Podział tygodni w semestrze letnim w roku akad. 2012/2013Pobieranie 123.63 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar123.63 Kb.
PODZIAŁ TYGODNI W SEMESTRZE LETNIM

w roku akad. 2012/2013


Tydzień A

Tydzień B

25.02-1.03.2013

4-8.03.2013

11-15.03.2013

18-22.03.2013

25-27.03.2013

3-4.04.2013

8-12.04.2013

15-19.04.2013

22-26.04.2013

29-30.04.2013

6-10.05.2013

13-17.05.2013

20-24.05.2013

27-29.05.2013

3-7.06.2013

10-14.06.2013

17-22.06.2013

JĘZYK ROSYJSKI BIZNESU I ROK

Opiekun roku: mgr Ludmiła Adamus


Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek


Lektoraty

8.00-13.00

s. 71,72

11.30-13.00

PNJR ćw.

mgr L. Adamus

gr. II

s. 61


8.00-9.30

Wstęp do językoznawstwa w.

prof. dr hab. M. Żureks. 72


8.00-9.30

Filozofia w. (łączony z I r. Fil. ros. z przekł.)

prof. dr hab. L. Wiśniewska-Rutkowska

s.70


9.45-11.15

PNJR ćw.

dr O. Krężołek

s.62


9.45-11.15

PNJR ćw.

mgr L. Adamus

gr. I

s. 72
9.45-12.00

PNJR ćw.

mgr L. Adamus

gr. II

s.62


11.30-13.00

Gramatyka opisowa języka ros. w, ćw.

prof. dr hab. K. Luciński.

( tydz. A w.)

(tydz. B ćw.)

s. 71


13.15-14.45

Historia literatury ros. w., ćw.

dr hab. J. Nowakowska-Ozdoba

(tydz. A w.)

(tydz.B ćw.)

s. 6713.15-14.45

WF

sala gimnastyczna ul. Leśna15.00-17.15

PNJR ćw.

mgr L. Adamus

gr. I

s. 6216.00-17.30

Zajęcia wyrównawcze z PNJR

s. 70

mgr A. Śledzik
*

JĘZYK ROSYJSKI BIZNESU II ROK

Opiekun roku: dr M. Małocha

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

8.00-9.30

Podstawy europejskiego prawa gospodarczego w.

dr T. Jarocki

s. 70


Lektoraty

8.00-13.00

s.71.728.00-10.15

Językowa obsługa biznesu ćw.

dr I. Rolak

s. 71


9.45-11.15

Gramatyka języka rosyjskiego w ujęciu funkcjonalnym z elementami językoznawstwa konfrontatywnego w, ćw.

prof. dr hab. K. Luciński

(tydz. A w.)

(tydz. B ćw.) s. 7111.30-13.00

Seminarium dyplomowe

dr I. Hubicka

(tydz.) B

s. 67


11.30-13.00

Seminarium dyplomowe

dr K. Nobis-Wlazło

(tydz. A)

s. 63


9.45-11.15

Teoria i praktyka przekładu w.

dr L. Mazur-Mierzwa

s. 61


10.30-12.00

Historia literatury ros. w., ćw.

dr hab. J. Nowakowska-Ozdoba

( tydz. A w.)

( tydz. B ćw.)

s. 7011.30-13.00

Teoria i praktyka przekładu ćw.

dr L. Mazur-Mierzwa

(tydz. B)

s. 61

13.15-14.45

PNJR ćw.

mgr L. Adamus

s. 70


11.30-13.00

PNJR ćw.

mgr L. Adamus

s. 70


12.15-14.30

PNJR ćw.

mgr L. Adamus

s.62


*PNJR – Praktyczna nauka języka rosyjskiego
JĘZYK ROSYJSKI BIZNESU III ROK

Opiekun roku: dr E. Zubkow

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

8.00-9.30

Teoria terminu w.

prof. dr hab. K. Luciński

( tydz. B)

s. 72

9.45-11.15

Podstawy księgowości ćw.

dr M. Garstka

s.71


8.00-9.30

Seminarium dyplomowe

dr G. Magakian

(tydz A.)

s. 638.00-9.30

Media w nauczaniu języka ros. w.

dr M. Małocha

(tydz. A)

s. 73
9.45-11.15

PNJR ćw.

dr E. Zubkow

s. 73

11.30-13.00

PNJR ćw.

dr E. Zubkow

s. 71


9.45-11.15

Wybrane zagadnienia z gramatyki historycznej i historii ros. języka literackiego ćw.

prof. dr hab. O. Leszczak

( tydz.A)

s. 70


10.30 12.00

Językowa obsługa biznesu ćw.

dr I. Rolak

s.73


11.30-13.00

Teoria i praktyka przekładu ćw.

dr L. Mazur-Mierzwa

( tydz A.)

s. 61

14.00-15.30

Zagadnienia etyki handlowej i metody negocjacji w.

dr W. Rechlewicz

s.65


11.30-13.45

PNJR ćw.

dr E. Zubkow

s. 63


12.15-13.45

Korespondencja urzędowa ćw.

dr I. Rolak

s.73
15.45-17.15

Zagadnienia etyki handlowej i metody negocjacji ćw.

dr W. Rechlewicz

s.65
14.00-15.30

Seminarium dyplomowe

dr I. Rolak

( tydz. A)

s. 73


*PNJR – Praktyczna nauka języka rosyjskiego

FILOLOGIA ROSYJSKA Z PRZEKŁADOZNAWSTWEM I ROK (studia stacjonarne I°)

Opiekun roku: dr J. Nowakowska-Ozdobna


Poniedziałek

Wtorek


Środa

Czwartek

Piątek
Lektoraty

8.00-13.00

s. 71,72

8.00-9.30

Gramatyka opisowa języka ros. w, ćw.

prof. dr hab. K. Luciński

(tydz A. w)

( tydz. B ćw.)

s. 71


8.00-9.30

Wstęp do językoznawstwa ćw.

prof. dr hab. O. Leszczak

s. 65


8.00-9.30

Filozofia w. (łączony z I r. Język ros. biznesu.)

prof. dr hab. L. Wiśniewska-Rutkowska

s. 70

9.45-11.15

PNJR ćw.

dr K. Nobis-Wlazło

gr. II

s. 63


9.45-11.15

PNJR ćw.

dr K. Nobis-Wlazło

gr. I

s. 63
9.45-12.00

PNJR ćw.

dr K. Nobis-Wlazło

gr. I

s. 63

11.45-13.15

WF

sala gimnastyczna ul. Leśna 1611.30-13.45

PNJR ćw.

dr K. Nobis-Wlazło

gr. II

s.73


12.15-13.45

Historia literatury ros. w., ćw.

dr hab. J. Nowakowska-Ozdoba

( tydz. A w.)

( tydz. B ćw.)

s.65


13.30-15.00

PNJR ćw.


dr O. Krężołek

s. 62


16.00-17.30

Zajęcia wyrównawcze z PNJR

s.70

mgr A. Śledzik
FILOLOGIA ROSYJSKA Z PRZEKŁADOZNAWSTWEM II ROK (studia stacjonarne I°)

Opiekun roku: dr O. Krężołek


Poniedziałek

Wtorek


Środa

Czwartek

Piątek
Lektoraty

8.00-13.00

s.71,728.00-9.30

Historia literatury ros. w.

dr hab. J. Nowakowska-Ozdoba

s. 73

9.45-11.15

Konwersatorium translatoryczne ćw.

dr L. Mazur-Mierzwa

s. 61


9.45-11.15

Seminarium dyplomowe

dr S. Leszczak

(tydz. A)

s. 73


9.45-11.15

Historia literatury ros. ćw.

dr hab. J. Nowakowska-Ozdoba

s.65


9.45-11.15

Gramatyka opisowa języka ros. ćw.

dr M. Małocha

s. 72


11.30-13.00

PNJR ćw.

dr O. Krężołek

s. 62

11.30-13.00

PNJR ćw.


dr O. Krężołek

s. 62

11.30-13.00

PNJR ćw.


dr O. Krężołek

s. 73

13.15-14.45

Gramatyka opisowa języka ros. w.

prof. dr hab. M. Żurek

s. 73


*PNJR – Praktyczna nauka języka rosyjskiego


ROSJOZNAWSTWO III ROK (studia stacjonarne)

Opiekun roku: dr S. Leszczak

Poniedziałek

Wtorek


Środa

Czwartek

Piątek


9.45-11.15

Gramatyka opisowa języka ros. w, ćw.

prof. dr hab. K. Luciński

( tydz. A w)

( tydz. B ćw.)

s. 72


9.45-11.15

Lingwistyczna analiza tekstu ćw.

prof. dr hab. O. Leszczak

(tydz. B)

s. 67


9.45-11.15

Seminarium dyplomowe

dr G. Magakian

( tydz. A)

s.67


10.45-12.15

Historia stosunków polsko-rosyjskich w.

dr J. Legieć

(tydz. A)

s.71


11.30-13.00

Język ros. komunikacji społ. ćw.

dr S. Leszczaks. 72

11.30-13.00

Język ros. komunikacji społ. ćw.

dr S. Leszczaks. 73

11.30-13.00

Język ros. komunikacji społ. ćw.

dr S. Leszczaks. 72

11.30-13.00

Warsztaty leksykalno-tekstowe ćw.

dr L. Mazur-Mierzwa.

s. 61


12.30-14.00

Historia Rosji w.

dr J. Legieć

(tydz. A)

s.71


12.30-14.00

Historia Ukrainy ćw.

dr J. Legieć( tydz. B)

s.71

13.15-14.45

Podstawy translatoryki ćw.

dr L. Mazur Mierzwa

s. 61


13.45-15.15

Historia literatury ros. w.

prof. dr hab. L. Szewczenko

( tydz. A)

s. 73


13.15-14.45

Historia literatury ros. ćw.

dr I. Hubicka

(tydz. B)

s.72

14.15-15.45

Historia Rosji ćw.

dr J. Legieć

s.71


*PNJR – Praktyczna nauka języka rosyjskiego

FILOLOGIA ROSYJSKA Z PRZEKŁADOZNAWSTWEM I ROK (studia stacjonarne II°)

Opiekun roku: prof. dr hab. M. Żurek


Poniedziałek

Wtorek


Środa

Czwartek

Piątek9.15-11.30

Kultura Rosji ćw.

prof. dr hab. L. Szewczenko

s. 70


9.45-11.15

Wykład monograficzny w.

prof. dr hab. M. Żurek

s.65


.

9.45-11.15

Teoria dyskursu ćw.

prof. dr hab. O. Leszczak

s.65

11.45-13.15

Seminarium mgr

prof. dr hab. L. Szewczenko

s. 70


11.30-13.00

Historia sztuki wschodnioeuropejskiej w.

prof. dr hab. L. Szewczenko

s 73

11.30-13.00

Socjologiczne aspekty komunikacji literackiej w.

dr I. Hubicka

s.65
13.30-15.00

Praktyka przekładu ćw.

dr L. Mazur-Mierzwa

(tydz. B)

s. 61


13.15-14.45

Seminarium mgr

dr E. Zubkow

s.61

13.15-15.30

PNJR


dr I. Hubicka

s.63


*PNJR – Praktyczna nauka języka rosyjskiego

FILOLOGIA ROSYJSKA Z PRZEKŁADOZNAWSTWEM II ROK (studia stacjonarne II°)

Opiekun roku: dr L. Mazur-Mierzwa


Poniedziałek

Wtorek


Środa

Czwartek

Piątek


9.45-11.15

Praktyka tłumaczenia specjalistycznego ćw.

dr L. Mazur-Mierzwa

s. 61


9.00-11.15

PNJR

dr E.. Zubkow

s.7011.30-13.00

Seminarium mgr

dr L. Mazur-Mierzwa

s. 61


11.30-13.00

Seminarium mgr

prof. dr hab. K. Luciński/s.78

*PNJR – Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Rozkłady zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2012/2013
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna