Pojęcie prawa wyznaniowego i źródła prawa wyznaniowegoPobieranie 14.39 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar14.39 Kb.
Załącznik nr 1 do Regulamin IV edycji Konkursu Prawa Wyznaniowego organizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zakres materiału:

 1. Pojęcie prawa wyznaniowego i źródła prawa wyznaniowego;

Literatura: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 1-5; 49-64.

 1. Historyczny rozwój stosunków państwa polskiego do Kościoła katolickiego
  innych wspólnot religijnych
  ;

Literatura: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, Lublin 2000, s. 63-190.

 1. Konstytucyjne zasady relacji instytucjonalnych państwo-związki wyznaniowe;

Literatura: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 75-88.

 1. Podmiotowość prawna Stolicy Apostolskiej;

Literatura: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 133- 141.

 1. Osobowość cywilnoprawna kościołów i innych związków wyznaniowych;

Literatura: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 141- 157.

 1. Konkordat jako forma regulacji między Stolicą Apostolską a danym państwem;

Literatura: J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 80-96.

 1. Ochrona wolności sumienia i religii oraz klauzula sumienia;

Literatura: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s.117-132.

 1. Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

Źródło: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 z późniejszymi zmianami)

 1. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego;

Źródła: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 Nr 788) art. 1-9.

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany dnia 28 lipca 1993 r. - art. 10

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ) art. 27 u.2, art. 54, art.62 a

Literatura: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s.159-174. 1. Nauczanie religii w szkołach publicznych:

- status nauczania religii jako przedmiotu szkolnego, - status nauczycieli religii

Źródła: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. art. 53 ust. 1, 4, 7.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Preambuła oraz art. 13.

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany dnia 28 lipca 1993 r. - art. 12

Literatura: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s.175-186.


 1. Działalność oświatowo-wychowawcza Kościoła Katolickiego oraz innych związków wyznaniowych;

Źródła: Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany dnia 28 lipca 1993 r. art. 13-15.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia


i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 z późniejszymi zmianami) art. 21.

Literatura: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s.186-192. 1. Współpraca między państwem a związkami wyznaniowymi w dziedzinie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Literatura: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 198-202.

 1. Administracja wyznaniowa;

Literatura: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 274-288.

Źródła:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

 2. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany dnia 28 lipca 1993 r.

 3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U.
  z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 z późniejszymi zmianami)

 4. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 Nr 788)

 5. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 )

 6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Literatura:

 1. Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011.

 2. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2005.

 3. H. Misztal (red.), Prawo wyznaniowe, Lublin 2000

 4. Materiał z wykładów z prawa wyznaniowego Ks. prof. M. Różańskiego z ww. tematów.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna