Polska akademia naukPobieranie 15.75 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar15.75 Kb.

INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ im. Mirosława Mossakowskiego


P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K

02-106 Warszawa tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5 fax. 668 55 32IMDiK


POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 21.04.2015 r.

Znak sprawy: ZP-2401-2/15
Dotyczy postępowania nr ZP-2401-2/15
Na remont dwóch dźwigów towarowo-osobowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wymiana, podłączenie i uruchomienie fabrycznie nowych 2 szt. kabin wind oraz związane z tym prace remontowe

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:
W nawiązaniu do ogłoszenia na stronie internetowej o przetargu na remont dwóch dźwigów osobowo - osobowych. Znak sprawy : ZP-2401-2/15. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia do Arkusza informacji technicznej – Załącznik nr 1 do SIWZ – zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych, która wymaga jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia.
Pytanie 1:

(AIT pkt. 2) Dźwig towarowo-osobowy 3 przystankowy, niewymagający od korzystających specjalnego przeszkolenia, dostosowany do istniejącego szybu w bud. Z (1 szt. od strony północnej,

1 szt. od strony południowej - winda lewa) :

- udźwig min. 1350kG + 20% zapas obciążalności,

- wysokość podnoszenia istniejąca,

- szybkość podnoszenia 0,6 m/s.

Prosimy o jednoznaczne określenie jaki udźwig ma mieć dźwig?

1350 kg czy 1620 kg?Odpowiedź:

Udźwig 1350 kg. Zapas obciążalności może być wykorzystywany wyłącznie w obecności konserwatora.


Pytanie 2:

(AIT pkt. 4) Drzwi kabinowe automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe wykończone stalą kwasoodporną pozwalające na transport przedmiotów o wymiarach: szer. 1200 mm, wys. 2100 mm w świetle.

Kurtyna świetlna na całej wysokości światła drzwi

Wymiary muszą być dostosowane do istniejącego szybu .

Prosimy o podanie wymiarów światła drzwi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 4 AIT. Wymiary światła drzwi mają być takie, aby możliwe było wstawienie do windy przedmiotu o wymiarach szer. 1200 mm, wys. 2100 mm w świetle.Pytanie 3:

(AIT pkt. 12) Panel dyspozycji wewnątrz kabiny musi być bryzgoszczelny i odporny na środki dezynfekcyjne. Wykonany z blachy kwasoodpornej lub szklany. Przyciski funkcyjne: otwieranie i zamykanie drzwi , łączność , alarm, elektroniczny wyświetlacz pięter i kierunku ruchu kabiny, moduł łączności awaryjnej. Przystosowanie do magnetycznych kart dostępu.

Na czym ma polegać przystosowanie do magnetycznych kart dostępu ?

Czy Zamawiający w przyszłości przewiduje przekazać Wykonawcy własne zintegrowane w całym obiekcie czytniki kart magnetycznych do wpięcia w system sterowania, czy Wykonawca ma na etapie wykonania dźwigu zamontować swoje czytniki i uruchomić je ewentualnie w późniejszym terminie? Czy kontrola dostępu ma być dublowana? W pkt. 6 w kasetach wezwań też mają być czytniki.Odpowiedź:

Karty magnetyczne obsługujące nowe dźwigi nie będą włączone w istniejący w IMDiK system. Wykonawca dźwigu ma zamontować swoje czytniki i uruchomić je w terminie wykonania zamówienia. W pkt. 6 AIT odpowiedź brzmi TAK, też mają być czytniki w kasetach wezwań.


Dodatkowo zwracamy się z zapytaniem co Zamawiający rozumie pod określeniem „Termin wykonania zamówienia – od 23.06 2015
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zapis rozdz. IV SIWZ jest precyzyjny.


IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – od 23.06.2015 do 7.09.2015 r.

Udostępnienie budynku w celu rozpoczęcia prac montażowych będzie możliwe nie wcześniej niż dn. 23.06.2015 r.”

inż. Wojciech SobczykZ-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna