Podstawy programowania ects 4,5Pobieranie 15.8 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar15.8 Kb.

Podstawy programowania

ECTS 4,5

Kod przedmiotu

Imię i Nazwisko organizującego

WSUPPROG

Walery Susłow

Liczba godzin

w

c

Kurs egzaminacyjny

Zaliczenie kursu na ocenę

2

1

14 tygodni zajęć
Kursy poprzedzające

program szkoły ponadgimnazjalnej

Program Ramowy

Cele kursu

Na bazie wiedzy szkoły średniej uzyskanej w ramach przedmiotu „Technologie informatyczne” student nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie programowania komputerów, które są konieczne do opanowania kolejnych kursów, wykorzystujących technologie informatyczne, oraz studiowania przedmiotów kierunkowych informatyki.


Treści kształcenia

Wykład:

Ogólne zasady programowania

Elementarz ANSI C

Dane w ANSI C

Instrukcje w ANSI C

Funkcje i makroinstrukcje w ANSI C

Tablice, wskaźniki i macierze

Struktury i unie

Rekurencja

Operacje na plikach w ANSI C

Sterowanie pamięcią w C

Pola bitowe

Łańcuchy znakowe

Typ wyliczeniowy. Programowanie niestrukturalne

Programowanie współbieżne w C

Ćwiczenia:

Zapoznanie się ze środowiskiem programowym

Typy danych języka c

Instrukcje proste i złożone

Funkcje podstawowym modułem programu c

Dane rozbudowane: tablice i wskaźniki

Dane rozbudowane: struktury i pliki

Indywidualny projekt zaliczeniowy
Kształtowanie umiejętności

Kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania, pisania, testowania i konserwacji kodów aplikacji komputerowych w stylu strukturalnym w języku programowania ANSI C w stopniu pozwalającym przejść do dalszego studiowania współczesnych technologii programowania obiektowego.


Wykaz źródeł (podręczników i skryptów)

  1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Język ANSI C. – WNT, 2001.

  2. Tony Zhang, Poznaj C w 24 godziny. – Wyd. Infoland, 2001.

  3. Stephen Prata, Język C. Szkoła Programowania. – Wyd. Robomatic, Wrocław, 1999.

  4. Marek Kotowski, Wysokie C. – Lupus, 1998.

  5. Steven S. Skiena, Miguel A. Revilla, Wyzwania Programistyczne. – Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2004.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna