Poland site check list położenie LocationPobieranie 69.04 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar69.04 Kb.

POLAND


SITE CHECK LIST


Położenie

Location

Nazwa miejsca

Site name

Wierzbice “8A

Miasto / gmina

Town / commune

Kobierzyce

Powiat

District

Wrocław

Województwo

Province


Lower Silesia

Maksymalna dostępna powierzchnia w jednym kawałku

Max. area available in one piece

330 - 1,26 ha

336 - 3,55 ha

340 - 0,11 ha

341 - 0,24 ha


342 - 0,24 ha

Kształt działki

Shape of the plot

Close to a rectangular.

Tereny dla poddostawców

Industrial park / suppliers

business activity land fit for localisation of subsupplier facilities in a distance of about 10 km on adjacent areas and on the area of Kobierzyce Commune;

Informacje dot. nieruchomości

Property information

Właściciel / właściciele

Owner / owners

Physical persons.

Rodzaj własności

Type of ownership

Ownership.

Ograniczenia własności

Ownership restrictions


None.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Zoning / Development plan

Production and service function. Localisation of other facilities complementing or enriching the basic designation is allowed.

Charakterystyka gruntów

Land specification

Klasyfikacja gruntów

Soil grades

II, IIIa, III, IVa, IVb, V

Różnica poziomów terenu

Inclination / differences in land level [%, m]

Up to 2,0 m

Obecne / dotychczasowe użytkowanie

Present / former usage

agricultural

Zanieczyszczenie gleby i wód powierzchniowych

Soil and underground water pollution

None – the land has been used for agricultural purposes.

Materiały odpadowe na terenie

Existing waster materials on site

None – the land has been used for agricultural purposes.

Poziom wód podziemnych

Ground water level [m]

Lack of data.

Ryzyko wystąpienia powodzi i wstrząsów podziemnych

Earthquake area / Flooding area

Not reported in the past.

Ryzyko wystąpienia znalezisk archeologicznych

Risk of archaeological findings

There are 2 areas of documented archaeological sites on the offered land

Przeszkody podziemne na terenie (np. gazociągi, kable energetyczne, etc.)

Underground obstacles

None.

Przeszkody naziemne i powietrzne na terenie (linie energetyczne, drogi, etc.)

Ground and overhead obstacles

None.

Ograniczenie ekologiczne

Any ecological restrictions

No flora or fauna protection sites.

Drzewa / Zadrzewienia na terenie

Trees / Forest on site

None.

Budynki / budowle na terenie

Buildings / other constructions on site

None – the land has been used for agricultural purposes.

Budynki / ograniczenia budowlane
Buildings / building restrictions


Procent zabudowy wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Percentage of total area usable

75%

Ograniczenia wysokości budynków

Height limit if any [m]

Up to two storeys.

Strefa buforowa

Buffer zone

Not planned.

Zabudowania mieszkalne w pobliżu

Distance to residential area [m]

Wierzbice - 1000m.

Inne zakłady w pobliżu lokalizacji

Another plants in vicinity of the site

Leoni Kabel Polska, KIM-LAN (in a direct neighbourhood)

Gardinia, Farm Food Cargill, Cadbury-Wedel, Fatro, Tesco, Makro, IKEA, Auchan, Leroy MerlinPołączenia transportowe- odległości

Transport connections - distances

Droga dojazdowa do działki (rodzaj drogi)

Nearest access road to the plot (type of the access road)


National road no. 8 /E67/ (Warszawa-Wrocław-Kudowa Zdr.-Wiedeń)

Autostrada / droga krajowa

Nearest highway/national road [km]


 • Highway A-4 /E40/ (Berlin-Wrocław-Kraków-Kiev/ - access in a distance of 11km

 • National road no. 8 /E67/ (Warszawa-Wrocław-Kudowa Zdr.-Vienna) – directly at the offered land.

 • National road no. 35/E261/ (Poznań-Wrocław-Jelenia Góra-Prague) – access in a distance of 11km.

In a distance of 11 km there is the „Bielański” junction - crossroads of the above enumerated routes.

Kolej

Railway track [km]


In a distance of 4 km of the offered land there is a railway siding with a PKP railway station in Kobierzyce in the course of the local railway line.

Bocznica kolejowa

Railway siding


None on the offered area.

Najbliższe lotnisko międzynarodowe

Nearest International airport [km]


International Airport Wrocław with regular flights to Frankfurt am Main, Munich, Vienna, Copenhagen, Paris, Warsaw in a distance of about 20 km.

Najbliższy port morski (handlowy)

Nearest sea port (merchant) [km]

Szczecin – distance of about 370km

Najbliższy port rzeczny (handlowy)

Nearest river port (merchant) [km]

Wrocław – distance of about 20km

Cena

Price


Cena gruntu

Land price [PLN/m2]

land n0: 330,336,341- 35 PLN/m2

land n0: 340,342- 45 PLN/m2


Istniejąca infrastruktura

Existing utilities

Elektryczność

Electricity
 • Voltage [kV]


Underground cable medium voltage line of 20kV running along national road no. 8.

 • Available capacity [MW]

16MW, reserve of about 5 MW
 • Connection point (distance from the boundary) [m]


Cable line at the eastern border of the offered land.

Energia Cieplna

Heating
 • Heating availability
None.
 • Connection point (distance from the boundary) [m]


None.

Gaz
Gas

 • Type

High methane natural gas of properties complying with Polish standard no.

PN-C-04750 • Calorific value [MJ/m3]

Not less than 31,0 MJ/m3

 • Connection point (distance from the boundary) [m]

High pressure gas pipeline ø 300 mm – in a distance of 1,6 km.

 • Pipe diameter [mm]

ø 300 mm

 • Pressure [Mpa]

6,3 Mpa (high pressure)

 • Capacity [m3/h]

acc. to information from the network administrator

Woda

Water supply (industrial and drinking water)

 • Connection point (distance from the boundary) [m]

At voivodship road no. 346 (Środa Śląska – Oława) – in a distance of 240m.

 • Pipe diameter [mm]
160 mm

 • Pressure [MPa]
0,4

 • Capacity [m3/h]

Depending on the investor’s needs – extension of water intakes and the network in progress in order to assure a required amount of water for potential network users.

Kanalizacja

Sewage

 • Connection point (distance from the boundary) [m]


Waste water treatment plant – in a distance of 3,5 km
 • Pipe diameter [mm]


None. It is possible to make a section of the intercepting sewer to the waste water treatment plant.

Planned construction of the sanitary sewage system by the year 2008.


 • Capacity per day [m3/day]
Śmieci

Waste disposal

 • Limitation of discharge


Municipal wastes will be received by the communal waste dump in a village of Cieszyce (ca. 4 km) while industrial wastes will be received in unlimited quantities by certified companies.

Telekomunikacja

Telecommunication

 • Number of analogue lines


On the area of Kobierzyce Commune telecommunication services are provided by two independent companies TPSA and DIALOG. Telecommunication connection is entered into the investor’s plot directly by a selected operator.

On the area of Kobierzyce Commune telecommunication services are provided by two independent companies TPSA and DIALOG. Telecommunication connection is entered into the investor’s plot directly by a selected operator.

Odprowadzenie wód deszczowych

Rain water discharge


 • Pipe diameter [mm]

To the amelioration trench (tributary of the Sławka River and Ślęza River) at the southern border of the offered land.

 • Drainage system on site
 • Connection point (distance from the boundary) [m]


Osoba do kontaktu

Contact person

Zygmunt Krajewski – Deputy Administrator of the Commune
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna