Podstawowa: Berlin A., Paralelizm, skrypt bst. Synowiec J., Wprowadzenie do Księgi Psalmów, Bratni Zew, Kraków 1996. Strony 23-31. ZalecanaPobieranie 14.36 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar14.36 Kb.
Wykaz lektur podstawowych (obowiązkowych) oraz zalecanych (uzupełniających):
Zjazd I
Wykłady I-II

Podstawowa:

Zalecana:

Zjazd II
Wykłady III-IVPodstawowa:

 • Tekst Psałterza w różnych przekładach.

 • Fee, G., Stuart, D. Jak czytać Biblię. Wydawnictwo JR Szorc. Str.144 – 157.

 • Mangano M.J., Wstęp do Starego Testamentu 2, Warszawa 2009, s. 49-76.

 • Wstęp do Starego Testamentu, [red.: L. Stachowiak], Pallotinum, Poznań 1990. Str. 348 – 371.

Zalecana:

 • Synowiec J., Wprowadzenie do Księgi Psalmów, Bratni Zew, Kraków 1996. Str. 93 – 222.

Zjazd III


Wykład V

Podstawowa:

Zalecana:

 • Murphy R,. Drzewo życia, skrypt BST. Str. 1-11.

 • Wstęp do Starego Testamentu, [red.: L. Stachowiak], Pallotinum, Poznań 1990. Str. 384 – 415.

Wykład VIPodstawowa:

 • Tekst Księgi Przysłów.

 • Crenshaw J., Mądrość starotestamentowa: Księga Przysłów, Hioba i Koheleta, skrypt BST.

 • Mangano M.J., Wstęp do Starego Testamentu 2, Warszawa 2009, s. 27-48.77-85.101-108

Zalecana:

 • Mądrość starotestamentowego Izraela, [red.: J. Frankowski], ATK, Warszawa 1979.

 • Murphy R,. Drzewo życia, skrypt BST. Str. 12-70.

Zjazd IV
Wykłady VII i VIIIPodstawowa:

 • Tekst Księgi Hioba.

 • Crenshaw J., Mądrość starotestamentowa: Księga Przysłów, Hioba i Koheleta, skrypt BST.

 • Mangano M.J., Wstęp do Starego Testamentu 2, Warszawa 2009, s. 27-48.77-85.101-108

Zalecana:

 • Mądrość starotestamentowego Izraela, [red.: J. Frankowski], ATK, Warszawa 1979.

 • Murphy R,. Drzewo życia, skrypt BST. Str. 12-70.

Zjazd V
Wykład IXPodstawowa:

- Tekst Księgi Koheleta.


Wykład X

Podstawowa:

- Tekst Pieśni nad Pieśniami.


Zjazd VI
Wykłady XI i XII

Podstawowa:

 • Fee, G., Stuart, D. Jak czytać Biblię. Wydawnictwo JR Szorc. Str.128 – 143.

 • Gądecki S., Wstęp do ksiąg prorockich Starego Testamentu, Gaudentinum, Gniezno 1993. Str. 15 – 54.

 • Synowiec J., Prorocy Izraela, ich pisma i nauka, Bratni Zew, Kraków 1999. Str.111 – 123.

Zalecana:

Wielki świat starotestamentalnych proroków I, [red.: J. Frankowski], ATK, Warszawa 2001. Str. 13 – 45.
Zjazd VII
Wykład XIII

Podstawowa:

Tekst Księgi Amosa.

Mangano M.J., Wstęp do Starego Testamentu, Warszawa 2009, s. 193-200 oraz s. 209-214.

Zalecana:

Bright J., Historia Izraela, PAX, Warszawa 1994. Rozdział 6 i 7.


Wykład XIV

Podstawowa:

Tekst Księgi Ozeasza.


Zjazd VIII
Wykłady XV i XVI

Podstawowa:

Tekst Księgi Ezechiela.Wielki świat starotestamentalnych proroków I, [red.: J. Frankowski], ATK, Warszawa 2001. Str. 217 – 244

Zalecana:

Bright J., Historia Izraela, PAX, Warszawa 1994. Rozdział 8.


Zjazd IX
Wykłady XVII i XVIII

Podstawowa:

Tekst Księgi Aggeusza, Księgi Zachariasza i Księgi Malachiasza.Wielki świat starotestamentalnych proroków II, [red.: J. Frankowski], ATK, Warszawa 2001. Str. 32 – 100.
Zalecana:

Bright J., Historia Izraela, PAX, Warszawa 1994. Rozdziały 9 – 10.


Zjazd X
Wykłady XIX i XX

Podstawowa:

Tekst Księgi Daniela.Wielki świat starotestamentalnych proroków II, [red.: J. Frankowski], ATK, Warszawa 2001. Str. 151 – 189.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna