Politechnika szczecińska katedra mechaniki I podstaw konstrukcji maszynPobieranie 70.56 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar70.56 Kb.

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA

KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYNInstrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

z metody elementów skończonych
w programie ADINA

Obliczenia statycznie obciążonej belki

Wykonał:


dr inż. Konrad Konowalski

mgr inż. Mariusz Leus


Szczecin 2005

Zadanie 1
Przedmiotem obliczeń jest belka obciążona siłą skupioną P, obciążeniem ciągłym q
i momentem gnącym M, jak pokazano na zamieszczonym poniżej rysunku. Wszystkie składowe obciążenia narastają w sposób statyczny od wartości zerowych do wartości maksymalnych w jednym kroku czasowym. Celem obliczeń jest wyznaczenie reakcji podpór, wykresów sił tnących i momentów gnących, przemieszczenia przekroju w punkcie 2 w osi Z oraz kąta obrotu przekroju poprzecznego w punkcie 1. Dodatkowo należy wyznaczyć maksymalny moment zginający i maksymalną siłę tnącą.Dane do obliczeń:

a = 1 m, b = 0.05 m, P = 100 N, q = 100 N/m, M = 100 Nm, E = 2.1*105 N/mm2, ν = 0.33.KOLEJNE ETAPY ROZWIĄZYWANIA ZADANIA
1. Uruchomienie programu ADINA AUI


 • Wybrać: Start → Programy → ADINA System 8.2 → ADINA AUI

 • Z listy rozwijanej wybrać moduł ADINA
2. Określenie nagłówka


 • Wybrać: ControlHeading i wprowadzić nagłówek „BELKA”3. Określenie globalnych stopni swobody • Wybrać: ControlDegrees of Freedomi ustawić parametry jak poniżej:
4. Określenie geometrii belki


 • Wcisnąć ikonę Define Points i wprowadzić współrzędne punktów jak poniżej:

  Point#

  X1

  X2

  X3

  1

  0

  0

  0

  2

  0

  1

  0

  3

  0

  2

  0

  4

  0

  3

  0

  5

  0

  0

  0.1

 • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Wcisnąć ikonę Point Labels
 • Ekran powinien wyglądać następująco:
 • Wcisnąć ikonę Define Lines , a następnie utworzyć linie (typ linii: Straight) (aby dodać linię wcisnąć Add…, wprowadzić punkty, a następnie wcisnąć Save – operacje powtórzyć po każdej zdefiniowanej linii)

  Line#

  Point 1

  Point 2

  1

  1

  2

  2

  2

  3

  3

  3

  4

 • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Wcisnąć ikonę Line/Edge Labels
 • Ekran powinien wyglądać następująco:5. Określenie warunków brzegowych


 • Wcisnąć ikonę Apply Fixity następnie przycisk Define
 • Dodać dwa nowe rodzaje zanocowania o nazwie P1 i P4 - wcisnąć przycisk Add…wprowadzić nazwę P1 i wcisnąć OK w celu dodania pierwszego zamocowania i wprowadzić dane jak pokazano poniżej: • Wcisnąć Save by zatwierdzić, a następnie Add… wprowadzić nazwę P2
  i wcisnąć OK w celu dodania drugiego zamocowania i wprowadzić dane jak pokazano poniżej:
 • Wcisnąć Ok by zatwierdzić i zamknąć okno


 • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Wcisnąć ikonę Boundary Plot
 • Ekran powinien wyglądać następująco:6. Przyłożenie obciążenia

 • Wcisnąć ikonę Apply Loads
 • Wybrać typ obciążenia: Force, a następnie przycisk Define… oraz Add
  i wprowadzić dane jak pokazano poniżej: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno

 • Wybrać typ obciążenia: Line, a następnie przycisk Define… oraz Add
  i wprowadzić dane jak pokazano poniżej: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Po powrocie do okna dialogowego Apply Loads wprowadzić dane: • Wcisnąć Apply by zatwierdzić
 • Wybrać typ obciążenia: Moment, a następnie przycisk Define… oraz Add
  i wprowadzić dane jak pokazano poniżej: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Po powrocie do okna dialogowego Apply Loads wprowadzić dane: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Wcisnąć ikonę Load Plot
 • Ekran powinien wyglądać następująco:7. Określenie materiału i rodzaju elementów.


 • Wybrać: Model → MaterialsElasticIsotropici wprowadzić dane: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Wcisnąć ikonę Element Groups i wprowadzić dane: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno8. Określenie parametrów przekroju poprzecznego belki


 • Wcisnąć ikonę Cross Sections i wprowadzić dane jak pokazano poniżej: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno


9. Ustalenie gęstości siatki


 • Wybrać: Meshing Mesh DensityComplete Model, w pozycji “Subdivision Mode” wybrać “Use Length” i wprowadzić dane jak pokazano poniżej: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Ekran powinien wyglądać następująco:
10. Generacja elementów skończonych
W ćwiczeniu zostaną użyte elementy belkowe dwu węzłowe


 • Wcisnąć ikonę Mesh Lines i wprowadzić dane jak pokazano poniżej: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Wcisnąć ikonę Node Symbols

 • Wcisnąć ikonę Node Labels
 • Ekran powinien wyglądać następująco:


11. Zapisanie pliku i uruchomienie obliczeń


 • Zapisanie pliku wcisnąć ikonę Save i nazwać plik: BELKA_1

 • Uruchomienie obliczeń wcisnąć ikonę Data File/Solution i nazwać plik: BELKA_112. Prezentacja wyników

 • Otworzyć plik BELKA_1.porPrezentacja graficzna wyników
Deformacja belki

 • Wcisnąć ikony Show Deformed Mesh , Show Original Mesh , Scale Displacements
 • Ekran powinien wyglądać następująco:Wykres sił tnących


 • Wybrać: Display → Element Line Plot → Createi wprowadzić dane: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Ekran powinien wyglądać następująco:


Wykres momentów gnących


 • Wybrać: Display → Element Line Pot → Create… i wprowadzić dane: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Ekran powinien wyglądać następująco:Reakcje w podporach


 • Wybrać: Display → Reaction Plot → Createi wprowadzić dane: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Ekran powinien wyglądać następująco:Określenie wartości liczbowych


 • Wcisnąć ikonę: Node Symbols

 • Wcisnąć ikonę: Node Labels
 • Ekran powinien wyglądać następująco:


Reakcje w podporach


 • Wybrać: List → Value List → Zonei wprowadzić dane: • Wcisnąć Apply by zatwierdzićKąt obrotu przekroju 1


 • W celu określenia kąta obrotu przekroju 1 należy najpierw zdefiniować ten przekrój

 • Wybrać: Definitions → Model Point → Nodei wprowadzić dane: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Wybrać: List → Value List → Model Point… i wprowadzić dane: • Wcisnąć Apply by zatwierdzić


Przemieszczenie przekroju 2 w osi Z


 • W celu określenia przemieszczenie przekroju 2 w osi Z należy najpierw zdefiniować ten przekrój

 • Wybrać: Definitions → Model Point → Node… i wprowadzić dane: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Wybrać: List → Value List → Model Point… i wprowadzić dane: • Wcisnąć Apply by zatwierdzićMaksymalny moment zginający


 • Wybrać: List → Value Extreme → Zone… i wprowadzić dane: • Wcisnąć Apply by zatwierdzićMaksymalna siła poprzeczna


 • Wybrać: List→Value Extreme→Zone… i wprowadzić dane: • Wcisnąć Apply by zatwierdzić

Zadanie 2
Zmniejszyć liczbę elementów i porównać wyniki z wynikami z zadania 1

KOLEJNE ETAPY ROZWIĄZYWANIA ZADANIA


1. Przejście do modułu ADINA


 • Z listy rozwijanej wybrać moduł ADINA
 • Otworzyć plik BELKA_1.idb


2. Usunięcie siatki elementów skończonych


 • Wcisnąć ikonę Delete Mesh i wprowadzić dane jak pokazano poniżej: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno


3. Ustalenie nowej gęstości siatki


 • Wybrać: Meshing → Mesh Density → Complete Model, w pozycji “Subdivision Mode” wybrać “Use Length” i wprowadzić dane jak pokazano poniżej: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno


4. Generacja elementów skończonych


 • Wcisnąć ikonę Mesh Lines i wprowadzić dane jak pokazano poniżej: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno5. Zapisanie pliku i uruchomienie obliczeń


 • Zapisanie pliku wcisnąć ikonę Save i nazwać plik: BELKA_2

 • Uruchomienie obliczeń wcisnąć ikonę Data File/Solution i nazwać plik: BELKA_2


6. Prezentacja wyników


 • Po wykonaniu obliczeń przejść do modułu ADINA-PLOT
 • Otworzyć plik BELKA_2.por
 • Przeprowadzić analizę wyników tak jak w zadaniu 1 w punkcie 12, wyniki porównawcze zestawić w tabeli:
Podział:

0.1

0.2

Maksymalny moment gnącyMaksymalna siła poprzecznaPrzemieszczenie przekroju 2 w osi ZKąt obrotu przekroju 1

Zadanie 3
Wykonać zadanie 1 w 20 krokach czasowych ( pokazać symulacje ugięcia belki)
KOLEJNE ETAPY ROZWIĄZYWANIA ZADANIA
1. Przejść do modułu ADINA


 • Z listy rozwijanej wybrać moduł ADINA
 • Otworzyć plik BELKA_1.idb


2. Określenie funkcji czasowych i ilości kroków


 • Wybrać: Control → Time Function… i ustawić parametry jak poniżej: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno
 • Wybrać: Control → Time Step… i ustawić parametry jak poniżej: • Wcisnąć OK by zatwierdzić i zamknąć okno


3. Zapisanie pliku i uruchomienie obliczeń


 • Zapisanie pliku wcisnąć ikonę Save i nazwać plik: BELKA_3

 • Uruchomienie obliczeń wcisnąć ikonę Data File/Solution i nazwać plik: BELKA_3


4. Prezentacja wyników


 • Po wykonaniu obliczeń przejść do modułu ADINA-PLOT
 • Otworzyć plik BELKA_3.por


Symulacja ugięcia belki

 • Wcisnąć ikony Scale Displacements , Movie Load Step , Animate


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna