznym - na przestrzeni 4 km od granicy państwa, - zostanie wyłożona zwiększona ilość szczepionki – 30 dawek na 1 km2 powierzchni.

Szczepienia, prowadzone będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. (Dz. U. Nr 142, poz. 1509) - w ramach krajowego programu zwalczania wścieklizny. Działanie profilaktyczne wykładanej szczepionki doustnej jest ukierunkowane wyłącznie na zwierzęta dzikie, ze szczególnym uwzględnieniem lisów.

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, powiadamiając o szczepieniach, prosi o udostępnienie mieszkańcom terenów objętych szczepieniami – informacji w sprawie środków ostrożności i ograniczeń w czasie wykonywania szczepień i w okresie nabywania odporności przez zwierzęta tj. przez okres około 3 tygodni od daty zastosowania szczepionki. W okresie tym wskazane jest powstrzymanie się od polowań i odłowów, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych i zachowanie spokoju w lasach i łowiskach.

Otrzymują:


 1. Starostowie powiatów - wszyscy.

 2. Wójtowie i Burmistrzowie Gmin, Prezydenci Miast – za pośrednictwem powiatowych lekarzy weterynarii - wszyscy.

 3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku.

 4. Powiatowi Lekarze Weterynarii - wszyscy.

 5. Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Białymstoku,

ul. Jurowiecka 33, 15-101 Białystok

 1. Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Łomży,

ul. Kaktusowa 8, 18-400 Łomża

 1. Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Suwałkach,

ul. 1-go Maja 25, 16-400 Suwałki

 1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, ul. Lipowa 51,

15-424 Białystok ( z prośbą o powiadomienie Nadleśnictw).

 1. Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego - Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej.

 2. Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego

Park Pałacowy -5, 17-230 Białowieża


 1. Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego

Osowiec – Twierdza, 19-110 Goniądz.


 1. Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy


 1. Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego

Krzywe 82, 16-400 Suwałki


Do wiadomości:

1. Wojewoda Podlaski.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

3. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku.

4. Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

5. Aeroklub Białostocki, ul. Ciołkowskiego 2, 15-602 Białystok.


I N F O R M A C J A
DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,

NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE

PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA

WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

w akcji jesiennej 2009 r.


Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów - drogą zrzutów z samolotów, zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką,

w planowanym terminie: 11.09 do 14.09. 2009 r.

 • przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm i zawierają zatopiony plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,

 • zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki itp, z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,

 • prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt - przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,

 • szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,

 • dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe człowieka względnie na uszkodzony naskórek - należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,

 • po wyłożeniu przynęt, przez okres 3 tygodni należy: trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY

Podlaski

Wojewódzki Lekarz Weterynarii
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna