Podstawy eksploracji danych Wykładowca: dr Magdalena TkaczPobieranie 9.41 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar9.41 Kb.
Podstawy eksploracji danych

Wykładowca: dr Magdalena Tkacz

Prowadzący: dr Magdalena Tkacz

mgr Agnieszka Nowak

mgr Marcin Chabiór


Zajęcia nr 1

Zapoznanie studentów z narzędziami wspomagającymi eksplorację danych: Sipina Tanagra, Rattle, Excel GnuMeric,

Zajęcia nr 2

Przegląd zbiorów danych z 2 źródeł: MLRepository oraz ArrayExpress

Wybór po jednym przykładowym zbiorze do późniejszych analiz z obu zbiorów.Zajęcia nr 3

Przygotowanie danych: metody dyskretyzacji danych (Z-score, Min-Max)

Zajęcia nr 4

Metody obsługi brakujących danych.

Zajęcia nr 5

Tabele i wykresy przestawne, raporty dla tabel przestawnych

Zajęcia nr 6

Warunkowe formatowanie w Excel, tworzenie scenariuszy

(tutaj koniec części wprowadzającej, I kolokwium)Zajęcia nr 7

Analiza dyskryminacyjna, regresja, szukanie odchyleń standardowych, analiza wariancji, analiza korelacji

Zajęcia nr 8

Analiza skupień: realizacja grupowania algorytmem k-średnich oraz AHC (dendrogram)

Zajęcia nr 9

Drzewa decyzyjne (realizacja drzew metodą: Chaid, C4.5)

Zajęcia nr 10

Reguły asocjacyjne

Zajęcia nr 11

Sieci neuronowe, metoda k-najbliższych sąsiadów, mapy samoorganizujące się

Zajęcia nr 12

Metody analizy danych wielowymiarowych: PCA, MDA, VSM

Zajęcia nr 13 i 14

Realizacja projektu zaliczeniowego

Zajęcia nr 15

Zaliczenie przedmiotu
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna