Podstawy Elektroniki W5 Etk I Air pomocnicze zestawienia formuł przeliczeniowych transmitancji opisujących modelowo czwórnik aktywnyPobieranie 40.16 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar40.16 Kb.
Podstawy Elektroniki W5 Etk i AiR
Pomocnicze zestawienia formuł przeliczeniowych
transmitancji opisujących modelowo czwórnik aktywny.

Zalecam dołączenie tej strony do notatek wykładowych „Podstawy Elektroniki 1”.

Dr inż. Piotr MadejTab. 1. Przeliczenie transmitancji charakterystycznej
czwórnika, zdefiniowanej dla stanu wyjścia:

napięciowe – rozwarcie, prądowe – zwarcie.wzmocnienie napięciowe

kuo  

trans-

impedancjakzo  

trans-

admitancjakyo  

wzmocnienie prądowe

kio  

zx  na1

(Zi)1

Zo

Zo /Zi

kuo

Zi

1

ZZo

Zo

kzo

(Zo)1

(Zi Zo)1

1

(Zi)1

= kyo

Zi /Zo

(Zo)1

Zi

1

kio
A. Wszystkie tabele umożliwiają formalne przekształcenie parametru roboczego – modelowego, transmitancji k opisującej czwórnik unilateralny w różnych warunkach pracy, w celu dostosowania do typu wejściowego i wyjściowego sygnału, który ty sam definiujesz. Przy takim przekształceniu nie ulegają zmianie pozostałe parametry robocze – impedancje w modelu czwórnika: wejściowa Zi i wyjściowa Zo.
Tab. 2. Przeliczenie transmitancji czwórnika,
zdefiniowanej jako stosunek „wyjście/wejście”.
Czwórnik obciążony na wyjściu impedancją Z.

ku  

kz  

ky  

ki  

zx  na1

(Zi)1

ZL

ZL /Zi

ku

Zi

1

ZZL

ZL

kz

(ZL)1

(ZZL)1

1

(Zi)1

= ky

Zi /ZL

(ZL)1

Zi

1

ki

Zauważ, że w stosunku do tabeli 1 na miejsce Zo weszła ZL .
B. Tabela 1 dotyczy transmitancji charakterystycznej – własnej („own”) czwórnika, czyli z końcowym indeksem „o”, zdefiniowanej jako stosunek sygnału wyjściowego do wejściowego przy impedancji obciążenia ZL wyjścia napięciowego dążącej do nieskończoności a wyjścia prądowego dążącej do zera. Sposób korzystania, przykładowo: pomnóż kuo (pierwszy wiersz) przez Zi , aby otrzymać kzo  (ostatnia kolumna po prawej).
Tab. 3. Przeliczenie transmitancji czwórnika, zdefiniowanej jako
stosunek „wyjście/generator”. Generator sygnału ma zastępczą
impedancję Zg , wyjście czwórnika obciążone impedancją Z.

kuef  

kzef  

kyef  

kief  

zx  na1

(Zg)1

ZL

ZL /Zg

kuef

Zg

1

Zg ZL

ZL

kzef

(ZL)1

(Zg ZL)1

1

(Zg)1

= kyef

Zg /ZL

(ZL)1

Zg

1

kief

Zauważ, że w stosunku do tabeli 2 na miejsce Zi weszła Zg .
C. Tabela 2 to transmitancje „wyście/wejście” mierzalne w warunkach rzeczywistych – przy określonej, nie zerowej i skończonej impedancji obciążającej wyjście ZL . Przypominam, że przeliczenie transmitancji charakterystycznej, np. kuo na „obciążoną” ku zależy od zdefiniowanego rodzaju sygnału wyjściowego:

wyjście napięciowe – transmitancje kuo , kzo ,

dzielnik napięcia na wyjściui ,

wyjście prądowe – transmitancje kio , kyo ,

dzielnik prądu na wyjściui .
D. Tabela 3 to transmitancje „wyjście/generator”, tzw. efektywne, uwzględniające zarówno wpływ obciążenia ZL jak i wpływ impedancji generatora Zg . Przypominam, że sposób przeliczenie transmitancji „obciążonej”, np. ky na „efektywną” kyef zależy od zdefiniowanego rodzaju sygnału wejściowego:

wejście napięciowe – transmitancje ku , ky  – dzielnik napięcia na wejściu: i ,

wejście prądowe – transmitancje ki , kz  – dzielnik prądu na wejściu: i .
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna