Podręczniki do religii 2015/2016 ( Podręczniki do religii rozprowadza katecheta na początku roku szkolnego)Pobieranie 11.61 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar11.61 Kb.
Podręczniki do religii 2015/2016

( Podręczniki do religii rozprowadza katecheta na początku roku szkolnego)

Nauczyciel religii winien przedstawić do wglądu dyrektora szkoły, zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zarówno Program Nauczania jak i nadane przez w/w Komisję numery przypisane do wybranych podręczników na podstawie których realizuje się Podstawę Programową Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach publicznych.

Dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego nie może zatwierdzać programów i podręczników do nauczania religii, leży to w gestii strony kościelnej. Tę kwestię reguluje paragraf 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14.04.1992 r.: "nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze Kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości". Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii.

To zagadnienie omawia się także w Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w 2001 r.: "nauczanie religii cieszy się autonomią wobec instytucji szkoły. Wyraża się ona w fakcie, że programy nauczania i pomoce dydaktyczne nie podlegają zatwierdzeniu przez nadzór pedagogiczny, lecz winny być jedynie podane do jego wiadomości


Nowe podręczniki do religii pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza na bazie Programu nauczania religii z 2010 roku zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
Przedszkole

„Kochamy Dobrego Boga” – Nr Programu Az-0-01/10

3- I 4-Latki – Pan Bóg Kocha Dzieci – Az-01-01/10-Ra-2/12

5-Latki (Kl. 0) – Jesteśmy Dziećmi Bożymi – Az-03-01/10-Ra-1/11Szkoła Podstawowa

„W Drodze Do Wieczernika” – Nr Programu Az-1-01/10

Kl. I – Jesteśmy W Rodzinie Jezusa – Az-11-01/10-Ra-1/11

Nowość – Kl. Ii – Kochamy Pana Jezusa – Ra-12-01/10-Ra-2/13

„Poznaję Boga I W Niego Wierzę” – Nr Programu Az-2-01/10

Kl. Iv – Jestem Chrześcijaninem – Az-21-01/10-Ra-1/13

Nowość – Kl. V – Wierzę W Boga – Ra-22-01/10-Ra-3/13
Podręczniki do religii pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza na bazie Programu nauczania religii z 2001 r. i 2010 r. zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
Przedszkole

Nr Programu Az-0-03/2

4-Latki – Z Jezusem – Az-01-03/2-0

5-Latki – Z Jezusem Do Boga Ojca –Az-02-03/2-0

Kl. „0” – Jezus Mnie Kocha – Az-03-03/2-0

„Kochamy Dobrego Boga” – Nr Programu Az-0-01/10

3- I 4-Latki – Pan Bóg Kocha Dzieci – Az-01-01/10-Ra-2/12

5-Latki (Kl. 0) – Jesteśmy Dziećmi Bożymi – Az-03-01/10-Ra-1/11Szkoła Podstawowa

„Jesteśmy Dziećmi Bożymi” – Nr Programu Az-1-01/1

Kl. I – W Domu Bożym I Rodzinie Jezusa – Az-11-01/1-5

Kl. II – Bliscy Sercu Jezusa – Az-12-01/1-5

Kl. III – Jezusowa Wspólnota Serc – Az-13-01/1-5

„W Drodze Do Wieczernika” – Nr Programu Az-1-01/10

Kl. I – Jesteśmy W Rodzinie Jezusa – Az-11-01/10-Ra-1/11

Nowość – Kl. Ii – Kochamy Pana Jezusa – Ra-12-01/10-Ra-2/13

„Wezwani Przez Boga” – Nr Programu Az-2-01/1

Kl. IV – Powołani Przez Boga Ojca – Az-21-01/1-5

Kl. V – Umiłowani W Jezusie Chrystusie – Az-22-01/1-5

Kl. VI – Uświęceni W Duchu Świętym – Az-23-01/1-5

„Poznaję Boga I W Niego Wierzę” – Nr Programu Az-2-01/10

Kl. IV – Jestem Chrześcijaninem – Az-21-01/10-Ra-1/13Nowość – Kl. V – Wierzę W Boga – Ra-22-01/10-Ra-3/13

(Źródło) http://www.sandomierz.opoka.org.pl/duszp_/program.pdf ( data pobrania 2015-07-03)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna