Politechnika Warszawska Kierunek BiotechnologiaPobieranie 412.5 Kb.
Strona9/14
Data03.05.2016
Rozmiar412.5 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Przedmiot

Charakteryzacja biomateriałów (biozgodność)


Rok

1

Rodzaj zajęć

Laboratorium

Semestr

II (zimowy)

Symbol przedmiotu
Godzin

45

Odpowiedzialny

Prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki

Dr inż. Paweł ParzuchowskiPunkty kredytowe

4

Opis przedmiotu

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z metodami otrzymywania wybranych materiałów do zastosowań biomedycznych oraz wybranymi metodami ich charakteryzacji.

Przykładowe tematy, które będą realizowane w ramach laboratorium:

1. Otrzymywanie polimerów z użyciem enzymów;

2. Synteza polimerów hiperrozgałęzionych - prekursorów systemów do komtrolowanego dozowania leków;

3. Synteza poliestrów biodegradowalnych;

4. Oznaczanie masy molowej polimerów;

5. Badanie degradacji polimerów w warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury;

6. Otrzymywanie kompozycji akrylowych do zastosowania w wertebroplastyce;

7. Otrzymywanie i badania kompozycji dentystycznych;

8. Wytwarzanie mikrosfer polimerowych;

9. Poliuretany z pamięcią kształtu (polimerowe stenty).


Literatura

1. M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT, Warszawa 2003

2. R. Pampuch, Materiały ceramiczne, PWN, 1988.

3. H. Saechtling, Tworzywa sztuczne – poradnik, WNT,1995

4. D. Żuchowska, Polimery konstrukcyjne WNT, 2000.

5. red. Buddy D. Ratner “Biomaterials Science, an Introduction to Materials in Medicine”, and Allan S. Hoffman, Academic Press, London, 1996.


Wymagane wcześniejsze zaliczenie przedmiotów

Charakteryzacja biomateriałów -wykład

Forma zaliczenia

Sprawozdanie pisemne

BIOTECHNOLOGIA CHEMICZNA – LEKI I KOSMETYKI

Semestr I

Przedmiot

Laboratorium procesów technologicznych i biotechnologicznych


Rok

1

Rodzaj zajęć

Laboratorium

Semestr

I (letni)

Symbol przedmiotu
Godzin

150

Odpowiedzialny

Dr hab. inź. Ludwik Synoradzki

Punkty kredytowe

9

Opis przedmiotu

Celem zajęć jest praktyczne wykorzystanie, na wybranych przykładach, metodyki opracowywania technologii, pod kątem projektowania i wdrażania procesu biotechnologicznego w skali przemysłowej. Studenci przeprowadzają badania optymalizacyjne, korzystając z metod statystycznych do planowania eksperymentów oraz do modelowania procesu. Zapoznają się z problemami występującymi przy powiększaniu skali, jak: surowce, właściwości fizyko-chemiczne reagentów, pomiary, monitoring i regulacja zmiennych procesowych, zagadnienia energetyczne, ochrona środowiska, korozja, zagrożenia chemiczne, ekonomika. W zespole badawczo-projektanckim studenci analizują rozwiązania alternatywne nabywając umiejętności „myślenia technologicznego”. W oparciu o wyniki własne i uzyskane informacje techniczne oraz wykorzystując wiedzę zdobytą w czasie studiów, opracowują projekt technologiczny. Główne elementy projektu to: podział na procesy i operacje jednostkowe, schemat ideowy (block diagram), bilans masowy, odpady - biodegradowalność, kontrola analityczna procesu, zagadnienia bhp i p-poż, dobór podstawowych aparatów, schemat technologiczny (flow sheet) i opis procesu, ocena ekonomiki procesu.

Szczegółowe tematy będą proponowane i nadzorowane przez pracowników Instytutu Biotechnologii i LPTLiteratura

1. S. Bretsznajder i inni, Podstawy ogólne technologii chemicznej, WNT, Warszawa 1973

2. L. Synoradzki, i inni – Projektowanie Procesów Technologicznych cz. I-III, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2001Wymagane wcześniejsze zaliczenie przedmiotów
Forma zaliczenia

1. Wykonanie programu badawczego.

2. Wykonanie projektu technologicznego (Projekt Procesowy + załączniki: sprawozdanie z badań literaturowych, czystości patentowej i laboratoryjnych).

3. Omówienie projektu na seminarium końcowym (obrona ZPP). Zaliczenie zajęć

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna